Top 50 vragen en antwoorden over programmeerinterviews (2024)

Basis- en geavanceerde sollicitatievragen voor computerprogrammering

Hier zijn sollicitatievragen en antwoorden op het gebied van computerprogrammering voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

1) Wat is computerprogrammering?

Computerprogrammering wordt ook wel programmeren of coderen genoemd. Programmeren is een proces dat processen omvat zoals coderen, onderhouden, bijwerken, debuggen, schrijven, ontwerpen (algoritme), enz.

Gratis pdf-download: Vragen en antwoorden over programmeren


2) Hoe werkt programmeren?

Programmeren bevat een reeks instructies waarmee de computer verschillende taken kan uitvoeren. In feite zijn deze instructies uitvoerbare opdrachten, die elk een ander doel hebben.


3) Wat is foutopsporing?

Debuggen is het proces waarbij fouten in een programma worden gevonden en verwijderd. Tijdens dit proces wordt het programma grondig gecontroleerd op fouten. Vervolgens worden fouten opgemerkt en opgelost.


4) Noem verschillende soorten fouten die kunnen optreden tijdens de uitvoering van een programma?

Er zijn drie soorten fouten die kunnen optreden tijdens de uitvoering van een programma.

 • Syntaxisfouten
 • Runtime-fouten
 • Logische fouten

 5) Wanneer er een syntaxisfout optreedt?

Een syntaxisfout treedt op wanneer het programma een of meer grammaticale regels van de programmeertaal overtreedt. Deze fouten worden ontdekt tijdens het compileren, dat wil zeggen wanneer de vertaler (compiler of tolk) probeert het programma te vertalen.

Interviewvragen programmeren
Interviewvragen programmeren

6) Wanneer er een runtimefout optreedt?

Een runtimefout treedt op wanneer de computer door het programma wordt opgedragen een illegale bewerking uit te voeren, zoals het delen van een getal door nul. Runtimefouten zijn de enige fouten die onmiddellijk tijdens de uitvoering van een programma worden weergegeven. Wanneer deze fouten optreden, stopt de computer met het uitvoeren van de programmering en kan een diagnostisch bericht worden weergegeven dat helpt bij het opsporen van de fout.


7) Wanneer er een logische fout optreedt?

De logische fout treedt op wanneer een programma de verkeerde logica implementeert. De vertaler (compiler of tolk) meldt bij een logische fout geen foutmelding. Deze fouten zijn het moeilijkst te lokaliseren.


8) Wat is een stroomdiagram?

Het stroomdiagram is een grafische weergave van een programma dat helpt bij het begrijpen van de stroom van controle en gegevens in het algoritme.


9) Wat is een algoritme?

Een algoritme is een eindige reeks stappen die, indien gevolgd, een bepaalde taak volbrengen. Een algoritme moet helder, eindig en effectief zijn.


10) Wat verstaat u onder de term “Het programma onderhouden en bijwerken”?

Programma onderhoud is een voortdurend proces van het upgraden van het programma om tegemoet te komen aan nieuwe hardware- of softwarevereisten en het introduceren van kleine of grote verbeteringen. In wezen is het de uitbreiding, het bijwerken en verbeteren van een programma na de installatie ervan.


11) Wat zijn variabelen?

Variabelen worden geheugenlocaties (geheugencellen) genoemd die worden gebruikt om de invoer van het programma en de rekenresultaten ervan op te slaan tijdens de uitvoering van het programma. Zoals de naam al doet vermoeden, kan de waarde van een variabele veranderen tijdens de uitvoering van het programma.


12) Wat zijn gereserveerde woorden?

Gereserveerde woorden of trefwoorden zijn de woorden die vooraf gedefinieerde betekenissen hebben. Ze hebben vooraf gedefinieerde toepassingen en kunnen niet worden gebruikt of opnieuw worden gedefinieerd voor enig ander doel in een programmeertaal.

Voorbeelden

 • IF
 • ELSE
 • THEN

13) Wat zijn lussen?

De lus is een structuur die een reeks uitspraken tot een vast aantal keren kan herhalen of totdat aan een bepaald criterium is voldaan.


14) Noem verschillende soorten lussen.

Er zijn verschillende soorten lussen

 • VOOR... VOLGENDE lus
 • TERWIJL…WEND Loop
 • Geneste lus

15) Wat is het nut van FOR…NEXT Loop?

Wanneer vooraf bekend is hoe vaak de lus herhaald moet worden, is de FOR…NEXT Loop de meest effectieve optie. FOR…NEXT Loop wordt gebruikt om een ​​reeks instructies een bepaald aantal keren te herhalen.


16) Wat is het nut van WHILE…WEND Loop?

De While-lus blijft een actie herhalen totdat een bijbehorende voorwaarde onwaar wordt. Dit is handig als de programmeur niet van tevoren weet hoe vaak de lus zal worden uitgevoerd.


17) Wat is het nut van Nested Loop?

Een lus binnen een lus wordt een geneste lus genoemd.


18) Wat is documentatie?

Documentatie is een gedetailleerde beschrijving van het algoritme, het ontwerp, de codeermethode, het testen en het juiste gebruik van een programma. Documentatie is waardevol voor de gebruikers die dagelijks op het programma vertrouwen, en voor de programmeur die mogelijk wordt ingeschakeld om het te wijzigen of bij te werken.


19) Wat is de werking van een compiler?

Een compiler is een uniek programma dat instructies die in een bepaalde programmeertaal zijn geschreven, kan verwerken en deze kan omzetten in machinetaal of ‘code’. Dit is de werking van een compiler. De compiler doet geen compressie...wijs me naar een link die dat zegt


20) Hoe noemen we de binaire vorm van een doeltaal?

De binaire vorm van een doeltaal wordt ook wel “Binaire Code” genoemd.


21) Wat zijn constanten?

Een constante is een grootheid waarvan de waarde niet kan worden gewijzigd. In tegenstelling tot een variabele kan de waarde die in een constante is opgeslagen, niet worden gewijzigd tijdens de uitvoering van het programma.


22) Noem twee soorten constanten.

Hieronder worden twee soorten constanten genoemd:

 • Numerieke constanten
 • Tekenreeksconstanten

23) Definieer numerieke constanten.

Numerieke constanten bestaan ​​uit gehele getallen, getallen met enkele precisie of getallen met dubbele precisie. Gehele constanten vertegenwoordigen waarden die worden geteld en geen fractioneel deel hebben, bijvoorbeeld +56, -678


24) Definieer String-constanten.

Een tekenreeksconstante is een reeks alfanumerieke tekens tussen dubbele aanhalingstekens. De maximale lengte van een stringconstante is 255 tekens. Bijvoorbeeld: ‘New York’.


25) Operatoren definiëren.

Operators zijn symbolen die worden gebruikt om bepaalde bewerkingen op gegevens uit te voeren. Deze omvatten rekenkundige, relationele, logische en toewijzingsoperatoren.


26) Wat is een reeks?

Een array is een verzameling aaneengesloten geheugenlocaties waarin gegevens van hetzelfde type kunnen worden opgeslagen.


27) Wat is subroutine?

Een subroutine is een op zichzelf staande reeks instructies die overal in een programma kunnen worden gebruikt. De subroutine voert zijn specifieke taak uit en geeft vervolgens de besturing terug aan het programma dat de subroutine oproept.


28) Wat is het doel van rekenkundige operatoren?

Rekenkundige operatoren worden gebruikt om rekenkundige bewerkingen op waarden (getallen) uit te voeren.


 29) Wat is het doel van relationele operatoren?

Relationele operatoren worden gebruikt om twee waarden te vergelijken. Deze operatoren evalueren altijd waar of onwaar. Ze produceren altijd een waarde die niet nul is (in de meeste gevallen 1).


30) Definieer programmeertaal op laag niveau.

Bij computerprogrammering wordt de programmeertaal die geen generalisatie biedt van de 'instructiesetarchitectuur' van de computer een programmeertaal op laag niveau genoemd. Het verwijst meestal naar machinecode of assembleertaal.


31) Definieer programmeertaal op hoog niveau.

Bij computerprogrammering wordt de programmeertaal die een hoge mate van generalisatie biedt vanuit de 'instructiesetarchitectuur' van de computer een programmeertaal op hoog niveau genoemd. Om de ontwikkeling van een programma gemakkelijker te maken in vergelijking met een programmeertaal op een laag niveau, kan het gebruik maken van natuurlijke taalelementen.


32) Wat is machinecode?

Machinecode is een taal die rechtstreeks door een microprocessor kan worden verwerkt, zonder dat de voorafgaande transformatie nodig is. Programmeurs schrijven programma's nooit rechtstreeks in machinecode.


33) Schrijf een code in 32-bit x86-machinecode om de n te berekenenth Fibonacci-nummer

 

8B542408 83FA0077 06B80000 0000C383FA027706 B8010000 00C353BB 01000000B9010000 008D0419 83FA0376 078BD98BC84AEBF1 5BC3


34) Noem enkele programmeertalen.

Enkele programmeertalen worden hieronder vermeld:

 • A+
 • A ++
 • ACC
 • ALF
 • APL
 • BASIC
 • COBOL

35) Wat is betrouwbaarheid?

Het is de goede werking van software gedurende een bepaalde periode. Als een programma gedurende de vereiste periode niet goed werkt, is het niet betrouwbaar.


36) Wat is modelleertaal?

Een kunstmatige taal die kan worden gebruikt om informatie, kennis of systemen uit te drukken in een arrangement dat wordt gedefinieerd door een betrouwbaar aantal regels. Deze regels worden ook gebruikt voor de interpretatie van de betekenis van componenten in de constructie.


37) Noem enkele modelleringstalen.

Namen van enkele modelleringstalen worden hieronder vermeld:

 • Notatie voor modellering van bedrijfsprocessen
 • EXPRESS
 • Uitgebreide Enterprise-modelleringstaal
 • Flowchart
 • Fundamentele modelleringsconcepten
 • Jackson gestructureerd programmeren
 • Uniforme modelleringstaal
 • Legering (specificatietaal
 • Systeemmodelleringstaal

38) Wat is softwaretesten?

Softwaretesten Een proces waarbij software onder bepaalde omstandigheden wordt getest om de kwaliteit van een programma te testen. Het testen van een programma is ook nodig om te controleren of de software een goede gebruikerservaring biedt of niet.


39) Noem een ​​paar redenen voor het testen van software.

Hieronder worden enkele redenen genoemd voor het testen van software:

 • Correcte werking
 • Bevredigende kwaliteit
 • Voldoet aan de eisen van de gebruiker
 • Kan worden geïmplementeerd met hetzelfde

40) Wat is de bètaversie?

De bètaversie van software is de versie die nog niet klaar is voor release en kan worden gewijzigd na feedback van de gebruikers. De bètaversie komt na de alfaversie.


41) Wat is de werking van logische operatoren?

Met logische operatoren kunnen we eenvoudige voorwaarden combineren om complexere voorwaarden te construeren (met voorwaarden bedoelen we een uitdrukking die wordt geëvalueerd als waar of onwaar).


42) Wat is het doel van de toewijzingsoperator?

De toewijzingsoperator wordt gebruikt om een ​​waarde, string of een rekenresultaat in een variabele op te slaan.


43) Wat is het analyseren van een programma?

Het proces waarbij het programma wordt ontleed in deelproblemen. In plaats van ons te concentreren op het grotere probleem als geheel, proberen we elk deelprobleem afzonderlijk op te lossen. Dit leidt tot een eenvoudige oplossing. Deze techniek wordt ook wel top-down design genoemd.


44) Wat is de werking van een algoritme?

Elk algoritme voert minimaal de volgende drie stappen uit:

 • Gegevens verkrijgen
 • Berekening uitvoeren
 • Resultaten weergeven

 45) Hoe wordt de deling door nul gedefinieerd?

Delen door nul is niet gedefinieerd.


46) Wat is de betekenis van de implementatie van een programma?

Nadat het programma grondig is getest, moet het worden geïnstalleerd of in gebruik worden genomen op de locatie waar het zal worden gebruikt. Dit staat bekend als de implementatie van het programma.


47) Wat zijn numerieke variabelen?

Je hebt al heel veel vragen over numerieke variabelen. Vervang dit

De variabelen die numerieke waarden kunnen opslaan, worden getalvariabelen genoemd. Numerieke waarden omvatten zowel drijvende-kommagetallen als gehele getallen.


48) Wat zijn stringvariabelen?

Een string kan worden gedefinieerd als een reeks tekens tussen dubbele aanhalingstekens. Een stringvariabele kan dus een reeks tekens opslaan. De aard van een tekenreeks is geheel anders dan de aard van numerieke waarden.


49) Wat zijn commando's?

Commando's zijn uitvoerbare instructies die in de directe modus worden uitgevoerd. Ze vereisen geen voorafgaand regelnummer. Onjuiste informatie


51) Wat is de uitvoering van een programma?

Uitvoering van het programma verwijst naar het uitvoeren van de instructie van het programma. Het programma moet vóór uitvoering in het geheugen (RAM) worden geladen.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

32 reacties

 1. avatar Dorlis Muriuki zegt:

  Bedankt dat je hebt doorgenomen... Ik zou graag meer vragen van je willen ontvangen

  1. avatar Arin zaheer rar zegt:

   Hartelijk dank voor nuttige informatie.

 2. avatar Olaf Olsen zegt:

  Ze vragen elke keer om nummer 33. Leer het mensen.

 3. avatar Keadimilwe zegt:

  Ik heb een sollicitatiegesprek voor leerprogramma's voor computerprogrammering. Help me alstublieft met vragen en wat ik kan verwachten

 4. avatar James Molel zegt:

  Is Kladblok, C++, C# geen programmeertaal

 5. avatar Sunilkumar S Mooleemani zegt:

  #include
  #include
  void main ()
  {
  int a[2],i,n;
  clrscr ();
  printf(“Voer de waarde in van N:\n”);
  scanf(“%d”,&n);

  printf(“Voer Array-element in:\n”);
  voor(i=1;i<=n;i++)
  scanf("%d",&a[i]);

  printf("Array-elementen zijn:\n");
  voor(i=1;i<=n;i++)
  printf("%d\n",a[i]);

  getch ();
  }

  Nog steeds na het toewijzen van de arraygrootte als 2. zijn er ook 20 elementen nodig ... ????

  kan iemand mij precies vertellen hoe de array werkt….

 6. avatar Alisha Fida zegt:

  Nuttig materiaal voor een interview, informatief

 7. avatar UMA CHOUDHARY zegt:

  Je bericht is zo betekenisvol dat er veel dingen te leren zijn die erg nuttig zijn voor een individu in zijn leven. Blijf posten en deel je kennis zoveel als je kunt

 8. avatar UMA CHOUDHARY zegt:

  Dit is de beste blog die ik ooit op internet heb gezien. Alle berichten zijn goed en helpen je de kennis te verschaffen en je nieuwe vaardigheden te leren. Blijf op deze manier posten

 9. Wanneer gebruiken we while,if,else bij het coderen?

 10. avatar Prajesh Kumar zegt:

  Heel erg bedankt, dit zal me enorm helpen om aangenomen te worden bij Microsoft Google. veel rozen

 11. avatar Muhirwa zeer goed zegt:

  heel erg bedankt voor het stellen van deze vragen, die zeer nuttig zijn voor de mensen die tegenwoordig beginnen te programmeren. Moge God iedereen zegenen die hierover nadenkt

 12. avatar Norah Kawira zegt:

  Hartelijk dank voor de informatie. Ik zou graag toegang willen krijgen tot meer informatie uit deze bron

 13. avatar Antoine Marie zegt:

  Heel erg bedankt, ik wilde niet slagen voor mijn examen, maar het gaat erom hoe ik veel van de mijne leer.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *