Top 48 SAS-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn SAS-sollicitatievragen en -antwoorden voor zowel eerstejaars als ervaren data-analistkandidaten om hun droombaan te krijgen.


1) Wat is SAS? Wat zijn de functies die het vervult?

SAS betekent Statistical Analysis System, een geïntegreerde set softwareproducten.

 • Het ophalen van informatie en het beheren van gegevens
 • Rapporten en grafieken schrijven
 • Statistische analyses, econometrie en datamining
 • Bedrijfsplanning, forecasting en beslissingsondersteuning
 • Operatieonderzoek en Project management
 • Kwaliteitsverbetering
 • Data opslagplaats
 • Application Development

Gratis pdf-download: SAS-interviewvragen en -antwoorden


2) Wat is de basisstructuur van het SAS-basisprogramma?

De basisstructuur van SAS bestaat uit

==DATA-stap, die gegevens herstelt en manipuleert.
==PROC-stap, die de gegevens interpreteert.


3) Wat is de basissyntaxisstijl in SAS?


Om het programma succesvol uit te voeren, beschikt u over de volgende basiselementen:

 • Aan het einde van elke regel moet een puntkomma staan
 • Een gegevensinstructie die uw gegevensset definieert
 • Invoerverklaring
 • Tussen elk woord of elke zin moet minstens één spatie staan
 • Een run-verklaring

Bijvoorbeeld: In bestand 'H:\StatHW\uwbestandsnaam.dat';


4) Leg de gegevensstap in SAS uit

Met de stap Gegevens wordt een SAS-gegevensset gemaakt die de gegevens samen met een ‘datawoordenboek’ bevat. De datadictionary bevat informatie over de variabelen en hun eigenschappen.


5) Wat is PDV?

Het logische gebied in het geheugen wordt weergegeven door PDV of Program Data Vector. Op dat moment creëert SAS een database van één waarneming tegelijk. Tijdens het compileren wordt een invoerbuffer gemaakt die een record uit een extern bestand bevat. De PDV wordt gemaakt na het maken van de invoerbuffer.

SAS-interviewvragen en antwoorden
SAS-interviewvragen en antwoorden

6) Welke gegevenstypen bevat SAS?

De gegevenstypen in SAS zijn Numeriek en Teken.


7) Welke uitspraak voert geen automatische conversies uit in vergelijkingen?

In SAS voert de 'where'-instructie geen automatische conversies uit in vergelijkingen.


8) Wat is een methode om uw SAS-programma te debuggen en te testen?

U kunt fouten in uw SAS-programma opsporen en testen door Obs=0 en systeemopties te gebruiken om de uitvoering van het programma in het logboek te traceren


9) Wat is het verschil tussen nodupkey- en nodup-opties?

Het verschil tussen de NODUP en NODUPKEY is dat NODUP alle variabelen in onze dataset vergelijkt, terwijl NODUPKEY alleen de BY-variabelen vergelijkt


10) Naamvalidatietools die in SAS worden gebruikt

Voor dataset: Naam van dataset/debug Dataset: Naam/stmtchk
Voor SAS-macrovariabelen: Opties: afdruk mlogic symbolgen


11) Wat doet PROC-print en PROC-inhoud?

Om de inhoud van de SAS-dataset weer te geven wordt PROC print gebruikt en ook om te garanderen dat de gegevens correct in SAS zijn ingelezen. Terwijl PROC CONTENTS informatie weergeeft over een SAS-gegevensset.

SAS-interviewvragen


12) Wat is het gebruik van de functie Proc-samenvatting?

De syntaxis van proc-samenvatting is dezelfde als die van proc-middelen. Het berekent beschrijvende statistieken over numerieke variabelen in de SAS-dataset.


13) Wat doet Proc glm?

Proc glm voert eenvoudige en meervoudige regressie, variantieanalyse (ANOVAL), covariantieanalyse, multivariate variantieanalyse en variantieanalyse met herhaalde metingen uit.


14) Wat zijn SAS-informaten?

SAS INFORMATS worden gebruikt voor het lezen of invoeren van gegevens uit externe bestanden die bekend staan ​​als Flat Files (ASCII-bestanden, tekstbestanden of sequentiële bestanden). Het informat vertelt SAS hoe gegevens in SAS-variabelen moeten worden gelezen.


15) Noem de categorieën waarin SAS Informats worden geplaatst

SAS-informatie wordt in drie categorieën ingedeeld:

 • Karakterinformatie: $INFORMATw
 • Numerieke informatie: INFORMAT wd
 • Datum/tijd-informatie: INFORMAT w.

16) Welke functie heeft de CATX-syntaxis?

De CATX-syntaxis voegt tekenreeksen samen, verwijdert spaties aan het einde en voegt scheidingstekens in.


17) Wat is het gebruik van PROC-gplot?

PROC gplot heeft meer opties en kan kleurrijkere en mooiere graphics creëren.


18) Wat is PROC in SAS?

Bij SAS analyseren en verwerken PROC-stappen gegevens in de vorm van een SAS-dataset. Het bestuurt een bibliotheek met routines die taken uitvoeren op SAS-datasetopties, zoals sorteren, samenvatten en opsommen.


19) Wat is de SAS-dataset?

Een SAS-dataset is een bestand dat uit twee delen bestaat.

 • Een beschrijvend gedeelte
 • Een datagedeelte

20) Noem een ​​aantal sleutelconcepten van SAS

Enkele sleutelconcepten van SAS zijn onder meer:

 • SORT-procedure
 • Ontbrekende waarden
 • KEEP=, DROP= datasetopties
 • Logica van gegevensstappen
 • Reset naar ontbrekend of de RETAIN-instructie
 • Log
 • FORMAT-procedure voor het maken van waardeformaten
 • Datatypen
 • IN= datasetoptie

21) Wat is het verschil tussen INPUT en INFILE?

IN BESTAND INVOER
 • INFILE-instructie wordt gebruikt om een ​​extern bestand te identificeren
 • INPUT-instructie wordt gebruikt om uw variabelen te beschrijven

22) Geef het verschil aan tussen INFORMAT en FORMAT?

 • INFORMAT: Om SAS aan te geven dat een getal in een bepaald formaat moet worden gelezen
 • FORMAT: Om SAS aan te geven hoe de variabelen moeten worden afgedrukt

23) Wat is factoranalyse?

Factoranalyse is een veel voorkomende term die wordt gebruikt voor een familie van statistische technieken die verband houden met de reductie van een reeks waarneembare variabelen in termen van een klein aantal latente factoren. Het belangrijkste doel van factoranalyse is het reduceren en samenvatten van gegevens.


24) Hoe kunt u de variabelen lezen die u nodig heeft?

U leest de variabelen met behulp van een invoerinstructie met kolom-/lijnaanwijzers, informats en lengtespecificaties.


25) Wat zijn de speciale invoerscheidingstekens die in SAS worden gebruikt?

Speciale invoerscheidingstekens die in SAS worden gebruikt, zijn DLM en DSD.


26) Hoe SAS omgaat met de DSD-begrenzingstekens?

Wanneer u DSD definieert, behandelt SAS twee opeenvolgende scheidingstekens als een ontbrekende waarde en worden aanhalingstekens uit tekenwaarden verwijderd.


27) Wat zijn de goede SAS-programmeerpraktijken voor het verwerken van grote datasets?

De goede SAS-programmeerpraktijken voor het verwerken van grote datasets zijn deze één keer te sorteren met behulp van firstobs= en obs=.


28) Hoe kunnen specifieke variabelen in een dataset worden opgenomen of uitgesloten?

Om specifieke variabelen in een dataset op te nemen of uit te sluiten, kunt u DROP, KEEP Statements en Dataset Options gebruiken.


29) Hoe werkt de SUBSTR-functie in SAS?

De functie SUBSTR wordt gebruikt om de subtekenreeks van een tekenvariabele te abstraheren.


30) Welke SAS-functies gebruikt u om fouten en gegevensvalidatie te controleren?

Om fouten te controleren, gebruikt u het Logboek, en voor gegevensvalidatie gebruikt u zaken als Proc Freq, Proc Means of soms Proc print om te zien hoe gegevens eruitzien.


31) Wat zijn de manieren om een ​​“tabelopzoekopdracht” uit te voeren in SAS?

Er zijn vijf manieren om een ​​“tabelopzoekopdracht” uit te voeren in SAS, waaronder:

 1. PROC SQL
 2. Match samenvoegen
 3. Direct Access
 4. Formattabellen
 5. arrays

32) Hoe genereer je testgegevens zonder invoergegevens?

U genereert testgegevens zonder invoergegevens met behulp van de “put”-instructie en “Data Null”.


33) Wat is het verschil tussen CEIL- en FLOOR-functies in SAS?

De “vloer” retourneert het grootste gehele getal kleiner dan/gelijk aan het argument. Terwijl de functie “ceil” het kleinste gehele getal groter dan/gelijk aan het argument retourneert.


34) Wat is het verschil tussen SAS-functies en -procedures?

Het verschil tussen SAS-functies en -procedures is dat

 • Procedures verwachten één variabele waarde per waarneming
 • Functies verwachten dat waarden worden geleverd voor een waarneming

35) Hoe duplicaten te verwijderen met PROC SQL?

Om duplicaten te verwijderen met behulp van PROC SQL, gebruikt u de volgende stap:

Proc SQL noprint;

Create Table inter.merged1 as

Select distinct * from inter.readin ;

Quit;

36) Wat zijn veelvoorkomende programmeerfouten in SAS

Veel voorkomende programmeerfouten in SAS zijn:

 • Ontbrekende puntkomma
 • Logboek wordt niet gecontroleerd na het indienen van het programma
 • Geen gebruik maken van foutopsporingstechnieken
 • De Fsview-optie niet krachtig gebruiken

37) Hoe beperk ik het aantal decimalen voor de variabele met behulp van PROC MEANS?

Door MAXDEC=optie te gebruiken, kunt u het aantal decimalen voor de variabele beperken.


38) Wat is het verschil tussen de SAS DATA STEP en SAS PROC's?

 • SAS DATA STEP wordt gebruikt om gegevens in te lezen en te manipuleren
 • SAS PROC's zijn subroutines die taken uitvoeren op de SAS-dataset

39) Wat is het nut van de STOP-verklaring?

Een STOP-instructie wordt gebruikt om de continue lus in de SET-instructie te regelen.


40) Wat is RUN-Group-verwerking?

Met RUN-Group-verwerking kan een PROC-stap worden ingediend met behulp van de RUN-instructie zonder de procedure te beëindigen.


41) Hoe test ik de foutopsporing in SAS?

Voor foutopsporing in SAS gebruikt u de Debug-clausule na '/' in de gegevensinstructie.


42) Hoe creëer ik een permanente SAS-dataset?

Om een ​​permanente SAS-dataset te creëren, zijn er twee stappen nodig:

 • Wijs een bibliotheek en engine toe.
 • Maak de gegevens. Zorg ervoor dat u zowel een bibliotheek (anders dan WORK) als een datasetnaam toewijst om de dataset permanent te maken.

43) Wat is SLIBREF?

SLIBREF is een serverlibref. Het specificeert de libref die door de server wordt gebruikt om de SAS-gegevensbibliotheek te identificeren wanneer er geen fysieke naam is bepaald, en de serverlibref verschilt van de clientlibref.


44) Wat zijn de standaardstatistieken die PROC MEANS produceert?

De standaardstatistieken die PROC MEANS produceren zijn:

 • N
 • MIN
 • MAX
 • GEMIDDELDE
 • SOA ONTWIKKELING

45) Wat is het commando dat wordt gebruikt om ontbrekende waarden te vinden?

Het commando dat wordt gebruikt om ontbrekende waarden te vinden is

missing_values=MISSING(field1,field2,field3);

46) Wat is het verschil tussen Match Merge en One to One Merge?

Een één-op-één samenvoeging is geschikt als beide datasets in de merge-instructie zijn gesorteerd op id, en elke waarneming in de ene dataset een overeenkomstige waarneming in de andere dataset heeft. Als de waarnemingen niet overeenkomen, is matchmerging geschikt.


47) Wat zijn de scrubprocedures in SAS?

De scrubbing-procedures in SAS zijn Proc Sort met nodupkey-optie. Het zal dubbele waarden elimineren.


48) Wat is het nut van de %include-instructie?

De instructie %INCLUDE leest een volledig bestand in het huidige SAS-programma dat u gebruikt en verzendt dat bestand onmiddellijk naar het SAS-systeem.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

23 reacties

 1. Hoi,
  Ik leer SAS-programmeren. Na het lezen van uw 2e vraag antwoord. Ik raakte verward.
  Ik heb begrepen dat de basisstructuur van SAS-programmering is ...

  SAS-programma's bestaan ​​uit:
  DATA-stap, die gegevens herstelt en manipuleert.
  PROC-stap, die de gegevens interpreteert.

  ******************************************
  Maar je hebt uitleg gegeven over de SAS-interface... Controleer het alsjeblieft en laat me weten of ik het mis heb.

  Bedankt
  Anu

  1. avatar beheerder zegt:

   Je hebt gelijk! Het antwoord is bijgewerkt

  2. Sas kan in twee delen worden verdeeld.

   gegevens stap
   proc stap

   gegevensstap begint altijd met het sleutelwoord van de gegevens en eindigt met de run-instructie. gegevensstap altijd gebruiken bij het opnieuw vormgeven van de gegevens.

   proc-stap begint altijd met het sleutelwoord van proc en eindigt met de Run-instructie.

 2. Hoi,
  Ik denk erover om het domein te veranderen van CDM naar SAS. Ik heb 5 jaar ervaring met CDM en CRC, het is mogelijk om te veranderen. Geef me alsjeblieft wat instructies.

  Alvast bedankt,

  1. het is mogelijk dat na enkele jaren veel mensen van cdm naar sas zijn veranderd

 3. Hallo meneer, eigenlijk heb ik mijn MSc-statistieken in 2013 afgerond, nu probeer ik eraan deel te nemen als SAS-frisser. Is het een goed moment om mijn carrière te veranderen van docent naar IT-medewerker, stel alstublieft voor om binnen te komen

  1. Hallo meneer, ik heb mijn msc-statistieken afgerond in 2019, nu heb ik de SAS-training voltooid, ik wacht op een baan, informeer u alstublieft over een nieuwere baan, meneer.

 4. avatar Chandrasekhar zegt:

  Hoi,
  Ik werk momenteel als medisch codeur van de afgelopen 5 jaar. Is het mogelijk om van medische codering naar SAS over te stappen? Geef alstublieft suggesties hierover.

  Dank u

 5. avatar Katari Saipuspa zegt:

  Hoi meneer,
  Ik heb mijn MSc in statistiek behaald in 2013. Ik doe dit als inkoopanalist bij een farmaceutisch bedrijf. Is het het juiste moment om over te stappen naar SAS in klinische domian?
  Kunt u mij alstublieft voorstellen?

  1. avatar Sai amith zegt:

   ja ... je zou voor het klinische domein moeten gaan met behulp van sas

 6. Hallo, ik ben een commerciële verzekeraar (kredietanalist), ik wilde me verdiepen in de analyse van kredietrisico's en ik geloof dat SAS een van de essentiële/basissoftware is die je kent. Hoe SAS mij kan helpen en willen, zijn de voor- en nadelen ervan. Ook als u een instituut (New Delhi) voor SAS-training kunt aanbevelen dat ook helpt bij de plaatsing.

 7. avatar Swapnil Umrikar zegt:

  Hallo meneer, ik ben Swapnil, ik heb M.SC.in Life Scenic gedaan en werk momenteel in een farmaceutisch bedrijf en heb 10 jaar ervaring. Ik wil mijn carrière beginnen op het gebied van data science. Is het mogelijk om dat te doen pls gids.

 8. hey,
  ik heb Mba gedaan in bedrijfsanalyse en marketing, en ik heb ook in 1 jaar en een halve maand ervaring op marketinggebied gedaan, dus nu wil ik overstappen op SAS-programmering, dus kun je mij alsjeblieft voorstellen, is die gemakkelijk mogelijke stap in SAS-programmering .

 9. Een typefoutcorrectie:
  in #44 betekent de tweede proc dat de standaarduitvoer moet worden gelezen als MIN en niet als MN.

  1. Hallo, bedankt voor het vestigen van de aandacht. Het is gecorrigeerd.

 10. avatar Doorbuigen zegt:

  Hallo meneer,
  Ik wil SAS leren, kunt u mij vertellen aan welke klas ik deelneem om sas te leren

 11. ik wil SAS-interviewvragen voor 2 jaar ervaring….Help me……

 12. Ik wil een baan krijgen die net zo nieuw is in het statistische programmeerdomein. Kun je voorstellen hoe ik meldingen kan krijgen voor nieuwere banen in het sas-domein?

 13. avatar Clinnovo-onderzoekslaboratoria zegt:

  Clinnovo Research Labs biedt banen, stages en trainingen op het gebied van klinisch onderzoek, klinisch gegevensbeheer, SAS, geneesmiddelenbewaking, CDISC, SDTM en ADaM.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *