25 najpopularniejszych pytań i odpowiedzi podczas rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska kierownicze (2024)

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska kierownicze dla doświadczonych menedżerów wyższego szczebla, dyrektorów wykonawczych i kandydatów na dyrektorów generalnych, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.

1) Wspomnij, jakie są kluczowe obowiązki menedżera?

Do najważniejszych obowiązków menedżera należy m.in.
 • Widzenie przyszłości i opracowywanie planów strategicznych
 • Zarządzanie zespołami multidyscyplinarnymi i ich powiązaniami w celu zapewnienia skutecznej komunikacji
 • Zrozumienie wyników na różnych poziomach – finansowym, procesowym itp.
 • Skuteczna koordynacja i zabezpieczanie wyników
 • Radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością
 • Skuteczny marketing i negocjacje
 • Używanie zasobów w sposób pozwalający uzyskać optymalne wyniki w trudnych scenariuszach

Bezpłatne pobieranie w formacie PDF: Pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych


2) Wspomnij, jaka jest pierwsza rzecz, którą byś zrobił, gdyby został zatrudniony?

Przejdę przez istniejący proces w firmie, następnie przeanalizuję i zainicjuję dodanie moich umiejętności do trwającego projektu, aby spełnić wymagania klienta ze 100% dokładnością.

3) Wspomnij, co Twoim zdaniem mógłbym zrobić lepiej jako dyrektor generalny mojej firmy?

Oto, co robię lepiej w chmurze jako dyrektor generalny (dyrektor generalny) firmy:
 • Powiedz swoim pracownikom, że Twoje drzwi są zawsze otwarte i że chcesz usłyszeć ich szczerą opinię.
 • Rozwijaj umiejętności pracownika, wykorzystując talenty pracowników, których już posiadasz
 • Regularnie ćwicz otwartą i przejrzystą komunikację

4) Jaki masz plan ulepszenia naszej organizacji?

Nie pytaj, co firma może zrobić dla Ciebie, zapytaj, co Ty możesz zrobić dla firmy. Można na przykład powiedzieć, że mój wysoki poziom energii i zdolność szybkiego uczenia się pozwalają mi szybko stąpać po ziemi, rozwijać się i szybko rozwiązywać problemy. Możesz wykazać swoją gotowość, opisując, w jaki sposób Twoje doświadczenie, rozwój kariery, cechy i osiągnięcia uczyniły Cię wartością dla każdej firmy, w której pracowałeś w przeszłości.

5) Jakie są największe wyzwania, przed którymi stanęłaby osoba na tym stanowisku?

Pracodawca chce przetestować Twoje umiejętności rozwiązywania problemów, w tym podjęte działania i proces myślenia. Na przykład,
 • W trudnym okresie finansowym udało mi się w zadowalający sposób wynegocjować harmonogramy spłat z wieloma dostawcami. Opracowałem wzajemnie korzystny plan płatności i program barterowy, który współpracował zarówno z przepływem przychodów mojej firmy, jak i harmonogramem projektu.
 • Wspomnij, jak udało Ci się zatrzymać klienta, który miał zamiar skierować działalność do konkurencji. Możesz im opowiedzieć, jak spotkałeś się z klientem i udało Ci się go przekonać, aby utrzymać firmę.
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko kierownicze
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko kierownicze

6) Jaka jest Twoja największa porażka jako dyrektora?

Nie każdy jest dobry we wszystkim. Wspomnij tylko o jednej porażce i opisz kroki, jakie podjąłeś, aby ją naprawić.

7) Wspomnij projekt, w którym konieczne było zaangażowanie kluczowych interesariuszy? Jak zarządzałeś tymi relacjami?

Zarządzanie interesariuszami ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego projektu w każdej organizacji. Musisz wykazać, jakie podejście przyjąłeś, aby je wygrać i wesprzeć swój projekt. Powiedz rozmówcy, że świadomie się komunikujesz, komunikując się z nim szczerze, otwarcie i często. Można również powiedzieć, że angażujesz interesariuszy, stosując następujące podejście,
 • Współpraca
 • Udział
 • konsultacja
 • Komunikacja push
 • Pociągnij komunikację
Pytania i odpowiedzi dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem
Pytania i odpowiedzi dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem

8) Wspomnij, jak opisałby Cię współpracownik?

Moi współpracownicy opisują mnie jako osobę pracującą zespołowo i kolegę, który jest gotowy pomóc innym w każdej sytuacji.

9) Wspomnij, jak reagujesz na problemy?

Przypadkowa reakcja na problem może wywołać panikę i pogorszyć problem. Akceptuje sytuację z wdziękiem, a następnie skupia się na problemie. Pomoże to znaleźć rozwiązanie.

10) Proszę wymienić rodzaje podejmowania decyzji praktykowane w organizacji?

W organizacji dyrektor może przyjąć trzy podejścia:
 1. Podejmowanie decyzji dowodzenia: Decyzje dowodzenia są szybkie i mogą wykazać się wiedzą i mocą. W tym stylu lider podejmuje decyzję sam, ale jest on mniej praktykowany w organizacji. Technika ta może prowadzić do niskiego poziomu wpisowego, a przed podjęciem działań zespół w dużym stopniu polega na wskazówkach lidera.
 2. Doradztwo w podejmowaniu decyzji: Doradztwo jest mniej wydajne, ale zapewnia większe poparcie. Lider podejmuje decyzję, ale najpierw zasięga opinii innych. Wynikłe decyzje opierają się na dialogu i wkładzie wyższej jakości. To podejście sprawdza się najlepiej, gdy liderzy wykazują gotowość do korzystania z informacji z zewnątrz i są przekonani wiedzą innych.
 3. Decyzje oparte na konsensusie: Ten styl podejmowania decyzji charakteryzuje się niską efektywnością, ale bardzo wysokim wpisowym. W tym przypadku lider nie jest zaangażowany w proces, delegując podejmowanie decyzji grupie lub zespołowi. Decyzje te wymagają wysokiego poziomu uczestnictwa i zazwyczaj są dostosowane do samego zespołu. Lider może sugerować pomysły, ale ostateczna decyzja należy do zespołu.

11) Wspomnij, jakie kluczowe kwestie dyrektor musi rozważyć przed podjęciem decyzji?

Podjęcie decyzji składa się z 4 kroków,
Cel Pytania przed podjęciem decyzji
1) Zaczynasz od zebrania faktów. Błędne dane oznaczają złą decyzję.
 • Jakie są fakty i czy można je zweryfikować?
 • Jak rozwinęła się ta sytuacja?
2) W oparciu o te fakty przeprowadzasz burzę mózgów na temat pomysłów.
 • Jakie wnioski można wyciągnąć z tej sytuacji?
 • Jakie inne możliwości możemy zbadać?
3) Kiedy masz już wiele opcji, angażujesz się w proces decyzyjny. Pozwala obiektywnie zbadać alternatywy i określić, który z nich będzie najlepszym wyborem.
 • Jakie są korzyści i koszty związane z każdą opcją?
 • Która opcja zapewnia najrozsądniejszą strategię.
4) Zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja, analizujesz funkcję odczuwania. Rozważysz wpływ każdej z możliwych opcji na ludzi.
 • Jak wynik wpływa na ludzi?
 • Jakie wartości kryją się za każdą opcją?

12) Wspomnij, jakie powinno być podejście menedżera do zarządzania ryzykiem projektu?

Podejście menedżera do zarządzania ryzykiem projektu powinno być:
 • Uniknąć: Staraj się unikać okoliczności, które mogą zaszkodzić Twojemu projektowi
 • Łagodzić: Jeśli unikanie ryzyka jest nieuniknione, podejmij działania, które nie wyrządzą szkody Twojemu projektowi
 • Transfer: Zapłać komuś innemu, aby zaakceptował to za Ciebie. Kupić ubezpieczenie być po bezpieczniejszej stronie.
 • Zaakceptować: Kiedy nic nie działa, podejmuj ryzyko, przynajmniej rozważyłeś alternatywy i jesteś dobrze przygotowany na wyniki.

13) Wspomnij, jak szkoliłbyś różne osoby w swoim zespole?

Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną chce sprawdzić Twoje umiejętności motywacyjne. Przedstaw swoją odpowiedź w stylu:
 • Indywidualnie dostosowujesz swoje podejście do każdego.
 • Będziesz motywować swój zespół rozsądnymi zachętami i odpowiednimi nagrodami.
 • Przygotujesz swoich pracowników na możliwości awansu.

14) Porozmawiajcie o tym, co sądzicie o podejmowaniu ryzyka.

To pytanie zadawane jest osobie poszukującej pracy na stanowisku kierowniczym, aby poznać tolerancję kandydata na ryzyko. Może to prowadzić do dyskusji na temat zagrożeń wynikających z zasad prowadzenia działalności przez pracodawcę. Co zrobisz, gdy w przeszłości spotkasz się z podobnym rodzajem ryzyka? Co więcej, Twoje nastawienie do podejmowania ryzyka może również ujawnić, jak bardzo jesteś ostrożny i żądny przygód.

15) Jak długo jesteś gotowy na porażkę w swojej pracy, zanim odniesiesz sukces?

To pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest często zadawane, aby dowiedzieć się, jak reagują menedżerowie i kadra kierownicza. Powinieneś udzielić mądrej odpowiedzi, np. „Zrobię wszystko, co konieczne, tak długo, jak będzie to konieczne, aby zobaczyć rezultaty”. To szybko pokazuje, że masz wytrzymałość i zaangażowanie, aby wykonać tę pracę.

16) Dlaczego uważasz, że jesteś najlepszą osobą na to stanowisko?

Moje zdolności analityczne wyróżniają mnie na tle innych kandydatów. Na przykład każdy może stworzyć solidne modele finansowe. Mogę jednak znaleźć także inne spostrzeżenia, takie jak historia biznesowa stojąca za różnymi wpływowymi czynnikami decyzyjnymi.

17) Czy uważasz się za osobę myślącą strategicznie?

Myślę, że nikt nie może być tak dobry w umiejętnościach tak ogólnych, jak myślenie strategiczne. Na moich wcześniejszych stanowiskach polegałem na wspaniałym zespole różnorodnych osób, które wnosiły swoje unikalne spojrzenie na dany temat. Przetwarzam wszystkie informacje oraz moją indywidualną opinię i opracowuję strategię. Więc tak, jestem dobry. W tych wierszach możesz otrzymać wiele pytań w zależności od umiejętności potrzebnych na danym stanowisku. Zaleca się rozważenie opisu stanowiska dotyczącego wymaganych umiejętności i przygotowanie odpowiedzi.

18) Jak opisałbyś najlepszy styl zarządzania?

Najlepszy styl zarządzania to taki, w którym dyrektor kieruje pracownikami przykładem, a nie poleceniami. Zarządzanie ludźmi to ważna umiejętność. Można się tego nauczyć słuchając, wyjaśniając i pracując z członkami zespołu.

19) Co jest najtrudniejsze w byciu dyrektorem?

W tym miejscu należy wspomnieć o planowaniu, realizacji i kontroli kosztów. Jednak najtrudniejszym zadaniem jest motywowanie i zarządzanie zespołem tak, aby praca została wykonana w określonym czasie i budżecie.

20) Jaki jest najczęściej używany sposób na zwiększenie przychodów?

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie działalności, np. dodanie większej liczby klientów, zwiększenie wielkości transakcji lub częstotliwości transakcji na klienta, może pomóc w zwiększeniu przychodów każdej firmy.

21) Omów udany projekt pracy z udziałem wielu zespołów. Omówić swoją rolę?

Umiejętność efektywnej pracy w zespole to ważna rzecz na stanowisku kierowniczym. Zadając to pytanie, pracodawcy chcą wiedzieć, że nie tylko potrafisz dobrze współpracować z innymi, ale potrafisz przewodzić grupie, przejmując inicjatywę. Można powiedzieć, że gdy nie było Twojego byłego kierownika projektu, pełniłeś rolę lidera i koordynowałeś pracę pozostałych pracowników.

22) Czy jesteś zadowolony ze swojej dotychczasowej kariery?

To pytanie zadawane jest, aby określić poziom Twojej pewności siebie i cele zawodowe. Odpowiedź musi brzmieć „tak”. Następnie powinno nastąpić krótkie wyjaśnienie, dlaczego jesteś zadowolony ze swojej kariery.

23) Czy możesz mi opowiedzieć o jakimś przypadku, w którym brałeś udział, który zakończył się niepowodzeniem?

Ankieterzy zadają to pytanie, aby przekonać się, że możesz
 1. Miej odwagę przyznać się do swojej wady
 2. Weź pełną odpowiedzialność za swoje działania i niepowodzenia
 3. Gotowy do nauki i na swoich błędach.
Odpowiadając na to pytanie, nigdy nie mów nieprawdy w stylu: „Nigdy nie miałeś styczności z nieudaną kampanią!” Wywrzesz negatywny wpływ, ponieważ osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną uzna Cię za osobę nieuczciwą, co z pewnością zmniejszy Twoje szanse na zdobycie pracy. Zamiast tego wystarczy, że krótko wyjaśnisz, co jest w danym momencie nie tak, a na koniec opowiesz, jak się odbiłeś i czego nauczyłeś się z tego doświadczenia.

24) Opisz, co zrobisz, gdy spotkasz pracownika, którego wyniki były nieodpowiednie?

W mojej poprzedniej firmie gdy zdarzyła się tego typu sytuacja:
 • Odbyłem długą rozmowę z tą osobą, aby zrozumieć jej obawy i problemy
 • Powiedz mu, co musi zmienić, aby lepiej wykonywać swoją pracę
 • Daj wskazówki na temat zmian, jakie może on wprowadzić w swoim stylu pracy.
 • Jeśli nie ma poprawy w wynikach pracownika, po prostu ostrzegam go, że kierownictwo nie będzie tolerować czegoś takiego.

25) Jakich najlepszych strategii używasz do motywowania zespołu?

Każdy członek zespołu ma swój styl pracy, osobowość i poziom wydajności, co oznacza, że ​​sposób, w jaki reagują na motywację, również jest inny. Zatem jedno podejście dla wszystkich z pewnością nie pomoże. Dlatego możesz po prostu powiedzieć im, że „przeprowadzę regularne spotkanie i odkryję ukryty potencjał członków zespołu”. W tym miejscu powinieneś wyjaśnić, że zawsze poświęcasz czas na poznanie członków swojego zespołu i dowiedzenie się, jak oni pracują. Możesz także omówić, w jaki sposób możesz wykorzystać różne techniki.

26) Czy się martwisz?

Myślę, że stres jest dwojakiego rodzaju
 • Rzeczy, które mogę kontrolować
 • Rzeczy ktorych nie moge
Ja biorę około nr 1. Tak, bardzo się martwię.
Share

Komentarze 3

  1. Avatar Rabie Mohamed Salih Elmeseik mówi:

   Wielkie dzięki za roczną odpowiedź i wystarczające informacje. Mam nadzieję, że będę
   szczęśliwy kandydat.
   pozdrowienia

 1. Avatar Boża moc Okegbe mówi:

  Dziękuję za bogactwo informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *