Top 22 vragen en antwoorden over scheikunde-interviews (2024)

Hier zijn de meest gestelde vragen en antwoorden over scheikunde op basis- tot gevorderd niveau voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

Gratis pdf-download: sollicitatievragen over scheikunde


1) Leg de termen Aliquot en Diluent uit?

 • Hoeveelheid: Het is een gemeten subvolume van het oorspronkelijke monster
 • verdunningsmiddel: Materiaal waarmee monster wordt verdund

2) Wat is molaliteit?

Molaliteit is het aantal opgeloste stoffen dat aanwezig is in 1 kg oplosmiddel.


3) Wat is titratie?

Titratie is een proces om de molariteit van een base of een zuur te bepalen. Bij dit proces wordt een reactie uitgevoerd tussen de bekende volumes van een oplossing met een bekende concentratie, tegen het bekende volume van een oplossing met een onbekende concentratie.


4) Wat is een buffer?

Een buffer is een waterige oplossing met een zeer stabiele pH. Het is een mengsel van een zwak zuur en zijn geconjugeerde base of omgekeerd. Door een kleine hoeveelheid base of zuur aan de buffer toe te voegen, verandert de pH nauwelijks.


5) Hoe werkt bufferen?

Wanneer er in de buffer waterstofionen worden toegevoegd, wordt dit geneutraliseerd door de base in de buffer. Hydroxide-ion zal door het zuur worden geneutraliseerd. Op de totale pH van de bufferoplossing zullen deze neutralisatiereacties niet veel effect vertonen.

Wanneer u een zuur als bufferoplossing kiest, probeer dan een zuur te gebruiken met een pH die dicht bij de gewenste pH ligt. Dit zal uw buffer helpen een vrijwel gelijkwaardige hoeveelheid zuur en geconjugeerde base te bereiken, zodat deze het mogelijk maakt om maar liefst H+ en OH - te neutraliseren.


6) Wat is een mol?

Mol is de eenheid die wordt gebruikt om het aantal chemische stoffen in een stof te definiëren. Het is de hoeveelheid stof die uit hetzelfde aantal chemische eenheden bestaat als er atomen zijn in precies 12 gram pure koolstof-12.

Sollicitatievragen over scheikunde
Sollicitatievragen over scheikunde

7) Hoe bereken je hoeveel mol glucose er aanwezig is in 320 ml 5.0 M glucose-oplossing?

Eerste stap: Converteer het volume van milliliter naar liter

 • 320 X (1 liter/1000 ml) = 0.320 L oplossing

Gebruik ten tweede de formule = M x V

= 5.0 mol glucose/liter oplossing X 0.320 L oplossing

= 1.6 mol glucose aanwezig in 320 ml oplossing


8) Leg uit wat het verschil is tussen fractionering en destillatie?

Beide methoden worden gebruikt om de in de oplossing aanwezige componenten te scheiden op basis van de kookpunten.

 • Distillatie: Deze techniek wordt gebruikt wanneer het kookpunt van chemicaliën in de mengsels verschillend is
 • Fractionering: Deze techniek wordt gebruikt wanneer de kookpunten van chemicaliën in de mengsels dicht bij elkaar liggen

9) Noem de formule om de pH van een oplossing te berekenen?

Om de pH van een oplossing te berekenen, moet je de formule gebruiken pH= -log [H+] of pH = -log [H3O+]


10) Wat is het verschil tussen molariteit en normaliteit?

Beide technieken worden gebruikt om de hoeveelheid chemische stof in de oplossing te bepalen. Ze lijken echter vrijwel op elkaar, maar verschillen in

Molariteit Normaliteit
Molariteit wordt gebruikt om de totale hoeveelheid moleculen in een oplossing van 1 liter te kennen Normaliteit wordt gebruikt om het totale aantal reactieve eenheden in 1 liter oplossing te kennen
Het wordt uitgedrukt als mol van een verbinding per liter oplossing Het wordt uitgedrukt in equivalent per liter

11) Wat is valentie?

Valentie is een eigenschap van groepen of atomen, gelijk aan het aantal waterstofatomen waarmee de groep of het atoom zou kunnen combineren of deze zou kunnen verdringen bij het vormen van verbindingen.

Sollicitatievragen over scheikunde
Sollicitatievragen over scheikunde

12) Definieer de wet van Avogadro?

Volgens de wet van Avogadro bevat een gelijk volume gassen bij dezelfde temperatuur en druk hetzelfde aantal moleculen, ongeacht de chemische aard en fysische eigenschappen.

Het getal van Avogadro = 6.023 X 1023


13) Leg uit wat een molecuul tot een organisch molecuul maakt?

Wanneer in een molecuul een waterstofatoom kleiner is dan de verhouding van het koolstofatoom, worden dergelijke moleculen een organisch molecuul genoemd.

atoom
atoom

14) Welk metaal wordt gebruikt om koper uit de oplossing van kopersulfaat te extraheren?

Fe of ferro is het metaal dat wordt gebruikt om koper uit de oplossing van kopersulfaat te extraheren.


15) Leg uit wat de chemische samenstelling van vet in het menselijk lichaam is?

Het vet dat in het menselijk lichaam wordt aangetroffen, bestaat voornamelijk uit

 • Glyceriden
 • Glyceriden + Fosfolipiden
 • Glycolipiden
 • Fosfoinositiden
 • tocoferol

16) Wat is het monomeer van polyethyleen?

Het monomeer van polyethyleen is ethyleen


17) Wat is de formule die u gaat gebruiken om te berekenen hoeveel milliliter 5.5 M NaOH nodig is om 400 ml 1.5 M NaOH te bereiden?

Om de hoeveelheid of het volume NaOH te kennen om 400 ml 1.5 M NaOH te bereiden, gebruiken we de formule

M1 X V1 = M2 X V2

V1 = M2 X V2/M1

Maar daarvoor zullen we 400 ml omrekenen naar liter = 0.4 l

5.5 X V1 = 1.5 M x 0.4 L

V1 = 1.5 MX 0.4L/ 5.5

V1= 0.10 L

V1 = 100 ml

Je hebt dus 100 ml 5.5 NaOH nodig


18) Waarom wordt grafietstaaf gebruikt in een kernreactor?

Door gebruik te maken van een grafietstaaf in een kernreactor kan onverrijkt uranium als splijtstof worden gebruikt.


19) Vermeld hoeveel milliliter is gelijk aan 1 liter en hoeveel microliter is gelijk aan liter?

 • 1 milliliter = 0.001 liter
 • 1 microliter = 0.000001 liter

20) Wat is oxidatie- en reductiereactie?

 • Oxidatie = Wanneer er sprake is van verlies van waterstof of elektronen OF van zuurstofwinst, staat dit bekend als oxidatiereactie.
 • Reductie = Wanneer er sprake is van een toename van waterstof of elektron OF verlies van zuurstof, staat dit bekend als een reductiereactie

Een voorbeeld van een oxidatie-reductiereactie wordt waargenomen in het menselijk lichaam wanneer een elektron naar de cel wordt overgebracht en er oxidatie van glucose plaatsvindt waaruit we de energie halen.


21) Waaruit bestaat ijzererts?

IJzererts bestaat uit Fe2O3


22) Leg uit wat rechtsdraaiend en linksdraaiend is?

Levorotatie en Dextrorotatie worden verwezen naar de eigenschappen van vlak gepolariseerd licht, wanneer licht met de klok mee draait wanneer het de waarnemer nadert, wordt dan dextro-rotatie genoemd, en wanneer het licht tegen de klok in draait, wordt dit levorotatie genoemd.

Een verbinding die rechtsdraaiend is, wordt rechtsdraaiend genoemd en een verbinding die linksdraaiend is, wordt linksdraaiend genoemd.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

105 reacties

 1. Nummer 19 klopt niet. 1ml = 0.001L enzovoort

   1. 1 milliliter is een duizendste van een liter – dus 1000ml = 1L

    1. avatar beheerder zegt:

     bijgewerkt! Bedankt dat je hierop wijst

     1. avatar Vineet Kumar zegt:

      Hoe een oplossing in ppm te bereiden

  1. avatar Madhuri Ingale zegt:

   Het nee van Avogadro is verkeerd, het is 10^+23

   1. avatar Muthu srp Gowda zegt:

    Dat klopt ook, het is 6.023×10^23

  2. avatar Surekha Moin zegt:

   Zeer fundamenteel belangrijk vraagantwoord

  3. avatar Poojavaddi zegt:

   Ja, dat klopt. 1 ml = 0.001 l. Vanwege de A-conversiefactor van milliliter naar liter, dat wil zeggen (1/1000 liter)

  4. Wat is het verschil tussen jouw antwoord en het bovenstaande vraag 19e antwoord??😁

 2. Hoe kunnen we bepalen of de kookpunten van componenten in het mengsel ver of dichtbij elkaar liggen?

  1. Hoe kun je de gecorrigeerde geest bepalen?

    1. avatar wind laten zegt:

     wat is de moderne naam van element ”sb” ???

     1. stibniet/antimoon

     2. avatar Vishal mali zegt:

      antimonium

  2. avatar Sagar Patel zegt:

   Door gefractioneerde destillatie of extractieve destillatie

   1. avatar Aklesh singh zegt:

    Gefractioneerde destillatie is een proces waarbij een mengsel van chemische verbindingen wordt gescheiden.

  3. avatar Chandini Chandu zegt:

   Door destillatie metgod te gebruiken, zal het eerste kleinere kookpunt eerst komen en dan het tweede

   1. avatar Aklesh singh zegt:

    Als het verschil in kookpunten van twee vloeistoffen niet groot is, wordt gefractioneerde destillatie gebruikt om ze te scheiden. Bij deze techniek wordt een fractioneringskolom over de opening van de rondbodemkolf geplaatst.
    Wanneer dampen van een vloeibaar mengsel door een fractioneringskolom worden geleid, zullen de capours van de laagkokende vloeistof (A) omhoog bewegen, terwijl die van de hoogkokende vloeistof zullen condenseren en terugvallen in de kolf. Daarom zal vloeistof (A) met een laag kookpunt eerst destilleren.

  4. avatar chisomprecious63@gmail.com zegt:

   Degenen die vluchtiger zijn, verdampen snel

  1. Verdun de oplossing met 100 ml gedestilleerd water

  2. avatar Aklesh singh zegt:

   De molecuulmassa is 106. Om een ​​\frac{M}{10} Na2CO3-oplossing te bereiden, moet 10.6 g natriumcarbonaat per liter oplossing worden opgelost. Normaal gesproken moeten we in het laboratorium 250 ml oplossing bereiden.

 3. Nuttige vragen...bedankt voor het stellen van deze vragen..

 4. avatar Sakthynivedha zegt:

  Sluit je aan bij TS Grp. Heel leuk en goed

 5. avatar Gopabandhu Majhi zegt:

  afstotende kracht tussen twee elektronen berekenen? als de afstand daartussen 4.10* -15 is (vier in tien twee is de macht -15?

 6. avatar Murugesan.p zegt:

  goed in het verbeteren van de kennisvragen.

   1. een plaats buiten de kern waar een elektron rond de kern kan bewegen

 7. Nuttige vragen. maar controleer uw antwoord op vraag 19.

  1. avatar beheerder zegt:

   bijgewerkt! Bedankt dat je hierop wijst

 8. avatar Azim Ghanchi zegt:

  Uitstekende prestaties voor interviewvragen, wederom op basisniveau

 9. avatar Abraham mengstu zegt:

  Ik ben Abrham en ik leer een industriële chemie op bachelorniveau, dus ik wil de master snel leren. Dus om deze kans te krijgen is er een interview, help alstublieft de interviewvragen te beantwoorden

 10. avatar Sandeep Kamble zegt:

  Ik ben scheikundestudent en leer meer over scheikunde

 11. avatar M. Naveenkumar zegt:

  Bedankt voor Google, het leverde de 22 belangrijkste vragen over scheikunde-interviews op

 12. Een microliter is 10-^6 van een liter. Het zou 0.000001L moeten zijn

  1. Bedankt voor het schrijven. Het is bijgewerkt.

 13. PLS meer interviewvragen over klinische chemie

 14. avatar Prashant jongen zegt:

  Thnx…..Heel belangrijke vragen

 15. avatar Routhu Jagadeesh zegt:

  Geef 3 jaar ervaring tussen vragen

 16. avatar Parthiban zegt:

  Ik ben bsc scheikunde. Ik ben volledig 2108 batch maar eerstejaars student

 17. avatar Ankita Vishal Kadam zegt:

  Belangrijkere vragen en antwoorden plz

 18. avatar Swaraj jadhav zegt:

  Plz heeft dat opgemerkt
  Als 1 ml = 0.001 liter
  Dan is 1 microliter = 0.001 ml en dus 0.000001 liter

  1. Bedankt voor het schrijven. Het is bijgewerkt.

 19. Het is ook nuttig voor eerstejaarsstudenten

 20. avatar Dinesh tulshiram Mistari zegt:

  Zorg voor meer video's... het is erg nuttig

 21. Meneer, ik heb een master in scheikunde gedaan, maar meneer, ik wil alle basisvaardigheden wissen

 22. In de 19e vraag Misschien is 1 microliter 0.000001

  1. Bedankt voor het wijzen. Het is bijgewerkt.

 23. avatar Marmat bhagyashri motilal zegt:

  Geef meer vragen voor een interview

 24. avatar Musrath Jahan zegt:

  Hi
  Am Musrath Jahan, zal het scheikunde-examen voor het schrijven van inhoud moeten bijwonen voor de 11e en 12e klas, en heeft een voorbeeldkopie van het vraag- en antwoordscript nodig.

  Dank je.

 25. avatar Kamp sandep zegt:

  Ik heb wat meer informatie nodig door de definities met formule te geven
  Want dat is leren met interesse

 26. avatar Pagire Ramdas V. zegt:

  Geef meer vragen gerelateerd aan de MSc-chemiesyllabus.

 27. avatar Jayashree patil zegt:

  Erg leuk...Ik had interesse om lid te worden van onze groep

 28. avatar Basanapally en omprakash zegt:

  Ik hou van scheikunde. Mijnheer, nog veel meer stuur mij vragen en antwoorden

 29. avatar Kotoku Caleb zegt:

  Ik ben een student en ik heb hier een assistent nodig

 30. avatar Mahmud Ahmad zegt:

  Goed gedaan, ik ben zeer gewaardeerd met uw hulp

 31. avatar Rozemarijn zegt:

  Ik stel dit zeer op prijs. PLS meer basisvragen voor een interview voor verpleegkunde, zal het op prijs stellen.email-nmombum@ Gmail.com.

 32. avatar Alle vragen zijn leuk, maar er staat een fout in de 12e vraag. De waarde van avagadro nee is 6.023×10^23 en niet 10^-23 zegt:

  Alle vragen zijn leuk, maar er staat een fout in de 12e vraag. De waarde van Avagadro nr. 6.023×10^23 en niet 10^-23

  1. Hoi,

   Bedankt voor het schrijven. Het wordt beoordeeld.

  1. avatar Badgujar Mohan zegt:

   Studie van fysische en chemische eigenschappen

 33. Vraag nr. 8 Er staat een klein foutje in ant. Gebruik van destillatie en fractionering (1e zin) .

 34. avatar Sunpharma-bedrijf zegt:

  Quilaty-controle, farmaceutische banen

 35. avatar Vishal Yadav zegt:

  Belangrijke vragen die echt nodig zijn voor een interview. Alle vragen komen uit de basischemie en moeten weten of je een scheikundestudent bent

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *