20 najpopularniejszych pytań i odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej MatLab (2024)

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych MatLab dla nowicjuszy i doświadczonych kandydatów, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.

1) Wyjaśnij, czym jest MatLab? Gdzie MatLab może mieć zastosowanie?

MatLab to język programowania wysokiego poziomu z interaktywnym środowiskiem do wizualizacji, obliczeń numerycznych i funkcji programowania. Matlab może mieć zastosowanie w wielu przypadkach, np
 • Umożliwia manipulację matrycą
 • Rysowanie funkcji i danych
 • Implementacja algorytmów
 • Tworzenie interfejsów użytkownika
 • Analizować dane
 • Opracuj algorytm
 • Twórz modele i aplikacje
 • Współpraca z programami napisanymi w innych językach (C++, C, Java i Fortran)

Bezpłatne pobieranie w formacie PDF: Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej MatLab


2) Z czego składa się MatLab?

MatLab składa się z pięciu głównych części
 • Język MatLaba
 • Środowisko pracy MatLab
 • Obsługuj grafikę
 • Biblioteka funkcji MatLaba
 • Interfejs programu aplikacji MatLab (API)

3) Wyjaśnij MatLab API (interfejs programu aplikacji)?

MatLab API to biblioteka, która umożliwia pisanie języka Fortran i programy C które wchodzą w interakcję z MatLabem. Zawiera funkcje wywoływania procedur z MatLaba, odczytywania i zapisywania plików Matlaba oraz wywoływania Matlaba jako silnika obliczeniowego.

4) Jakie rodzaje pętli udostępnia Matlab?

Matlab udostępnia pętle takie jak
 • Podczas pętli
 • Dla pętli
 • Pętle zagnieżdżone

5) Wymień operatory, na które pozwala MatLab?

Matlab umożliwia śledzenie operatorów
 • Operatory arytmetyczne
 • Operatorzy relacyjni
 • Operatory logiczne
 • Operacje bitowe
 • Ustaw operacje
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej w MatLabie
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej w MatLabie

6) Wyjaśnij, czym jest Simulink?

Simulink jest produktem dodatkowym do MatLaba, zapewniającym interaktywne, symulacyjne, graficzne środowisko do modelowania i analizowania układów dynamicznych.

7) Czy w MatLabie można obsługiwać tablice wielowymiarowe?

Tak, w MatLabie możliwa jest obsługa tablic wielowymiarowych. Wewnętrzne środowisko Matlaba struktura danych ogranicza się do dwuwymiarowej macierzy. Aby jednak obsługiwać tablice wielowymiarowe w Matlabie, możesz tworzyć własne funkcje w języku Matlab.

8) Wspomnij, jaka jest konwencja znaków używana w procedurach fft MatLaba?

Konwencja znaków używana w procedurach fft MatLaba jest zdefiniowana jako suma(x(i)*exp (-j*i*k/N)), a nie suma (x(i)exp(j*i*k/N)). Z pierwszej wersji korzystają inżynierowie, z drugiej – matematyk.

9) Jakie są cztery podstawowe funkcje służące do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych (ODE)?

Cztery podstawowe funkcje, które MatLab ma do rozwiązywania ODE, to
 • Quad
 • Quad8
 • ODE23
 • ODE45

10) Wyjaśnij, jak wielomiany mogą być reprezentowane w MatLabie?

Wielomian w MatLabie jest oznaczony wektorem. Aby utworzyć wielomian w MatLabie, wprowadź każdy współczynnik wielomianu do wektora w kolejności malejącej
Matlab
Matlab

11) Jaki typ plików programu pozwala na zapisanie MatLaba?

Matlab umożliwia dwa typy plików programów
 • Skrypty: Jest to plik z rozszerzeniem .m. W tych plikach zapisuje serię poleceń, które chcesz wykonać razem. Nie akceptuje danych wejściowych i nie zwraca żadnych wyników
 • Funkcje: Są to także pliki z rozszerzeniem .m. Funkcje mogą przyjmować dane wejściowe i zwracać dane wyjściowe.

12) Wyjaśnij, jak zmodyfikować ścieżkę MatLab?

Aby zmodyfikować ścieżkę MatLab, użyj GUI PathTool. Możesz także użyć opcji dodaj katalogi ścieżek z wiersza poleceń i dodać ścieżkę do rc, aby zapisać bieżącą ścieżkę z powrotem do „pathdef.m”. W przypadku, gdy nie masz uprawnień do zapisu w pliku „pathdef.m”, wówczas ścieżkę pathrc można zapisać w innym pliku, możesz go uruchomić z pliku „startup.m”.

13) Wyjaśnij, czym jest LaTex w MatLabie?

MatLab obsługuje naturalnie proste kodowanie LaTex, które pozwala na wprowadzenie liter greckich lub modyfikację rozmiaru i wyglądu czcionki na wykresach.

14) Wyjaśnij, w jaki sposób można wstępnie przydzielić macierz niepodwójną?

Wstępne przydzielenie bloku pamięci do przechowywania macierzy innej niż podwójna jest efektywne pod względem pamięci. Podczas przydzielania bloków pamięci dla macierzy zera są wstępnie przydzielane do macierzy. Funkcje wstępnej alokacji pamięci to int8(), przykład matrix =int8(zeros(100)); Funkcja Repmat służy do tworzenia pojedynczej podwójnej macierzy, przykład matrix2=repmat(int8(0), 100, 100)

15) Co to jest Xmath-Matlab? Wspomnij o funkcjach Xmath?

Dla stacji roboczych Xwindow Xmath jest interaktywnym środowiskiem skryptowym i graficznym. Poniżej znajdują się funkcje X-math
 • Język skryptowy z funkcjami OOP
 • Biblioteki kompatybilne z językami LNX i C
 • Narzędzia do debugowania z funkcjami GUI
 • Kolorową grafikę można wskazać i kliknąć

16) Podaj nazwę systemu graficznego używanego w MatLabie?

System graficzny stosowany w MatLabie nazywany jest grafiką uchwytów. Posiada polecenia wysokiego i niskiego poziomu.
 • Polecenia wysokiego poziomu: Komenda wysokiego poziomu wykonuje przetwarzanie obrazu, wizualizację danych i animację dla grafiki prezentacyjnej 2D i 3D
 • Polecenia niskiego poziomu: Pełna personalizacja wyglądu grafiki i zbudowanie kompletnego graficznego interfejsu użytkownika

17) Wyjaśnij, czym są pliki M i MEX w MatLabie?

Pliki M: Są to po prostu zwykły tekst ASCII, który jest interpretowany w czasie wykonywania. Przypominają one podprogramy przechowywane w plikach tekstowych z rozszerzeniem .m i nazywane są plikami M. W większości MatLabów używane są rozwojowe pliki M. Pliki MEX: Są to w zasadzie natywne pliki C lub C++, które są łączone bezpośrednio z aplikacją MatLab w czasie jej wykonywania. Pliki MEX mogą powodować awarię aplikacji MatLab.

18) Wyjaśnij, czym jest interpolacja i ekstrapolacja w programie Matlab? Jakie są ich typy?

 • Interpolacja: Wyjmowanie wartości funkcji pomiędzy różnymi punktami danych w pliku szyk nazywa się interpolacją
 • Ekstrapolacja: Znajdowanie wartości funkcji poza punktami końcowymi tablicy nazywa się ekstrapolacją
Istnieją dwa rodzaje interpolacji i ekstrapolacji
 • Interpolacja i ekstrapolacja liniowa
 • Interpolacja i ekstrapolacja kwadratowa

19) Wymień niektóre popularne zestawy narzędzi obecne w Matlabie?

Niektóre z popularnych zestawów narzędzi w Matlabie to
 • System sterowania
 • Logika rozmyta
 • Przetwarzanie obrazu
 • Sterowanie LMI
 • Sieci neuronowe
 • Solidna kontrola
 • Identyfikacja systemu

20) Co to jest Get i Set w Matlabie?

Get i Set nazywane są funkcjami pobierającymi i ustawiającymi. Do przypisywania właściwości wykorzystywane są funkcje ustawiające, natomiast do uzyskiwania dostępu do właściwości wykorzystywane są funkcje pobierające. Te pytania do rozmowy kwalifikacyjnej pomogą również w Twoim viva (ustnie)
Udostępnianie

Komentarze 8

 1. W jaki sposób można uzyskać diagram bloków funkcyjnych w Matlabie?

 2. Avatar Ashwin Kartheeban mówi:

  Mylisz się.
  WIELOWYMIAROWA TABLICA JEST MOŻLIWA I DOSTĘPNA W BUDOWANIU.

  Cała reszta jest OK.

  1. Avatar Hanumantha SL mówi:

   Jest bardzo pomocny dla absolwentów dzięki twórcom tej sieci

 3. 1.matlab różni się od Simulink? jeśli tak, jak?

 4. Avatar Sohaib Malik mówi:

  1. Zaimplementuj program pobierający n danych wejściowych od użytkownika. Użytkownik określi wartość „n”. Program określi największą liczbę całkowitą wprowadzoną przez użytkownika.
  daj mi rozwiązanie tego programu

  1. jasne;
   klc;
   Prompt1 = „wprowadź liczbę wejść”;
   n = wejście (podpowiedź1);
   arr= zera(1,n);
   dla i=1:n
   arr(i) = input(„wstaw ” + num2str(i) + ” liczba: „);
   zakończenia
   [max,loc_max] = max(arr);

   display(„maksymalna liczba to „+ num2str(max) + ”, a lokalizacja to „+ num2str(loc_max));

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *