Top 30 Tally-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn Tally-interviewvragen en -antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

1) Leg uit wat Tally is en waar het kan worden gebruikt?

Tally is software voor rekeningen en voorraadbeheer, die wordt gebruikt voor het uitvoeren van vele functies, zoals

 • Het uitvoeren van alle basisboekhoudkundige functies
 • Het schatten van de taakkosten
 • Gegevens opslaan en voorraadartikelen beheren
 • Beheren loonlijst
 • Het indienen van belastingaangiften, het beheren van de winst- en verliesrekening, het opmaken van een balans, BTW-formulieren, proefbalans, cashflowrapport, enz.
 • Begrotingsscenario's bijhouden
 • Rente berekenen over het openstaande bedrag
 • Gegevens over verschillende locaties beheren en synchroniseren

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over Tally-interviews


2) Noem wat het verschil is tussen Tally ERP 9 en Tally 7.2?

Telling 7.2 Tel ERP 9
 • Het is een geïntegreerde oplossing die een functie biedt met betrekking tot boekhouding, rapportage en inventaris
 • Deze versie bevat functionaliteit voor btw (belasting over de toegevoegde waarde), licenties en belastingaftrek aan de bron
 • Het wordt veel gebruikt vanwege de vereenvoudiging van de BTW-, servicebelasting- en TDS-formaliteiten
 • Het biedt twee licenties: licenties voor één gebruiker en licenties voor meerdere gebruikers
 •  Het is een geüpgradede versie van Tally 7.2 en biedt veel functies, zoals TDS, loonbeheer, accijnzen voor dealers, enz.
 • Deze versie omvat de afhandeling van POS-facturering, wettelijke en belastingheffing, loonadministratie, meertalige ondersteuning, enz.
 • Het is populairder vanwege het geavanceerde voorraadbeheer en de vereenvoudiging van de boekhouding
 • Het is verkrijgbaar in twee edities Tally Silver (Single User Edition) en Tally Gold (Multi-User Edition)

3) Vermeld welke functies beschikbaar zijn in Tally ERP 9 voor boekhouding?

Voor boekhouding Tally ERP 9 aanbiedingen

 • Uitstekend beheer
 • Beheer van kosten-/winstcentra
 • Facturering
 • Budget-/scenariobeheer
 • Andere functies zoals het afdrukken van cheques, enz.

4) Vermeld wat de functionele verbeteringen of functies zijn die zijn opgenomen in Tally ERP 9?

 • E-mail optie: Gebruikers kunnen boekhoudrapporten naar meerdere ontvangers sturen, samen met een extra mogelijkheid zoals Net-bank en afdrukken in verschillende formaten is mogelijk.
 • Boekhoudbon: Er is een nieuw type nummeringsfunctie aan de voucher toegevoegd, deze zorgt ervoor dat de voucher opeenvolgend wordt genummerd
 • Banktransactiegegevens afdrukken: Het biedt een optie om de bankgegevens af te drukken op de formele ontvangst
 • Kredietlimieten: Het kredietlimietbeheer dat is ingesteld voor een partijgrootboek wordt niet toegepast op de verkooporder. Er verschijnt een waarschuwings- of waarschuwingsbericht over de kredietlimiet en de gebruiker kan de voucher nog steeds opslaan
 • CST: Zelfs in een eenvoudig formaat worden de CST-formuliergegevens die op de factuur zijn ingevoerd, afgedrukt
 • Accijnzen voor fabrikanten: Alle details met betrekking tot kopers en leveranciers kunnen in de voucher worden weergegeven. Ook kan het dagelijkse voorraadregister worden bijgehouden op basis van datum, soorten meerdere artikelen en tarieven
 • Voorraadvouchers: Voor het inventarisgedeelte kunt u nu het Godown-adres vermelden en ook de naam afdrukken
 • Loonlijst: Nieuwe TALLY ERP 9, maakt verwerking mogelijk van salaris volgens het Nationaal Pensioenstelsel
 • Servicebelasting: Onder journaalbonnen worden het belastbare bedrag, het belastbare percentage en het meldingsnummer weergegeven in de servicebelastinggegevens. Automatische aanpassing van de verschuldigde servicebelasting kan worden gedaan met de servicebelastingaftrek en cenvat
 • BTW-optie: Het vastleggen van meerdere artikelen met verschillende BTW-tarieven is mogelijk door de instelling van te configureren “Standaardboekhoudtoewijzingen voor geselecteerd artikel op factuur.”
 • belasting Audit: Formulieren zoals 3CB, 3CD en 3CA zijn bijgewerkt volgens de vereisten van CBDT
 • XBRL: Het document is beperkt tot alleen de bedrijven die dat wel hebben de aard van het rapport ingesteld op geconsolideerde

5) Noem wat de twee vooraf gedefinieerde grootboeken zijn die beschikbaar zijn in Tally ERP 9?

In Tally ERP 9 zijn er twee soorten vooraf gedefinieerde grootboeken

 • Contant geld: Onder de groep Contant geld in de hand Als dit grootboek is aangemaakt, kunt u het openingssaldo invoeren zoals in de boeken vanaf.
 • Winst- en verliesrekening: Dit grootboek wordt onder de groep aangemaakt Primary. In dit grootboek wordt de winst of het verlies van het voorgaande jaar geboekt als openingssaldo van dit grootboek.
Tally-interviewvragen
Tally-interviewvragen

6) Noem welke soorten grootboeken u kunt maken in Tally ERP 9?

De soorten grootboeken die u in Tally ERP 9 kunt maken zijn:

 • Aanmaken van een verkoop-/inkoopboek
 • Een inkomsten-/uitgavengrootboek maken
 • Een partijboek maken
 • Bankrekening aanmaken
 • Het creëren van een belastingboek
 • Het creëren van kortlopende schulden

7) Vermeld wat de snelkoppelingen zijn voor het scherm voor het maken en wijzigen van vouchers in Tally ERP 9?

Voor Tally ERP 9 moet u Alt+C invoeren om een ​​master (grootboek, voorraadartikel) op het voucher- of wijzigingsscherm aan te maken.

Om een ​​hoofdartikel op een boekstuk te wijzigen of te configureren, moet u een specifiek grootboek- of voorraadartikel selecteren op het verkoopbonscherm en op Ctrl+Enter drukken.


8) Vermeld wat de snelkoppeling is om het verhaal op een voucher te herhalen?

Om de tekst op een voucher te herhalen, drukt u op Ctrl+R.


9) Leg uit wat een groep is in Tally ERP 9?

Groep is een verzameling grootboeken van dezelfde aard. In het bedrijfsleven worden uitgaven zoals elektriciteitsrekeningen, telefoonrekeningen, transportkosten, enz. gewoonlijk in groepen opgenomen. Op basis van deze onkosten wordt een grootboek aangemaakt dat kan worden gebruikt bij het invoeren van boekhoudkundige vouchers.


10) Vermeld welke soorten Tally ERP 9-vouchers er zijn? Geef ook de snelkoppeling voor het aanmaken van deze vouchers?

Soorten Tally ERP 9-vouchers omvatten:

 • Contra-voucher->(F4): Het geeft de overdracht aan van geld van bankrekening naar geldrekening of geldrekening naar bankrekening, of van de ene bank naar de andere bankrekening
 • Betaalbewijs->(F5): Het beschrijft betalingsgeschiedenissen zoals betaling van salaris of kantoorhuur
 • Ontvangstbon->(F6): Deze voucher beschrijft elke transactie waarbij de ontvangst betrokken is, zoals een betaling aan de bank
 • Journaalbon->(F7): Het omvat de kosten om het bedrijf of bedrijf draaiende te houden, zoals de kosten die na marketing worden gemaakt
 • Verkoop-/factuurvoucher->(F8):Deze bon beschrijft de gerealiseerde verkopen en toont de verkoopfactuur
 • Creditnotabon->(Ctrl+F8): Deze voucher wordt geboekt wanneer de klant een aantal artikelen retourneert vanwege een onjuiste afgifte
 • Aankoopbon->(F9): Deze voucher wordt ingevoerd wanneer een artikel wordt gekocht voor het runnen van het bedrijf
 • Debetnotabon->(Ctrl+F9): Deze voucher wordt geboekt wanneer goederen worden teruggestuurd naar de leveranciers vanwege schade of goederen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken
 • Journalen omkeren->F10: Het is een speciale journaalboeking die automatisch wordt teruggeboekt na de datum van het journaal
 • Memobon->Ctrl+F10: Deze voucher wordt ingevoerd om de op dat moment onbekende uitgave weer te geven en kan worden omgezet in een daadwerkelijke verkoopvoucher, maar kan ook worden verwijderd.

11) Vermeld wat de kortere weg is om de laatste regel op te halen die is verwijderd in Tally ERP 9?

Om de laatste regel die is verwijderd te herstellen, is de gebruikte sneltoets Ctrl+U.


12) Vermeld wanneer u een bedrijf aanmaakt in Tally ERP 9, welke informatie wordt in de directory opgeslagen?

Directory in Tally ERP 9 specificeert het pad waar de bedrijfsgegevens worden opgeslagen.


13) Vermeld wat de kortere weg is om de laatste tekst op te roepen die is opgeslagen voor het eerste grootboek in de voucher?

De snelkoppeling om de laatste tekst op te roepen die voor het eerste grootboek in het boekstuk is opgeslagen, is Alt+R.


14) Leg uit hoe u een werknemer in Tally ERP 9 kunt instellen voor zijn/haar salarisadministratie?

Om de salarissen van werknemers te verwerken, biedt Tally ERP 9 de mogelijkheid om de vereiste groepen te creëren en in verschillende categorieën te classificeren, zoals: Werknemerscategorie, Werknemersgroepen en Werknemers.

 1. Aanmaak van medewerkersgroep:
 • Onder het scherm voor het aanmaken van werknemersgroepen-> Selecteer Primaire kostencategorie als Categorie
 • Geef de groep van de werknemer de naam 'Verkoop'
 • Selecteer de groep als “Primair” en klik vervolgens op accepteren om het maken van de werknemersgroep te voltooien
 1. Medewerker Meester:
 • Onder werknemersmaster kunt u alle details over de werknemers opnemen, zoals wettelijke gegevens, paspoort- en visumgegevens, contractgegevens enz.

15) Leg uit wat proefbalans is en hoe je proefbalans controleert in Tally ERP9?

Proefbalans is in feite een samenvatting van alle grootboeksaldi en controleert of de cijfers kloppen en kloppen. Het is een manier om te bevestigen dat de journaalboekingen correct naar het grootboek zijn geboekt. In de proefbalans moet het totaal van alle schuldensaldi gelijk zijn aan het totaal van alle creditsaldi.


16) Leg uit wat de standaardconfiguratie is die Tally ERP 9 biedt voor de balans?

Balans in Tally ERP 9 toont twee kolommen met verplichtingen en activa. De balans toont de eindsaldi van alle primaire groepen of kapitaalrekeningen en de nettowinst voor de periode.


17) Vermeld hoe u de rekeningen in Tally ERP 9 kunt bekijken?

Om de rekeningboeken te bekijken

 • U moet op D drukken bij de gateway van Tally ERP 9 om het menu Weergave te openen
 • Druk in het weergavemenu op A om het menu Accounts Boeken te openen

18) Vermeld welke opties beschikbaar zijn in het menu Accountboeken in Tally ERP 9?

Accountboekenmenu omvat

 • Bankboek(en)
 • Kasboek(en)
 • Grootboek
 • Samenvatting van de groep
 • Verkoopregister
 • Aankoopregister
 • Tijdschriftregister

19) Waarvoor wordt de inventarisatie gebruikt?

Inventarisoverzicht wordt gebruikt om de rapporten over de inventaris op basis van Godowns te bekijken. Het bijhouden van details van artikelen volgens de inventaris. Ook kunt u de voorraad opvragen en de budgetten, prognoses en plannen, statistieken, enz. bekijken.


20) Leg in Tally ERP 9 uit hoe u de winst- en verliesrekening kunt bekijken?

Om de winst- en verliesrekening te bekijken, klikt u op F1: Gedetailleerd en het zal de informatie weergeven op basis van de standaard primaire groepen. Bij elke transactie/voucher die wordt ingevoerd, wordt deze direct bijgewerkt.


21) Leg uit hoe u een winst- en verliesrekening volgens schema VI kunt genereren met behulp van de auditorseditie van Tally ERP 9?

Met behulp van de auditoreditie van Tally ERP 9 kan de balans volgens schema VI worden gegenereerd. Daarom

 • Ga naar de poort van Tally ->Audit en naleving->Financiële overzichten->Winst- en verliesrekening
 • Druk op Ctrl+3 om het bedrijf van het voorgaande jaar te laden en de winst- en verliesrekening van Schedule VI te genereren met gegevens over twee jaar

22)Vermeld wat de vereisten zijn om Tally ERP 9 op afstand te verbinden?

Externe connectiviteit voor Tally ERP 9 is een zeer nuttige functie, om op afstand verbinding te maken

Aan de kant van de klant Op de afgelegen locatie
 • Geldige internetverbinding
 • Een gelicentieerde versie van Tally ERP 9 met een Tally.NET-abonnement
 • Creëer en autoriseer externe gebruikers voor een bedrijf dat op afstand moet worden bediend
 • Voor externe toegang laadt en verbindt u het bedrijf met Tally.NET voor externe toegang
 •  Geldige internetverbinding
 • Een gelicentieerde versie van Tally ERP 9
 • Een geldig wachtwoord en gebruikers-ID voor toegang tot de software

23) Vermeld wat de snelkoppeling is om de creditnotavoucher in Tally ERP 9 te selecteren?

Druk op F8 (cntrl+F8), hierdoor kunt u de creditnotavoucher selecteren in Tally ERP 9.


24) Wat is de snelkoppeling om een ​​voucher te dupliceren en een voucher toe te voegen in Tally ERP 9?

 • Om een ​​voucher te dupliceren: gebruik de sneltoetsen Alt+2
 • Om een ​​voucher toe te voegen: gebruik de sneltoetsen Alt+A.

25) Wat is de snelste manier om een ​​dagboek of lijst met vouchers in Tally ERP 9 te annuleren?

In Tally ERP 9 is de snelkoppeling om een ​​dagboek of een lijst met vouchers te annuleren ALT+X.


26) Wat is de snelste manier om de informatie op basis van de geldwaarde het meest uit alle rapportschermen in Tally ERP 9 te filteren?

Om de informatie te filteren op basis van de geldwaarde in Tally ERP 9 kunt u de sneltoets Alt+F12 gebruiken.


27) Leg uit welke functies u kunt gebruiken om gegevens in gecodeerde vorm te converteren in Tally ERP9?

Om gegevens in Tally ERP 9 in gecodeerde vorm om te zetten, kunt u de functie Tally Vault gebruiken. Om Tally Vault te gebruiken gaat u naar de gateway van Tally en drukt u op F3. Daar kunt u het bedrijf selecteren waarvoor u de gegevens wilt versleutelen. Alleen personen met een geldig wachtwoord kunnen deze gecodeerde gegevens bekijken.


28) Vermeld wat de snelkoppeling is om het type inkooporderbon te selecteren?

Om het soort inkooporderbonnen te selecteren, kunt u in de schermen voor het maken en wijzigen van boekhoudings- en voorraadbonnen de snelkoppeling gebruiken als ALT+F4.


29) Hoe kun je tekst uit Tally kopiëren?

U kunt de sneltoets Ctrl+Alt+C gebruiken om tekst te kopiëren en de sneltoets Ctrl+Alt+V om tekst te plakken.


30) Hoe kunt u de wettelijke bedrijfsgegevens controleren?

U kunt de sneltoets Ctrl+Alt+B gebruiken om wettelijke gegevens vanuit elk scherm te controleren.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

19 reacties

  1. avatar Excel naar Tally-bestand samenvoegen kas kar zegt:

   Excel naar Tally-bestand samenvoegen kas kar

 1. avatar kavitha s zegt:

  tq meneer nuttige informatie voor bcom-studenten

 2. avatar P. Junaid Ahmed zegt:

  Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het Tally of-programma

 3. avatar D Srinivas zegt:

  Het is nuttig tally erp9 interviewvragen en antwoorden

 4. avatar Thanusha TK zegt:

  Eigenlijk heb ik Tally ERP 9 bestudeerd, maar deze informatie is voor mij het belangrijkst, meneer. Bedankt meneer, ook erg nuttig voor mijn koerier, meneer

  By
  Thanusha TK

 5. avatar BIPIN BIPIN zegt:

  Gst-vragen in totaal
  Salarisvragen in het overzicht

 6. avatar is een oplossing zegt:

  “Wij zijn een technologie- en innovatiebedrijf. Het leveren van bedrijfssoftware voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) is onze passie.

  Wat een bedrijf onderscheidt, zit net zo goed in het DNA als in de prestaties. Tegenwoordig, dertig jaar na de oprichting, bedient het product van Tally miljoenen gebruikers in verschillende sectoren in meer dan 100 landen. Ons robuuste netwerk van meer dan 28000 partners levert een ongeëvenaarde klantervaring op het gebied van verkoop, ondersteuning en services. Met een sterke onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling streeft Tally ernaar om innovatie en uitmuntendheid te leveren in software voor enterprise resource planning voor kleine en middelgrote bedrijven.”

 7. avatar surya kanchapogu zegt:

  tq meneer voor deze informatie……..

  1. Bedankt voor deze informatie
   Kunt u uitleggen wat de functie is en wat het verschil in configuratie f11 en f12 is?

 8. avatar Rupam Tiwary zegt:

  Eigenlijk meneer, ik heb tally erp 9 bestudeerd, maar deze informatie is het meest essentieel voor elk interview, dus heel erg bedankt meneer

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *