Top 50 JQuery-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn JQuery-interviewvragen en -antwoorden voor zowel eerstejaars als ervaren Front End Developer-kandidaten om hun droombaan te krijgen.


1. Wat is jQuery?

jQuery is geen programmeertaal maar een goed geschreven JavaScript-code. Het is een JavaScript-code die documentdoorloop, gebeurtenisafhandeling, Ajax interacties en animaties.

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over JQuery-interviews


2. Waarom is jQuery nodig?

jQuery is nodig voor de volgende lijst:

 • Wordt gebruikt om browsercompatibele webapplicaties te ontwikkelen
 • Verbeter de prestaties van een applicatie
 • Zeer snel en uitbreidbaar
 • UI-gerelateerde functies zijn geschreven in minimale regels codes

3. Of jQuery HTML werken voor zowel HTML- als XML-documenten?

Nee, jQuery HTML werkt alleen voor HTML-documenten, niet voor XML Documenten.


4. Welke methoden worden gebruikt om effecten te bereiken?

Enkele van de effectmethoden zijn:

 • Show()
 • Verbergen()
 • Schakelaar()
 • FadeIn() en
 • Uitfaden()

5. Wat is het voordeel van het gebruik van een geminimaliseerde versie van jQuery?

De efficiëntie van webpagina's neemt toe wanneer de geminimaliseerde versie van jQuery wordt gebruikt. Het min.js-bestand zal meer dan 50% kleiner zijn dan het normale js-bestand. Door de bestandsgrootte te verkleinen, wordt de webpagina sneller.

JQuery-interviewvragen
JQuery-interviewvragen

6. Is jQuery een JavaScript of JSON bibliotheekbestand?

jQuery is een bibliotheek met JavaScript-bestanden en bestaat uit DOM, gebeurteniseffecten en de Ajax-functies. Er wordt gezegd dat jQuery een enkel JavaScript-bestand is.


7. Welke besturingssysteem is beter compatibel met jQuery?

Mac, Windows en Linux zijn beter compatibel met jQuery.


8. Hoe kunnen we de jQuery-bibliotheek opnemen in het ASP.Net-project?

Download de jQuery-bibliotheek van jQuery.com en neem die referentie op in de asp.net-pagina.


9. Welk commando geeft een versie van jQuery?

De opdracht $.ui.version retourneert de jQuery UI-versie.


10. In welke scenario's kan jQuery worden gebruikt?

jQuery kan in de volgende scenario's worden gebruikt:

 • Solliciteer CSS statisch of dynamisch
 • Functies oproepen op evenementen
 • Manipulatie doel
 • Hoofdzakelijk voor animatie-effecten
JQuery-interviewvragen
JQuery-interviewvragen

11. Wat is het verschil tussen de find- en de child-methode?

De zoekmethode wordt gebruikt om alle niveaus in de DOM-boom te vinden, maar kinderen vinden één niveau in de DOM-boom.


12. Wat is jQuery connect?

A 'jQuery-verbinding'  is een plug-in die wordt gebruikt om een ​​functie te verbinden of te binden met een andere functie. Connect wordt gebruikt om een ​​functie uit te voeren vanuit elke andere functie of plug-in die wordt uitgevoerd.


13. Hoe connect gebruiken?

Connect kan worden gebruikt door het jQuery connect-bestand te downloaden van jQuery.com en dat bestand vervolgens op te nemen in het HTML-bestand. Gebruik de functie $.connect om een ​​functie aan een andere functie te koppelen.


14. Wat zijn de kenmerken van jQuery, gebruikt in webapplicaties?

jQuery maakt gebruik van functies zoals Sliding, File uploading en accordian in webapplicaties.


15. Wat zijn de browsergerelateerde problemen voor jQuery?

Browsercompatibiliteit van de jQuery-plug-in is een probleem en heeft veel tijd nodig om dit op te lossen.


16. Of we een jQuery-bestand moeten toevoegen aan zowel de hoofd- als de inhoudspagina?

Het jQuery-bestand moet aan de hoofdpagina worden toegevoegd en kan rechtstreeks toegang vanaf de inhoudspagina gebruiken zonder er enige verwijzing naar te hebben.


17. Wat zijn de basiskiezers in jQuery?

Hieronder volgen de basiskiezers in jQuery:

 • Element-ID
 • CSS-naam
 • Tagnaam
 • DOM-hiërarchie

18. Kunnen we C#-code achteraan roepen met behulp van jQuery?

Ja, we kunnen C#-code aanroepen vanuit jQuery zoals deze ondersteunt .net toepassing.


19. Wat is de jQuery.data-methode?

jQuery.data methoden worden gebruikt om de gegevens te associëren met de DOM-knooppunten en de objecten. Deze gegevensmethode maakt de jQuery-code duidelijk en beknopt.


20. Wat is het nut van elke functie in jQuery?

Elke functie wordt gebruikt om elk element van een object te herhalen. Het wordt gebruikt om DOM-elementen, arrays en objecteigenschappen te herhalen.


21. Wat is het verschil tussen de grootte en lengte van jQuery?

Grootte en lengte retourneren beide het aantal elementen in een object. Maar lengte is sneller dan de maat, omdat lengte een eigenschap is en maat een methode.


22. Kunnen we meer dan één 'document.ready'-functie aan een pagina toevoegen?

Ja, we kunnen meer dan één document.ready-functie aan een pagina toevoegen. Maar body.onload kan één keer op een pagina worden toegevoegd.


23. Wat is het gebruik van de jQuery-laadmethode?

jQuery-laadmethode is een krachtige AJAX-methode die wordt gebruikt om de gegevens van een server te laden en de gegevens aan het element toe te wijzen zonder de pagina te laden.


24. Of onze eigen specifieke tekens worden gebruikt in plaats van $ in jQuery?

Ja, we kunnen onze eigen variabele gebruiken in plaats van $ door de methode no Conflict () te gebruiken.

var sample = $.noConflict()

25. Wat zijn de vier parameters die worden gebruikt voor de jQuery Ajax-methode?

De vier parameters zijn

 • URL- U moet de URL opgeven om het verzoek te verzenden
 • type - Specificeert het type verzoek (Get of Post)
 • gegevens - Specificeert gegevens die naar de server moeten worden verzonden
 • Cache – Of de browser de opgevraagde pagina in het cachegeheugen moet opslaan

26. Wat is het gebruik van het jQuery-filter?

Het jQuery-filter wordt gebruikt om bepaalde waarden uit de objectlijst te filteren op basis van de criteria. Een voorbeeld is het filteren van bepaalde producten uit de hoofdlijst met producten op een winkelwagenwebsite.


27. Welk programma is handig voor het testen van jQuery?

QUnit wordt gebruikt om jQuery te testen en het is heel gemakkelijk en efficiënt.


28. Wat is CDN?

CDN wordt afgekort als Content Distribution Network en er wordt gezegd dat het een groep bedrijven op verschillende locaties is met een netwerk dat kopieën van gegevensbestanden bevat om de bandbreedte bij de toegang tot de gegevens te maximaliseren.


29. Wat zijn de twee soorten CDN’s?

Er zijn twee soorten CDN’s:


30. Welk teken wordt gebruikt als snelkoppeling voor jQuery?

Dollarteken ($) wordt gebruikt als snelkoppeling voor jQuery.


31. Is jQuery een client- of serverscript?

jQuery is een clientscript.


32. Wat is het script dat door jQuery is opgebouwd?

jQuery is een Javascript-bestand en het is een enkel JavaScript-bestand dat algemene DOM-, gebeurteniseffecten en Ajax-functies bevat.


33. Hoe kunnen we jQuery debuggen?

Er zijn twee manieren om jQuery te debuggen:

Debugger-trefwoord

 • Voeg de debugger toe aan de regel van waaruit we moeten beginnen met foutopsporing en voer vervolgens Visual Studio uit in de foutopsporingsmodus met de functietoets F5.
 • Voeg een breekpunt in nadat u het proces hebt gekoppeld

34. Wat zijn alle manieren om jQuery in een pagina op te nemen?

Hieronder volgen de manieren om jQuery op een pagina op te nemen:

 • Lokale kopie binnen scripttag
 • Externe kopie van jQuery.com
 • Kopie op afstand van Ajax API
 • Lokale kopie van scriptbeheerbesturing
 • Ingesloten script met clientscriptobject

35. Wat is het gebruik van de jQuery.ajax-methode ()?

De methode jQuery.ajax wordt gebruikt voor asynchrone HTTP-verzoeken.


36. Waar kunnen we JQuery downloaden?

jQuery javascript kan worden gedownload van de officiële website van jQuery – www.jquery.com


37. Is jQuery een vervanging van JavaScript?

Nee, jQuery is geen vervanging van JavaScript.


38. Wat wordt ketenen genoemd?

Chaining wordt gebruikt om meerdere gebeurtenissen en functies in een selector met elkaar te verbinden.


39. Wat zijn de voordelen van jQuery?

Hieronder volgen de voordelen van jQuery:

 • Gewoon een JavaScript-verbetering
 • Codering is eenvoudig, duidelijk en herbruikbaar
 • Verwijdering van het schrijven van complexere voorwaarden en lussen

40. Of C#-code achterop kan worden aangeroepen vanuit jQuery?

Ja, we kunnen C#-code achteroproepen vanuit jQuery.


41. Wat is het gebruik van de methode jQuery.data()?

De jQuery-gegevensmethode wordt gebruikt om gegevens te associëren met DOM-knooppunten en JavaScript-objecten. Deze methode maakt een code zeer beknopt en netjes.


42. Wat is het verschil tussen onload() en document.ready()?

Op een pagina kunnen we slechts één onload-functie hebben, maar we kunnen er meer dan één hebben document.ready-functie. De functie Document.ready wordt aangeroepen wanneer DOM wordt geladen, maar de functie Onload wordt aangeroepen wanneer DOM en afbeeldingen op de pagina worden geladen.


43. Wat is het nut van jQuery voor elke functie?

jQuery elke functie wordt gebruikt om elk element van het doel-jQuery-object te doorlopen. Het is ook handig voor DOM met meerdere elementen, looping-arrays en objecteigenschappen.


44. Hoe kan de methode worden aangeroepen in de code achter het gebruik van jQuery?

$.ajax kan worden aangeroepen en door WebMethod in de code achter te declareren met behulp van jQuery.


45. Wat is de snelste selector in jQuery?

ID en Element zijn de snelste selectors in jQuery.


46. ​​Wat is de langzaamste selector in jQuery?

Klassenselectors zijn de langzaamste selectors in jQuery.


47. Waar wordt jQuery-code uitgevoerd?

jQuery-code wordt uitgevoerd in een clientbrowser.


48. Wat is de methode die wordt gebruikt om het specifieke teken in plaats van het $-teken te definiëren?

'Geen conflict' methode wordt gebruikt om naar een jQuery te verwijzen en deze in een variabele op te slaan. Die variabele kan worden gebruikt in plaats van Sign.


49. Waarom jQuery beter is dan JavaScript?

jQuery is een bibliotheek die wordt gebruikt voor het ontwikkelen van de Ajax-applicatie en helpt om de code schoon en beknopt te schrijven. Het verwerkt ook evenementen, animatie en Ajax-ondersteuningstoepassingen.


50. Wat zijn de soorten selectors in jQuery?

Er zijn drie soorten selectors in jQuery:

 • CSS-kiezer
 • XPath-kiezer
 • Aangepaste selectie

Tegenwoordig neemt het gebruik van websites en webapplicaties met verschillende functionaliteiten toe. jQuery wordt veel gebruikt om een ​​specifieke functionaliteit op de website te geven. Er is dus een grote vraag naar front-endontwikkelaars met een goede kennis van jQuery met HTML en CSS.

Om een ​​carrière op te bouwen als Front End Developer, kandidaten moeten het interview kraken waarin hen om verschillende jQuery-interviewvragen wordt gevraagd. Deze interviewvragen zullen ook helpen bij uw viva (orale gesprekken)

Delen

15 reacties

 1. avatar Richard Beese zegt:

  Bedankt, deze waren nuttig

  Met vriendelijke groet
  Richard Beese

  1. avatar Ganesh Amirineni zegt:

   Hartelijk dank, het is nuttig voor ons.

 2. avatar somarouthu sandeep zegt:

  interviewvragen zijn erg nuttig

 3. avatar ajay hariyal zegt:

  geweldig, leuke vraag en antwoord… nuttig. Bedankt

 4. Sommige vragen staan ​​dubbel in de laatste

 5. avatar Sayali Hanumant Jadhav zegt:

  Leuke vragen en het is echt nuttig. Bedankt

 6. Geef bijvoorbeeld elke vraag de juiste informatie, zodat iedereen het gemakkelijk kan begrijpen, bedankt

 7. avatar Sumi Akter zegt:

  Bedankt voor deze nuttige vragen en antwoorden

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *