Top 45 GIT-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn Git-interviewvragen en antwoorden voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

Gratis pdf-download: Git-interviewvragen


1) Wat is GIT?

GIT is een gedistribueerd versiebeheersysteem en broncodebeheersysteem (SCM) met de nadruk op het snel en efficiënt afhandelen van kleine en grote projecten.


2) Wat is een repository in GIT?

Een repository bevat een map met de naam .git, waar git alle metagegevens voor de repository bewaart. De inhoud van de .git-map is privé voor git.


3) Wat is het commando dat je kunt gebruiken om een ​​commit-bericht te schrijven?

Het commando dat gebruikt wordt om een ​​commit bericht te schrijven is “git commit –a”. De –a op de opdrachtregel instrueert git om de nieuwe inhoud vast te leggen van alle bijgehouden bestanden die zijn gewijzigd. Je kunt “git add ” before git commit –a als nieuwe bestanden voor de eerste keer moeten worden vastgelegd.


4) Wat is het verschil tussen GIT en SVN?

Het verschil tussen GIT en SVN is

a) Git heeft minder de voorkeur voor het verwerken van extreem grote bestanden of het vaak wisselen van binaire bestanden, terwijl SVN meerdere projecten kan verwerken die in dezelfde repository zijn opgeslagen.

b) GIT ondersteunt geen 'commits' over meerdere branches of tags. Met Subversion kunnen mappen op elke locatie in de repository-indeling worden gemaakt.

c) Gits zijn onveranderlijk, terwijl Subversion committers toestaat een tag als een branch te behandelen en meerdere revisies onder een tag root te maken.


5) Wat zijn de voordelen van het gebruik van GIT?

a) Gegevensredundantie en replicatie

b) Hoge beschikbaarheid

c) Slechts één.git-directory per repository

d) Superieur schijfgebruik en netwerkprestaties

e) Samenwerkingsvriendelijk

f) Elk soort project kan GIT gebruiken


6) Welke taal wordt gebruikt in GIT?

GIT is snel, en de 'C'-taal maakt dit mogelijk door de overhead van runtimes geassocieerd met hogere talen te verminderen.

Git interviewvragen
Git interviewvragen

7) Wat is de functie van 'GIT PUSH' in GIT?

'GIT PUSH' werkt externe refs samen met bijbehorende objecten bij.


8) Waarom GIT beter dan Subversion?

GIT is een open source versiebeheersysteem; het stelt je in staat 'versies' van een project uit te voeren, die de wijzigingen tonen die in de loop van de tijd in de code zijn aangebracht. Ook kun je indien nodig de backtrack behouden en die wijzigingen ongedaan maken. Meerdere ontwikkelaars kunnen afrekenen en wijzigingen uploaden, waarna elke wijziging kan worden toegeschreven aan een specifieke ontwikkelaar.

De beste Git-interviewvragen en antwoorden
De beste Git-interviewvragen en antwoorden

9) Wat is “Staging Area” of “Index” in GIT?

Voordat de commits worden voltooid, kan deze worden opgemaakt en beoordeeld in een tussengebied dat bekend staat als 'Staging Area' of 'Index'.


10) Wat is GIT-stash?

GIT stash neemt de huidige status van de werkmap en index en plaatst deze op de stapel voor later en geeft je een schone werkmap terug. Dus als u ergens middenin zit en naar een andere baan moet overstappen, en tegelijkertijd uw huidige bewerkingen niet wilt verliezen, dan kunt u GIT-stash gebruiken.


11) Wat is GIT stashdrop?

Wanneer je klaar bent met het opgeslagen item of het uit de lijst wilt verwijderen, voer je het git 'stash drop' commando uit. Het verwijdert standaard het laatst toegevoegde stash-item, en het kan ook een specifiek item verwijderen als je het als argument opneemt.


12) Hoe weet je in GIT of een branch al is samengevoegd tot master?

Git branch-merged geeft een overzicht van de branches die zijn samengevoegd in de huidige branch

Git branch—-no merged geeft een overzicht van de branches die niet zijn samengevoegd


13) Wat is de functie van git-kloon?

Het git clone commando maakt een kopie van een bestaande Git-repository. Om een ​​kopie van een centrale repository te verkrijgen, is 'klonen' de meest gebruikelijke manier die door programmeurs wordt gebruikt.


14) Wat is de functie van 'git config'?

Het 'git config' commando is een handige manier om configuratie-opties voor je Git-installatie in te stellen. Gedrag van een repository, gebruikersinformatie, voorkeuren etc. kunnen via dit commando worden gedefinieerd.


15) Wat bevat het commit-object?

a) Een reeks bestanden die de status van een project op een bepaald tijdstip weergeven

b) Verwijzing naar bovenliggende commit-objecten

c) Een SHAI-naam, een reeks van 40 tekens die het commit-object op unieke wijze identificeert.


16) Hoe kun je een repository in Git maken?

Om in Git een repository te maken, maak je een map voor het project als deze nog niet bestaat, en voer je vervolgens het commando “git init” uit. Door dit commando uit te voeren wordt de map .git aangemaakt in de projectmap, de map hoeft niet leeg te zijn.


17) Wat is 'head' in git en hoeveel heads kunnen er in een repository worden aangemaakt?

Een 'head' is eenvoudigweg een verwijzing naar een commit-object. In elke repository is er een standaardkop die “Master” wordt genoemd. Een repository kan een willekeurig aantal heads bevatten.


18) Wat is het doel van vertakkingen in GIT?

Het doel van vertakken in GIT is dat je je eigen vertakking kunt maken en tussen die vertakkingen kunt springen. Hiermee kunt u naar uw vorige werk gaan, terwijl uw recente werk intact blijft.


19) Wat is het gebruikelijke vertakkingspatroon in GIT?

De gebruikelijke manier om een ​​branch in GIT te maken, is door er één als “Main” te behouden

branch en maak een nieuwe branch om nieuwe functies te implementeren. Dit patroon is vooral handig als er meerdere ontwikkelaars aan één project werken.


20) Hoe kun je een nieuwe functie in de hoofdtak brengen?

Om een ​​nieuwe functie in de hoofdvertakking te brengen, kun je het commando “git merge” of “git pull command” gebruiken.


21) Wat is een 'conflict' in git?

Er ontstaat een 'conflict' wanneer de commit die moet worden samengevoegd een wijziging op één plaats heeft, en de huidige commit ook een wijziging op dezelfde plaats heeft. Git zal niet kunnen voorspellen welke verandering voorrang moet krijgen.


22) Hoe kunnen conflicten in git worden opgelost?

Om het conflict in git op te lossen, bewerk je de bestanden om de conflicterende wijzigingen op te lossen en voeg je vervolgens de opgeloste bestanden toe door “git add” uit te voeren. Om de gerepareerde merge te committen, voer je vervolgens “git commit” uit. Git onthoudt dat je midden in een fusie zit, dus stelt het de ouders van de commit correct in.


23) Welk commando wordt gebruikt om een ​​tak te verwijderen?

Zodra uw ontwikkelingstak is samengevoegd met de hoofdtak, heeft u dit niet meer nodig

ontwikkelingstak. Om een ​​branch te verwijderen gebruik je het commando “git branch –d [head]”.


24) Wat is een andere optie om in git samen te voegen?

“Rebasen” is een alternatief voor mergen in git.


25) Wat is de syntaxis voor “Rebasen” in Git?

De syntaxis die voor rebase wordt gebruikt, is “git rebase [new-commit] "


26) Wat is het verschil tussen 'git remote' en 'git clone'?

'git remote add' creëert gewoon een item in je git-configuratie dat een naam specificeert voor een bepaalde URL. Terwijl 'git clone' een nieuwe git-repository creëert door een bestaande repository op de URI te kopiëren.


27) Wat is GIT-versiebeheer?

Met behulp van GIT-versiebeheer kunt u de geschiedenis van een verzameling bestanden volgen en beschikt u over de functionaliteit om de verzameling bestanden terug te zetten naar een andere versie. Elke versie legt op een bepaald tijdstip een momentopname van het bestandssysteem vast. Een verzameling bestanden en hun volledige geschiedenis worden opgeslagen in een repository.


28) Noem enkele van de beste grafische GIT-clients voor LINUX?

Een van de beste GIT-clients voor LINUX is

a) Git-Cola

b) Git-g

c) Slimme git

d) Giechelen

e) Git-GUI

f) qGit


29) Wat is Subgit? Waarom Subgit gebruiken?

'Subgit' is een hulpmiddel voor een soepele, stressvrije migratie van SVN naar Git. Subgit is een oplossing voor een bedrijfsbrede migratie van SVN naar Git die:

a) Het is veel beter dan git-svn

b) Geen vereiste om de reeds geplaatste infrastructuur te wijzigen

c) Maakt het mogelijk om alle git- en alle subversiefuncties te gebruiken

d) Biedt echte stressvrije migratie-ervaring.


30) Wat is de functie van 'git diff' in git?

'git diff' toont de veranderingen tussen commits, commit en werkboom etc.


31) Waar wordt 'git status' voor gebruikt?

Omdat 'Git Status' je het verschil laat zien tussen de werkmap en de index, is het nuttig om een ​​git uitgebreider te begrijpen.


32) Wat is het verschil tussen de 'git diff' en 'git status'?

'git diff' is vergelijkbaar met 'git status', maar het toont de verschillen tussen verschillende commits en ook tussen de werkmap en de index.


33) Wat is de functie van 'git checkout' in git?

A 'git afrekenen' commando wordt gebruikt om mappen of specifieke bestanden in uw werkboom bij te werken met die uit een andere vertakking zonder deze in de hele vertakking samen te voegen.


34) Wat is de functie van 'git rm'?

Om het bestand uit het verzamelgebied en ook van uw schijf te verwijderen 'git rm' is gebruikt.


35) Wat is de functie van 'git stash apply'?

Wanneer u wilt blijven werken waar u uw werk heeft verlaten, 'git stash toepassen' commando wordt gebruikt om de opgeslagen wijzigingen terug te brengen naar de werkmap.


36) Wat is het nut van 'git log'?

Om specifieke commits in je projectgeschiedenis te vinden - op auteur, datum, inhoud of geschiedenis wordt 'git log' gebruikt.


37) Waar wordt 'git add' voor gebruikt?

'git add' voegt bestandswijzigingen in je bestaande directory toe aan je index.


38) Wat is de functie van 'git reset'?

De functie van 'Git-reset' is om zowel je index als de werkmap te resetten naar de staat van je laatste commit.


39) Wat is git Is-tree?

'git Is-boom' vertegenwoordigt een boomobject inclusief de modus en de naam van elk item en de SHA-1-waarde van de blob of de boom.


40) Hoe wordt git instaweb gebruikt?

'Git Instaweb' stuurt automatisch een webbrowser aan en voert een webserver uit met een interface naar uw lokale repository.


41) Waaruit bestaan ​​'hooks' in git?

Deze map bestaat uit Shell-scripts die worden geactiveerd na het uitvoeren van de overeenkomstige Git-opdrachten. Git zal bijvoorbeeld proberen het post-commit-script uit te voeren nadat je een commit hebt uitgevoerd.


42) Leg uit wat een commit-bericht is?

Commit-bericht is een functie van git die verschijnt wanneer je een wijziging vastlegt. Git biedt je een teksteditor waarin je de wijzigingen kunt invoeren die in commits zijn gemaakt.


43) Hoe kun je een gebroken commit repareren?

Om een ​​gebroken commit te repareren, gebruik je het commando “git commit – wijzigen”. Door deze opdracht uit te voeren, kunt u het verbroken commit-bericht in de editor herstellen.


44) Waarom is het raadzaam om een ​​extra commit aan te maken in plaats van een bestaande commit te wijzigen?

Er zijn een paar redenen

a) De wijzigingsbewerking zal de status vernietigen die eerder in een commit was opgeslagen. Als alleen het commit-bericht wordt gewijzigd, is dat geen probleem. Maar als de inhoud wordt gewijzigd, blijven de kansen om iets belangrijks te elimineren groter.

b) Het misbruiken van “git commit-amend” kan ervoor zorgen dat een kleine commit groeit en niet-gerelateerde veranderingen verkrijgt.


45) Wat is 'bare repository' in GIT?

Om te coördineren met het gedistribueerde ontwikkelings- en ontwikkelaarsteam, vooral als u aan een project werkt vanaf meerdere computers, wordt 'Bare Repository' gebruikt. Een kale repository bestaat uit een versiegeschiedenis van uw code.


46) Noem een ​​paar Git-repository-hostingdiensten

 • Pikacode
 • Visual Studio online
 • GitHub
 • GitEnterprise
 • SourceForge.net
Delen

13 reacties

 1. Bedankt voor het samenvoegen van veelgestelde vragen

 2. avatar Nazeer Ahmed zegt:

  meer diepgaande vragen en antwoorden nodig hebben over probleemoplossing, plug-ins, ondersteuning met Microsoft-tools en ook over veelvoorkomende fouten met oplossingsstappen.

 3. Geweldig, vragen en antwoorden en het is handig voor de voorbereiding van sollicitatiegesprekken

 4. avatar Naresh Bende zegt:

  Hi Team,

  We werken aan het Python-project dat bestaat uit ongeveer 10 ontwikkelaars die hun code op verschillende afzonderlijke takken committen. Het aantal takken bedraagt ​​bijna 80-85. Tijdens de implementatie op productie moeten we de recente commits die op die specifieke dag op GitHub zijn gedaan, scheiden en naar onze masterbranch halen. Hoe dit probleem kan worden opgelost, zodat de ontwikkelaar zijn code op de Dev-branch kan vastleggen, die later na gezond verstand kan worden samengevoegd met Staging en Production.??

  1. Waarom gebruiken ze verschillende vestigingen? Zou het niet beter zijn als ze allemaal op dezelfde branch werken, aangezien ze aan verschillende modules of bestanden werken.

 5. avatar Amar Kumbhar zegt:

  Bedankt. Dit is nuttig! Blijven gaan ! Bedankt !!

 6. avatar Hallo wereld zegt:

  Hallo. Ik denk dat een goed begrip van het onderwerp Tagging ook belangrijk is in de reikwijdte van de Git-interviewvragen

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *