Top 21 sollicitatievragen voor apothekers (2024)

Interviewvragen en antwoorden voor apothekers

Hier zijn interviewvragen en antwoorden voor apothekers voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

Gratis pdf-download: interviewvragen voor apothekers


1) Wat is de verantwoordelijkheid van een apotheker?

De verantwoordelijkheid van een apotheker is om
 • Beheer een drogisterij
 • Het adviseren van patiënten en artsen
 • Controleren van de juistheid van het voorschrift
 • Mogelijke bijwerkingen beoordelen
 • Het toekennen van de juiste dosering
 • Aanbevelen van het meest geschikte geneesmiddel zonder recept
 • Geef informatie aan de patiënt over de interactie tussen geneesmiddelen

2) Wat zijn de drie kwaliteiten die een professionele apotheker moet hebben?

 • Geneesmiddelenbeheer
 • Klantenmanagement
 • Personeel's management

3) Wat zijn de procedures voor het bijhouden van gegevens die een apotheker moet doen?

De procedures voor het bijhouden van gegevens die een apotheker moet uitvoeren
 • Apotheekbestanden opslaan
 • Patiëntendossiers
 • Inventariseert en update systeembestanden
 • Registers van gifstoffen en gecontroleerde medicijnen

4) Wat zijn de bijwerkingen van methadon?

De bijwerkingen van methadon zijn
 • Zich angstig, nerveus of rusteloos voelen
 • Slapeloosheid (slaapstoornis)
 • Zich slaperig en zwak voelen
 • Misselijkheid, braken, diarree, constipatie, verlies van eetlust, droge mond
 • Impotentie

5) Classificeer het gecontroleerde medicijn? Wat is de opslagprocedure voor gecontroleerde geneesmiddelen?

Gecontroleerde medicijnen worden ingedeeld in vijf categorieën: Schedule type 1, Schedule type 2, Schedule type 3, Schedule type 4 en Schedule 5. CD-medicijnen moeten worden bewaard in een gesloten kast van metaal met een slot erop. Bovendien mag alleen een geautoriseerde persoon er toegang toe hebben en alleen hij kan het CD-medicijn aan de patiënt toedienen. Voor huisbezoek dient de arts een afsluitbare tas mee te nemen.
Sollicitatievragen voor apotheker
Sollicitatievragen voor apotheker

6) Mag de apotheker een kopie van het recept afgeven?

Ja, apothekers mogen een kopie van het recept afgeven, maar ze kunnen een kopie van het recept alleen voor informatieve doeleinden gebruiken. Een apotheker kan geen geneesmiddel afleveren op basis van een kopie van een recept. Zij kunnen contact opnemen met uw arts om u een nieuw recept te bezorgen als u uw recept bent kwijtgeraakt, op basis van de informatie op de Kopie van het recept.

7) Welke fouten moet een apotheker vermijden bij het afleveren van medicijnen?

 • Verkeerde informatie van de patiënt (leeftijd, gewicht, allergieën, zwangerschapsstatus, enz.)
 • Onjuiste informatie over medicijnen
 • Miscommunicatie tussen zorgverleners, personeel en patiënten
 • Verkeerde etikettering, verpakking en nomenclatuur van geneesmiddelen (gelijksoortige geneesmiddelen of verpakkingen)
 • Er wordt onvoldoende voorlichting gegeven aan het personeel met betrekking tot drugs
 • Ongepaste manier van opslag, standaardisatie en distributie van medicijnen
 • Het negeren van kwaliteitsprocessen en risicobeheer
 • Ongepaste manier om medicatietoedieningsapparatuur aan te schaffen

8) Wat is warfarine en met welke geneesmiddelen is er een wisselwerking tussen de warfarine en die moeten vermeden worden?

Warfarine is een medicijn dat wordt gebruikt als antistollingsmiddel en wordt gebruikt bij patiënten met een hoog risico op een hartaanval als gevolg van een bloedstolsel. Sommige van de medicijnen waarmee het interageert en die in combinatie hiermee moeten worden vermeden
 • Aspirine
 • Clopidogrel
 • Danaproid
 • Dipyridamol
 • LMWH's
 • NSAID's
 • Ticlopidine
 • Ongefractioneerde heparine
Interviewvragen en antwoorden voor apothekers
Interviewvragen en antwoorden voor apothekers

9) Met welke problemen wordt u geconfronteerd als apotheker?

 • Het voorschrift niet kunnen lezen
 • Het toedienen van controlegeneesmiddelen en het omgaan met de patiënt
 • Noodzaak om met alle soorten mensen te communiceren
 • Om de interactie tussen geneesmiddelen en voorgeschreven medicijnen te zien

10) Leg uit waarom de arts vaker antibiotica voorschrijft voor virale infecties dan antivirale middelen?

Artsen schrijven antibiotica voor zonder enige test, omdat de meeste infectieziekten door antibiotica worden veroorzaakt. Hoewel antibiotica minder effectief zijn bij virale infecties, hebben ze tegelijkertijd minder bijwerkingen en een groter spectrum vergeleken met antivirale middelen. Antiviraal middel heeft een smal spectrum, wat betekent dat het effectief is tegen een beperkt aantal virussen. In ernstige toestand wordt alleen een antiviraal middel voorgeschreven.

11) Wat is NABP?

NABP's is het Electronic Licensure Transfer Program waarmee gelicentieerde apothekers hun bestaande apothekerslicentie eenvoudig van de ene naar de andere staat kunnen overdragen.

12) Welke informatie moet er op een recept voor gecontroleerde medicijnen staan?

Want een gecontroleerd medicijnrecept moet al deze informatie omvatten
 • Uitgavedatum
 • Naam en adres van de patiënt
 • Naam, adres en DEA-registratienummer van de arts
 • Naam van medicijn
 • Medicijnsterkte
 • Doseringsvorm
 • Voorgeschreven hoeveelheid
 • Gebruiksaanwijzingen
 • Aantal toegestane navullingen
 • Handmatige handtekening van de voorschrijver

13) Leg uit dat het recept voor gereguleerde middelen kan worden bijgevuld?

Het recept voor gereguleerde middelen kan maximaal vijf keer per zes maanden worden bijgevuld, schematype V kan worden bijgevuld zoals voorgeschreven door de arts, terwijl type II niet kan worden bijgevuld.

14) Is het toegestaan ​​dat gecontroleerde medicijnen een recept uitschrijven voor een hoeveelheid die kleiner is dan de nominale hoeveelheid?

Ja, gedeeltelijke hervulling van schema's III en IV voorschriften voor gereguleerde stoffen worden geaccepteerd onder federale regelgeving, op voorwaarde dat gedeeltelijke vulling op dezelfde manier wordt verstrekt en geregistreerd als een navulling, de totale afgegeven hoeveelheid bij alle gedeeltelijke vullingen niet groter is dan de totale voorgeschreven hoeveelheid, nee verstrekking vindt plaats na zes maanden na de datum van uitgifte.

15) Leg uit hoe de apotheker de patiënt met astma kan helpen?

Apothekers kunnen de patiënt met astma helpen door hen voor te lichten en hierover voorlichting te geven
 • Triggerbeheer
 • Rol van controlemedicijnen
 • Rol van reddingsmedicijnen
 • Vroege detectie van ziekten

16) Leg uit wat een piekstroommeter is?

Piekstroommeter is een goedkoop apparaat dat wordt gebruikt om de huidige astmacontrole van een patiënt te beoordelen. Het helpt de patiënt om het astmaniveau en de ernst ervan te controleren. Het meet de peak expiratory flow (PEF)-snelheid.

17) Kunnen apotheken EC (noodanticonceptie) verstrekken aan vrouwen jonger dan 17 jaar?

Ja, apotheken kunnen EC verstrekken aan vrouwen jonger dan 17 jaar. Het kan zonder recept rechtstreeks in de winkelschappen worden verkocht.

18) Leg uit hoe u uw recept verwerkt?

Zodra het patiëntrecept is verwerkt, volgen we de volgende stappen
 • Recept afgeven: Zodra het recept is ontvangen, begint de onmiddellijke communicatie met de arts en de arts verzekering bedrijf, om er zeker van te zijn dat wij de vereiste toestemming hebben om het geneesmiddel af te leveren.
 • Voordelenonderzoek: Met een speciaal voorschrift ondernemen we aanvullende stappen en informatie om het voordeel te begrijpen en werken we samen met het patiëntenverzekeringsplan en de arts om hem zo snel mogelijk in therapie te krijgen
 • Recept afhalen: Als de patiënt wacht op goedkeuring van een recept, bellen we om een ​​afspraak te maken voor het ophalen op een voor de patiënt geschikte locatie

19) Leg uit wat NCPDP is?

NCPDP is een Nationale Raad voor Receptgeneesmiddelenprogramma, voordat er iets wordt gestart; een apotheek moet zich aanmelden bij NCPDP, een databaseservice waarmee u kunt factureren. NCPDP geeft elke apotheek een uniek nummer dat deze identificeert voor factureringsdoeleinden

20) Wat is PBM?

PBM staat voor Apotheek Benefits Manager; het is vaak een externe beheerder van geneesmiddelenprogramma's, maar kan soms een dienst zijn binnen een geïntegreerd gezondheidszorgsysteem... Het is verantwoordelijk voor de verwerking en betaling van geneesmiddelen op recept.

21) Waarom is een apothekersverzekering belangrijk?

Het komt vaker voor dat artsen in geval van een kritieke situatie door patiënten worden aangeklaagd, maar de kans bestaat nog steeds dat zelfs apothekers kunnen worden meegesleept. Een verzekering kan u dus helpen uw kosten te betalen wettelijk verdediging en kan uw licentierechten beschermen.
Delen

2 reacties

 1. Kan de apotheektechnicus ook enkele interviewvragen krijgen, alstublieft en bij voorbaat dank

 2. avatar Kakali Sarma zegt:

  Apotheektraining interview alle vragen beantwoord

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *