Top 15 vragen en antwoorden over actuariële sollicitatiegesprekken (2024)

Sollicitatievragen voor actuarissen

Hier zijn actuariële interviewvragen en antwoorden voor zowel eerstejaars als ervaren analistenkandidaten om hun droombaan te krijgen.

1) Leg uit wat de rol van de actuarieel analist bij de verzekeringsmaatschappij is?

Actuarieel analisten werken in de verzekeringssector en gebruiken statistische modellen om de gegevens te analyseren en de kosten te berekenen die verband houden met bepaalde gebeurtenissen, zoals
 • Productstoring
 • Ongevallen
 • Eigendoms schade
 • Letsel en dood
 • Vernietiging als gevolg van natuurrampen (orkanen, aardbevingen, pandemieën en terroristische aanslagen)

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over actuariële interviews


2) Welke vaardigheden zijn vereist om actuarieel te worden?

Vaardigheden die nodig zijn om actuarieel te worden zijn dat wel
 • Goed inzicht in statistiek en wiskunde
 • Algemene kennis van zaken en financiën
 • Basiskennis van programmeertalen, statistische analyseprogramma's, spreadsheets en databases
 • Goede communicatieve vaardigheden, waaronder het opstellen van rapporten en het geven van presentaties
 • Goede analytische en probleemoplossende vaardigheden

3) Leg uit wat de voordelen zijn van werken als actuaris?

 • Flexibiliteit in werktijden: Actuaris kan flexibele werktijden hebben en zijn professionele verplichtingen in evenwicht brengen
 • Hoge salarissen: Vanaf het begin, salaris pakket zijn uitstekend, en in goedbetaalde banen wordt het als een van hen beschouwd
 • Internationale kansen: Er is geen beperking tot één land, het is van toepassing over de hele wereld
 • Centrale rol: Veel bedrijven en overheidsinstellingen zijn sterk afhankelijk van het onderzoek en resultaat van de actuaris. Op basis van hun berekening nemen ze een beslissing of ze de nieuwe ideeën al dan niet implementeren
 • Breed toepassingsgebied: Het vakgebied voor actuaris is breed, je kunt werken in specialistische vakgebieden als verzekeringen, pensioenen, uitkeringen, zorg, beleggingen en bank, Etc.

4) Wat is de rol van actuarisanalisten bij beleggingen?

De belangrijkste rol van actuarisanalisten is bedrijven geld en tijd te besparen door het mogelijke risico van investeringen te identificeren. Daarnaast moeten ze wel
 • Identificeer een investeringsgebied met minimale risicofactoren
 • Vermijd de situatie waarin het kwantificeerbare risico relatief laag is in termen van de potentiële winst
 • Om daadwerkelijke kwantificeerbare schattingen te geven door complexe financiële modellen te creëren
 • Het verstrekken van een rating of rangschikking van verschillende beleggingsmogelijkheden op basis van de risico's voor het mogelijke rendement

5) Verklaar de rol van de hoofdactuarissen?

Hoofdactuarissen fungeren als actuarishoofd of toezichthouder voor zowel de overheidsorganisatie als het bedrijfsleven. Zij houden toezicht op andere actuarissen en verdelen en regisseren opdrachten. Ook bereiden ze rapporten en beoordelingen voor van zakelijke functies zoals budgetten en fusies. Verder implementeren ze beleid en richtlijnen met betrekking tot actuariële risicoanalyse.
Actuariële sollicitatievragen
Actuariële sollicitatievragen

6) Leg uit wat een actuarieel rapport is?

Een actuarieel rapport bevat de toekomstige en huidige omstandigheden van het fonds, zoals in het geval van pensioen- of verzekering beleid helpt het om te beslissen of het voldoet aan de behoeften van mensen die ervan afhankelijk zijn. Voor overheidsorganisaties is dit actuarieel rapport beschikbaar op openbaar verzoek, terwijl het voor particulier beheerde fondsen mogelijk niet toegankelijk is voor het publiek.

7) Noem enkele van de meest voorkomende actuariële software die in de industrie wordt gebruikt?

Enkele van de gebruikelijke actuariële software die in de industrie wordt gebruikt, zijn dat wel
 • Milliman Acturial-softwareoplossingen
 • Mozes
 • GGY-AS
 • Poly Systemen
 • Profeet
 • PTS
 • RMISWeb
 • SAS
 • TAS
 • Torens Watson

8) Leg uit wat de Casualty Actuarial Society is?

Casualty Actuarial Society is een beroepsvereniging van schade-actuarissen, van professionals op het gebied van risicobeheer die werkzaam zijn in andere sectoren dan levensverzekeringen. Het motief van deze vereniging is om leden en het grote publiek kennis te geven over actuariële analyses van eigendoms- en aansprakelijkheidsrisico's.
Sollicitatievragen voor actuarissen
Sollicitatievragen voor actuarissen

9) Noem enkele van de onderwerpen waarin actuarissen bekwaam zouden moeten zijn?

Om een ​​succesvol actuaris te worden, moet je de boel goed in de hand hebben
 • Rekening
 • Lineaire algebra
 • Differentiaalvergelijkingen
 • Waarschijnlijkheid en statistieken
 • Regressie Analyse
 • Tijdreeksanalyse
 • Accounting
 • Financieel management
 • Economie
 • Informatica en communicatie

10) Leg uit wat actuariële overlevingstafels zijn?

Actuariële overlevingstabellen zijn statistische grafieken die details geven over de levensverwachting in een bepaalde populatie.

11) Leg uit wat lognormale verdeling is in de context van verzekeringen?

Lognormale verdeling is een kansverdeling die wordt gebruikt als model om de grootteverdeling te claimen; het is positief scheef en heeft een bereik van nul tot oneindig.

12) Leg uit wat een pensioenactuaris doet?

De taak van de pensioenactuaris is om de pensioenaanbieders te helpen de pensioentarieven vast te stellen en een pensioenbeleid op te stellen dat de risico's minimaliseert. Ze passen hun vaardigheden toe op het creëren en onderhoud van duurzame pensioenplannen. De meerderheid van de pensioenactuarissen werkt bij pensioenactuariële bedrijven, terwijl anderen bij overheidsinstanties werken.

13) Wat is de rol van een actuarieel assistent bij de verzekeringsmaatschappij?

Actuarieel assistent is een helpende hand voor de actuaris; het speelt een waardevolle ondersteunende rol voor de actuaris, door te assisteren bij de berekening van premies, polisverplichtingen en het ontwikkelen van nieuwe producten.

14) Vermeld wat de verantwoordelijkheden zijn van een vastgoed- of ongevallenactuaris?

Als vastgoed- of ongevallenactuaris omvatten de verantwoordelijkheden:
 • Het uitvoeren van studies en het analyseren van tarieven op basis van geografisch gebied en soort verzekering, zoals huiseigenarentarieven of autotarieven
 • Het is legitiem om materiaal of bewijsmateriaal voor te bereiden waaruit de wijzigingen in het verzekeringstarief blijken
 • Het ontwikkelen van plannen voor het bedrijf om een ​​nieuwe verzekeringslijn te betreden
 • Onderzoek doen naar nieuwe statistische modellen en methoden voor het schatten van claims

15) Noem de rol van de actuaris in een adviesbureau?

De rol van de actuaris in een adviesbureau varieert en kan onder meer variëren
 • Geef beleggingsadvies
 • Evaluatie van de verzekeringsprogrammakosten van een bedrijf voor de werknemers
 • Kan voor een vakbond werken om te evalueren en in te schatten wat het nieuwe gezondheidszorgplan zou kosten
 • Bewijsmateriaal leveren over hoe de tarieven voor autoverzekeringen moeten worden bepaald
 • Getuig voor de rechtbank over het verlies van potentiële levenslange inkomsten door een persoon die gehandicapt is geraakt of bij een ongeval om het leven is gekomen
 • Het bepalen van de toekomstige pensioenuitkeringen op basis van de huidige waarde bij echtscheidingszaken.
Delen

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *