Top 45 logistieke sollicitatievragen en antwoorden (2024)

Hier zijn logistieke (Supply Chain Management) sollicitatievragen en antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

1) Wat zijn de verantwoordelijkheden van een logistiek medewerker?

De primaire rol van een logistiek medewerker is om

• Beheer de toeleveringsketen
• Transport en opslag van materiaal
• Transportbeheer


2) Wat zijn de verschillende functies die iemand in de logistieke sector kan vervullen?

Een persoon kan onder verschillende posities werken

• Logistiek directeur
• Logistiek supervisor
• Logistiek medewerker
• Logistiek ingenieur
• Logistiek coördinator
• Logistiek specialist
• Logistiek analist

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over logistiek en SCM-interviews


3) Leg uit wat supply chain management is?

Supply chain management omvat een geïntegreerde aanpak voor het plannen, implementeren en controleren van de stroom van informatie, materialen en diensten, van grondstof tot eindproduct voor de uiteindelijke distributie naar de klant.


4) Leg uit wat ASN (Advance Shipping Notice) is?

Het is een kennisgeving die voorafgaand aan de levering naar de klant wordt gestuurd met gedetailleerde verzendinformatie. Het kan ook informatie over de vervoerder en verzending bevatten, zoals het tijdstip van verzending en de verwachte aankomsttijd.


5) Leg uit wat een antidumpingrecht is?

Antidumpingrechten zijn invoerrechten die worden geheven in gevallen waarin geïmporteerde goederen goedkoper geprijsd zijn dan de normale prijs op de binnenlandse markt van de exporteur en aanzienlijke verliezen veroorzaken voor de binnenlandse industrie van het importerende land.

Sollicitatievragen logistiek

6) Leg uit wat LTL (Less than truckload) is?

LTL-verzending (Less than Truckload) is een contract tussen de verlader en de transporteigenaar. Volgens het contract wordt de prijs van de zending, in plaats van de hele vrachtwagen, bepaald op basis van het gewicht van de vracht en de kilometerstand binnen de aangewezen rijstroken.


7) Leg de term draagvermogen uit?

Het draagvermogen is het verschil tussen het beladen en het onbeladen gewicht van het schip. Met andere woorden, het is het gewicht van alles wat het schip vervoert, behalve het schip zelf.

Sollicitatievragen logistiek
Logistiek

8) Leg uit hoe u de opslagruimte voor bulkartikelen kunt organiseren?

Look-opslagplaats met de mogelijkheid tot enkele, dubbele of meerdere dieptelocaties

• Bulkopslag in verticale of rechte richting: Dit is de meest gebruikelijke manier om de container te organiseren. Het wordt in verticale richting georganiseerd, waarbij de containers over elkaar heen worden gestapeld.
• Bulkopslag onder een hoek: Het is een van de oplossingen die kan worden toegepast in een situatie waarin er weinig ruimte is voor containers. Maar het is alleen van toepassing in speciale gevallen, afhankelijk van het materiaal dat het bevat.


9) Leg uit wat crossdocking is?

Cross-docking is een proces waarbij materialen uit een binnenkomende vrachtwagen worden gelost en rechtstreeks in uitgaande vrachtwagens of opleggers worden geladen. Het verlaagt de handlingkosten, bedrijfskosten en de opslag van voorraad.


10) Leg uit wat TEU is?

TEU staat voor Twenty foot Equivalent Unit. Het is een methode om de lading of capaciteit van schepen te berekenen, in eenheden van containers die twintig centimeter lang zijn. Een container van 40 voet lang meet bijvoorbeeld 2 TEU.


11) Wat is het advies van verzending en adviserende bank?

Advies van verzending: Het is een bericht dat naar een buitenlandse koper of lokale handelaar wordt gestuurd om hen te informeren dat de zending is verwerkt en informatie bevat over verpakking, routing, enz. Er wordt vaak een kopie van de factuur meegestuurd en indien aanbevolen wordt er ook een kopie van de landing bijgevoegd. met dat.
Adviserende bank: Een adviserende bank is een bank die actief is in het land van de verkoper en die namens een buitenlandse bank kredietbrieven afhandelt


12) Leg uit wat bevrachting is?

Bevrachting is een contract tussen scheepseigenaar en koopman, waarbij de scheepseigenaar de ruimte in het schip voor een overeengekomen bedrag en voor een bepaalde periode aan de koopman ter beschikking stelt of verhuurt. In dit contract is de handelaar aansprakelijk voor de betaling, ongeacht of het schip gereed is voor verzending.

Sollicitatievragen voor Supply Chain Management
Sollicitatievragen voor Supply Chain Management

13) Wat houdt een vrachtbrief in?

Een vrachtbrief bevat de volgende details

• Naam en volledig adres van verladers en ontvangers
• Speciale rekeningnummers of inkooporders die tussen bedrijven worden gebruikt voor het volgen van bestellingen
• Instructie voor de vervoerder voor veilige levering
• Datum van verzending
• Aantal verzendeenheden
• Soorten verpakkingen, waaronder dozen, pallets, skids en drums
• Beschrijving van de verzonden artikelen (algemene naam en fabricagemateriaal)
• Aangegeven waarde van de goederen die worden verzonden
• Noteer of er gevaarlijke stoffen in zitten
• Exact gewicht van de zendingen – voor meerdere goederen wordt het gewicht voor elk goed afzonderlijk vermeld
• Vrachtclassificatie van de verzonden artikelen, volgens NMFC (National Motor Freight Classification)


14) Leg uit wat een algemene vrachtbrief is?

Een vrachtbrief die twee of meer vrachtzendingen dekt, wordt een algemene vrachtbrief genoemd.


15) Wat zijn de activiteiten die op operationeel niveau in de logistiek worden uitgevoerd?

Diverse werkzaamheden op operationeel niveau omvatten

• Goederenontvangst en controle
• Massaopslag
• Orderverzamelen
• Voorraadaanvulling
• Orderverzameling
• Laadplanning
• Geeft terug
• Beschikbaarheid van personeel
• Update van de voorraad
• Voltooiing van documentatie


16) Vermeld waar de vrachtklasse op gebaseerd is?

Vrachtklasse is gebaseerd op vier factoren

• Dichtheid: gewicht per kubieke voet
• Vrachtstuwbaarheid: breedte en lengte gebaseerd op vervoerdermodusregels
• Gemakkelijk te hanteren: Evaluatie van de inspanning die nodig is bij het transport
• Aansprakelijkheid: Dit omvat aansprakelijkheid voor schade, breekbaarheid en bederfelijkheid, vrachtprijs per pond en vatbaarheid voor diefstal.


17) Leg uit wat de aangegeven waarde voor vervoer is?

De aangegeven waarde voor vervoer is de waarde van de goederen, aangegeven door de afzender op de vrachtbrief, om de limiet van de aansprakelijkheid van de vervoerder of een vrachttarief te bepalen.


18) Leg uit wat een uitvoeraangifte is?

Uitvoeraangifte is een overheidsdocument waarin wordt gedefinieerd welke goederen het land uit moeten worden geleverd. Deze aangifte dient door de exporteur te worden ingediend bij de Amerikaanse overheid.


19) Leg uit wat documenten tegen acceptatie inhouden?

Een document tegen acceptatie is een regeling of voorziening waarbij de exporteur een bank opdracht geeft om verzend- en eigendomsdocumenten alleen aan de importeur te overhandigen als de importeur akkoord gaat met de begeleidende wissel of wissel door deze te ondertekenen. Deze bepaling zorgt ervoor dat de koper wettelijk verplicht is de volledige prijs voor de zendingen aan de exporteur te betalen, voordat de eigendom wordt overgedragen.


20) Leg uit wat het verschil is tussen document tegen acceptatie en document tegen betaling?

• Document tegen betaling: Het document blijft bij de bank en importeurs moeten de exporteur betalen voordat zij de documenten vrijgeven. Hierbij vindt de betaling onmiddellijk plaats en wordt het document snel vrijgegeven

• Document tegen acceptatie: Bij deze importeur geeft de importeur 30-45 dagen de tijd om het bedrag af te trekken en vervolgens de documenten vrij te geven. Deze voorziening brengt veel risico met zich mee, en als er onvoldoende saldo op de rekening staat, zal het proces vertraging oplopen.


21) Leg uit wat kartonnen klemmen zijn?

Het is het meest veelzijdige hulpstuk dat wordt gebruikt voor het hanteren en transporteren van meerdere niet-gepalletiseerde producten, zoals meubels, dozen, apparaten, enz.


22) Wat is SKU-nummer?

Stock Keeping Unit, ook wel SKU-nummer genoemd, is een unieke code die wordt gebruikt om bepaalde regelitems te identificeren.


23) Wat zijn APS, ASN en ASRS?

 • APS: Het staat voor Advance Planning en Scheduling
 • ASN: Dit staat voor Advanced Shipment Notifications
 • ASRS: geautomatiseerde opslag- en ophaalsystemen

24) Wat zijn conformiteitslabels?

Conformiteitslabels worden gebruikt als verzendlabels, kartonnen labels, palletlabels en bevatten meestal streepjescodes. Het wordt gebruikt voor de identificatie van geleverde goederen.


25) Leg uit wat consignatievoorraad is?

De consignatievoorraad is in het bezit van de klant, maar nog steeds eigendom van de leverancier. Dit betekent dat u de leverancier alleen betaalt als zijn goederen zijn verkocht.


26) Leg uit wat terugvordering is?

Wanneer een zending niet voldoet aan de door de klant vastgestelde voorwaarden, wordt door de klant een financiële boete aan de leverancier in rekening gebracht. Deze kosten worden terugboekingen genoemd. Bijvoorbeeld het ontbreken van een goede verpakking of etikettering.

27) Leg uit wat cyclustijd is?

Cyclustijd is de tijd die nodig is om de bestelling op te halen en te bestellen, vanaf de orderinvoer tot aan het verzenddok.


28) Leg uit wat een douane-entrepot is?

Entrepot is een speciaal gedeelte van een faciliteit waar geïmporteerde goederen worden opgeslagen voordat de douanerechten of belastingen worden betaald.

magazijn

29) Leg uit wat blinde verzending en broodbulk is?

Wanneer de bron van de leverancier voor de klant verborgen blijft, wordt een dergelijke verzending een blinde verzending genoemd.

Met broodbulk worden overzeese zendingen bedoeld, waarbij de vracht die wordt verzonden uit kleinere eenheden bestaat, zoals kratten, balen, dozen, enzovoort.


30) Wat zijn de belangrijkste transportproblemen in warehousing?

De belangrijkste transportproblemen in warehousing zijn

 • Kosten
 • Vertragingen
 • Volgen en communiceren
 • Veiligheid in magazijnen

31) Leg uit wat batchpicking is?

De techniek van het transporteren van voorraad die in één keer in kleine batches is gegroepeerd, staat bekend als batchpicking.


32) Leg uit wat golfpikken is?

Wave-picking is een techniek waarbij orders in groepen worden ingedeeld en samen worden vrijgegeven, zodat verschillende activiteiten parallel kunnen verlopen en de taak kan worden voltooid.


33) Leg uit wat het verschil is tussen logistiek en transport?

Logistiek: Logistiek wordt de procedure genoemd voor het beheren van goederen, middelen en informatie van de bron naar de consument op een manier die past bij de eisen van beide partijen.

Vervoer: Transport is de verplaatsing van goederen van het ene punt naar het andere. Het wordt beschouwd als onderdeel van de logistiek.


34) Wat bedoel je bij voorraadbeheer met toewijzing?

Het is een vraag die wordt gecreëerd door de verkooporder of werkorders naast een bepaald team.


35) Leg uit wat een capaciteitsbehoefteplanning is?

Het is een proces voor het bepalen van de hoeveelheid machinale en handmatige arbeidsmiddelen die nodig zijn om een ​​productie in elkaar te zetten.


36) Leg uit wat activiteitgebaseerde kostenberekening is?

Het is een methode die helpt bij het opsplitsen van de kosten in specifieke activiteiten onderhoud van nauwkeurigheid bij de verdeling van de kosten bij de productkostenberekening.


37) Leg uit wat de betekenis is van Triage?

Het sorteren van producten of goederen op basis van hun staat of kwaliteit wordt triage genoemd. Sommige goederen moeten worden gerepareerd en teruggestuurd, andere moeten worden verkocht als gebruikte of defecte goederen.


38) Leg uit wat wordt bedoeld met Reverse Logistics?

Reverse Logistics is de verzameling van alle processen die een rol spelen bij goederen die in de omgekeerde richting bewegen, wat betekent dat de goederen van de klant naar het bedrijf worden vervoerd.


39) Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de supply chain waarmee bedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd?

De vijf grote uitdagingen waarmee bedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd, zijn:

 • Het negeren van de aanhoudende groei van e-commerce als kanaal in de industriële sector
 • Geen aandacht voor het potentiële risico, zoals volatiele transportkosten
 • De verwachting is dat supply chain management-technologieën alles zullen oplossen
 • Overmatig vertrouwen op prestaties uit het verleden om toekomstige verkopen te voorspellen
 • Vergroot de complexiteit van supply chain-operaties met de implementatie van onnodige technologieën
 • Gebrek aan inzicht in de volledige capaciteiten van leveranciers en diensten

40) Op welke gebieden moet meer aandacht worden besteed om het magazijntransport te verbeteren?

 • Leveringsfrequentie
 • Doorlooptijden
 • Reistijden
 • Vaste routering
 • Unificatie van producten
 • Prestatienorm
 • Voertuig vullen
 • Scheduling
 • Voertuig- en operationele gegevens
 • Vooraf laden

41) Leg uit wat WTS (Warehouse Tracking System) is? Hoe werkt het?

WTS of Warehouse Tracking System is een softwareapplicatie die specifiek is ontworpen voor de magazijnindustrie. Het maakt gebruik van het systeem van barcodelabels waarmee u productbewegingen, audits en verzendingen eenvoudig kunt volgen. Hiermee kunt u elk stuk voorraad identificeren aan de hand van een uniek serienummer.


42) Hoe kunt u met behulp van WTS een factuur genereren?

Er zijn twee manieren waarop u facturen kunt genereren met behulp van de WTS-techniek

 • Een manier om een ​​factuur te maken is door deze direct toe te wijzen aan de orders waar u mee bezig bent
 • En de andere manier is om de bestelling te exporteren naar QuickBooks en maak daar de factuur aan.

43) Hoe kan het Warehouse Tracking System nuttig zijn bij magazijntransport?

In het magazijn helpt WTS je verder

 • Elimineer het zoeken naar verloren producten en bespaar uw transporttijd
 • Verminder de looptijd van de plukker
 • Volg de magazijnactiviteit en orderstatus in realtime

44) Wat zijn de belangrijke aspecten van transport en wagenparkbeheer?

De belangrijke aspecten van transport en wagenparkbeheer

 • Transport acquisitie
 • Transportplanning
 • Routing onderhoudsplanning
 • Vlootonderhoud en planning
 • Risicomanagement
 • Personeelszaken

45) Waar moet op het gebied van gezondheid en veiligheid op worden gelet tijdens magazijntransport?

 • Laat geen spullen achter in gangpaden op de grond of onzeker op een oppervlak
 • Ruim alle gemorste vloeistoffen onmiddellijk op
 • Blokkeer geen nooduitgangen, sprinklers of brandblussers
 • Plaats items op de toegewezen plaatsen
 • Laat geen scherpe gereedschappen of messen uitsteken
 • Houd snoeren en draden van de vloer
 • Meld losse vloeren of struikelgevaar
 • Gooi afval onmiddellijk weg in de juiste containers
Delen

67 reacties

 1. avatar Rehan Mirza zegt:

  het is een heel erg nuttig materiaal

 2. avatar jagadeesh's banad zegt:

  Leuk en zeer informatief of begrijpelijk.

 3. avatar Bishnu Sahoo zegt:

  Het is erg nuttig voor een supply chain manager.

 4. Bedankt en erg nuttig en het is als een essentie

 5. Zeer nuttig en bedankt voor de nuttige informatie

 6. avatar Akshaya Lenin zegt:

  Dank u voor de informatie
  Kunt u informatie verstrekken over de douane en de inklaring, zodat dit nuttig voor ons kan zijn.
  Bedankt

 7. het is heel fijn,
  Ik dank en vind je leuk voor je bericht.

 8. avatar Abdirahman Mohammed zegt:

  Het is een belangrijke vraag of iedereen kan slagen in een sollicitatiegesprek

 9. avatar Nazario Muturi zegt:

  Lekker lezen. Hoe kan ik hier meer van krijgen.

 10. avatar Rajesh MC zegt:

  Behoefte aan SCM-activiteiten voor de aankoop van materialen in klepsectorinformatie.
  Maar deze informatie is ook goed..
  Bedankt..

 11. avatar Peter KABWE zegt:

  Zeer leerzame informatie, ik kijk ernaar uit om meer te ontvangen. Bedankt.

 12. avatar Alex ogala zegt:

  Ik vind deze publicatie verhelderend terwijl ik mijn sollicitatietest en sollicitatiegesprek voorbereid en erop wacht.
  Ik wil graag een gratis abonnement op carrièregoeroe voor de nieuwste inzichten en hulpmiddelen op het gebied van logistiek en supply chain management.

 13. Blijf ons advies sturen over logistieke en SCM-aangelegenheden.

 14. avatar MICHEL BAMBA zegt:

  Nuttige documenten voor logistiek medewerkers

 15. Dit is heel erg nuttig. Supply chain vereenvoudigd

 16. avatar Hussaini Musa zegt:

  Leuk, het zijn zeer nuttige materialen. Hartelijk dank

 17. avatar shoaib ansari zegt:

  Heel erg bedankt voor deze vraag en antwoord, omdat we te veel kennis krijgen.

 18. avatar Thobani Ndlovu zegt:

  Als student Supply Chain en Operations Management is dit zo nuttig, ik dank u als burger uit Zuid-Afrika

 19. avatar Julius Banka zegt:

  Het is geweldig. Ik vind het zo nuttig voor iedereen die zich voorbereidt op logistieke schriftelijke tests of interviews.
  DANK JE.

  Ik zou uw aanbeveling voor online cursussen op prijs stellen die mij of een andere logistiek medewerker zouden helpen groeien in zijn of haar carrière.

 20. avatar Virendra Kumar Mishra zegt:

  Heel erg nuttig voor mijn werk en toekomstige carrière, dus erg aardige meneer.

 21. Fantastische boodschap voor leidinggevenden op het gebied van logistiek en warehousing

 22. avatar Ashavani Kumar zegt:

  Zeer leuke vragen en antwoorden. Zeer informatieve inhoud.

 23. avatar Emmanuel Edem Sogah zegt:

  Zeer goed materiaal. Bedankt

 24. avatar Khalid Younis zegt:

  Hallo heren

  We hebben wiskundige vragen nodig die verband houden met het onderwerp.

  Bedankt

 25. avatar Hayatullah Wessal zegt:

  belangrijkste antwoorden en vragen

 26. Zeer nuttig...bedankt voor de informatieve vragen. Dit is echt nuttig voor iedereen.

  Bedankt en groeten
  Vishal.T

 27. avatar NAMATOVU Winnie zegt:

  Het is een bemoedigende informatie, hartelijk dank, meneer of mevrouw. God zegene je

 28. Ik denk dat deze informatie zeer nuttig en nuttig is

 29. Wat zijn de uitdagingen waarmee een aggregator in de logistiek wordt geconfronteerd?

  geef hier antwoord op..!

 30. avatar Mohammed Fairose zegt:

  Ik heb in 2016 een masterdiploma in SCM behaald. Maar ik ben alles vergeten. Toen ik dit las, hielp het echt om het te onthouden. Heel erg bedankt ......

 31. avatar Mohammed Fairose zegt:

  kunt u alstublieft het proces van het magazijnbeheer uploaden

 32. Uitstekende informatie voor logistiek medewerker

 33. avatar Upendra Lele zegt:

  Zeer nuttige vragen. Bedankt voor het delen!

 34. Ik doe al 25 jaar SCM. Toen kwam Covid.
  Dit zal zoveel mensen helpen die geïnteresseerd zijn in SCM
  Uitstekende uitgebreide analyse van vragen

 35. avatar Maung Pyae zegt:

  Goed om te leren en zeer informatief…

 36. avatar Ristrom Mildred zegt:

  Ik ben geraakt door deze vragen en antwoorden. Zo'n prachtig onderwerp.

 37. avatar Jean Joshua Mamman. zegt:

  Dit zijn goede en duidelijke antwoorden. Goed werk

  1. avatar Hailemariam zegt:

   Zeer goed interview en volledige hulp voor de logistiek medewerker

 38. avatar Razaz Mohammed zegt:

  Bedankt is echt volledige kennis en begrip van het belangrijkste punt van logistiek

 39. avatar Devika Sharma zegt:

  Bedankt voor de informatie, het is nuttig

 40. avatar Muhoza Gaston zegt:

  prima, bedankt voor je manier van lesgeven!

 41. avatar Nelson Flowers zegt:

  Bedankt voor deze informatieve informatie. Ik leer het.

 42. Bedankt voor uw logistieke interviewvragen en antwoorden. Ik hou van de kennis die u online geeft, het is van grote waarde voor iedereen die het leest, bedankt voor uw bijdrage

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *