11 najpopularniejszych pytań i odpowiedzi podczas wywiadów z JUnit (2024)

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych JUnit dla nowicjuszy i doświadczonych kandydatów, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.

1) Wyjaśnij, czym jest JUnit?

JUnit to framework testowy do testów jednostkowych. Wykorzystuje Java jako platformę programistyczną i jest oprogramowaniem typu open source zarządzanym przez społeczność JUnit.org.

Bezpłatne pobieranie w formacie PDF: pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu z JUnit


2) Wyjaśnij, czym jest przypadek testowy jednostkowy?

Przypadek testowy jednostkowy to część kodu, która zapewnia, że ​​inna część kodu (metoda) zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Dla każdego wymagania muszą istnieć co najmniej dwa przypadki testowe, jeden test negatywny i jeden test pozytywny.

3) Wyjaśnij, jak napisać prosty przypadek testowy JUnit?

 • Określ podklasę TestCase
 • Aby zainicjować testowane obiekty, zastąp metodę setup().
 • Aby zwolnić testowane obiekty, zastąp metodę Teardown().
Określ jedną lub więcej publicznych metod testowych XYZ(), które ćwiczą testowane obiekty i potwierdzają oczekiwane wyniki.

4) Wspomnij, czym są testy sparametryzowane?

Testy sparametryzowane umożliwiają programiście wykonywanie tego samego testu w kółko przy użyciu różnych wartości.

5) Wspomnij, jaka jest różnica między JUnit a TestNG?

JUnit TestNG
 • W JUnit konwencja nazewnictwa adnotacji jest nieco skomplikowana, np. „Przed”, „Po” i „Oczekiwane”
 • W JUnit deklaracja metody wymaga określonego stylu, na przykład użycia „@BeforeClass” i „@AfterClass”.
 • W metodzie JUnit występuje ograniczenie nazwy metody
 • Framework JUnit nie ma funkcji „Test sparametryzowany” ani „Test zależności”.
 • W JUnit nie ma możliwości grupowania przypadków testowych
 • JUnit nie obsługuje wykonywania równoległego w przypadkach testowych Selenium
 • Nie może ponownie uruchomić nieudanych spraw
 •  W TestNG łatwiej jest zrozumieć adnotacje takie jak „BeforMethod”, „AfterMethod” i „ExpectedException”
 • W TestNG nie ma żadnych ograniczeń, np. musisz zadeklarować metody w określonym formacie
 • W TestNG ograniczenie nazwy metody nie występuje i można określić dowolne nazwy metod testowych
 • TestNG używa „dependentOnMethods” do implementacji testów zależności
 • W TestNG dostępne jest grupowanie przypadków testowych
 • W TestNG możliwe jest równoległe wykonywanie przypadków testowych Selenium
 • Może powtórzyć nieudane testy
Pytania do wywiadu JUnit
Pytania do wywiadu JUnit

6) Wspomnij o różnych metodach obsługi wyjątków w JUnit?

Istnieją różne metody obsługi wyjątków w JUnit
 • Spróbuj złapać idiom
 • Z regułą JUnit
 • Z adnotacją @Test
 • Z biblioteką wyjątków catch
 • Z adnotacją celną

7) Wyjaśnij, co to jest test ignorowania w JUnit?

Kiedy Twój kod nie jest gotowy i jego wykonanie zakończy się niepowodzeniem, możesz użyć @Ignorować adnotacja.
 • Nie wykona metody testowej oznaczonej adnotacją @Ignorować
 • Nie wykona żadnej z metod testowych klasy testowej, jeśli jest opisana adnotacją @Ignorować
Pytania do wywiadu JUnit
Pytania do wywiadu JUnit

8) Wymień kilka przydatnych rozszerzeń JUnit?

Rozszerzenia JUnit obejmują
 • Kaktus
 • JWebUnit
 • Jednostka XML
 • MockObject

9) Wyjaśnij, kto powinien korzystać z JUnit – programista czy tester? Dlaczego używasz JUnit do testowania swojego kodu?

JUnit jest coraz częściej używany przez programistów do wdrażania testów jednostkowych w języku JAVA. Jest przeznaczony do testów jednostkowych, które są bardziej procesem kodowania, a nie procesem testowania. Jednak wielu testerów i inżynierów ds. kontroli jakości używa JUnit do testów jednostkowych. JUnit jest używany, ponieważ
 • Testuje wcześnie i automatyzuje testowanie
 • Testy JUnit można skompilować z kompilacją, aby na poziomie jednostki można było przeprowadzić testy regresyjne
 • Umożliwia ponowne wykorzystanie kodu testowego
 • Testy JUnit zachowują się jak dokument dla testów jednostkowych, gdy następuje transfer

10) Wyjaśnij, czym jest klasa JUnitCore?

Klasa JUnitCore jest klasą wbudowaną w pakiet JUnit; opiera się na wzorcu projektowym Fasada, klasa ta służy wyłącznie do przeprowadzania określonych zajęć testowych.

11) Wyjaśnij, jak uruchomić JUnit z okna poleceń?

Aby uruchomić JUnit z okna poleceń, musisz postępować zgodnie z instrukcjami
 • Ustaw ŚCIEŻKĘ KLASY
 • Przywołaj biegacza:
Java org.junit.runner.JUnitCore Te pytania do rozmowy kwalifikacyjnej pomogą również w Twoim viva (ustnym). Zapoznaj się z naszym Poradniki JUnita dla dodatkowej przewagi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Udostępnianie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *