Top 50 sollicitatievragen en antwoorden bij Cognos (2024)

Hier vindt u Cognos-sollicitatievragen en -antwoorden voor zowel eerstejaars als ervaren cognos-ontwikkelaarkandidaten om hun droombaan te krijgen.


1) Hoe wordt de Cognos Reporting-tool genoemd?

Cognos is een IBM-rapportagetool die wordt gebruikt voor rapportage en analyse van verschillende gegevens uit verschillende datawarehouses.


2) Wat is een rapportitem?

Rapportitem wordt gedefinieerd als een query-item dat naar een werkgebied kan worden gesleept en neergezet.

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over IBM Cognos-interviews


3) Wat wordt kardinaliteit genoemd?

Kardinaliteit wordt gedefinieerd als relaties tussen de tabellen. Hieronder volgen de relaties die tussen de tabellen zijn gevormd.

 • One to One
 • Een te veel
 • Veel te veel
 • Veel tegen een

4) Wat wordt gedefinieerd als datamining?

Datamining is het proces waarbij verborgen trends uit een datawarehouse worden gehaald.


5) Wat zijn de verschillende soorten prompts in Cognos?

Hieronder volgen de verschillende soorten aanwijzingen in Cognos:

 • Waardeprompt
 • Sms-prompt
 • Datumprompt
 • Tijd prompt
 • Datum- en tijdmelding
Sollicitatievragen bij Cognos
Sollicitatievragen bij Cognos

 


6) Wat zijn de componenten van Report Net?

Hieronder volgen de componenten van Report Net:

 • Kaderbeheerder
 • Cognos-verbinding
 • Vraag Studio
 • Rapporteer Studio

7) Wat bedoel je met Drill Through-rapport?

Drill-through-rapportage wordt gebruikt om van het ene rapport naar het andere rapport te linken. Er is een ouder- en kindrelatie tussen de rapporten.


8) Noem het verschil tussen 'macro's' en 'prompt'?

Macro wordt gebruikt om een ​​reeks instructies uit te voeren om het rapport uit te voeren, maar de prompt biedt een manier om het rapport dynamisch te wijzigen.


9) Wat is een kubus?

Cube is ingesteld als een multidimensionale weergave van dimensies en metingen en wordt gebruikt om de gegevens in verschillende vormen te analyseren, zoals Slicing en Dicing.

IBM Cognos
IBM Cognos

10) Hoe groot is de kubus?

De grootte van de kubus is 2.0 GB en de grootte varieert afhankelijk van het project.


11) Wat is een momentopname?

Er wordt een momentopname gemaakt om de exacte gegevens te kopiëren die betrekking hebben op het huidige rapport en deze te vergelijken met een ander rapport. Voorbeeld: Gegevens van deze week vergeleken met vorige week


12) Wat zijn alle componenten van Report Studio?

Hieronder volgen de componenten van Report Studio:

 • Paneel Objecten
 • Paneel Eigenschappen
 • Explorer-balk
 • Rapportviewer

 13) Wat is een transformator?

Transformer wordt gebruikt voor het maken van de kubussen, wat bedoeld is voor de multidimensionale structuur bij OLAP-verwerking.


14) Wat wordt in Cognos gedefinieerd als catalogus en soorten catalogi?

Een catalogus wordt gedefinieerd als een bestand dat informatie over databasetabellen bevat. Impromptu-gebruikers kunnen rapporten maken. Hieronder volgen de typen catalogi die worden gebruikt:

 • persoonlijke
 • Distributed
 • Gedeelde
 • Beveiligde

15) Is het mogelijk om meerdere databases in een catalogus samen te voegen?

Nee, het is niet mogelijk om meerdere databases in een catalogus samen te voegen; dit kan wel via Hotfile.


16) Wat wordt gedefinieerd als Cognos Impromptu?

Een Cognos Impromptu is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het genereren van business intelligence rapporten.


17) Wat zijn query-items?

Query-items zijn het belangrijkste object in Framework Manager en er zijn veel eigenschappen aan verbonden. Dit wordt vooral gebruikt voor rapportage en business intelligence.


18) Wat zijn alle voordelen van Cognos?

Hieronder volgen de voordelen van Cognos:

 • Planning
 • Analyse
 • Forecasting
 • Score kaart

19) Wat zijn alle soorten indexen in Cognos?

Hieronder volgen de typen indexen in Cognos:

 • Bitmap-index
 • B-boom index
 • Functiegebaseerde index
 • Omgekeerde sleutel en samengestelde index

20) Wat is bitmapindex?

Er wordt een bitmapindex gebruikt voor het vervangen van de lijst met rowids voor elke sleutelwaarde. Deze index is vooral efficiënt voor datawarehousing, omdat deze een lage kardinaliteit en weinig updates heeft.


21) Wat is een map?

Een map bestaat uit repositoryobjecten zoals bronnen, doelen, transformatie en mapping die helpen bij het ordenen datawarehouse.


22) Wat is een datastore in Cognos?

Een datastore is niets anders dan een querydatabase of een relationele database of bestanden die toegankelijk zijn via IBM Cognos.


 23) Wat is een zoekonderwerp?

Een query-onderwerp is een reeks query-items die een inherente relatie hebben en een basisbouwsteen is voor Framework Manager.


24) Wat zijn alle soorten rapporten?

Hieronder volgen de typen rapporten in Cognos:

 • Leeg rapport
 • Lijst rapport
 • Kruisrapport
 • Grafiekrapport
 • Repeater-rapport

 25) Wat zijn de twee soorten raamwerkbeheerders?

Er zijn twee soorten raamwerkbeheerders en deze zijn als volgt:

 • Presentatie laag
 • Fysieke laag

26) Wat zijn alle soorten prompts?

Hieronder volgen de typen prompts die in Cognos worden gebruikt:

 • Waarde
 • Tekstvak
 • Selecteer en zoek
 • Datum
 • Tijd
 • Datum en tijd
 • interval
 • Vernieuwd
 • Prompt-knop

27) Wat is een dimensie?

Dimensie wordt gedefinieerd als de structuur van een kubus. Een dimensie moet ten minste één sleutelattribuut hebben en het resterende attribuut kan hiërarchieën definiëren.


28) Welke typen gateways worden er in Cognos gebruikt?

Hieronder volgt de lijst met gateways die in Cognos worden gebruikt:

 • Gemeenschappelijke gateway-interface (CGI)
 • Internetserviceapplicatie-interface (ISAPI)
 • Tomcat-server

29) Wat wordt Cognos powerplay genoemd?

Cognos powerplay is niets anders dan een multidimensionale online analyse van gegevens.


30) Welke soorten studio's zijn er in Cognos?

Er zijn vijf soorten studio's:

 • Vraag Studio
 • Metriek Studio
 • Analyse studio
 • Rapporteer Studio
 • Evenement Studio

31) Wat wordt gedefinieerd als Query studio?

Querystudio is een van de studio's in Cognos die wordt gebruikt om adhoc-query's uit te voeren.


32) Welke soorten mappen zijn er in Cognos?

Er zijn drie hoofdtypen mappen en deze worden hieronder vermeld:

 • Standaard map
 • Pakketmap
 • Metrics-map

33) Wat bedoel je met doorboren?

De drill-over voert query's uit met behulp van meer dan één kubus.


34) Wat zijn alle soorten hiërarchieën?

Er zijn twee soorten hiërarchieën:

 • Kenmerkhiërarchieën
 • Door de gebruiker gedefinieerde hiërarchieën

35) Wat is het nut van de Cognos-beslissingsstroom?

Cognos Decision Stream is een tool die wordt gebruikt voor het extraheren en transformeren van gegevens uit verschillende gegevensbronnen naar een doelgegevensbron.


36) Wat zijn de thema’s in een datawarehouse?

De drie belangrijke fundamentele thema’s zijn:

 • naar beneden boren
 • Doorboren
 • Behandelingstijd

37) Wat bedoel je met Drill-down en Drill-Up?

Drill-down is het toevoegen van groeperingskolommen uit de dimensietabellen, terwijl drill-up het verwijderen van groeperingskolommen uit de dimensietabellen is.


38) Wat is het voordeel van het gebruik van snelkoppelingen?

Er zijn twee snelkoppelingen: Lokaal en Globaal. Lokaal wordt gebruikt voor de lokale repository en Globaal voor de globale repository. Het voordeel is dat u een object opnieuw kunt gebruiken in plaats van meerdere objecten te maken.


39) Wat wordt een gematerialiseerde visie genoemd?

Een gematerialiseerde weergave is een weergave die fysiek is opgeslagen in een database. Deze weergave wordt gebruikt om de queryprestaties te verbeteren door dure bewerkingen te berekenen.


40) Wat is een draaipunt?

Pivot wordt gebruikt om de as van de kubus te roteren om een ​​andere presentatie van de gegevens te bieden.


 41) Wat wordt een slice genoemd?

Het segment wordt gebruikt om de bewerking uit te voeren op één dimensie van een kubus en resulteert in een subkubus.


42) Wat is een Framework-manager?

Framemanager is een tool die wordt gebruikt om eindgebruikerslagen te ontwikkelen en die door auteurs kan worden gebruikt om hun eigen BI-objecten te bouwen.


43) Wat is Metrics-ontwerper?

Metrics Designer is een tool die wordt gebruikt voor het modelleren, implementeren van scorekaarten en procedures voor het laden van gegevens.


44) Wat is de Cognos-configuratie?

Cognos Configuration is een BI-beheertool die wordt gebruikt om het gedrag van de Cognos 8-versie te definiëren. Hiermee worden de configuratieparameters beheerd.


45) Wat is het verschil tussen de map Standaard en Metriek?

 • Standaard map  – Dit is een container met alle mappen en wordt gebruikt voor organisatorische doeleinden. Het fungeert als een lokale computermap. Het is geel van kleur.
 • Map Metrieken  – Deze map wordt door Metrics studio gebruikt om metriekgerelateerde informatie op te slaan. De map Metrics wordt rechtstreeks geopend in Metrics Studio en is donkerblauw van kleur.

46) Wat is het nut van het Cognos-scenario?

Het Cognos-scenario wordt gebruikt om de verborgen trends en patronen van gegevens te vinden.


47) Welke studio wordt gebruikt om rapporten te maken?

Report Studio wordt gebruikt om geavanceerdere bedrijfsrapporten te maken.


48) Wat is het verschil tussen een trapsgewijs rapport en een drill-through-rapport?

Cascading report wordt gebruikt om gegevens van de ene prompt naar de andere prompt te extraheren. Een drill-through-rapport wordt gebruikt om de gegevens te extraheren door de kolom in een rapport te selecteren. Er kan worden geboord door op de kolomgegevens te klikken.


49) Wat zijn alle soorten batches?

Hieronder volgen de soorten batches:

 • Sequential – Voer de sessies één voor één uit
 • gelijktijdig  – Voer de sessies tegelijkertijd uit

50) Wat zijn initiële paginacomponenten van de Cognos-verbinding?

De initiële paginacomponenten van de Cognos-verbinding zijn:

 • De Studio-werkbalk
 • De werkbalk Hulpprogramma's
 • De tabbladnavigator

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

One Comment

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *