Top 18 WSDL-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier vindt u de interviewvragen en antwoorden voor Web Services Description Language (WSDL) voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.


1) Leg uit wat WSDL is?

WSDL staat voor Web Services Beschrijving Taal. Het is een eenvoudig XML-document dat een reeks definities bevat om een ​​webservice te beschrijven of te lokaliseren.

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over WSDL-interviews


2) Leg uit wat de WSDL-documentstructuur is?

De WSDL-documentstructuur bestaat uit deze hoofdelementen

 • : Een container voor gegevenstypedefinities die door de webservices worden gebruikt
 • : Een getypte definitie van de gegevens die worden gecommuniceerd
 • : Een reeks bewerkingen die worden ondersteund door een of meer eindpunten
 • : Een protocol en gegevensformaat voor een specifiek poorttype

3) Wat is het voorvoegsel dat wordt gebruikt voor de doelnaamruimte voor het WSDL-document?

Voorvoegsel “xmlns:tns=target name” wordt gebruikt als doelnaamruimte voor het WSDL-document.


4) Leg uit wat het berichtelement in WSDL is?

 • Een bericht is protocolonafhankelijk en beschrijft de gegevens die worden uitgewisseld tussen de consumenten en webserviceproviders
 • Elke webservice heeft twee berichteninvoer en -uitvoer. De invoer bepaalt de parameters voor de webservice en de uitvoer bepaalt de retourgegevens van de webservice
 • Elk element bevat nul of meer parameters, één voor elke parameter van de webservicefunctie
 • element heeft betrekking op de parameter of retourwaarde in de RPC-aanroep
 • De naamvolgorde weerspiegelt de volgorde van de parameters in de RPC-handtekening

5) Noem de respons van de bewerkingstypen die in WSDL worden gebruikt?

WSDL definieert vier soorten reacties. Reactieverzoek is het meest voorkomende bewerkingstype.

 • Een manier: Het kan een bericht ontvangen, maar antwoordt niet
 • Aanvraag antwoord: Het ontvangt een verzoek en zal een antwoord retourneren
 • Vraag om reactie: Het verzendt een verzoek en wacht op antwoord
 • Kennisgeving: Hij stuurt een bericht, maar wacht niet op een reactie
WSDL-interviewvragen
WSDL-interviewvragen

6) Wat wel element definiëren in WSDL?

In WSDL is het definitie-element het hoofd- of hoofdelement van alle WSDL-documenten. Het definieert de naam van de webservice.


7) Leg uit wat de “types” in WSDL definiëren?

 • Het type-element definieert alle gegevenstypen die tussen de server en de client worden gebruikt
 • Om gegevenstypen te definiëren, gebruikt WSDL het W3C XML Schemaspecificatie als standaardkeuze
 • Type-element is niet vereist als de service alleen eenvoudige XML-schematypen gebruikt, zoals gehele getallen en tekenreeksen
 • Om het type te hergebruiken met meerdere webservices, maakt WSDL het mogelijk om typen in afzonderlijke elementen te definiëren

8) Leg uit wat “soap:body” is?

“zeep:lichaam” is een SOAP uitbreidingselement gebruikt als een subelement van de “wsdl:input/output” binnen de wsdl-binding en -bewerking. Het wordt gebruikt om informatie te geven over hoe de inhoud van het SOAP-body-element is opgebouwd. WSDL.svg


9) Leg uit hoe WSDL zich kan binden aan SOAP?

De binding is mogelijk via twee attributen: naam- en type-attributen. Het name attribuut definieert de naam van de binding en het type attribuut definieert de poort voor de binding. Terwijl u voor SOAP-binding twee attributen moet declareren: transport en stijl. De transportkenmerken definiëren het SOAP-protocol (HTTP), terwijl het stijlkenmerk de “rpc” of “document” definieert.


10) Leg uit wat UDDI is en via welk protocol communiceert het?

UDDI staat voor Universele Beschrijving, Ontdekking en Integratie. Het is een map die wordt gebruikt voor het opslaan van informatie over webservices. Het communiceert via SOAP.


11) Noem welke zaken er tijdens het binden op de ports moeten worden gelet?

Terwijl bindend,

 • Een poort mag niet meer dan één adres bepalen
 • Een poort mag geen andere bindende informatie dan adresinformatie vaststellen

12) Leg uit wat het verschil is tussen SOAP-bericht en WSDL?

Een SOAP-bericht is een XML-document dat wordt gebruikt om uw gegevens te verzenden, terwijl WSDL een XML-document is dat vertelt hoe u verbinding kunt maken en verzoeken kunt indienen bij uw webservice.


13) Leg uit wat eindpunten in WSDL zijn?

In WSDL wordt het eindpunt verwezen naar een adres en een binding


14) Leg uit hoe eindpunten worden gedefinieerd in WSDL?

Eindpunten vertegenwoordigen een geïnstantieerde service; ze worden bepaald door een binding te combineren met de netwerkdetails die worden gebruikt om het eindpunt bloot te leggen. Eindpunten worden gedefinieerd in een contract met behulp van een combinatie van het WSDL-poortelement en het WSDL-service-element. De poortelementen definiëren de feitelijke eindpunten


15) Leg uit wat het verschil is tussen berichttype en element in WSDL?

 • Type bericht: Er wordt een variabele gemaakt op basis van een berichttype dat u in WSDL hebt gedefinieerd
 • Elementtype:: Er wordt een variabele gemaakt op basis van een element dat u in Schema hebt gedefinieerd

16) Hoe valideer ik het WSDL-bestand?

WSDL-bestand is een contract tussen consumenten- en webserviceklanten. Een WSDL-validator verifieert of het bestand door andere applicaties kan worden gebruikt voordat u de url aan uw eindgebruikers geeft. Om uw bestand te valideren, moet u uw criteria instellen, zoals

 • Moet het worden gevalideerd volgens het WSDL XML-schema?
 • Moet er worden voldaan aan bekende best practices?
 • Moet het correct worden geparseerd door gewone zeepstapels?

U kunt een commerciële tool zoals XMLSpy gebruiken om het WSDL-bestand te valideren.


17) Leg uit wat het verschil is tussen binding en poorttype in WSDL?

 • WSDL-poort: Het WSDL-poorttype-element definieert een groep bewerkingen die in de meeste omgevingen bekend staat als een interface. Elke bewerking bestaat uit een combinatie van invoer- en uitvoerelementen. De volgorde van deze elementen bepaalt het berichtenuitwisselingspatroon (MEP)
 • WSDL-binding: Het WSDL-bindingselement beschrijft de details van het gebruik van een specifiek portType met een bepaald protocol

18) Noem de kenmerken van haven en service in WSDL?

 • Een service kan meer dan één eindpunt hebben, waarbij elk eindpunt wordt gedefinieerd door een eigen poortelement
 • Het poortelement heeft betrekking op een specifieke binding en bevat informatie over hoe u er toegang toe krijgt (URI)
 • Verschillende poorten betekenen verschillende bindingen voor hetzelfde poorttype, waardoor dezelfde functionaliteit toegankelijk is via meerdere transportprotocollen en interactiestijlen

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *