Top 50 DataStage-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn DataStage-interviewvragen en antwoorden voor zowel eerstejaars als ervaren Datastage-ontwikkelaars om hun droombaan te krijgen.


1) Definieer de gegevensfase?

Een datafase is in feite een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van verschillende applicaties om meerdere tabellen in datawarehouses of datamarts te vullen. Het is een programma voor Windows-servers dat gegevens uit databases haalt en deze omzet in datawarehouses. Het is een essentieel onderdeel geworden van de IBM WebSphere Data Integration-suite.

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over Datastage-interviews


2) Leg uit hoe een bronbestand wordt gevuld?

We kunnen een bronbestand op vele manieren vullen, bijvoorbeeld door er een SQL-query in te maken Oracle, of door gebruik te maken van de rijgenerator-extractietool enz.


3) Geef de opdrachtregelfuncties een naam om de DS-taken te importeren en exporteren?

Om de DS-taken te importeren wordt dsimport.exe gebruikt en om de DS-taken te exporteren wordt dsexport.exe gebruikt.


4) Wat is het verschil tussen Datastage 7.5 en 7.0?

In Datastage 7.5 zijn veel nieuwe fasen toegevoegd voor meer robuustheid en soepele prestaties, zoals Procedurefase, Commandofase, Rapport genereren enz.


5) Hoe kunt u in Datastage de ingekorte gegevensfout oplossen?

De afgekapte gegevensfout kan worden verholpen door ENVIRONMENT VARIABELE 'IMPORT_REJECT_STRING_FIELD_OVERRUN' te gebruiken.


6) Definieer samenvoegen?

Samenvoegen betekent het samenvoegen van twee of meer tabellen. De twee tabellen zijn samengevoegd op basis van primaire sleutelkolommen in beide tabellen.

Datastage-interviewvragen
Datastage-interviewvragen

7) Maak onderscheid tussen gegevensbestand en descriptorbestand?

Zoals de naam al aangeeft, bevatten gegevensbestanden de gegevens en bevat het descriptorbestand de beschrijving/informatie over de gegevens in de gegevensbestanden.


8) Onderscheid maken tussen datastage en informatica?

In datastage is er een concept van partitie, parallellisme voor knooppuntconfiguratie. Hoewel er in de informatica geen concept van partitie en parallellisme bestaat voor knooppuntconfiguratie. Bovendien is Informatica schaalbaarder dan Datastage. Datastage is gebruiksvriendelijker vergeleken met Informatica.


9) Routines en hun typen definiëren?

Routines zijn in feite een verzameling functies die door DS Manager worden gedefinieerd. Het kan worden opgeroepen via de transformatortrap. Er zijn drie soorten routines, zoals parallelle routines, hoofdframeroutines en serverroutines.


10) Hoe kun je parallelle routines schrijven in datastage PX?

We kunnen parallelle routines schrijven in de C- of C++-compiler. Dergelijke routines worden ook gemaakt in DS Manager en kunnen worden opgeroepen vanuit de transformatorfase.


11) Wat is de methode om duplicaten te verwijderen, zonder de stap 'Duplicaten verwijderen'?

Duplicaten kunnen worden verwijderd met behulp van Sorteerfase. We kunnen de optie gebruiken, want duplicate = false toestaan.


12) Welke stappen moeten worden genomen om Datastage-banen te verbeteren?

Om de prestaties van Datastage-taken te verbeteren, moeten we eerst de basislijnen vaststellen. Ten tweede moeten we niet slechts één stroom gebruiken prestatie testen. Ten derde moeten we stapsgewijs werken. Vervolgens moeten we de gegevensscheefheid evalueren. Dan moeten we de problemen één voor één isoleren en oplossen. Daarna moeten we de bestandssystemen distribueren om eventuele knelpunten te verwijderen. Ook moeten we RDBMS niet meenemen in de start van de testfase. Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, moeten we de beschikbare afstemknoppen begrijpen en beoordelen.

Vragen en antwoorden over Datastage-interviews


13) Maak onderscheid tussen de fase Samenvoegen, Samenvoegen en Opzoeken?

Alle drie de concepten verschillen van elkaar in de manier waarop ze de geheugenopslag gebruiken, de invoervereisten vergelijken en de manier waarop ze met verschillende records omgaan. Samenvoegen en samenvoegen heeft minder geheugen nodig in vergelijking met de opzoekfase.


14) Leg de kwaliteitsfase uit?

De kwaliteitsfase wordt ook wel de integriteitsfase genoemd. Het helpt bij het integreren van verschillende soorten gegevens uit verschillende bronnen.


15) Taakbeheer definiëren?

Taakbeheer kan het beste worden uitgevoerd met behulp van Taakbesturingstaal (JCL). Deze tool wordt gebruikt om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, zonder gebruik te maken van enige vorm van lus.


16) Maak onderscheid tussen symmetrische multiprocessing en massale parallelle verwerking?

Bij symmetrische multiprocessing worden de hardwarebronnen gedeeld per processor. De processor heeft er één besturingssysteem en het communiceert via gedeeld geheugen. Tijdens massale parallelle verwerking heeft de processor uitsluitend toegang tot de hardwarebronnen. Deze vorm van verwerking wordt ook wel Shared Nothing genoemd, omdat hierbij niets wordt gedeeld. Het is sneller dan de symmetrische multiprocessing.


17) Wat zijn de stappen die nodig zijn om de taak in Datastage te beëindigen?

Om de taak in Datasatge te beëindigen, moeten we de respectieve verwerkings-ID doden.


18) Onderscheid maken tussen gevalideerd en gecompileerd in de Datastage?

In Datastage betekent het valideren van een taak het uitvoeren van een taak. Tijdens het valideren verifieert de Datastage-engine of alle vereiste eigenschappen aanwezig zijn of niet. In andere gevallen verifieert de Datastage-engine tijdens het compileren van een taak of alle gegeven eigenschappen geldig zijn of niet.


19) Hoe beheer ik datumconversie in Datastage?

We kunnen voor dit doel de datumconversiefunctie gebruiken, bijvoorbeeld Oconv(Iconv(Bestandsnaam,”Bestaand datumformaat”),”Een ander datumformaat”).


20) Waarom gebruiken we uitzonderingsactiviteiten in Datastage?

Alle fasen na de uitzonderingsactiviteit in Datastage worden uitgevoerd als er een onbekende fout optreedt tijdens het uitvoeren van de taaksequencer.


21) Definieer APT_CONFIG in Datastage?

Het is de omgevingsvariabele die wordt gebruikt om het *.apt-bestand in Datastage te identificeren. Het wordt ook gebruikt om de knooppuntinformatie, schijfopslaginformatie en scratch-informatie op te slaan.


22) Noem de verschillende soorten zoekopdrachten in Datastage?

Er zijn twee soorten zoekopdrachten in Datastage, namelijk Normale lkp en Sparse lkp. In Normale lkp worden de gegevens eerst in het geheugen opgeslagen en vervolgens wordt het opzoeken uitgevoerd. In Sparse lkp worden de gegevens rechtstreeks in de database opgeslagen. Daarom is de Sparse lkp sneller dan de Normale lkp.


23) Hoe kan een servertaak worden omgezet in een parallelle taak?

We kunnen een servertaak omzetten in een parallelle taak door gebruik te maken van IPC stage en Link Collector.


24) Repository-tabellen definiëren in Datastage?

In Datastage is de Repository een andere naam voor a datawarehouse. Het kan zowel gecentraliseerd als gedistribueerd zijn.


25) Definieer OConv () en IConv () functies in Datastage?

In Datastage worden de functies OConv () en IConv() gebruikt om formaten van het ene formaat naar het andere te converteren, dwz conversies van Romeinse cijfers, tijd, datum, radix, cijfer ASCII enz. IConv () wordt in principe gebruikt om formaten te converteren zodat het systeem ze kan begrijpen . Terwijl OConv () wordt gebruikt om formaten te converteren zodat gebruikers deze kunnen begrijpen.


26) Gebruiksanalyse in Datastage uitleggen?

In Datastage wordt de gebruiksanalyse met een paar klikken uitgevoerd. Start Datastage Manager en klik met de rechtermuisknop op de taak. Selecteer vervolgens Gebruiksanalyse en dat is alles.


27) Hoe vind je het aantal rijen in een sequentieel bestand?

Om rijen in een sequentieel bestand te vinden, kunnen we de systeemvariabele @INROWNUM gebruiken.


28) Maak onderscheid tussen hashbestand en sequentieel bestand?

Het enige verschil tussen het Hash-bestand en het Sequentiële bestand is dat het Hash-bestand gegevens opslaat op basis van het hash-algoritme en op een hash-sleutelwaarde, terwijl het sequentiële bestand geen enkele sleutelwaarde heeft om de gegevens op te slaan. Op basis van deze hash-sleutelfunctie is het zoeken in een hash-bestand sneller dan in een sequentieel bestand.


29) Hoe kan ik de Datastage-repository opschonen?

We kunnen de Datastage-repository opschonen met behulp van de functionaliteit Clean Up Resources in Datastage Manager.


30) Hoe wordt een routine genoemd in de Datastage-taak?

In Datastage zijn er twee typen routines, namelijk vóór subroutines en na subroutines. We kunnen een routine aanroepen vanuit de transformatorfase in Datastage.


31) Maak onderscheid tussen Operationele Datastage (ODS) en Datawarehouse?

We kunnen zeggen dat ODS een minidatawarehouse is. Een ODS bevat niet langer dan 1 jaar informatie, terwijl een datawarehouse gedetailleerde informatie over het hele bedrijf bevat.


32) NLS staat voor wat in Datastage?

NLS betekent Nationale Taalondersteuning. Het kan worden gebruikt om andere talen, zoals Frans, Duits en Spaans enz., op te nemen in de gegevens die nodig zijn voor verwerking door het datawarehouse. Deze talen hebben dezelfde scripts als de Engelse taal.


33) Kunt u uitleggen hoe iemand de index kan laten vallen voordat de gegevens in het doel in Datastage worden geladen?

In Datastage kunnen we de index verwijderen voordat de gegevens in het doel worden geladen met behulp van de Direct Load-functionaliteit van SQL Loaded Utility.


34) Ondersteunt Datastage langzaam veranderende dimensies?

Ja. Versie 8.5 + ondersteunt deze functie


35) Hoe kan men bugs in de taakvolgorde vinden?

We kunnen bugs in de taakvolgorde vinden met behulp van DataStage Director.


36) Hoe complexe taken worden geïmplementeerd in Datstage om de prestaties te verbeteren?

Om de prestaties in Datastage te verbeteren, wordt aanbevolen om niet meer dan 20 fasen in elke taak te gebruiken. Als je meer dan 20 fasen nodig hebt, is het beter om voor die fasen een andere taak te gebruiken.


37) Noem de tools van derden die in Datastage kunnen worden gebruikt?

De tools van derden die in Datastage kunnen worden gebruikt, zijn Autosys, TNG en Event Coordinator. Ik heb met deze tools gewerkt en heb praktische ervaring met het werken met deze tools van derden.


38) Project definiëren in Datastage?

Telkens wanneer we de Datastage-client starten, wordt ons gevraagd om verbinding te maken met een Datastage-project. Een Datastage-project bevat Datastage-taken, ingebouwde componenten en Datastage Designer- of door de gebruiker gedefinieerde componenten.


39) Hoeveel soorten hashbestanden zijn er?

Er zijn twee soorten hashbestanden in DataStage, namelijk een statisch hashbestand en een dynamisch hashbestand. Het statische hashbestand wordt gebruikt wanneer een beperkte hoeveelheid gegevens in de doeldatabase moet worden geladen. Het dynamische hashbestand wordt gebruikt als we de hoeveelheid gegevens uit het bronbestand niet weten.


40) Definieer metafase?

In Datastage wordt MetaStage gebruikt om metagegevens op te slaan die nuttig zijn voor data-afstamming en gegevensanalyse.


41) Heeft u ooit in een UNIX-omgeving gewerkt en waarom is dit nuttig in Datastage?

Ja, ik heb in een UNIX-omgeving gewerkt. Deze kennis is nuttig in Datastage omdat je soms UNIX-programma's moet schrijven, zoals batchprogramma's, om batchverwerking aan te roepen enz.


42) Maak onderscheid tussen Datastage en Datastage TX?

Datastage is een tool van ETL (Extract, Transform and Load) en Datastage TX is een tool van EAI (Enterprise Application Integration).


43) Wat is de omvang van een transactie en een reeks betekent in een Datastage?

Transactiegrootte betekent het aantal rijen dat wordt geschreven voordat de records in een tabel worden vastgelegd. Een arraygrootte betekent het aantal rijen dat respectievelijk naar of uit de tabel wordt geschreven/gelezen.


44) Hoeveel soorten weergaven zijn er in een Datastage Director?

Er zijn drie soorten weergaven in een Datastage Director, namelijk Taakweergave, Logweergave en Statusweergave.


45) Waarom gebruiken we een surrogaatsleutel?

In Datastage gebruiken we Surrogate Key in plaats van een unieke sleutel. Surrogaatsleutel wordt meestal gebruikt om gegevens sneller op te halen. Het gebruikt Index om de ophaalbewerking uit te voeren.


46) Hoe worden afgewezen rijen beheerd in Datastage?

In de Datastage worden de afgewezen rijen beheerd via beperkingen in Transformer. We kunnen de afgewezen rijen in de eigenschappen van een transformator plaatsen of we kunnen een tijdelijke opslag voor afgewezen rijen creëren met behulp van het REJECTED-commando.


47) Maak onderscheid tussen ODBC- en DRS-stadium?

De DRS-fase is sneller dan de ODBC-fase omdat deze native databases gebruikt voor connectiviteit.


48) Definieer de Orabulk- en BCP-fasen?

De Orabulk-fase wordt gebruikt om een ​​grote hoeveelheid gegevens in één doeltabel van de Oracle-database te laden. De BCP-fase wordt gebruikt om grote hoeveelheden gegevens in één doeltabel te laden Microsoft SQL Server.


49) Definieer DS Designer?

De DS Designer wordt gebruikt om het werkgebied te ontwerpen en er verschillende links aan toe te voegen.


50) Waarom gebruiken we Link Partitioner en Link Collector in Datastage?

In Datastage wordt Link Partitioner gebruikt om gegevens via bepaalde partitiemethoden in verschillende delen te verdelen. Link Collector wordt gebruikt om gegevens van verschillende partities/segmenten te verzamelen tot één enkele gegevens en deze op te slaan in de doeltabel.


Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

25 reacties

 1. Fantastische blog! Heb je tips en hints voor aspirant?
  schrijvers? Ik ben van plan binnenkort mijn eigen site te starten, maar
  Ik ben een beetje de weg kwijt in alles. Zou je aanraden om te beginnen met
  een gratis platform zoals WordPress of ga voor een betaald platform
  keuze? Er zijn zoveel opties dat ik er volledig achter sta
  in de war.. Enig idee? Een pluim!

 2. avatar Deloris Gabbard zegt:

  Voor de meest recente informatie moet u een bezoek brengen aan web
  en op internet vond ik deze webpagina als een beste website voor de meest recente updates.

 3. Aangezien de beheerder van deze site aan het werk is, zal dit binnenkort zonder enige aarzeling gebeuren
  beroemd zijn vanwege de inhoud van de functies.

 4. Dat is echt fascinerend. Je bent een zeer professionele blogger.
  Ik heb me bij je feed aangesloten en kijk ernaar uit om op zoek te gaan naar meer van je prachtige berichten.
  Bovendien heb ik uw site gedeeld op mijn sociale netwerken

 5. Wat gaat er gebeuren? Ik ben nieuw hier, ik kwam dit tegen, ik heb het absoluut gevonden
  nuttig en het heeft mij veel geholpen. Ik hoop te geven
  een bijdrage leveren en verschillende klanten helpen zoals het is
  hielp mij. Goed gedaan.

 6. avatar Erlinda Scheerder zegt:

  Goedendag! Dit is een beetje off-topic, maar ik heb wat begeleiding nodig van een gevestigde blog.
  Is het moeilijk om een ​​eigen blog op te zetten? ik ben
  niet erg technisch, maar ik kan dingen vrij snel uitzoeken.

  Ik denk erover om er zelf een te maken, maar ik weet niet waar ik heen moet
  begin. Heeft u punten of suggesties?
  Met dank

 7. avatar Vrolijk Agee zegt:

  Als ze correct worden gebruikt, gaan blogs via feeds het internet rond.
  Publiceer de blog met RSS-feed en geef anderen een abonnement
  uw informatieve inhoud en artikelen. Echter,
  dit is mijn mening gebaseerd op eerdere ervaringen.

 8. avatar Candelaria Halverson zegt:

  Ontwerp echter een kinderfotoquilt met een aantal schattige foto's van de baby.
  Google wil nu dat ongeveer 60% van uw tekst als bedrijfsnaam fungeert.

 9. avatar Dominicus Pesina zegt:

  Ik heb de laatste tijd meer dan drie uur online gesurft, maar ik heb nooit een opvallend artikel ontdekt
  zoals die van jou. Het is behoorlijk waardevol genoeg voor mij. Volgens mij,
  iff alle website-eigenaren en bloggers hebben zojuist gemaakt
  Met het juiste inhoudsmateriaal zoals u deed, zal het internet waarschijnlijk veel nuttiger zijn dan ooit tevoren.

 10. Hmm, het lijkt erop dat je website mijn eerste reactie heeft opgegeten (het was superlang), dus ik denk
  Ik vat gewoon samen wat ik heb ingediend en zeg: ik geniet enorm van je blog.
  Ik ben ook een aspirant-blogschrijver, maar ik ben nog steeds nieuw in alles.

  Heb je nog aanbevelingen voor beginnende blogschrijvers?
  Ik zou het zeker waarderen.

 11. Dankzij mijn vader die met mij over deze website vertelde, is deze weblog eigenlijk opmerkelijk.

 12. Zeer snel zal deze webpagina beroemd worden onder alle blog- en sitebouwkijkers, dankzij de leuke artikelen

 13. Toen ik oorspronkelijk reageerde, leek het erop dat ik op de knop had geklikt
  -Houd mij op de hoogte als er nieuwe reacties zijn toegevoegd - selectievakje en
  vanaf nu ontvang ik telkens wanneer er een opmerking wordt toegevoegd vier e-mails met exact dezelfde opmerking.
  Er moet toch een manier zijn om mij van die dienst te verwijderen?

  Heel erg bedankt!

 14. Hallo daar. Je hebt geweldig werk geleverd. Dat zal ik zeker doen
  graaf het en stel het persoonlijk voor aan mijn vrienden. Ik weet zeker dat ze dat zullen doen
  profiteren van deze website.

 15. avatar Zuid-TX-isolatie zegt:

  Zeer snel zal deze website beroemd worden onder alle blogbezoekers, vanwege de leuke artikelen of
  beoordelingen

 16. Bedankt man...Ik probeer het. Nu moet ik uitzoeken hoe ik er een kan fotograferen met deze camera...

 17. Het is moeilijk om ervaren mensen op dit specifieke onderwerp te vinden, maar het lijkt erop dat je weet waar je het over hebt!
  Bedankt

 18. avatar Morgan Glenelg zegt:

  Hallo.

  Ik wil u graag laten weten dat ik uw site bezoek
  voor een lange tijd en je schrijft zeer goede informatie.
  Ik heb je nieuwsartikel op tumblr gedeeld
  en kreeg veel goede reacties.

  Wachten op je volgende artikel

 19. Hallo allemaal, het is eigenlijk een plezier voor mij
  om deze webpagina te bezoeken, deze bevat belangrijke informatie.

 20. avatar Angelina Jess zegt:

  Hallo,

  Ik wil u vertellen dat ik uw site al heel lang gebruik en dat u zeer goede inhoud deelt.
  Ik heb je laatste artikel op Twitter gedeeld en kreeg veel goede reacties.

  Ga zo door, geweldig werk!

 21. avatar Jordaan Kappel zegt:

  Hoi,

  Ik wil je vertellen dat ik deze site voor sommigen gebruik
  tijd en je deelt zeer goede inhoud. Ik heb je nieuwsartikel gedeeld op Twitter en
  kreeg veel positieve reacties.

  Ik hoop dat je snel nieuwe inhoud plaatst.

 22. avatar Duitse Blum zegt:

  Ik werd deze website aanbevolen via mijn neef. Ik weet niet meer zeker of dit wel of niet is gebeurd
  is via hem geschreven omdat niemand anders zo specifiek over mijn probleem weet.
  Je bent geweldig! Bedankt!

 23. Bedankt voor elk ander uitstekend artikel. Waar anders misschien wel
  Heeft iemand dat soort informatie op zo'n perfecte manier van schrijven?

  Volgende week heb ik een presentatie en ik ben op zoek naar dergelijke informatie.

 24. Bedankt voor deze blog. Erg nuttig. Werkt goed voor een snelle referentie vóór het interview. Ik heb trouwens mijn interview afgerond :)

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *