23 najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadów WCF (2024)

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej WCF dla nowicjuszy i doświadczonych

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych WCF (Windows Communication Framework) dla nowicjuszy i doświadczonych kandydatów, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.


1) Wyjaśnij, czym jest WCF?

WCF (Windows Communication Framework) to framework firmy Microsoft ułatwiający komunikację między procesami. Za pomocą różnych środków umożliwia komunikację, taką jak kolejkowanie wiadomości MS, usługi, komunikacja zdalna i tak dalej. Umożliwia także komunikację z innymi aplikacjami .NET lub technologiami firm innych niż Microsoft (np J2EE).

Bezpłatne pobieranie w formacie PDF: Pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu WCF


2) Wspomnij, jakie są główne elementy WCF?

Głównymi składnikami WCF są

 • Service: Logika działania
 • host: Ścieżka, w której zapisywane są dane. Np. .exe, proces, usługa Windows
 • Punkty końcowe: Sposób, w jaki usługa jest wystawiona na świat zewnętrzny

3) Wyjaśnij, jak działa WCF?

WCF działa zgodnie z modelem „Oprogramowanie jako usługa”, w którym wszystkie jednostki funkcjonalności są zdefiniowane jako usługi. Do komunikacji każdy punkt jest portalem lub połączeniem z klientem lub innymi usługami. Jest to program, który udostępnia kolekcję punktów końcowych.


4) Wyjaśnij, jaka jest różnica między usługami internetowymi ASMX a WCF?

Różnica między usługą internetową WCF a ASMX lub ASP.net polega na tym, że ASMX jest przeznaczony do wysyłania i odbierania wiadomości wyłącznie przy użyciu protokołu SOAP przez HTTP. Chociaż usługa WCF może wymieniać komunikaty przy użyciu dowolnego formatu za pośrednictwem dowolnego protokołu transportowego


5) Wspomnij, jaki jest punkt końcowy w WCF i jakie są trzy główne punkty w WCF?

Każdy serwis musi mieć adres określająca miejsce świadczenia usługi, umowę określającą zakres świadczenia usługi oraz wiążący który mówi, jak komunikować się z usługą.

 • Adres: Określa lokalizację usługi, jaka będzie http://Myserver/Myservice. Aby komunikować się z naszym klientem serwisowym, będzie on korzystał z tej lokalizacji
 • Kontrakt: Określa interfejs pomiędzy serwerem a klientem. To prosty interfejs z pewnymi atrybutami
 • Wiążący: Decyduje o tym, jak dwie strony będą się ze sobą komunikować pod względem transportu, kodowania i protokołów
Pytania do wywiadu WCF
Pytania do wywiadu WCF

6) Wyjaśnij, ile rodzajów kontraktów definiuje WCF?

WCF definiuje cztery typy kontraktów

 • Umowy serwisowe
 • Umowy dotyczące danych
 • Umowy o błędach
 • Umowy wiadomości

7) Jakie schematy transportu obsługuje WCF?

Obsługuje

 • HTTP
 • TCP
 • Sieć równorzędna
 • IPC (komunikacja między procesami)
 • MSMQ

8) Wspomnij, jakie są sposoby hostowania usługi WCF?

Sposoby hostowania usługi WCF to

 • IIS
 • Hosting własny
 • WAS (usługa aktywacji systemu Windows)
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej WCF dla nowicjuszy i doświadczonych
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej WCF dla nowicjuszy i doświadczonych

9) Wspomnij o składni adresu i różnych formatach schematu transportu WCF?

Składnia adresu schematu transportu WCF to

[transport]:// [machine or domain] [: optional port]

format


10) Czym są kontrakty dupleksowe w WCF?

W programie WCF do komunikacji z klientem używana jest komunikacja dwustronna lub wywołanie zwrotne. W różnych systemach transportowych Przesyłanie wiadomości dupleksowych w WCF odbywa się jak TCP, potok nazwany, a nawet HTTP. Łącznie jest to nazywane kontraktami dupleksowymi w programie WCF.


11) Wspomnij, jakie są różne tryby instancji w WCF?

Z konkretną instancją usługi WCF wiąże żądanie wiadomości przychodzącej, więc dostępne tryby to

 • Na połączenie: Ta instancja jest tworzona dla każdego wywołania, wydajna pod względem pamięci, ale wymaga utrzymania sesji
 • Na sesję: Dla pełnej sesji tworzone są instancje użytkownika
 • Pojedynczy: Tworzona jest jedna instancja, która jest współdzielona pomiędzy wszystkimi użytkownikami i współdzielona pomiędzy wszystkimi. Pod względem pamięci jest najmniej wydajny.

12) Wyjaśnij, czym jest serwer proxy usługi w Windows Communication Foundation?

W programie WCF serwer proxy usługi umożliwia aplikacjom interakcję z usługą WCF poprzez wysyłanie i odbieranie komunikatów. Jest to klasa obejmująca szczegóły usługi, takie jak ścieżka usługi, technologia wdrażania usługi, platforma i protokół komunikacyjny i tak dalej. Zatem gdy aplikacja wchodzi w interakcję z usługą za pośrednictwem serwera proxy, sprawia wrażenie, że komunikuje się z obiektem lokalnym.


13) Wyjaśnij, czym jest SOA?

SOA (Service Oriented Architectural) to zbiór usług, który określa, w jaki sposób dwie jednostki obliczeniowe będą się ze sobą komunikować w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności biznesowej, a także w jaki sposób jedna jednostka może pracować w imieniu innej jednostki.


14) Jakie są rodzaje kontraktów danych w WCF?

Istnieją dwa typy kontraktów danych

 • Data Contract: Atrybut używany do definiowania klasy
 • Członek danych: Atrybut używany do definiowania właściwości

15) Jakie są trzy typy menedżerów transakcji obsługiwanych przez WCF?

Typy menedżera transakcji obsługiwane przez usługę WCF to

 • light Weight
 • WS – transakcja atomowa
 • Transakcja OLE

16) Wymień różnicę między XMLSerializer i DataContractSerializer?

 DataContractSerializer Serializator XML
W przypadku programu WCF DataContractSerializer jest domyślnym serializatorem XMLSerializer nie jest domyślnym serializatorem
W porównaniu do XMLSerializer jest szybszy XMLSerializer jest wolniejszy
Służy do prostych schematów Jest używany w przypadku złożonych schematów

17) Wyjaśnij, jacy posłowie do Parlamentu Europejskiego są dostępni w WCF?

MEP oznacza wzorzec wymiany wiadomości. Dopuszczalne są trzy typy wzorców wymiany wiadomości.

 • Gram danych
 • Prośba i odpowiedź
 • dupleks

18) Nazwij przestrzeń nazw używaną do uzyskiwania dostępu do usługi WCF?

System.ServiceModel służy do uzyskiwania dostępu do usługi WCF


19) Wymień typy powiązań dostępne w WCF?

Typy powiązań dostępne w programie WCF to

 • Podstawowe wiązanie HTTP
 • Powiązanie NetTcp
 • Wiązanie WSHttp
 • Powiązanie NetMsmq

20) Wyjaśnij, czym jest DataContractSerializer?

Proces zmiany instancji obiektu na format przenośny i możliwy do przeniesienia nazywany jest serializacją, a serializacja danych nazywana jest DataContractSerializer.


21) Wspomnij, jakie są różne formaty adresu w WCF?

Różne formaty adresów w WCF to

 • Format adresu HTTP: à http:// host lokalny:
 • Format adresu TCP: net.tcp://host lokalny:
 • Format adresu MSMQ:ànet.msmq://localhost:

22) Co to jest REST i jaki jest problem z WCF REST i jak można go rozwiązać?

REST oznacza Representational State Transfer, do projektowania aplikacji sieciowych używany jest REST. Opiera się na bezstanowym, klienckim protokole komunikacyjnym z pamięcią podręczną. Powodem utworzenia WCF jest obsługa SOA, a nie REST. Utworzenie usługi HTTP REST przy użyciu WCF wymaga dużej konfiguracji. Aby pokonać to żmudne zadanie, ASP.NET web API został wprowadzony.


23) Wymień, jakie są różne poziomy izolacji dostępne w WCF?

Różne poziomy izolacji dostępne w programie WCF to

 • Przeczytaj Niezaangażowane
 • Przeczytaj Zaangażowany
 • Powtarzalny odczyt
 • Serializable

Te pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej pomogą również w Twoim życiu (ustach)

Share

Komentarze 4

 1. Avatar widjalakszmi mówi:

  bardzo mi to pomaga. więc myślę, że bardzo ci zależy na karierze.guru

 2. jest to bardzo przydatne z carrer.guru

 3. Avatar Ganesh Periasamy mówi:

  Bardzo ładna kolekcja. Mam tylko uwagę do pytania nr 14. Czy nie powinniśmy uwzględnić EnumMember w odpowiedzi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *