55 najpopularniejszych pytań do wywiadu w szkole medycznej (2024)

Często zadawane pytania dotyczące wywiadu w szkole medycznej

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych w szkole medycznej dla nowicjuszy i doświadczonych kandydatów, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.

Bezpłatne pobieranie w formacie PDF: Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej w szkole medycznej


1) Wyjaśnij, z czego składa się białko?

Białka składają się z aminokwasów, a do wytworzenia białek potrzebny jest długi łańcuch aminokwasów.


2) Jakie są różne struktury i kształty białek?

Struktury białkowe dzieli się na cztery

 • Pierwotny
 • Wtórny
 • Trzeciorzędowy
 • Czwartorzędowy

3) Z ilu aminokwasów składa się jedno białko?

Do wytworzenia jednego białka potrzeba 21 aminokwasów.


4) Z czego składa się aminokwas?

Zwykle aminokwas składa się z następujących elementów

 • Atom wodoru (H)
 • Grupa karboksylowa (-COOH)
 • Grupa aminowa (-NH2)
 • Grupa lub zmienna „R”.

5) Wyjaśnij, co oznacza „R” w aminokwasie?

Grupa „R” oznacza dowolny łańcuch wodorowy lub węglowy związany z węglem alfa. Spośród 21 aminokwasów tworzących białko, 6 aminokwasów ma tylko atom wodoru w pozycji grupy R.

Pytania do szkoły medycznej
Pytania do szkoły medycznej

6) Co decyduje o strukturze białka?

Podstawowa struktura polipeptydu w białku określa pierwotną, drugorzędową i trzeciorzędową strukturę białek.


7) Wyjaśnij, czym jest enzym katalaza i jaką pełni funkcję?

Enzym katalaza to duże wyspecjalizowane cząsteczki białka, które zapobiegają tworzeniu się rodników, które są cząsteczkami reaktywnymi i powodują mutacje DNA powodujące raka. Podstawową funkcją enzymu katalazy jest szybki rozkład nadtlenku wodoru.


8) Jaka nauka kryje się za tym, że wraz z wiekiem włosy stają się białe lub siwe?

Za kolor włosów odpowiada pigment melaninowy, a badania wykazały, że nadtlenek wodoru zakłóca jego funkcjonowanie. Wraz z wiekiem zmniejsza się produkcja enzymu katalazy, który reguluje rozkład nadtlenku wodoru. Nadmierne gromadzenie się nadtlenku wodoru w tkankach powoduje odbarwienie lub wybielenie włosów.


9) Wymień czynniki wpływające na aktywność enzymu?

Czynnikami wpływającymi na aktywność enzymu są m.in

 • Temperatura
 • Podłoże
 • Stężenie
 • PH

10) Jaka jest podstawowa rola enzymów metabolicznych? Gdzie jest produkowany i jak go naturalnie zwiększyć?

Podstawową rolą enzymów metabolicznych jest naprawa i odbudowa uszkodzonych tkanek w organizmie, a także eliminacja niestrawionego pokarmu. Jest wydzielany w trzustce i można go zwiększyć, jedząc surową żywność i wykonując umiarkowane ćwiczenia.


11) Wyjaśnij, czym jest białko kanałowe? Podaj przykład, gdzie znajdziesz białko kanałowe?

Białka kanałowe działają jak bramy, które otwierają się i zamykają w zależności od gradientu stężenia w błonie komórkowej; umożliwia transport białka i innych większych biomolekuł, które w przeciwnym razie nie byłyby w stanie przedostać się przez błonę komórkową.

Kanał potasowy jest jednym z przykładów białka błonowego, które umożliwia K+ (ładunki potasu) i generuje elektryczny sygnał ułatwiający propagację impulsu nerwowego w układzie nerwowym.


12) Wyjaśnij, do czego służą CCB (środki blokujące kanały wapniowe)? Podaj jakiś przykład?

Kanał wapniowy to środki blokujące lub leki, które blokują jony wapnia przez błony komórkowe poprzez blokowanie kanału typu L. Leki te są przepisywane pacjentom cierpiącym na nadciśnienie. Dzielą się one na trzy grupy.

 • Benzodiazepiny
 • Fenyloalkiloaminy
 • Dihydropirydyna

13) Jaka jest funkcja błony komórkowej ATPazy CA+2?

Błona plazmatyczna Ca+2 ATPaza jest białkiem transportowym w błonie komórkowej komórek, działa jak pompa, która pełni funkcję usuwania jonów CA+2 z komórek. Kiedy działanie tej pompy jest utrudnione, powoduje to choroby takie jak nadciśnienie, cukrzyca i cukrzyca odbiorcza.


14) Wyjaśnij, czym są mikrotubule?

Mikrotubule to nitkowata struktura wewnątrzkomórkowa odpowiedzialna za ruch różnego rodzaju białek i pęcherzyków we wszystkich komórkach eukariotycznych. Stanowią główną strukturę cytoszkieletu w komórkach.


15) Wyjaśnij, jaka jest technika stosowana do wykrywania stężenia białka?

Do wykrywania białek lub innych biomolekuł wykorzystuje się spektrofotometrię mas. Działa na zasadzie metody absorpcji światła. Przyrząd ten mierzy ilość światła o określonej długości fali. Co więcej, ilość światła pochłoniętego przez ośrodek jest wprost proporcjonalna do stężenia biocząsteczek lub białka.


16) Z czego składa się przeciwciało? Jakie są różne rodzaje przeciwciał?

Przeciwciało jest białkiem, jak większość białek, to białko również składa się z więcej niż jednego polipeptydu. Nazywa się je również białkami wiążącymi i są bardzo specyficzne dla specyficznego ligandu zwanego antygenem.

Dzielą się na

 • IgG
 • IgM
 • IgA
 • IgD
 • IgE

17) Wyjaśnij, czym jest HPLC?

HPLC oznacza wysokosprawną chromatografię cieczową; jest to sprzęt i metoda stosowana do rozdzielania biocząsteczek według ich wielkości. W tej technice ciecz pod ciśnieniem wraz z próbką przechodzi przez kolumnę wypełnioną sorbentem. Ponadto biocząsteczki zostaną rozdzielone w zależności od interakcji z sorbentem.


18) Wyjaśnij, czym są cytokiny?

Cytokiny to specjalne typy substancji niebędących przeciwciałami, które działają jako mediatory między komórkami. Uważa się, że ich rola polega na zwiększaniu odporności, ale ostatnio odkryto, że poza komórkami odpornościowymi wpływają one również na komórki nieodporne.


19) Jakie są różne typy cytokin?

Są różne rodzaje cytokin

 • Monokiny
 • Limfokiny
 • Interleukiny

20) Podaj szczegóły dotyczące przeciwciał IgG?

Głównym przeciwciałem we krwi jest przeciwciało IgG. Jest to jedyne przeciwciało, które przenika przez łożysko i poprzez łożysko przedostaje się do organizmu matki i chroni noworodka aż do tygodnia po urodzeniu. Jest szeroko dystrybuowany do krwi i tkanek.


21) Wyjaśnij, czym są chemokiny?

Chemokiny to jeden z typów cytokin wytwarzanych przez wiele rodzajów leukocytów i inne typy komórek. Reprezentuje grupę rodziny cząsteczek, która pełni funkcję rekrutacji leukocytów do miejsc zakażenia.


22) Wymień cytokiny, które odgrywają znaczącą rolę w adaptacyjnym układzie odpornościowym?

 • IL-2
 • IL-4
 • IL-5
 • TGF-B

23) Wyjaśnij, czym są komórki T?

Komórki T to rodzaj białych krwinek krążących w naszym organizmie, które wykrywają infekcje i nieprawidłowości komórkowe.


24) Jakie są podstawowe funkcje komórek T?

Podstawowe funkcje komórek T to

 • Zabić komórki zakażone wirusem lub bakterią
 • Naturalnie zabija komórki nowotworowe
 • Skanuje środowisko wewnątrzkomórkowe w poszukiwaniu obcych najeźdźców
 • Aktywuj inne komórki lub cząsteczki układu odpornościowego

25) Wyjaśnij, czym jest interleukina 6?

Interleukina 6 jest także cytokiną; wydzielają go makrofagi i limfocyty T. Działa jako cytokiny prozapalne i przeciwzapalne. Aktywuje się, gdy pojawia się informacja w ciele i na zewnątrz ciała. Interleukiny określane są jako IL.


26) Co najbardziej lubisz w medycynie?

 • Mnóstwo możliwości po ukończeniu studiów
 • Będziesz bezpośrednio angażować się w pomaganie ludziom
 • Ludzie nadal się uczą i rozwijają
 • Wnoszenie pozytywnego wkładu w społeczność i społeczeństwo

27) Wspomnij, czy pasujesz do naszej szkoły medycznej?

Dobrze pasuję do Twojej szkoły medycznej, ponieważ

 • Wierzę w Twoją misję wyjątkowej opieki nad pacjentem przy jednoczesnym uwzględnianiu wszystkich aspektów medycyny w procesie uczenia się.
 • Twoja szkoła medyczna obsługuje wszystkie placówki, w których chcę uzyskać specjalistyczną wiedzę
 • Masz kilku dobrze znanych trenerów w terenie

28) Wspomnij, jakie są cechy dobrego lekarza?

Cechy dobrego lekarza,

 • Szanuj ludzi, zdrowych i chorych
 • Wspieraj pacjentów wtedy, gdy są potrzebni
 • Promuj zdrowie i lecz także choroby
 • Wykorzystaj technologie, aby pomóc pacjentowi w najlepszy możliwy sposób
 • Zawsze wolę zadawać uprzejme pytania. Pozwól ludziom mówić i uważnie ich słuchać
 • Udzielaj właściwych rad. Pozwól ludziom aktywnie uczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących ich zdrowia
 • Oceń dokładnie każdą sytuację
 • Używaj dowodów nie jako wyznacznika praktyki, ale jako narzędzia
 • Kiedy śmierć krytycznie chorego pacjenta jest bliska, postaraj się zapewnić mu jak najlepsze warunki
 • Współpracuj z innymi członkami zespołu medycznego
 • Bądź aktywnym orędownikiem swoich pacjentów,
 • Mentorzy dla innych pracowników służby zdrowia, gotowi uczyć się od innych, niezależnie od ich wieku, roli czy statusu.

29) Wymień największe wyzwania szkoły medycznej?

Największymi wyzwaniami szkoły medycznej są:

 • Terminologia medyczna
 • Obciążenie pracą
 • Motywacja i wypalenie zawodowe

30) Jak zdecydujesz, czy zostać lekarzem, czy nie?

Zadaj sobie następujące pytania, aby dowiedzieć się, czy zostać lekarzem, czy nie,

 • Czy spędziłeś wystarczająco dużo czasu z ludźmi lub pacjentem, aby zrozumieć ich problem i pomóc im?
 • Czy podobają Ci się procesy umysłowe związane z leczeniem, takie jak rozszyfrowywanie historii pacjentów, analizowanie ich i łączenie tych czynności z
 • Okazywanie pokory – poprawianie błędów, jeśli to w ogóle możliwe
 • Chęć edukowania pacjentów
 • Czy masz cierpliwość i dobre umiejętności komunikacyjne, aby wysłuchać problemu pacjenta?

31) Wspomnij, co powinieneś wiedzieć przed złożeniem podania do szkoły medycznej?

Zanim złożysz podanie do szkoły medycznej, powinieneś wiedzieć

 • Ile czasu zajmuje zostanie lekarzem, w tym staż
 • Kiedy należy rozpocząć przygotowania do aplikacji na studia medyczne
 • Jakie zajęcia powinien podjąć student studiów licencjackich przed aplikowaniem do szkoły medycznej
 • Wyjaśnij sobie, że posiadasz stopień doktora medycyny w szkole alopatycznej i stopień DO w szkole osteopatycznej
 • Co jeszcze możesz oprócz uprawiania medycyny

32) Wspomnij, jakie są powszechne błędne przekonania na temat uczelni medycznych i zostania lekarzem?

Powszechnym nieporozumieniem na temat studiów medycznych i zostania lekarzem jest

 • Aby dostać się do szkoły medycznej, potrzebujesz samych piątek.
 • Do szkoły medycznej przyjmowani są tylko absolwenci kierunków ścisłych.
 • Przed złożeniem wniosku do szkoły medycznej należy spełnić wszystkie wymagania przedmedyczne
 • Szkoła medyczna nauczy Cię tylko tego, co musisz wiedzieć, aby zostać lekarzem.
 • Lekarze pracują 80 godzin tygodniowo
 • Zostanie lekarzem MD, DO lub MBBS (Bachelor of Medicine i Bachelor of Surgery) zajmuje całą wieczność

33) Wspomnij, co się stanie, jeśli w tym roku nie dostaniesz się do szkoły medycznej?

Dowiem się dlaczego nie zostałam przyjęta, poprawię to niedociągnięcie i złożę wniosek ponownie.


34) Wspomnij, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez kandydatów na studia medyczne?

Najczęstsze błędy popełniane przez kandydatów na studia medyczne,

 • Nie wiedząc, ile aplikacji jest wymaganych
 • Złożenie wniosku zbyt wcześnie
 • Przydzielenie kilku dni na MCAT nie będzie pomocne
 • Ignorowanie możliwości wolontariatu
 • Ignorowanie programu studiów podyplomowych, który nie uzyskał dobrych ocen
 • Napisanie bezpretensjonalnego osobistego oświadczenia
 • Potykanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Nie spędzanie czasu na programie badawczym

35) Wspomnij, jaka jest różnica między MD a DO w USA?

W USA,

 • Lekarze zajmują się medycyną alopatyczną. Jest to klasyczna forma medycyny. Koncentruje się głównie na diagnostyce i leczeniu chorób.
 • DO praktykuje medycynę osteopatyczną. Ma bardziej holistyczne spojrzenie na medycynę i koncentruje się na diagnostyce pacjenta jako „całości”, a nie leczeniu samych objawów.

36) Czy pacjentowi, który ma wrażliwość alergiczną, poleciłbyś leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), takie jak Nimesulid?

Nimesulid należy do grupy NLPZ i u pacjentów przyjmujących ten lek obserwuje się pewne częste i niepożądane działania niepożądane. Dlatego lepiej nie przepisywać tego leku pacjentowi z alergią, a nawet zdrowej osobie. Skutki uboczne obejmują biegunkę, wymioty, wysypkę skórną, swędzenie, działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, skutki uboczne ze strony układu nerwowego itp.


37) Wyjaśnij, czym jest łuszczycowe zapalenie stawów?

Łuszczycowe zapalenie stawów to rodzaj zapalenia stawów obserwowany u pacjentów chorych na łuszczycę. Łuszczyca to schorzenie charakteryzujące się czerwonymi plamami na skórze pokrytymi srebrzystymi łuskami. Bóle stawów, sztywność i obrzęk to główne objawy łuszczycowego zapalenia stawów.


38) Wyjaśnij, czym jest zawrót głowy? Na czym polega leczenie zawrotów głowy?

Zawroty głowy to stan, w którym pacjent będzie miał złudzenie ruchu. Wyróżnia się dwa typy; jeden to subiektywne zawroty głowy, a drugi to obiektywne zawroty głowy. Istnieje wiele przyczyn, które mogą powodować ten stan u pacjenta, np. zmniejszony przepływ krwi do podstawy mózgu, migrena, guz mózgu, wirusy przeziębienia, uraz głowy i szyi itp. Pacjenta można leczyć podając leki takie jak diazepam lub meklizyna.


39) Wyjaśnij, jakie rodzaje nerwów można znaleźć w stopie?

Rodzaje nerwów, które można znaleźć w stopie to:

 • Nerw piszczelowy
 • Nerw strzałkowy wspólny
 • Nerw Suralowy
 • Nerw odpiszczelowy
 • Nerw podeszwowy przyśrodkowy
 • Nerw podeszwowy boczny
 • Podeszwowe nerwy cyfrowe
 • Gałęzie piętowe nerwu piszczelowego i łydkowego

40) Co rozumiesz pod pojęciem uduszenia?

Asfiksja to termin używany do określenia stanu chorobowego, w którym we krwi jest za mało tlenu, a więcej dwutlenku węgla. Taki stan zwykle obserwuje się u dziecka w czasie porodu.


41) Wymień niektóre leki stosowane w leczeniu cukrzycy?

 • Metformina
 • Leki sulfonylomocznikowe
 • Nateglinid i repaglinid
 • Glitazony
 • Akarboza
 • Eksenatyd i liraglutyd

42) Wyjaśnij, czym jest padaczka?

Padaczka to zaburzenie mózgu, w którym grupa komórek nerwowych lub neuronów w mózgu czasami dziwnie sygnalizuje. Podczas napadu mózg może powodować wysyłanie przez neuron sygnałów nawet 500 razy na sekundę.


43) Wymień najczęstsze rodzaje napadów padaczkowych?

Typowe obserwowane rodzaje napadów to:

 • „Grand Mal” lub uogólniony toniczno-kloniczny: sztywność mięśni, drgawki, utrata przytomności
 • Nieobecność: Krótka utrata przytomności
 • Miokloniczne: sporadyczne, gwałtowne ruchy
 • Kloniczny: Powtarzające się, szarpiące ruchy
 • Tonik: Sztywność, sztywność mięśni
 • Atoniczny: Utrata napięcia mięśniowego

44) Wyjaśnij, jak postępować z pacjentem, który utonął w wodzie?

Możesz leczyć pacjenta

 • Kontynuuj resuscytację w razie potrzeby lub zaintubuj, jeśli jesteś nieprzytomny
 • Dostarcz tlen
 • Leczyć hipotermię, hipoglikemię, drgawki, hipowolemię i niedociśnienie
 • Obserwuj pacjenta przez co najmniej 6 godzin, jeśli jest przytomny, ponieważ w ciągu czterech godzin może wystąpić obrzęk płuc
 • Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), intubacja i wentylacja mechaniczna z wysokim dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym
 • Dializa niewydolności nerek
 • Profilaktyczne antybiotyki w przypadku utonięcia pacjenta w skażonej wodzie
 • W razie potrzeby zgłębnik nosowo-żołądkowy i cewnik
 • Tlen hiperbaryczny, sztuczny środek powierzchniowo czynny i podtlenek azotu

45) Wyjaśnij, jakie są metody leczenia zablokowania dróg oddechowych przez nowotwór płuc?

Jeśli guz w płucach blokuje drogi oddechowe, można zastosować następujące techniki

 • Radiografia wewnętrzna
 • Terapia prądem elektrycznym
 • Laseroterapia
 • Terapia fotodynamiczna
 • Leczenie falami radiowymi
 • Krioterapia

46) Wyjaśnij, czym jest udar i jakie są jego rodzaje?

Udar mózgu określa się jako atak mózgu, do którego dochodzi w przypadku zablokowania lub przerwania dopływu krwi do części mózgu.

Istnieją dwa rodzaje udarów

 • Udar niedokrwienny: Ten typ udaru występuje na skutek niedrożności naczynia krwionośnego dostarczającego krew do mózgu
 • Udar krwotoczny: Do tego typu udaru dochodzi, gdy osłabione naczynie krwionośne pęka i krew przedostaje się do tkanki mózgowej.

47) Wyjaśnij, w jaki sposób reprezentowane są węzły EKG (Electro Cardio Gram)?

Urządzenie EKG pokaże pięć fal PQRST

 • Fala P: reprezentuje normalną depolaryzację przedsionków (skurcz przedsionków)
 • Fala QRS: reprezentuje depolaryzację prawej i lewej komory (skurcz komór
 • Fala T: reprezentuje repolaryzację komór (rozluźnienie komór)

48) Wyjaśnij, jakie są ograniczenia EKG?

 • Ujawnia tętno i rytm tylko w czasie wykonywania EKG. Jeśli występuje przerywany rytm serca, jest bardziej prawdopodobne, że je przeoczy
 • Wielokrotnie zaobserwowano, że to, co pojawia się w EKG jako nieprawidłowości, czasami nie ma znaczenia medycznego
 • U pacjentów cierpiących na chorobę wieńcową EKG może często być prawidłowe lub prawie prawidłowe

49) Wymień niektóre interakcje leków, których należy unikać lub które są uważane za zbyt niebezpieczne?

Niektóre z niebezpiecznych interakcji leków, których należy unikać, to:

 • Warfaryna + NLPZ
 • Warfaryna + leki Sulfa
 • Warfaryna + makrolidy
 • Warfaryna + chinolony
 • Warfaryna + Fenytoina
 • Inhibitory ACE + suplementy potasu
 • Inhibitory ACE + Spironolakton
 • Digoksyna + Amiodaron
 • Digoksyna + Werapamil
 • TeofilinaChinolony

50) Proszę wymienić leki przepisywane pacjentowi cierpiącemu na nadciśnienie?

Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia to:

 • Inhibitory ACE
 • Blokery kanału wapniowego
 • diuretyki
 • Beta-blokery
 • Blokery receptora angiotensyny

51) Wyjaśnij, jaka jest rola leków zawierających glukokortykoidy?

Prednizolon jest jednym z przykładów leków glukokortykoidowych; są jednym rodzajem sterydów. Lek ten stosuje się w leczeniu wielu chorób, takich jak stwardnienie rozsiane, choroba zapalna jelit, reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, stany zapalne itp. Zwykle organizm ludzki wytwarza glukokortykoidy w postaci kortyzolu, którego podstawową funkcją jest blokowanie informacji, ale gdy W przypadku nadmiernego zapotrzebowania na kortyzol w leczeniu przewlekłego stanu zapalnego, dostarczany jest syntetyczny glukokortykoid.


52) Jakie czynniki mogą powodować problemy z tarczycą u danej osoby?

Czynnikami, które mogą powodować problemy z tarczycą u danej osoby są:

 • Toksyczne gruczolaki
 • Podostre zapalenie tarczycy
 • Nieprawidłowe działanie przysadki mózgowej lub nowotworowe rozrosty tarczycy
 • Choroba Hashimoto (własny układ odpornościowy organizmu atakuje tkankę tarczycy)
 • Usunięcie tarczycy
 • Narażenie na nadmierne ilości jodku
 • Lek litowy

53) Wyjaśnij, co jest przyczyną słoniowacizny?

Słoniozę można zarazić się na dwa sposoby

 • Filarioza limfatyczna: Wywoływana jest przez robaka zwanego pasożytem wuchereria bancrofti i przenoszona na człowieka poprzez ukąszenia komarów.
 • Słoniowiec niefilarny: Ten typ słoniowacizny występuje częściej w regionie środkowej Afryki, a dzieje się tak z powodu substancji chemicznych obecnych w popiołach wulkanicznych.

W obu typach infekcji atakują węzły chłonne, często spowodowane niedrożnością naczyń limfatycznych, co powoduje obrzęk skóry i tkanek.


54) Jak można leczyć nadczynność tarczycy?

Nadczynność tarczycy można tłumić lub leczyć w następujący sposób:

 • Leczenie radiojodem
 • Leki przeciwtarczycowe
 • Chirurgia

55) Wyjaśnij, jaka jest różnica między nadczynnością tarczycy a niedoczynnością tarczycy?

 • Nadczynność tarczycy: Kiedy hormon tarczycy wytwarza więcej hormonów tarczycy niż zapotrzebowanie organizmu, wówczas nazywa się to nadczynnością tarczycy.
 • Niedoczynność tarczycy: Kiedy hormon tarczycy nie wytwarza minimalnej ilości hormonu tarczycy, nazywa się to niedoczynnością tarczycy.
Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *