Top 30 vragen en antwoorden voor docenteninterviews (2024)

Hier zijn de sollicitatievragen en antwoorden voor leraren voor zowel eerstejaarsstudenten als ervaren kandidaten voor wetenschaps- of computerleraren om hun droombaan te krijgen.


1) Hoe kun je studenten voorbereiden op gestandaardiseerde beoordelingen?

In vrijwel alle leerjaren wordt gestandaardiseerd beoordeeld. U zou de naam van de test en het formaat van de test moeten kunnen vertellen. Het levert een extra punt op als je het uitlegt bij enkele van de experimenten die je met de leerlingen hebt uitgevoerd.

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden voor docenteninterviews


2) Wat is het motief achter het bouwen van een middelbare school?

Het motief achter het bouwen van een middelbare school is het opvullen van de kloof tussen de basisschool en de middelbare school en een soepele overgang van leerlingen naar de adolescentie.


3) Noem de voor- en nadelen die u ziet van de implementatie van CCSS (Common Core State Standard)?

VOORDELEN

 • U kunt zelf de norm onderzoeken en kijken of deze het gewenste resultaat oplevert
 • Het helpt om de consistentie van studenten en docenten in elke klas in alle staten te kennen
 • Het stelt leraren in staat om met elke school in het hele land samen te werken
 • Het helpt de professionele ontwikkeling van leraren te verbeteren
 • Gemakkelijk voor de student om grip te krijgen op het onderwerp terwijl hij naar een andere toestand verhuist

NADELEN

 • Gebrek aan implementatie
 • Soms een uitdaging voor studenten om aan de CCSS-normen te voldoen

4) Wat voor soort kwaliteiten zou u zoeken in een directeur?

 • Met een visie en een duidelijk doel
 • Plannen en motiveren
 • Goede communicatie op alle niveaus
 • Zichtbaarheid, consistentie en verantwoordelijkheid
 • Ondersteunende

5) Wat zijn de verantwoordelijkheden van een leraar op een middelbare school?

De verantwoordelijkheden van de middelbare schoolleraar omvatten

 • Kinderen helpen om van de vroege leerfasen een expert te worden
 • Het afnemen en beoordelen van toetsen
 • Lessen presenteren en opzetten
 • Zowel in groepsverband als persoonlijk met studenten werken
 • Het volgen en monitoren van de prestaties en voortgang van elke leerling
 • Regelmatig overleg met ouders om de voortgang van de leerling te bespreken
 • Begeleiden van activiteiten na schooltijd voor sport-, verenigings- en dansactiviteiten

6) Wat is jouw aanpak als een les niet goed werkt?

 • Probeer te analyseren wat er mis is gegaan
 • Concentreer je op de zwakte van de lessen
 • Maak de inhoud toegankelijk en uitgebreider
 • Gebruik nuttige bronnen
 • Neem advies en begeleiding van andere ervaren leraren

7) Wat zijn de vaardigheden die leraren op middelbare scholen moeten hebben of implementeren om het lesgeven effectiever te maken?

 • Zorg voor studiemateriaal dat overtuigend en gemakkelijk te begrijpen is
 • Probeer een sfeer te creëren waarin leerlingen elkaar kunnen helpen
 • Wijs huiswerk slim toe, wat een last is die steeds betekenisvoller wordt
 • Modeldenken en niet oplossings- of antwoordgericht
 • Geef de feedback onmiddellijk en welke relevanter is voor de taak
 • Voordat de staat wordt getest, krijgen vrijwilligers wiskundeleraar één keer per week gedurende twee maanden
 • Gebruik de vertelmethode om wiskunde leren voor studenten
Sollicitatievragen voor docenten
Sollicitatievragen voor docenten

8) Waar moeten leraren op de middelbare school (PGT & TGT) op letten als ze met studenten omgaan?

 • Dicteer leerlingen niet en zet ze niet onder druk om te gebruiken wat ze geleerd hebben
 • Verwacht niet van de leerling dat hij alles begrijpt wat je hebt geleerd, vooral figuurlijk taalgebruik
 • Blijf niet voor jezelf praten en discussiëren over het onderwerp, maar laat de leerling er bij betrokken raken
 • Laat de leerling niet steeds opnieuw aan hetzelfde werken
 • Breng studenten niet in verlegenheid
 • Sta niet toe dat leerlingen in groepjes met dezelfde leeftijdsgenoot zitten
 • Verwacht niet dat studenten zelfstandig aan de slag gaan

9) Met welke problemen wordt de middelbare school geconfronteerd?

Sommige van de problemen waarmee een middelbare school wordt geconfronteerd, zijn dat wel

 • Onvoldoende lerarenopleiding
 • Ongepaste leeromgeving
 • Minder betrokkenheid van ouders
 • Emotionele stress en andere problemen

10) Welke veranderingen zou u graag zien bij de leerling die u lesgeeft?

 • Actieve betrokkenheid bij het studeren
 • Positieve benadering van nieuwe ideeën
 • Klaar om nieuwe dingen te leren
 • Vooruitgang boeken bij schriftelijke en mondelinge examens
 • Hoge mate van deelname aan andere curriculumactiviteiten

11) Aan welke verkennende cursussen of lessen geeft u de voorkeur voor middelbare scholieren en waarom?

Elke verkennende cursus of les kan nuttig zijn voor een middelbare scholier om zijn vaardigheden te ontwikkelen

 • Kunst: De student kan zich uiten door instrumenten en dans te leren, inclusief band, koor, enz.
 • Zakelijke cursussen: het leert hen typen en verbetert hun toetsenbordvaardigheden, die verder kunnen worden gebruikt in zakelijke marketing en computerontwerp
 • Vreemde talen: het leren van een vreemde taal voegt altijd een meerwaarde toe aan je vaardigheden, en de middelbare school kan de leerling helpen hierin een voorsprong te krijgen
 • Lichamelijke opvoeding en gezondheid: Lichamelijke activiteiten helpen leerlingen sterker en competitiever te worden en bevrijden hen ook van stress en verveling

Leraar


12) Wat is volgens u de rol van ouders ten opzichte van leerlingen op de middelbare school?

 • Ouders moeten ondersteunend zijn
 • Ouders moeten proberen het leervermogen van hun kind te begrijpen en hen te motiveren om verder te verbeteren
 • Ouders mogen zich niet verzetten tegen hun voorkeur of afkeer voor het onderwerp
 • Ouders moeten de leerling vertellen dat het oké is om te falen
 • Ouders moeten leerlingen aanmoedigen om nieuwe dingen te leren
 • Ouders moeten hun voortgang op school volgen
 • Ouders moeten eigenschappen als geduld, hard werken en oefenen ontwikkelen

13) Wat doet een leraar speciaal onderwijs op de middelbare school?

De leraar speciaal onderwijs helpt leerlingen met ernstige emotionele of lichamelijke beperkingen. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden omvatten

 • Gespecialiseerde technieken die worden gebruikt om dergelijke studenten te onderwijzen, zoals probleemoplossende opdrachten, intensieve geïndividualiseerde instructie en werk in kleine groepen
 • Bij het regelen van een toets, het verlengen van de toetstijd of het ter beschikking stellen van materiaal dat alleen-lezen is
 • Ontwikkel IEP (Individualized Education Program) dat een geïndividualiseerd lesprogramma voor specifieke studenten opstelt en hen voorbereidt op de middelbare school
 • Coördineert met geassocieerde leraren, lerarenassistent, therapeut, maatschappelijk werkers en aanverwant personeel om aan dergelijke studentenbehoeften te voldoen
 • Dergelijke studenten individueel lesgeven in een aparte klas

14) Wat is de voornaamste reden voor de uitval op de middelbare school?

De belangrijkste reden voor schooluitval is het gebrek aan vaardigheden van een leerling op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, redeneren en andere leervaardigheden. Ook vinden leerlingen die de school verlaten het onderwijs saai en minder interessant.


15) Hoe kun je de uitval op de middelbare school terugdringen?

Om de uitval op de middelbare school terug te dringen, zijn er verschillende stappen die moeten worden overwogen

 • Koppel de interesse van studenten aan leren
 • Bied ze een geschikte omgeving om te studeren, door de klasindeling van dag tot dag te variëren
 • Geef leerlingen een paar opties in onderwerpen om te studeren of te onderzoeken, en doe een poging om het materiaal of de onderwerpen te koppelen aan het dagelijks leven, bijvoorbeeld door enkele buitenactiviteiten te relateren aan wiskundeproblemen
 • Gebruik een kaart, een grafisch diagram, powerpoint presentatie en visueel beeld om het onderwerp uitgebreider en minder saai te maken
 • Leraren moeten hun leerlingen laten geloven in de manier waarop het project of een bepaalde cursus hen in hun loopbaanperspectief ten goede kan komen
 • Eén-op-één gesprek met studenten over hun voorkeur voor activiteiten, zoals sport, muziek, schilderen, enz.

16) Wat zou uw klasmanagementstructuur zijn als u aangenomen zou worden?

De klasmanagementstructuur waarvoor ik zou kiezen –

 • Luisteren naar studenten in een één-op-één vergadering
 • Het oplossen van problemen onder de studenten
 • Probeer ouders bij het tuchtproces te betrekken
 • De student aan het begin van het jaar een leercontract laten ondertekenen
 • Samen als klas afspraken maken over een aantal klasregels

17) Hoe kun je interesse wekken bij studenten voor een onderwerp als natuurwetenschappen?

 • Zet aan het begin van het jaar de toon, want de wetenschap is creatief, dynamisch en leuk
 • Stel waar mogelijk vragen om nieuwsgierigheid te wekken
 • Gebruik het voorbeeld van wetenschappelijke ontdekkingen vaak in uw gesprek
 • Schakel de hulp in van andere wetenschapsleraren bij het organiseren van een wetenschapsbeurs of seminar voor studenten of groepsactiviteiten die verband houden met wetenschap
 • Zoek samenwerking met een lokaal wetenschappelijk onderzoeksinstituut, ook al is het tijdelijk
 • Profiteer optimaal van de laboratoriumfaciliteiten
 • Laat studenten vrij werken met hun practica en laat ze de 'trial and error'-methode gebruiken

18) Wat zijn de taken van een leraar op een middelbare school?

De taken van een leraar op een middelbare school omvatten onder meer

 • Prioriteit geven aan lesmethoden
 • Materiaal voorbereiden voor seminars en presentaties
 • Het afdwingen van disciplinaire maatregelen
 • Het verzorgen van voortgangsrapportages
 • Beoordeling van de voortgang van studenten
 • Het geven van lezingen en het bespreken van concepten
 • Het nemen van administratieve en budgettaire beslissingen

19) Wat zijn de buitenschoolse activiteiten die leraren op een middelbare school kunnen organiseren?

 • Quizcompetitie op basis van onderwerpen
 • Debat of discussie over onderwerpen en buiten onderwerpen
 • Binnen- en buitenspellen
 • Drama en toneelvoorstelling
 • Jaarboek
 • Vrijwilligerswerk doen bij NGO's of het interesseren van studenten

20) Wat zijn de voordelen van buitenschoolse activiteiten?

De student zal veel leren door buitenschoolse activiteiten

 • Tijdmanagement en prioriteiten leren
 • Leren over langetermijnverplichtingen
 • Motiveert hen voor andere carrières
 • verhogen hun zelfvertrouwen
 • Samenspel en relatievaardigheden
 • Een bijdrage leveren

21) Hoe vaak is het goed om de ouders van leerlingen te zien?

Om de voortgang van de leerlingen te monitoren zou een wekelijkse bijeenkomst meer de voorkeur verdienen, wat meestal gebeurt door het sturen van een wekelijkse oudernieuwsbrief. Voor groep 3 en hoger zal een dagelijks opdrachtenboekje dit werk doen, aangezien hun ouders hun dagelijkse voortgangsrapport moeten ondertekenen. Over het tuchtonderwerp kun je bellen en met hun ouders praten.


22) Hoe kan de leerkracht het lesgeven moeiteloos maken?

Deze kunnen de leraar helpen zijn impact achter te laten en er het maximale uit te halen

 • Gebruik een prettige en normale toon tijdens de communicatie met de leerling.
 • Begin pas met het geven van college als een student klaar is om van u te ontvangen
 • Probeer non-verbale communicatie of handsignalen te gebruiken. Dit zal ervoor zorgen dat de leerling geïnteresseerd raakt in wat u zegt. Soms zegt non-verbale communicatie meer dan je verbale ding
 • Bespreek elke onaangename of onbevredigende situatie onmiddellijk met studenten, benader studenten altijd als ze hulp nodig hebben of enige twijfel hebben.
 • Verveelde studenten zijn even lastig als studenten met problemen. Zorg altijd voor een interactieve sessie en een goed ontworpen boeiende les
 • Organiseer de klas buiten het klaslokaal, soms bijvoorbeeld in de open grond. Het zal de sfeer veranderen.

 


23) Hoe kan een leraar omgaan met een zwakke leerling?

 • Een leraar kan de zwakke leerling motiveren door hem/haar te motiveren voor het onderwerp waarin hij of zij geïnteresseerd is
 • Soms moet de leraar de sterke en zwakke punten van een leerling beseffen en tolereren
 • De docent kan individueel met de leerling praten over het probleem waarmee hij wordt geconfronteerd
 • De leraar kan verschillende lesmethoden gebruiken, zodat de leerling de zaak gemakkelijk kan begrijpen
 • De leraar moet deze leerling aanmoedigen om zijn mening over het onderwerp te uiten
 • De leraar moet een sfeer creëren waarin zwakke leerlingen zich net zo belangrijk en onbevooroordeeld voelen

24) Wat is uw mening over de implementatie van een nieuw vak in het curriculum en welk vak zou u graag willen opnemen?

 • Computers zijn onvermijdelijk in de 21st eeuw; een basis computer programmeren Een cursus vanaf de middelbare school kan studenten helpen een professional te worden tegen de tijd dat ze hun studie voltooien
 • Data science engineering is een ander onderwerp dat de student in de nabije toekomst van pas kan komen
 • Data zijn de nieuwe olie. Met weinig kennis van statistiek kunnen ze gegevensbibliotheken op elk gebied beheren en exploiteren

25) Wat moet de leraar op zijn allereerste dag doen?

Op hun allereerste dag moet de leraar de volgende dingen doen

 • Ken het schoolbeleid
 • Maak kennis met de school
 • Maak kennis met je collega's
 • Maak je materiaal klaar voor de eerste dag
 • Bereid je les goed voor en blijf ontspannen
 • Maak gedetailleerde lesplannen voor de eerste week
 • Leer de leerling iets dat gemakkelijk te leren is voor de leerling, en breng de laatste 5 tot 10 minuten door met praten met de leerling

26) Wat mag een leraar niet doen?

 • De leraar mag de leerling niet vernederen, vooral niet in het bijzijn van anderen
 • Ze mogen een student niet beoordelen op basis van zijn academische gegevens en cijfers.
 • De leraar mag de leerling geen laag cijfer geven vanwege persoonlijke conflicten
 • De leraar mag de leerling niet vragen om alles zelf te bespreken als hij of zij een les mist; hun hulp is vereist
 • De leraar moet er niet van uitgaan dat leerlingen macht grijpen als een gelijke van hem/haar, en van hen verwachten dat ze alles heel snel leren
 • De leraar mag geen les geven alsof hij/zij zichzelf lesgeeft. Hij/zij moet de leerlingen erbij betrekken door kleine pauzes te nemen tussen de lessen door en hen te vragen of ze hulp nodig hebben
 • De leraar zou eigenlijk niet moeten proberen de leerling te domineren; ze moeten kalm blijven en aan de ontvangende kant staan
 • De leraar moet niet al te veeleisend zijn en het potentieel van de medestudent begrijpen voordat hij een taak toekent

27) Hoe kan een leraar ouders betrekken bij de voortgang van leerlingen?

 • Regelmatig oudergesprek: Eén-op-één contact is de beste manier om met ouders te communiceren. Tijdens een vergadering moet de leraar de voortgang van de leerling bespreken, en eventuele zorgen die ouders over de leerling hebben
 • Gebruik technologie: Leraren moeten op hun schoolwebsite berichten plaatsen over de opdracht, einddatums van projecten en informatie over evenementen, zodat ouders op de hoogte kunnen zijn van de laatste updates en evenementen die op school plaatsvinden. Het verstrekken van een e-mail is een andere effectieve manier om met ouders te communiceren
 • Open Huis: Moedig ouders aan om deel te nemen als vrijwilliger in de klas en lid te worden van de ouder-leraarorganisatie. Een open huis is een ander medium om ouders op de hoogte te houden van de essentiële informatie die ze het hele jaar door nodig hebben
 • Maandelijkse nieuwsbrief: Het is een gemakkelijke manier om ouders op de hoogte te houden van de voortgang van hun kind. De nieuwsbrief bevat informatie zoals schoolevenementen, inleverdata voor opdrachten, maandelijkse doelen, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, enz.

28) Op welke gebieden kunnen ouders hun vrijwilligerswerk aanbieden?

Ouders kunnen hun vrijwilligerswerk op verschillende gebieden aanbieden, zoals monitor in de lunchroom, tutor, oversteken van de wacht, bibliotheekhulp en concessiestandwerker voor schoolevenementen.


29) Wat zijn effectieve klassenmanagementstijlen?

Effectieve klassenmanagementstijlen omvatten:

 • Bezoek geen ouder-leraarconferentie, leerlingbijeenkomst of discussie totdat u duidelijk bent over het doel
 • Beloof de leerling niet iets te doen wat jij niet kunt
 • Begrijp studenten alle aspecten en vereisten voor het klaslokaal
 • Zorg ervoor dat wat u ook implementeert of zegt, praktisch haalbaar en nuttig voor de leerling is

30) Leg uit wat co-teaching is?

Co-teaching is een nieuwe strategie die door leraren wordt aangenomen om een ​​bepaald onderwerp te onderwijzen door hun verantwoordelijkheid te delen. Co-teaching kan leuk zijn als de leerling één onderwerp leert van twee of meer mensen die verschillende manieren van lesgeven of denken hebben.


Bent u op zoek naar werk vanuit huis? Hier zijn de beste banen voor voormalige leraren. de beschikbare online onderwijs banen kandidaten omvatten nu een breed scala aan kwalificaties, variërend van zeer ervaren leraren met masterdiploma's en onderwijscertificaten tot werkervaring als leraar. Tegenwoordig huren bedrijven als QKids en VIPKID professionals in om Engelse les te geven aan kinderen in buitenlandse organisaties.

Delen

19 reacties

 1. Dit artikel kan echt een proeflezing gebruiken.

 2. avatar Ramanjaneyulu K zegt:

  Zeer goede vragen en antwoorden
  Deze zijn erg handig voor leraren-aspiranten
  Van deze vragen heb ik meer geleerd
  Hartelijk dank aan de persoon die deze nuttige vragen heeft opgesteld

 3. Hallo meneer, dit is zeer nuttig. Er moeten nog enkele vragen worden toegevoegd

 4. avatar Khawaja Mohammed Imran Dar zegt:

  Het is echt nuttig. Kun je het naar mij sturen? Ik zal je dankbaar zijn

 5. avatar Pravakar Mahakud zegt:

  In de praktijk is het erg nuttig voor ons. We hadden het moeten volgen. Bedankt

 6. avatar Arpana Roy Choudhary zegt:

  Deze vragen en antwoorden vormden mijn dag voor het interview. Zeer behulpzaam en geweldig. Bedankt

 7. avatar Ramugondo zegt:

  Dit is zeer nuttig, serieus onder de indruk

 8. avatar Shukla Patra zegt:

  Bedankt echt waardevolle bevestigingen

 9. avatar Tehseen Malik zegt:

  Handig en omvat bijna alle gebieden die een leraar moet kennen.
  Belangrijk delen.

 10. Ik zou graag meer willen weten over de vragen van leerkrachten in het basisonderwijs. Help alstublieft.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *