Top 19 vragen en antwoorden over sollicitatiegesprekken vooraf (2024)

Hier zijn de interviewvragen en antwoorden van Abinitio voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

1) Noem wat is Abinitio?

‘Abinitio’ is een Latijns woord dat ‘vanaf het begin’ betekent. Abinitio is een tool die wordt gebruikt om gegevens te extraheren, transformeren en laden. Het wordt ook gebruikt voor data-analyse, datamanipulatie, batchverwerking en op grafische gebruikersinterface gebaseerde parallelle verwerking.

Gratis pdf-download: ab initio interviewvragen en antwoorden


2) Leg uit wat de architectuur van Abinitio is?

Architectuur van Abinitio omvat
 • GDE (grafische ontwikkelomgeving)
 • Co-besturingssysteem
 • Enterprise meta-omgeving (EME)
 • Conduct-IT

3) Noem wat de rol is van het coöperatieve systeem in Abinitio?

Het Abinitio-samenwerkingssysteem biedt functies zoals
 • Beheer en voer de Abinitio-grafiek uit en controleer de ETL-processen
 • Zorg voor Ab initio-extensies voor het besturingssysteem
 • ETL-processen monitoren en debuggen
 • Metadatabeheer en interactie met de EME

4) Leg uit wat afhankelijkheidsanalyse betekent in Abinitio?

In Ab initio is afhankelijkheidsanalyse een proces waarbij de EME een project volledig onderzoekt en nagaat hoe gegevens worden overgedragen en getransformeerd: van component tot component, veld voor veld, binnen en tussen grafieken.

5) Leg uit hoe Abinitio EME gescheiden is?

Abinition is logischerwijs verdeeld in twee segmenten
 • Gegevensintegratiegedeelte
 • Gebruikersinterface (toegang tot de metadata-informatie)
Abinitio-interviewvragen
Abinitio-interviewvragen

6) Vermeld hoe u EME kunt verbinden met Abinitio Server?

Er zijn verschillende manieren om verbinding te maken met Ab initio Server, zoals
 • Stel AB_AIR_ROOT in
 • Log in op de EME-webinterface - http://serverhost:[serverport]/abinitio
 • Via GDE kunt u verbinding maken met de EME-gegevensopslag
 • Via luchtcommando

7) Noem de bestandsextensies die in Abinitio worden gebruikt?

De bestandsextensies die in Abinitio worden gebruikt, zijn
 • .mp: het slaat een Ab initio-grafiek of grafiekcomponent op
 • .mpc: aangepaste component of programma
 • .mdc: gegevensset of aangepaste gegevenssetcomponent
 • .dml: Taalbestand voor gegevensmanipulatie of definitie van recordtype
 • .xfr: functiebestand transformeren
 • .dat: gegevensbestand (meerdere bestanden of serieel bestand)

8) Vermeld welke informatie een .dbc-bestandsextensie biedt om verbinding te maken met de database?

De .dbc-extensie biedt de GDE de informatie om verbinding te maken met de database
 • Naam en versienummer van de database waarmee u verbinding wilt maken
 • Naam van de computer waarop het database-exemplaar of de server waarmee u verbinding wilt maken, draait, of waarop de software voor externe toegang tot de database is geïnstalleerd
 • Naam van de server, database-instance of provider waaraan u wilt koppelen

9) Leg uit hoe je een grafiek oneindig kunt laten lopen in Ab initio?

Om de grafiek oneindig uit te voeren, moet het grafiekeindscript het .ksh-bestand van de grafiek aanroepen. Daarom, als de naam van de grafiek abc.mp is, moet deze in het eindscript van de grafiek abc.ksh aanroepen. Hierdoor wordt de grafiek oneindig weergegeven.
Ab initio sollicitatievragen
Ab initio sollicitatievragen

10) Noem wat het verschil is tussen het “Look-up”-bestand en “Look is up” in Abinitio?

Opzoekbestand definieert een of meer seriële bestanden (platte bestanden); het is een fysiek bestand waarin de gegevens voor de Look-up worden opgeslagen. Terwijl Look-up het onderdeel is van de abinitio-grafiek, waar we gegevens kunnen opslaan en ophalen met behulp van een sleutelparameter.

11) Noem wat de verschillende soorten parallellisme zijn die in Abinitio worden gebruikt?

Verschillende soorten parallellisme die in Abinitio worden gebruikt, omvatten:
 • Component-parallellisme: Een grafiek waarin meerdere processen tegelijkertijd worden uitgevoerd op afzonderlijke gegevens, maakt gebruik van parallellisme
 • Gegevensparallellisme: Een grafiek die werkt met gegevens die in segmenten zijn verdeeld en die respectievelijk op elk segment werkt, maakt gebruik van gegevensparallellisme.
 • Parallellisme in de pijpleiding: Een grafiek die betrekking heeft op meerdere componenten die gelijktijdig op dezelfde gegevens worden uitgevoerd, maakt gebruik van pijplijnparallellisme. Elke component in de pijplijn leest continu van de upstream-componenten, verwerkt gegevens en schrijft naar downstream-componenten. Beide componenten kunnen parallel werken.

12) Leg uit wat de sorteercomponent in Abinitio is?

De sorteercomponent in Abinitio ordent de gegevens opnieuw. Het bestaat uit twee parameters “Key” en “Max-core”.
 • Sleutel: Het is een van de parameters voor de sorteercomponent die de sorteervolgorde bepaalt
 • Max-kern: Deze parameter bepaalt hoe vaak de sorteercomponent gegevens van het geheugen naar schijf dumpt

13) Noem wat dedup-component en replicatiecomponent doet?

 • Ontdubbelingscomponent: Het wordt gebruikt om dubbele records te verwijderen
 • Component repliceren: Het combineert de gegevensrecords van de invoer in één stroom en schrijft een kopie van die stroom naar elk van zijn uitvoerpoorten

14) Vermeld wat een partitie is en wat zijn de verschillende soorten partitiecomponenten in Abinitio?

In Abinitio is partitie het proces waarbij gegevenssets in meerdere sets worden verdeeld voor verdere verwerking. Verschillende soorten partitiecomponenten omvatten
 • Verdeling door Round-Robin: Gegevens gelijkmatig verdelen, in blokken van blokgrootte, over de uitvoerpartities
 • Partitie op bereik: U kunt gegevens gelijkmatig verdelen over knooppunten, op basis van een reeks partitiebereiken en -sleutels
 • Verdeling op percentage: Verdelingsgegevens, dus de uitvoer is evenredig met fracties van 100
 • Verdeling op basis van belastingsbalans: Dynamische taakverdeling
 • Partitie per expressie: Gegevens verdelen volgens een DML-expressie
 • Partitie op sleutel: Gegevensgroepering op basis van een sleutel

15) Leg uit wat SANDBOX is?

Er wordt verwezen naar een SANDBOX voor de verzameling grafieken en gerelateerde bestanden die in één directorystructuur worden opgeslagen en die zich als een groep gedraagt ​​ten behoeve van navigatie, versiebeheer en migratie.

16) Leg uit wat de-partitie is in Abinitio?

De-partitionering wordt gedaan om gegevens uit meerdere stromen of bewerkingen te lezen en wordt gebruikt om gegevensrecords uit verschillende stromen opnieuw samen te voegen. Er zijn verschillende componenten voor departitie beschikbaar, waaronder Gather, Merge, Interleave en Concatenation.

17) Noem enkele luchtcommando's die in Abintio worden gebruikt?

Luchtcommando gebruikt in Abinitio omvat
 • luchtobject Is : Het wordt gebruikt om de lijst met objecten in een map binnen het project te bekijken
 • luchtobject rm : Het wordt gebruikt om een ​​object uit de repository te verwijderen
 • luchtobjectversies-uitgebreid : Het geeft de versiegeschiedenis van het object.
Andere luchtcommando's voor Abinitio zijn onder meer luchtobjectkat, luchtobjectwijziging, luchtsluisshowgebruiker, enz.

18) Vermeld wat een samenvoegcomponent is?

Samenvattende component stelt de gebruikers in staat de records op bepaalde veldwaarden te groeperen. Het is een meertrapsfunctie en bestaat uit initialisatie 2 en rollup 3.

19) Vermeld wat de syntaxis is voor m_dump in Abinitio?

De syntaxis voor m_dump in Abinitio wordt gebruikt om de gegevens in meerdere bestanden te bekijken vanaf de Unix-prompt. De opdracht voor m_dump omvat
 • m_dump a.dml a.dat: Met deze opdracht worden de gegevens afgedrukt zoals deze zich uit GDE manifesteren wanneer we gegevens in opgemaakte tekst bekijken
 • m_dump a.dml a.dat>b.dat: De uitvoer wordt omgeleid naar b.dat en zal fungeren als een serieel bestand.b.dat waarnaar kan worden verwezen wanneer dit nodig is.
Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)
Delen

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *