Top 50 sollicitatievragen en antwoorden bij AJAX (update 2024)

1) Wat is Ajax?

Ajax wordt afgekort als Asynchronous Javascript en XML. Het is een nieuwe techniek die wordt gebruikt om betere, snellere en interactievere websystemen of -applicaties te creëren. Ajax maakt gebruik van asynchrone gegevensoverdracht tussen de browser en de webserver.

Deze techniek wordt gebruikt om internet sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Het is geen programmeertaal.


2) Wat zijn Ajax-applicaties?

Browsergebaseerde applicaties en platformonafhankelijke applicaties worden door Ajax gebruikt.

Gratis pdf-download: AJAX-interviewvragen en -antwoorden


3) Hoeveel soorten triggers zijn er aanwezig in het updatepaneel?

Er worden twee soorten triggers gebruikt in het updatepaneel:

 • PostBackTrigger – Dit werkt als volledige postback en kan niet asynchroon werken
 • AsyncPostBackTrigger – Gedeeltelijke post asynchroon terug

4) Wat zijn alle bedieningselementen van Ajax?

Hieronder volgen de bedieningselementen van Ajax:

 • ScriptManager
 • ScriptManagerProxy
 • UpdatePaneel
 • Updatevoortgang
 • Timer

5) Wat is de naam van de DLL die de Ajax Control Tool Kit bevat?

Ajaxcontroltoolkit.dll is de DLL die wordt gebruikt voor de Ajax control tool kit en kan worden gedownload van internet. Het kan worden toegevoegd aan de gereedschapskist of rechtstreeks naar de bin-map worden gekopieerd.
ajax_logo_by_gengns-svg


6) Welke rol speelt #&& in de querystring?

# wordt behandeld als fragmentscheidingsteken om de geschiedenisstatus af te bakenen en && precedes wordt gebruikt om de informatie in de queryreeks te controleren.


7) Hoe beheer ik de duur van een Ajax-verzoek?

De eigenschap AsyncPostBackTimeout wordt gebruikt om de duur van het Ajax-verzoek te beheren. De standaardwaarde van deze eigenschap is 90 seconden.

Voorbeeld -

<asp:ScriptManager runat="server" id="sample" AsyncPostBackTimeout="40"/>

 


8) Wat zijn de voordelen van Ajax?

Hieronder volgen de voordelen van Ajax:

 • Bandbreedtegebruik – Het bespaart geheugen wanneer de gegevens van dezelfde pagina worden opgehaald.
 • Meer interactief
 • Sneller ophalen van gegevens

9) Wat zijn de nadelen van Ajax?

Hieronder volgen de nadelen van Ajax:

 1. AJAX is afhankelijk van Javascript. Als er een Javascript-probleem is met de browser of in de OS, Ajax zal niet steunen
 2. Ajax kan problemen opleveren in zoekmachines, omdat het voor de meeste onderdelen Javascript gebruikt.
 3. Broncode geschreven in AJAX is gemakkelijk leesbaar voor mensen. Er zullen enkele veiligheidsproblemen zijn bij Ajax.
 4.  Debuggen is moeilijk
 5.  Vergroot de omvang van de verzoeken
 6.  Trage en onbetrouwbare netwerkverbinding.
 7. Probleem met de terugknop van de browser bij gebruik van AJAX-compatibele pagina's.

10) Wat is het updatepaneel?

Updatepaneel is een serverbesturingselement dat wordt gebruikt om het opgegeven gedeelte van een webpagina bij te werken. Script Manager moet worden gebruikt wanneer het updatepaneel wordt gebruikt. Met behulp van het updatepaneel kan de gebruiker geen externe controles uitvoeren.


11) Welke twee methoden worden er gebruikt voor cross-domein Ajax-oproepen?

Er worden twee methoden gebruikt om gegevens over te dragen tussen de twee extra beveiligingsdomeinen:

 • CORS – Cross Origin Resource Sharing en het werkt met de HTTP-webbrowsers
 • JSONP – JSON met Padding die werkt met HTTP GET en in oudere browsers

12) Wat zijn alle technologieën die Ajax gebruikt?

AJAX maakt gebruik van de volgende technologieën:

 • JavaScript
 • XMLHttpRequest
 • Documentobjectmodel (DOM)
 • Uitrekbaar HTML (XHTML)
 • Trapsgewijze stijlbladen (CSS)

13) Wat zijn alle kenmerken van Ajax?

Hieronder volgen de kenmerken van Ajax en deze zijn als volgt:

 • Live gegevensbinding
 • Sjabloonweergave aan de clientzijde
 • Declaratieve instantiatie van clientcomponenten
 • Waarnemerspatroon op JavaScript-objecten en arrays
 • ADO.NET-dataservices en datacontexten aanroepen
 • DataView-besturing

14) Wat is JSON in Ajax?

JSON wordt afgekort als JavaScript Object Notation.

JSON is een veilig en betrouwbaar gegevensuitwisselingsformaat in JavaScript, dat gemakkelijk te begrijpen is voor zowel gebruikers als machines.


15) Wat is het verschil tussen AJAX en Javascript?

De verschillen tussen AJAX en JavaScript zijn als volgt:

AJAX

Javascript

AJAX stuurt een verzoek naar de server en wacht niet op het antwoord. Gedurende die tijd voert het andere bewerkingen op de pagina uit JavaScript doet een verzoek aan de server en wacht op reactie
AJAX vereist niet dat de pagina wordt vernieuwd om de hele pagina te downloaden JavaScript beheert en bestuurt een webpagina nadat deze is gedownload
AJAX minimaliseert de overbelasting op de server, omdat het script één keer moet worden aangevraagd JavaScript plaatst een verzoek dat het script elke keer bijwerkt

16) Wat zijn de componenten van de ASP.NET AJAX-architectuur?

Er zijn twee componenten van AJAX Architectuur:

 • AJAX-clientarchitectuur
 • AJAX-serverarchitectuur

17) Wat zijn de bedieningselementen van de extender?

De extenderbesturingselementen gebruiken een blok JavaScript-code om nieuwe en verbeterde mogelijkheden aan ASP.NET toe te voegen.


18) Wat is de AJAX Control Extender Toolkit?

AJAX Control Toolkit is een van de extenders die worden gebruikt om de functionaliteiten van de ASP.NET-besturingselementen uit te breiden of toe te voegen. De extenders gebruiken een blok JavaScript-code om nieuwe en verbeterde mogelijkheden aan de ASP.NET-besturingselementen toe te voegen.

AJAX Control Extender Toolkit kan gratis worden gedownload van de site.


19) Waar kan AJAX niet worden gebruikt?

Gebruikers kunnen AJAX niet gebruiken als

 • Als de pagina in een zoekmachine moet worden weergegeven
 • Als de browser JavaScript niet ondersteunt
 • Als de gebruiker een veilige applicatie wil maken

20) Wat zijn de vereisten om AJAX-applicaties op een server uit te voeren?

AJAX is een ingebouwde functionaliteit van .NET Framework 4.0 en de AJAX-applicatie kan worden uitgevoerd door simpelweg te installeren Microsoft Visual Studio 2010. Om extenders in uw toepassingen te gebruiken, moet u AJAX Control Toolkit installeren en het bestand AjaxControlToolkit.dll naar de Bin-map van uw toepassing kopiëren.


21) Wat is het AJAX-framework?

ASP.NET AJAX is een gratis raamwerk om Ajax te implementeren in asp.net-webapplicaties. Het wordt gebruikt om snel efficiënte en interactieve webapplicaties te creëren die in alle browsers werken.


22) Hoe kom je erachter dat een AJAX-verzoek is voltooid?

De eigenschap ReadyState wordt gebruikt om te controleren of het AJAX-verzoek is voltooid. Is de eigenschap gelijk aan vier, dan is de aanvraag afgerond en zijn er gegevens beschikbaar.


23) Is javascript-kennis vereist om Ajax te kunnen doen?

Ja, als u van plan bent nieuwe AJAX-functionaliteit voor uw webapplicatie te ontwikkelen.


24) Welke browsers ondersteunen AJAX?

De volgende browsers ondersteunen AJAX:

 • Internet Explorer 5.0 en hoger
 • Opera 7.6 en hoger
 • Netscape 7.1 en hoger
 • Safari 1.2 en hoger

25) Hoe kun je de Ajax-code testen?

JSUnit is de JavaScript-code aan de clientzijde die wordt gebruikt als onderdeel van JUnit. JSUnit is gebruikt voor Ajax-code.


26) Wordt Ajax een technologieplatform genoemd of is het een architecturale stijl?

Ajax ondersteunt zowel technologie als architectonische stijl.


27) Hoe kunnen fouten in AJAX-applicaties worden opgespoord?

Voor het debuggen worden twee tools gebruikt:

 • Fiddler voor IE
 • Firebug voor Mozilla.

28) Hoe kunnen we het XMLHttpRequest in AJAX annuleren?

De methode Abort() kan worden aangeroepen om de XMLHttpRequest in Ajax te annuleren.


29) Is Ajax-code compatibel met meerdere browsers?

Nee, het ondersteunt cross-browser-compatibiliteit. Als de browser het native XMLHttpRequest JavaScript-object ondersteunt, kan dit worden gebruikt.


30) Wat is de naam van het object dat wordt gebruikt voor het AJAX-verzoek?

Het XmlHttpRequest-object wordt gebruikt voor Ajax-aanvragen.


31) Wat is een vereiste voor Update Panel in Ajax

?

Scriptbeheer is een vereiste om de besturingselementen van het Updatepaneel te kunnen gebruiken.


32) Hoeveel updatepanelen kunnen er per pagina worden gebruikt?

Er zijn geen beperkingen op het aantal updatepanelen per pagina.


33) Wat is Scriptbeheer?

Script Manager helpt bij het beheren van het client-side script van AJAX. Script Manager fungeert als bemiddelaar omdat AJAX afhankelijk is van JavaScript. Elke pagina die AJAX gebruikt, heeft een Script Manager om AJAX-bibliotheken in te schakelen.


34) Hoe kunnen Ajax-objecten worden gemaakt?

De volgende syntaxis kan worden gebruikt om Ajax-objecten te maken:

Var sample = New ajaxObject('path of the page')

35) Welke protocollen gebruikt Ajax?

 • HTTP's GET of POST
 • XMLHttpRequest voor het plaatsen van een request bij de webserver
 • Gebruikt JSON om te communiceren tussen de client en de server
 • UED- of URL-gecodeerde gegevens

36) Wat zijn alle veiligheidsproblemen van Ajax?

Beveiligingsproblemen die kunnen optreden

 • Wanneer Ajax-oproepen via platte tekst worden verzonden, kan dit ertoe leiden dat u de databasegegevens kent
 • Ook het invoegen van scripts kan mogelijk zijn en aanvallers kunnen eenvoudig het systeem binnendringen

 37) Hoe kunnen we gelijktijdige verzoeken afhandelen?

Javascript-functies moeten worden geschreven om gelijktijdige verzoeken af ​​te handelen en de call-back-functie kan als parameter worden doorgegeven. Deze parameters worden doorgegeven aan het AjaxInteraction(URL, callback)-object.


38) De rol van het Updatepaneel definiëren?

Update Panel wordt gebruikt om functionaliteit toe te voegen aan de bestaande ASP.NET-applicaties. Door gedeeltelijke paginaweergave te gebruiken, kan deze worden gebruikt om de inhoud bij te werken. Vernieuwen kan worden uitgevoerd voor de gedeeltelijke pagina in plaats van voor de hele pagina.


39) Kunnen we een genest updatepaneel in Ajax gebruiken?

Ja, we kunnen een genest updatepaneel in Ajax gebruiken. Updatepanelen kunnen worden genest om meer controle te hebben over het vernieuwen van de pagina.


40) Wat zijn de soorten berichten in Ajax?

Er zijn twee soorten postbacks:

 • Synchrone postback
 • Asynchrone postback

41) Hoe kunnen we omgaan met uitzonderingen in Ajax?

ErrorTemplate, de onderliggende tag van Script Manager, wordt gebruikt voor het afhandelen van uitzonderingen in Ajax.


42) Wat zijn de componenten van de ASP.NET Ajax-clientbibliotheek?

De volgende componenten worden gebruikt in de Ajax-clientbibliotheek:

 • Componentenlaag
 • Kernservicelaag
 • Browsercompatibiliteitslaag

43) Wat zijn de bedieningselementen van de groep Scriptbeheer?

De bedieningselementen van de scriptbeheergroep zijn:

 • ScriptManager
 • ScriptManagerProxy

44) Wat zijn alle verschillende gegevenstypen die JSON ondersteunt?

JSON ondersteunt de volgende gegevenstypen:

 • Draad
 • Telefoon Nummer
 • Boolean
 • reeks
 • Object
 • Null

45) Wat zijn de doelstellingen van Ajax?

De basisdoelen van ASP.NET Ajax zijn:

 • Minder hits op de webserver
 • Verminderde netwerkbelasting
 • Interactieve gebruikersinterface
 • Platform- en architectuurneutraliteit
 • Ondersteuning voor zowel synchrone als asynchrone communicatie
 • Bied een server- en client-side framework

46) Wat is het verschil tussen proxy- en proxyless-oproepen in AJAX?

Proxy-aanroepen worden gedaan via stub-objecten die kunnen worden aangeroepen vanuit PHP-klassen aan de JavaScript-kant in AJAX.

Aanroepen zonder proxy worden gedaan met behulp van JavaScript-functies zoals HTML_AJAX.replace() en HTML_AJAX.append() in AJAX.


47) Hoeveel soorten gereedstatussen in Ajax?

Er zijn vier kant-en-klare toestanden in Ajax:

 • initialisatie
 • Aanvraag
 • Proces
 • Klaar

48) Wat is het verschil tussen RegisterClientScriptBlock, RegisterClientScriptInclude en RegisterClientScriptResource?

Hieronder volgen de functies:

 • RegisterClientScriptBlock – Het script wordt opgegeven als een tekenreeksparameter.
 • RegisterClientScriptInclude – Door het bronkenmerk in te stellen op een URL die naar een scriptbestand verwijst.
 • RegisterClientScriptResource – specificeert de resourcenaam in een assembly. Het bronkenmerk wordt automatisch gevuld met een URL door een aanroep naar een HTTP-handler die het genoemde script uit de assembly ophaalt.

49) Welk verzoek is beter: Get of Post?

AJAX-verzoeken moeten een HTTP GET-verzoek gebruiken waarbij de gegevens niet veranderen voor een bepaalde aangevraagde URL.

Er moet een HTTP POST worden gebruikt wanneer de status op de server wordt bijgewerkt. Dit wordt sterk aanbevolen voor een consistente webapplicatie-architectuur.


50) Wat zijn de beperkingen van Ajax?

Een Ajax-webtoepassing heeft de neiging om eindgebruikers in verwarring te brengen als de netwerkbandbreedte traag is en er geen volledige postback actief is.


Delen

7 reacties

 1. Als je de niet-geïnitialiseerde status “0” beschouwt, dan is het in totaal 5, maar we beschouwen het niet als 4.

 2. Het quizantwoord op de vraag 'Wat is de naam van het object dat wordt gebruikt voor het AJAX-verzoek?' is onjuist, het zou XMLHTTPRequest moeten zijn, maar er staat dat het een verzoek is

  1. avatar beheerder zegt:

   bijgewerkt! Bedankt dat je hierop wijst

 3. avatar SHIVAM AASHARA zegt:

  uw website is het beste, dank u meneer

 4. avatar FAUSTIN SEMELA zegt:

  nog bedankt, uw bijdrage is geweldig

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *