Top 50 vragen en antwoorden over managementinterviews (2024)

Hier vindt u sollicitatievragen en antwoorden voor management/managers voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

Sollicitatievragen voor manager

1) Hoe ga je om met de druk?

Ik blijf kalm onder druk en ga daar goed mee om. Mijn volledige focus ligt op het uitgevoerde werk.


2) Hoe motiveer je jezelf?

Ik ben erg gemotiveerd. Ik geniet van mijn werk, dus ik ben altijd op zoek naar nieuwe ideeën om ter tafel te brengen. Omdat mijn passie het werk is dat ik doe, geef ik altijd mijn volledige potentieel aan al mijn taken.

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over managementgesprekken


3) Waarom verlaat u uw huidige functie?

Er zijn niet veel groeimogelijkheden op mijn huidige werkplek en ik ben toe aan een nieuwe uitdaging.


4) Wat is het meest uitdagende aan manager zijn?

Het meest uitdagende aan manager zijn, is ook het meest lonende. Het is gemakkelijk om grip te krijgen op je prestaties, maar als manager ben je verantwoordelijk voor je teams. Je moet dus voortdurend hun prestaties meten, duidelijke verwachtingen en doelen stellen, ze motiveren en gefocust houden. Het is een geweldig gevoel om dit te kunnen verwezenlijken.


5) Hoe beheert u uw werklast?

Ik rangschik mijn taak op basis van wat het meest belangrijk en urgent is, naar wat het minst belangrijk en urgent is. Als er taken zijn die ik aan anderen kan overdragen, zal ik die ook delegeren.


6) Wat voor soort werkomgeving heeft uw voorkeur?

Ik ben flexibel in mijn werkomgeving. Ik kan me aanpassen aan vrijwel elke situatie.


7) Neemt u uw werk mee naar huis?

Ik weet hoe belangrijk het is om op tijd werk gedaan te krijgen. Dus als het nodig is, neem ik indien nodig werk mee naar huis.


8) Waarom heb je op deze functie gesolliciteerd?

Ik wilde werken bij een bedrijf als ABC dat zijn werknemers waardeert en hen helpt hun potentieel te bereiken. Deze functie past uitstekend bij mijn huidige vaardigheden, dus ik zal onmiddellijk een bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf. Er is ook een kans om mijn vaardigheden naar een hoger niveau te blijven ontwikkelen en te helpen bij het voortdurende succes van het bedrijf.


9) Wat denkt u dat uw medewerkers zouden zeggen over uw managementstijl?

Sollicitatievragen voor management
Sollicitatievragen voor management

Ze zouden zeggen dat ik recht door zee ben en dat mijn acties in lijn zijn met de doelstellingen van het bedrijf. Ze zouden zeggen dat ik een open communicator ben en hen de tools geef die ze nodig hebben om te slagen.


10) Wat zijn kwaliteiten van een succesvolle manager?

Een succesvolle manager moet ook een leider zijn, want zo kunt u uw medewerkers motiveren en beïnvloeden om optimaal te presteren. Een manager moet ook de visie hebben om het team en het bedrijf mee te nemen.


11) Hoe motiveer je je medewerkers in moeilijke tijden?

Ik geloof dat ik als leider degene moet zijn die voortdurend zorgt voor een sfeer van positiviteit en focus. Ik zorg ervoor dat ik handel en positieve dingen zeg over mijn medewerkers. Ik herinner ze dagelijks aan de doelen en vier het als we ze bereiken.


12) Hoe delegeer je een belangrijke opdracht aan anderen en zorg je ervoor dat deze succesvol wordt afgerond?

Ik probeer de sterke punten van mijn medewerkers af te stemmen op de taak of als het iets is dat ze leren. Als dat laatste het geval is, bied ik ondersteuning en check ik of het correct wordt afgerond. Bij een medewerker die sterk is in de taak, kom ik periodiek langs. Hoe dan ook, ik stel mijlpalen in zodat de medewerker mij kan laten weten hoe hij/zij vordert.


13) Heeft u een voorbeeld waarbij u uw personeel motiveerde met een beloning?

Ik communiceerde de beloning en het doel naar het personeel en zorgde ervoor dat ze begrepen hoe ze de beloning konden winnen. Vervolgens moest elke medewerker dagelijks zijn voortgang bijhouden, samen met de rest van het team. Daardoor was ieder lid persoonlijk verantwoordelijk voor de beloning. Dit gaf hen een extra motiverend stuk om het doel te bereiken.


14) Wat zijn enkele van uw zwakke punten?

Ik ben met meerdere projecten tegelijk begonnen. Ik weet dat het productiever is om één taak tegelijk te voltooien. Dus elke keer dat ik mezelf erop betrap dat ik dit doe, doe ik een stapje terug en geef ik prioriteit aan mijn werk.


15) Welk tempo hanteert u?

Ik houd een gestaag tempo aan. Op deze manier ga ik efficiënt om met mijn tijd en ga ik in een tempo waarin ik geen fouten maak.


16) Wat zal volgens jou het meest uitdagende deel van deze functie zijn?

Het zal zijn om de relatie met mijn medewerkers op te bouwen, want dat zal tijd vergen. Ik vind het echter ook een van de meest lonende aspecten van deze functie. Ik geniet ervan om relaties op te bouwen en anderen te helpen hun succes te bereiken.


17) Waarom zouden we jou aannemen?

(Zie de functiebeschrijving voor deze vraag) U hebt een manager nodig die zelfverzekerd en doelgericht is en uw team kan motiveren. Ik heb die kwaliteiten en kan het team naar het volgende niveau tillen dat jouw organisatie nodig heeft.


18) Hoe blijft u op de hoogte van uw managementvaardigheden?

Ik lees regelmatig een boek over het onderwerp. Ik luister naar de feedback die ik krijg van mijn leiders en voer deze uit. Wanneer zich kansen voordoen die een uitdaging vormen voor mijn huidige vaardigheden, zal ik de taak op mij nemen.


19) Wat zijn volgens jou belangrijke aspecten van een team?

Een diverse groep mensen hebben die een basis van vertrouwen en respect voor elkaar hebben. Het communicatieniveau moet hoog zijn en het vermogen om als team samen te werken.


20) Heeft u ervaring met het opstellen van budgetten?

Ja, ik heb in het verleden budgetten ingesteld. Ik kijk naar wat de typische kosten voor een bepaalde activiteit zouden zijn, gebaseerd op de geschiedenis of de ervaring van een andere manager. Op basis van deze statistieken stel ik het budget in.


21) Wat was het minst lonende deel van uw vorige functie?

Een deel van het papierwerk dat ik af en toe voor een andere afdeling afhandelde.


22) Wat ga jij bijdragen aan dit bedrijf?

Ik zal mijn ervaring en kennis inbrengen. Ik heb visie. Bovendien heb ik noodzakelijkerwijs ervaring opgedaan op de gebieden waarop dit bedrijf zal moeten groeien en ik heb een plan dat die groei zal faciliteren.


23) Wat is je grootste kracht?

Mijn grootste kracht zou zijn dat ik mijn team naar uitmuntendheid kan leiden. Ik geef ze alle tools die ze nodig hebben om succesvol te zijn, op een open niveau te communiceren en de prestaties voortdurend te evalueren.


24) Hoe zou u slecht nieuws of een besluit brengen dat niet populair zal zijn?

Ik zou het nieuws vermelden, de redenen achter het nieuws/de beslissing, en ik zou me concentreren op de positieve punten. Ik nam ook de tijd om vragen of feedback te stellen en dienovereenkomstig te antwoorden.


25) Hoe bouwt u een band op met een nieuwe medewerker?

Ik zal een eerste één-op-één ontmoeting hebben met de nieuwe medewerker om hen te laten weten wat mijn verwachtingen zijn en ook om te leren hoe ze graag worden aangestuurd. Op die manier begrijp ik hoe ik effectief kan zijn als ik met hen communiceer.


26) Hoe communiceer je een verwachting naar een medewerker?

Ik zorg ervoor dat er geen afleiding is als ik met de medewerker praat. We ontmoeten elkaar persoonlijk en ik zal duidelijk aangeven wat de verwachting is. Ik zal vragen of ze nog vragen hebben en hen vragen deze opnieuw te stellen, zodat we op dezelfde lijn zitten.


27) Hoe ga je om met het coachen van een medewerker die niet presteert waar hij moet zijn?

Ik zal bespreken wat de verwachtingen van hun prestaties zijn en hen laten zien waar ze momenteel staan. Ik zal ze vragen wat ze denken te kunnen doen om hun prestaties te verbeteren. Afhankelijk van wat hun reactie is, zal ik aanvullende suggesties doen en mijn vertrouwen versterken dat hun prestaties zullen verbeteren als ze voorgestelde acties ondernemen. Aan het einde van het gesprek zou ik de verwachting wekken dat hun prestaties moeten verbeteren.


28) Hoe beheert u de prestaties van uw medewerkers?

Ik en de medewerker zullen samen haalbare doelen creëren op basis van de bedrijfsdoelen en hun eigen doelen. Regelmatig geef ik feedback aan mijn medewerkers over hoe zij presteren.


29) Een goed presterende medewerker presteert de laatste tijd ondermaats. Hoe zou jij met de situatie omgaan?

Ik zou ze hun prestatiegeschiedenis laten zien, zodat ze de daling in hun prestaties kunnen zien. Ik zou dan vragen waarom het veranderd is. Ik zou mijn inzet willen herbevestigen om de werknemer weer op het goede spoor te helpen en uitvoerbare stappen aan te bieden. Ik zou ook de inbreng van de medewerker vragen en op basis daarvan een verbeterplan opstellen.


30) Als u met nieuwe werknemers een nieuwe werkplek betreedt, hoe zou u dan een goede verstandhouding met hen opbouwen?

Ik zou ze allemaal zo snel mogelijk één op één ontmoeten. Die tijd zou ik gebruiken om iedere medewerker individueel te leren kennen. Ik zou ze vragen wat hun sterke punten zijn en wat ze van de manager verwachten. Zo kan ik mijn stijl aanpassen aan iedere medewerker.


31) Hoe ga je om met conflicten met twee werknemers?

Ik zou de situatie verspreiden door met elke medewerker afzonderlijk over de situatie te praten. Nadat ik beide partijen heb begrepen, zal ik een aantal wederzijdse oplossingen voor het conflict vinden. Vervolgens breng ik beide medewerkers bij elkaar en bemiddel ik tot een oplossing.


32) Hoe ga je om met mislukkingen?

Ik zie falen als een leerervaring. Ik ga terug en begrijp waarom ik faalde. Zo kan ik ervoor zorgen dat ik niet nog een keer dezelfde fouten maak.


33) Hoe los je problemen op?

Ik zoek zoveel mogelijk naar het probleem. Vervolgens kijk ik naar alle mogelijke oplossingen. Als er anderen zijn die wellicht een waardevolle inbreng hebben, zal ik ook uitzoeken wat hun gedachten zijn. Op basis van deze informatie zal ik de handelwijze kiezen die het meest effectief zal zijn.


34) Beschrijf hoe u uw werkweek zou beheren.

Ik zou de maandag gebruiken om vroeg te komen en prioriteit te geven aan mijn werk voor de week. Ik stel deadlines en doelen op voor elke dag van de week. Ik zou ervoor zorgen dat ik elke dag wat tijd vrijmaak voor een bepaalde taak die zich kan voordoen. Zo heb ik voor iedere dag van de week een aanvalsplan en ook tijd voor onverwachte werkzaamheden.


35) Hoe zou u uw managementstijl verklaren?

Ik ben een relatiebouwer. Ik leer mijn medewerkers kennen en win hun vertrouwen. Ik ben heel direct en to the point in mijn communicatiestijl, dus er is geen dubbelzinnigheid in mijn berichten.


36) Hoe zou u te werk gaan bij het disciplineren van een werknemer die voortdurend ondermaats presteert?

Ik zou ze eerst de kans hebben gegeven om hun prestaties te verbeteren en die verwachtingen te scheppen. In dit gesprek zou ik er ook voor zorgen dat ze begrijpen wat er zal gebeuren als ze hun prestaties niet verbeteren.

Als ze echter nog steeds ondermaats presteren, zou ik eerst de richtlijnen van de organisatie raadplegen om de nodige actiestappen te ondernemen. Vervolgens zou ik de medewerker ontmoeten en hem laten zien hoe hij niet heeft gepresteerd.

Ik zou dat willen koppelen aan de actiestappen die vanaf dit punt nodig zijn. Vervolgens stellen we verwachtingen vast en stellen we een plan op om de prestaties te verbeteren. Als de prestatieproblemen aanhouden, zullen we de disciplinaire stappen voortzetten.


37) Hoe gaat u om met de verschillende persoonlijkheden van uw medewerkers?

Ik leer elke persoon op individueel niveau kennen, zodat ik mijn stijl kan aanpassen aan elke persoon. Het is positief om mensen met verschillende persoonlijkheden te hebben, omdat je veel verschillende standpunten kunt krijgen die waardevol zijn voor ideeën en besluitvorming.


38) Hoe pas je je aan aan veranderingen?

Als er een verandering plaatsvindt, zorg ik ervoor dat ik eerst alle informatie daarover heb. Ik begrijp alle implicaties en de mogelijke reacties op de verandering. Als manager moet je de eerste zijn die zich aanpast aan de verandering, dus ik pas me daarop aan. Nadat ik de verandering aan mijn medewerkers heb gecommuniceerd, help ik hen te verbeteren en laat ik zien dat ik achter de verandering sta.


39) Wat vind je het meest bevredigend aan je vorige functie?

Ik vond het zeer de moeite waard om mijn medewerkers te helpen succes te behalen en door te stromen naar verschillende rollen. Niets geeft meer voldoening dan iemand te zien groeien en zijn of haar potentieel te zien verwezenlijken.


40) Heb je ooit de status quo uitgedaagd?

Ja, ik heb naar processen gekeken die niet succesvol waren, om manieren te vinden om dat proces te verbeteren. Zodra ik mijn plan heb, zal ik het aan mijn leider voorleggen. Ik blijf bij de feiten en laat zien dat de huidige aanpak niet effectief is en dat een nieuwe aanpak wel zou kunnen helpen.


41) Hoe zou u omgaan met een beslissing die u hebt genomen en die niet het effect had dat u verwachtte te bereiken?

Ik zou de oorzaak opsporen en proberen de schade tot een minimum te beperken. Ik zou dit dan als een leermogelijkheid aangrijpen en een andere oplossing voor het huidige probleem proberen. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan zou ik ervoor zorgen dat ik in een toekomstige situatie niet dezelfde beslissing neem.


42) Hoe evalueer je wat succes is?

Op het werk evalueer ik succes door het behalen van de doelen die zijn gesteld door mijn leiders en team.


43) Wat zijn uw doelen voor de toekomst als u bij dit bedrijf wordt aangenomen?

Om te blijven leren en extra verantwoordelijkheden op zich te nemen. Ik zie mezelf zoveel mogelijk waarde bijdragen.


44) Hoe gaat u deze doelen bereiken?

Dit bedrijf heeft trainingen voor hun werknemers die ik graag zou willen bijwonen. Ik ben ook van plan mijn professionele ontwikkeling voort te zetten door het bijwonen van seminars, het voortzetten van mijn opleiding en andere activiteiten.


45) Hoe zou u het oneens zijn met uw leidinggevende over een beslissing waarvan u weet dat deze niet de juiste is?

Ik bouw altijd een sterke werkrelatie op met mijn supervisor, zodat ik in situaties als deze waarin ik een andere mening heb, openlijk met hen kan praten. Ik zou bij de feiten blijven. Ik leg de gevolgen van dat besluit uit aan mijn leidinggevende. Dan help ik mee met het bedenken van alternatieven.


46) Hoe toont u vertrouwen in de capaciteiten van uw medewerkers wanneer u hen een taak toevertrouwt?

Wanneer ik de taak delegeer, vertel ik hoe ik dacht dat zij de beste persoon waren om deze taak uit te voeren. Ik geef ze alle middelen die ze nodig hebben om succes te behalen. Ik volg de afspraken op en stel deadlines. Tijdens deze follow-ups en deadlines zorg ik ervoor dat ik mijn vertrouwen in de persoon laat zien over hun voortgang.


47) Een medewerker meldt een probleem bij u, hoe gaat u dit oplossen?

Ik zal alle relevante feiten beoordelen om alternatieven te overwegen. Vervolgens beslis ik welke actie het meest geschikt is.


48) Hoe motiveer je een medewerker die aarzelt om een ​​extra taak op zich te nemen?

Ik kijk naar hun behoeften en perspectieven om te begrijpen waarom ze terughoudend zijn. Ik zou ervoor zorgen dat ze over alle hulpmiddelen beschikken die nodig zijn om de taak te voltooien. Ik zou het doel communiceren, betrokkenheid winnen en een beloning of stimulans instellen die de werknemer zal motiveren.


49) U staat met een medewerker op een punt dat het het beste is om hem de organisatie te laten verlaten. Hoe zou jij het gesprek aanpakken?

Ik zou duidelijk aangeven wat de verwachtingen van deze persoon zijn geweest en wat de staat van dienst tot nu toe is. Ik zou dat willen koppelen aan de beslissing dat het tijd is om ze uit de organisatie te laten gaan omdat de prestatiedoelen niet worden gehaald. In deze situaties is het belangrijk om je aan de feiten te houden.


50) Een werknemer wil promotie, maar komt niet in aanmerking voor de nieuwe functie. Hoe voert u het gesprek met de medewerker?

Ik zou ze om tafel laten zitten en ze laten weten wat de kwalificaties voor de functie zijn en de redenen uitleggen waarom ze niet klaar zijn voor de functie. Vervolgens stellen we samen met de werknemer een actieplan op waarmee we kunnen werken aan de vaardigheden die we nodig hebben voor de functie. Ik controleer regelmatig hoe ze zich ontwikkelen om er zeker van te zijn dat ze op de goede weg zijn.

Verwijs onze Tutorials voor projectmanagement voor een extra voorsprong in uw sollicitatiegesprek.


Delen

61 reacties

 1. Ik vond het erg nuttig en ik zal er in de toekomst meer profijt van hebben

 2. avatar Mevrouw Aminul Ilsam zegt:

  Zeer nuttige. Hartelijk bedankt.

 3. avatar Ananda Kumar Mondol zegt:

  Het is goed, maar er is wat meer wetenschappelijke kennis nodig.

 4. avatar Samir Banerjee zegt:

  HET WERKT ECHT…
  BEDANKT IEDEREEN DIE DEZE PDF HEBBEN GEMAAKT..

 5. avatar Johnny Jr-jargon zegt:

  De voorbeeldantwoorden zijn inderdaad erg nuttig. Bedankt.

 6. avatar Ramanjaneyulu zegt:

  Erg handig en dit zijn eigenlijk te verwachten vragen in een interview

 7. avatar Saranya Sakthivel zegt:

  Ik vond het heel eenvoudig en waardevol

 8. avatar Omar Osman zegt:

  Ik ben erg blij dat ik heb gevonden waar ik in de loop van de tijd naar op zoek was. Het zijn erg leuke vragen en antwoorden

 9. Dit is een van de beste artikelen of vragenlijsten en erg nuttig

 10. avatar Shailendra Singh Chauhan zegt:

  Echt nuttige en nauwkeurige inhoud

 11. avatar Mohaned kuresh zegt:

  Zeer aardige gasten en ik wil het graag delen met freinda

 12. avatar Dipolelo Morwasehla zegt:

  Geef interviewvragen en antwoorden

 13. avatar Dipolelo Morwasehla zegt:

  Het is vooral goed voor degenen die nog niet in het werkgebied zijn geweest

 14. avatar kaustav chatterjee zegt:

  Fantastisch artikel. U moet de managementquizvraag met meer variatie ontwerpen

 15. avatar Zodwa Tshabalala zegt:

  Praktische, goed doordachte antwoorden

 16. Zeer nuttig voor het interview. Bedankt voor al je inspanningen om dit te realiseren

 17. avatar Kamal Kumar zegt:

  Bedankt voor deze leuke interviewvragen en antwoorden.

 18. avatar Peter Clavers Otieno zegt:

  Dit was enorm nuttig. Bedankt voor het delen.

 19. Het is erg leuk om een ​​interview over management voor te bereiden, heel erg bedankt

 20. avatar Sanjay Mahamuni zegt:

  Zeer goede en motiverende vraag-en-antwoordsessie. Echt heel uitgebreid werk.

 21. avatar Jozef Appiagyei. zegt:

  Zeer leerzaam. Het is nuttig voor managementpersoneel.

 22. avatar Kailash Singh zegt:

  Het is erg nuttig voor mij. Geweldig werk, waardeer het.

 23. avatar Abegonde G Chris zegt:

  erg behulpzaam. Kort, effectief en to the point

 24. avatar Harshad Gohil zegt:

  Ik vond het erg nuttig en ik zal er in de toekomst meer profijt van hebben

 25. Perfecte tips en hulpmiddelen, deze vragen zul je zeker verwachten.

 26. avatar Evelien Benedictus zegt:

  Hallo daar, Je hebt fantastisch werk geleverd. Ik ga zeker graven
  Persoonlijk raad ik het aan mijn vrienden aan. Ik ben er zeker van dat ze dat zullen doen
  profiteren van deze website.

 27. avatar Mebrat Aynalem zegt:

  Het is erg leuk en interessant dat je de vragen en antwoorden over het managementgesprek deelt.

 28. Ik ga morgen op sollicitatiegesprek. Dit artikel heeft me echt geholpen bij de voorbereiding

 29. avatar Prakash Mehta zegt:

  Het hielp enorm, het was zo duidelijk en precies gemaakt. Hartelijk bedankt….

 30. avatar Nishantha zegt:

  Dit zijn de beste interviewvragen en antwoorden die ik tegenkwam.
  Geweldig gedaan, ik heb dit al aan mijn vrienden aanbevolen :).

 31. zeer relevante vragen en de voorgestelde antwoorden zijn behoorlijk nuttig.

 32. Hartelijk dank voor die informatie
  Het is zeer nuttig om als

 33. avatar uhm aliyu zegt:

  Interessant, zeer diepgaand en waardevol. bedankt dat je het duidelijk en vriendelijk hebt gemaakt om te lezen en te begrijpen

 34. zeer behulpzaam en informatief en niet te lang, ook goed gedaan

 35. avatar Amol Ghanokar zegt:

  Het is echt een uitstekend antwoord dat nuttig is in het professionele leven

 36. avatar Avinash Karrare zegt:

  Ik heb gaten in mijn CV. Hoe kan ik dan omgaan met een werkgever?

 37. avatar Rozemarijn zegt:

  Dit is zeer nauwkeurig en nuttig. ik zal deze site altijd aanbevelen en bezoeken.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *