Top 21 sollicitatievragen en antwoorden voor laboratoriumtechnici (2024)

Sollicitatievragen voor laboratoriumtechnicus

Hier vindt u sollicitatievragen en antwoorden voor medisch laboratoriumtechnici voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.


1) Wat zijn de verantwoordelijkheden van een laboratoriumtechnicus?

De verantwoordelijkheden van een klinisch laboratoriumtechnicus variëren afhankelijk van de afdeling waaraan u bent toegewezen, maar meestal gaat het hier om

 • Breed scala aan testen
 • Complexe analyses uitvoeren
 • Onderzoek bloedcellen met microscoop
 • Scannen van monster
 • Verstandig gebruik maken van dure chemicaliën
 • Onderhouden en monitoren van diverse apparatuur
 • Regelmatig controleren van verontreinigingen in chemicaliën

Gratis pdf-download: sollicitatievragen voor laboratoriumtechnici


2) Leg uit wat GLP is?

GLP betekent Goede Laboratoriumpraktijk. Het is een raamwerk of patroon waaronder onderzoekswerk wordt gepland, uitgevoerd, gemonitord, vastgelegd, gerapporteerd en gearchiveerd.


3) Leg uit waarom GLP in het laboratorium wordt gevolgd?

 • Volgens de GLP-standaard minimaliseert u de kans op fouten die door mensen worden veroorzaakt
 • Het ondersteunt productregistratie en verzekert ook de geschiktheid van gegevens voor de regelgevende instanties
 • Het helpt de kosten van de industrie en overheden te verlagen door dubbele tests te vermijden
 • Het helpt om een ​​onderzoek opnieuw te creëren op basis van de vastgelegde gegevens en informatie

4) Wat zijn de meest voorkomende fouten die technici maken tijdens het hanteren van de pipet?

 • Het niet vooraf bevochtigen van de pipetpunt
 • Zonder rekening te houden met de temperatuur – temperatuur in evenwicht
 • Tip steeds opnieuw afvegen
 • Verkeerde pipetteermodus gekozen
 • Te snel werken
 • Pipetteren onder een verkeerde hoek
 • Verkeerde pipettips gebruiken

5) Waarom is pipetteertraining cruciaal voor klinisch technici?

Door een goede pipettraining te volgen, kunt u altijd het risico op volumevariabiliteit, veroorzaakt door operators, tot een minimum beperken. Bovendien kan een klein deel van de verandering bij het pipetteren u een verkeerd resultaat opleveren.

Sollicitatievragen voor laboratoriumtechnicus
Sollicitatievragen voor laboratoriumtechnicus

6) Definieer wat Aliquot is?

Een aliquot is de bekende hoeveelheid homogeen materiaal, gebruikt om de bemonsteringsfout te minimaliseren. Het wordt meestal gebruikt als een fractioneel deel een exacte deler van het geheel is.


7) Wat zijn de verschillende technieken om monsters in de microscoop te plaatsen?

Er worden verschillende technieken gebruikt om monsters onder de microscoop te plaatsen

 • Droog monteren: U plaatst eenvoudigweg een stukje monster met een dekglaasje over een monster
 • Natte montage: Monsters worden onder verschillende vloeibare media geplaatst, zoals glycerine, water, pekel en water
 • Uitstrijkje dia's: Bij deze techniek wordt het monster over het objectglaasje uitgesmeerd en er bovenop wordt een ander objectglaasje geplaatst zonder dat er belletjes ontstaan
 • Squashglijbanen: Bij deze techniek wordt lensweefsel over de natte houder gebruikt en wordt overtollig water verwijderd
 • kleuring: Vlekken zoals jodium, methyleenblauw en kristalviolet worden gebruikt om het monster te kleuren

8) Wat zijn de verschillende sterilisatiemethoden die in het laboratorium worden gebruikt?

De meest gebruikelijke sterilisatiemethoden die in het laboratorium worden toegepast, zijn:

 • Droge hitte: Monsters die bacteriën bevatten, worden blootgesteld aan hoge temperaturen
 • Natte hitte: Stoom onder druk wordt gebruikt om microben te doden, bijvoorbeeld een autoclaaf die lijkt op een snelkookpan die stoom produceert.
 • Filtratie: Filtratie wordt gebruikt wanneer filters zo klein zijn als 0.2um
 • straling: UV heeft een beperkte penetratie, dus het is over het algemeen veilig om te gebruiken, hoewel het minder effectief is tegen röntgen- en gammastraling. Röntgen- en gammastraling worden alleen voor speciale doeleinden gebruikt
 • solvent: Oplosmiddelen zoals ethanol en isopropanol doden microbiële cellen, maar niet de sporen

9) Leg uit wat het verschil is tussen sterilisatie en desinfectie?

 • Sterilisatie: De grondige sterilisatie van alle microben die op het chirurgische instrument aanwezig zijn, wordt sterilisatie genoemd
 • ontsmetting: Terwijl het verminderen van het totale aantal microben onder het risiconiveau wordt aangeduid als desinfectie
Sollicitatievragen voor laboratoriumtechnicus
Sollicitatievragen voor laboratoriumtechnicus

10) Leg uit wat gassterilisatie is?

Bij gassterilisatie worden chemicaliën zoals ethyleenoxide en mengsels op basis van de stof gebruikt voor het steriliseren van stoffen. Ze zijn licht ontvlambaar en potentieel explosief van aard; ze worden gemengd met inerte gassen om hun explosieve karakter te neutraliseren.


11) Van welke factoren is de gassterilisatie afhankelijk?

Gassterilisatie is afhankelijk van factoren zoals

 • Concentratie van het gas
 • Vochtigheid
 • Tijd van blootstelling
 • Temperatuur zone(s)
 • Aard van de lading

12) Leg uit welk klinisch laboratorium controleren is en op welke gebieden kunt u klinische audits uitvoeren?

Om het laboratorium op een standaard niveau te houden en te exploiteren, wordt een klinische laboratoriumaudit uitgevoerd. Het gebied dat onder klinische audit valt, is

 • Exemplaren: Om het patiëntenregister te controleren en te zien of het monster op het juiste moment is ontvangen
 • Doorlooptijd: Om te controleren of het monster op de afgesproken tijd is getest en teruggestuurd, en, indien vertraagd, hoe het kan worden verbeterd
 • LPG: Om te controleren of de uitgevoerde testmethoden de standaardprocedures volgen
 • Aankoop van apparatuur, reagentia en andere laboratoriuminstrumenten
 • Laboratoriumrapporten: Om te controleren of ze precies en duidelijk zijn en te zoeken naar eventuele verbeterpunten
 • Opslag van reagentia en monsters
 • Veiligheidsbeleid en -procedures: Het gebruik van gevaarlijke stoffen moet worden gecontroleerd en elk ongeval in het laboratorium moet worden geregistreerd.

13) Leg uit wat laboratoriumcentrifuges zijn?

Laboratoriumcentrifuge wordt voornamelijk gebruikt voor het testen van vloeistoffen en stoffen voor klinische proefmonsters. Dit apparaat gebruikt de middelpuntvliedende kracht om de vloeistoffen van het hoofdmonster of mengsel te scheiden.


14) Leg uit wat supernatant is?

Wanneer het monster in de centrifuge wordt gedraaid, wordt het mengsel gescheiden op basis van de dichtheid. Supernatant is de bovenste laag die in het monster wordt aangetroffen nadat het in de centrifuge is gebracht.


15) Wat zijn de stappen die u kunt nemen om onbalans in de centrifuge te voorkomen?

Om een ​​onbalans in de centrifuge te voorkomen is dit nodig

 • Gebalanceerde belasting van de centrifugerotor
 • Een even aantal buizen moet tegenover elkaar of in de tegenovergestelde richting worden geladen
 • Als er een oneven aantal buisjes is geladen, zorg er dan voor dat u het gelijk maakt door nog een buisje toe te voegen met een gelijke hoeveelheid water als die van het monsterbuisje

16) Wat is blanco?

Er wordt een blanco term gebruikt om te verwijzen naar het monsterbuisje dat de analyt niet bevat.


17) Leg uit wat de kalibratiecurve is?

De kalibratiecurve is de relatie tussen de verschillende concentraties analyt in een geschikt oplosmiddel of matrix en de signaalrespons van het instrument.


18) Leg uit wat co-chromatografie is?

Co-chromatografie is de procedure die wordt gebruikt om een ​​onbekende stof te detecteren door de chromatische vergelijking met een bekende stof te vergelijken.


19) Wat bedoel je met een bevestigende test?

Voor een ondubbelzinnige identificatie van het geneesmiddel of de metabolieten in het monster wordt een alternatieve chemische methode gebruikt, ook wel een tweede test genoemd.


20) Leg uit wat een positieve controle is?

Positieve controle is een monster met de analyt in een concentratie boven een specifieke limiet.


21) Leg uit wat dynamisch bereik is?

Het wordt gedefinieerd als het bereik waarbinnen er een verband bestaat tussen de testrespons en de analytconcentratie.

Delen

16 reacties

 1. avatar stortvloed zegt:

  Uitstekende manier om te vertellen, en een goed artikel om feiten te verkrijgen over het onderwerp van mijn presentatie, dat ik op de universiteit ga overbrengen. Chrysler Tiebold Adalia

 2. Hartelijk dank voor dergelijke informatie

 3. avatar Dhirajkumar khobragade zegt:

  Goed voor een sollicitatiegesprek

 4. Hallo, zouden deze vragen hetzelfde zijn voor een interview met een laboratoriumtechnoloog? (Technicus en technologen zijn niet hetzelfde, maar wel vergelijkbaar).

 5. avatar Bedankt voor goede informatie zegt:

  Bedankt voor de goede informatie 🙏🙏🙏

 6. avatar Shalini J zegt:

  Wauw, het is echt nuttig voor beginners, heel erg bedankt

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *