50 najpopularniejszych pytań i odpowiedzi podczas rozmów kwalifikacyjnych AJAX (aktualizacja 2024)

1) Czym jest Ajax?

Ajax jest w skrócie asynchroniczny JavaScript i XML. Jest to nowa technika używana do tworzenia lepszych, szybszych i bardziej interaktywnych systemów lub aplikacji internetowych. Ajax wykorzystuje asynchroniczny transfer danych pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW.

Technikę tę stosuje się, aby Internet był szybszy i przyjazny dla użytkownika. To nie jest język programowania.


2) Czym są aplikacje Ajax?

Aplikacje oparte na przeglądarce i aplikacje niezależne od platformy są używane przez Ajax.

Bezpłatne pobieranie pliku PDF: pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu AJAX


3) Ile typów wyzwalaczy dostępnych jest w panelu aktualizacji?

W panelu aktualizacji stosowane są dwa typy wyzwalaczy:

 • PostBackTrigger – działa to jako pełne ogłaszanie zwrotne i nie może działać asynchronicznie
 • AsyncPostBackTrigger — częściowe wysyłanie zwrotne asynchronicznie

4) Jakie są wszystkie elementy sterujące Ajaxu?

Poniżej znajdują się elementy sterujące Ajaxu:

 • Menedżer skryptów
 • Menedżer skryptówProxy
 • Aktualizuj panel
 • Postęp aktualizacji
 • Regulator czasowy

5) Jak nazywa się biblioteka DLL zawierająca zestaw narzędzi kontrolnych Ajax?

Ajaxcontroltoolkit.dll to biblioteka DLL używana w zestawie narzędzi kontrolnych Ajax, którą można pobrać z Internetu. Można go dodać w skrzynce narzędziowej lub skopiować bezpośrednio do folderu bin.
ajax_logo_by_gengns-svg


6) Jaka rola #&& w zapytaniu?

Znak # jest traktowany jako ogranicznik fragmentu w celu rozgraniczenia stanu historii, a znak && poprzedzający służy do sprawdzania informacji w ciągu zapytania.


7) Jak kontrolować czas trwania żądania Ajax?

Właściwość AsyncPostBackTimeout służy do kontrolowania czasu trwania żądania Ajax. Domyślna wartość tej właściwości to 90 sekund.

Przykład -

<asp:ScriptManager runat="server" id="sample" AsyncPostBackTimeout="40"/>

 


8) Jakie są zalety Ajaksu?

Oto zalety Ajaxu:

 • Wykorzystanie przepustowości – oszczędza pamięć, gdy dane są pobierane z tej samej strony.
 • Bardziej interaktywne
 • Szybsze pobieranie danych

9) Jakie są wady Ajaksu?

Oto wady Ajaxu:

 1. AJAX jest zależny od JavaScriptu. Jeśli występuje problem z JavaScriptem w przeglądarce lub w pliku OS, Ajax nie będzie obsługiwał
 2. Ajax może sprawiać problemy w wyszukiwarkach, ponieważ w większości swoich części wykorzystuje JavaScript.
 3. Kod źródłowy napisany w AJAX jest łatwo czytelny dla człowieka. W Ajaxie wystąpią pewne problemy związane z bezpieczeństwem.
 4.  Debugowanie jest trudne
 5.  Zwiększa rozmiar żądań
 6.  Powolne i zawodne połączenie sieciowe.
 7. Problem z przyciskiem Wstecz w przeglądarce podczas korzystania ze stron obsługujących AJAX.

10) Co to jest panel aktualizacji?

Panel aktualizacji to kontrolka serwera używana do aktualizacji określonej części strony internetowej. Menedżera skryptów należy używać zawsze, gdy używany jest panel aktualizacji. Korzystając z panelu aktualizacji, użytkownik nie może obsługiwać zewnętrznych elementów sterujących.


11) Jakie są dwie metody używane w międzydomenowych wywołaniach Ajax?

Istnieją dwie metody przesyłania danych między dwiema kolejnymi domenami bezpieczeństwa:

 • CORS – Cross Origin Resource Sharing i współpracuje z przeglądarkami internetowymi HTTP
 • JSONP – JSON z dopełnieniem, które działa z HTTP GET i w starszych przeglądarkach

12) Jakie technologie wykorzystuje Ajax?

AJAX wykorzystuje następujące technologie:

 • JAVASCRIPT
 • XMLHttpRequest
 • Model obiektu dokumentu (DOM)
 • rozsuwany HTML (XHTML)
 • Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

13) Jakie są wszystkie cechy Ajaxu?

Poniżej przedstawiono cechy Ajaxu i są one następujące:

 • Powiązanie danych na żywo
 • Renderowanie szablonów po stronie klienta
 • Deklaratywna instancja komponentów klienta
 • Wzorzec obserwatora na obiektach i tablicach JavaScript
 • Wywoływanie usług danych i kontekstów danych ADO.NET
 • Kontrola DataView

14) Co to jest JSON w Ajaxie?

JSON jest skrótem od JavaScript Object Notation.

JSON to bezpieczny i niezawodny format wymiany danych w języku JavaScript, który jest łatwy do zrozumienia zarówno dla użytkowników, jak i maszyn.


15) Jaka jest różnica między AJAX i JavaScript?

Różnice między AJAX i JavaScript są następujące:

AJAX

Javascript

AJAX wysyła żądanie do serwera i nie czeka na odpowiedź. W tym czasie wykonuje inne operacje na stronie JavaScript wysyła żądanie do serwera i czeka na odpowiedź
AJAX nie wymaga odświeżania strony w celu pobrania całej strony JavaScript zarządza i kontroluje stronę internetową po jej pobraniu
AJAX minimalizuje przeciążenie serwera, ponieważ skrypt musi zażądać tylko raz JavaScript wysyła żądanie, które za każdym razem aktualizuje skrypt

16) Jakie są komponenty architektury ASP.NET AJAX?

Istnieją dwa komponenty architektury AJAX:

 • Architektura klienta AJAX
 • Architektura serwera AJAX

17) Jakie są elementy sterujące wzmacniacza?

Kontrolki rozszerzające używają bloku kodu JavaScript, aby dodać nowe i ulepszone możliwości do ASP.NET.


18) Co to jest zestaw narzędzi AJAX Control Extender?

AJAX Control Toolkit to jeden z rozszerzeń służących do rozszerzania lub dodawania funkcjonalności kontrolek ASP.NET. Rozszerzenia używają bloku kodu JavaScript, aby dodać nowe i ulepszone możliwości do kontrolek ASP.NET.

Zestaw narzędzi AJAX Control Extender Toolkit można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej.


19) Gdzie nie można zastosować AJAX?

Użytkownicy nie mogą używać AJAX, jeśli

 • Jeśli strona musi wyświetlić się w wyszukiwarce
 • Jeśli przeglądarka nie obsługuje JavaScript
 • Jeśli użytkownik chce stworzyć bezpieczną aplikację

20) Jakie są wymagania wstępne, aby uruchamiać aplikacje AJAX na serwerze?

AJAX to wbudowana funkcjonalność .NET Framework 4.0, a aplikację AJAX można uruchomić po prostu instalując Microsoft Visual Studio 2010. Aby używać przedłużaczy w swoich aplikacjach, należy zainstalować zestaw narzędzi AJAX Control Toolkit i skopiować plik AjaxControlToolkit.dll do katalogu Bin aplikacji.


21) Co to jest framework AJAX?

ASP.NET AJAX to darmowa platforma do implementacji Ajax w aplikacjach internetowych asp.net. Służy do szybkiego tworzenia wydajnych i interaktywnych aplikacji internetowych, które działają we wszystkich przeglądarkach.


22) Jak sprawdzić, czy żądanie AJAX zostało zrealizowane?

Właściwość ReadyState służy do sprawdzania, czy żądanie AJAX zostało zakończone. Jeśli właściwość jest równa cztery, oznacza to, że żądanie zostało zrealizowane i dane są dostępne.


23) Czy do korzystania z Ajaxu wymagana jest znajomość JavaScript?

Tak, jeśli planujesz rozwijać nową funkcjonalność AJAX dla swojej aplikacji internetowej.


24) Jakie wszystkie przeglądarki obsługują AJAX?

Następujące przeglądarki obsługują AJAX:

 • Internet Explorer 5.0 i nowsze
 • Opera 7.6 i nowsze
 • Netscape 7.1 i nowsze wersje
 • Safari 1.2 i nowsze

25) Jak przetestować kod Ajax?

JSUnit to kod JavaScript po stronie klienta używany jako część JUnit. JSUnit został użyty w kodzie Ajax.


26) Czy Ajax jest nazywany platformą technologiczną, czy może stylem architektonicznym?

Ajax wspiera zarówno technologię, jak i styl architektoniczny.


27) W jaki sposób można debugować aplikacje AJAX?

Do debugowania używane są dwa narzędzia:

 • Skrzypek dla IE
 • Firebug dla Mozilli.

28) Jak możemy anulować XMLHttpRequest w AJAX?

Metodę Abort() można wywołać, aby anulować XMLHttpRequest w Ajax.


29) Czy przeglądarka z kodem AJAX jest kompatybilna z różnymi przeglądarkami?

Nie, obsługuje kompatybilność z różnymi przeglądarkami. Jeśli przeglądarki obsługują natywny obiekt JavaScript XMLHttpRequest, można go użyć.


30) Jaka jest nazwa obiektu używanego w żądaniu AJAX?

Obiekt XmlHttpRequest jest używany dla żądań Ajax.


31) Co jest warunkiem wstępnym dla panelu aktualizacji w Ajax

?

Menedżer skryptów jest niezbędny do korzystania z elementów sterujących panelu aktualizacji.


32) Ile paneli aktualizacji można wykorzystać na stronę?

Nie ma ograniczeń co do liczby paneli aktualizacji na stronę.


33) Co to jest Menedżer skryptów?

Menedżer skryptów pomaga zarządzać skryptem AJAX po stronie klienta. Menedżer skryptów działa jako mediator, ponieważ AJAX zależy od JavaScript. Każda strona korzystająca z AJAX ma menedżera skryptów umożliwiającego włączenie bibliotek AJAX.


34) Jak można tworzyć obiekty Ajax?

Do tworzenia obiektów Ajax można zastosować następującą składnię:

Var sample = New ajaxObject('path of the page')

35) Jakie są protokoły używane przez Ajax?

 • GET lub POST protokołu HTTP
 • XMLHttpRequest do wysyłania żądania do serwera WWW
 • Używa JSON do komunikacji pomiędzy klientem a serwerem
 • Dane zakodowane w formacie UED lub URL

36) Jakie są wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem Ajaxu?

Problemy związane z bezpieczeństwem, które można napotkać

 • Kiedy wywołania Ajax są wysyłane zwykłym tekstem, może to prowadzić do poznania szczegółów bazy danych
 • Możliwe jest również wstawianie skryptów, a osoby atakujące mogą łatwo przedostać się do systemu

 37) Jak możemy obsługiwać równoczesne żądania?

Funkcje JavaScript powinny być napisane tak, aby obsługiwały współbieżne żądania, a funkcję wywołania zwrotnego można przekazać jako parametr. Parametry te przekazywane są do obiektu AjaxInteraction(URL, wywołanie zwrotne).


38) Zdefiniuj rolę Panelu Aktualizacji?

Panel aktualizacji służy do dodawania funkcjonalności do istniejących aplikacji ASP.NET. Korzystając z częściowego renderowania strony, można ją wykorzystać do aktualizacji treści. Odświeżanie może dotyczyć części strony zamiast całej strony.


39) Czy możemy używać zagnieżdżonego panelu aktualizacji w Ajaxie?

Tak, możemy użyć zagnieżdżonego panelu aktualizacji w Ajaxie. Panele aktualizacji można zagnieżdżać, aby mieć większą kontrolę nad odświeżaniem strony.


40) Jakie są rodzaje postów w Ajaxie?

Istnieją dwa rodzaje wiadomości zwrotnych:

 • Synchroniczne ogłaszanie zwrotne
 • Asynchroniczne ogłaszanie zwrotne

41) Jak możemy poradzić sobie z obsługą wyjątków w Ajaxie?

ErrorTemplate, który jest znacznikiem podrzędnym Menedżera skryptów, służy do obsługi wyjątków w Ajax.


42) Jakie są składniki biblioteki klienta ASP.NET Ajax?

W bibliotece klienta Ajax używane są następujące komponenty:

 • Warstwa komponentów
 • Warstwa usług podstawowych
 • Warstwa zgodności przeglądarki

43) Jakie są elementy sterujące grupy Zarządzanie skryptami?

Kontrole grupy zarządzania skryptami to:

 • Menedżer skryptów
 • Menedżer skryptówProxy

44) Jakie są różne typy danych obsługiwane przez JSON?

JSON obsługuje następujące typy danych:

 • sznur
 • Numer
 • Boolean
 • Szyk
 • przedmiot
 • Null

45) Jakie są cele Ajaksu?

Podstawowe cele ASP.NET Ajax to:

 • Zmniejszona liczba trafień na serwer WWW
 • Zmniejszone obciążenie sieci
 • Interaktywny interfejs użytkownika
 • Neutralność platformy i architektury
 • Obsługa komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
 • Zapewnij środowisko po stronie serwera i klienta

46) Jaka jest różnica między wywołaniami proxy i bez proxy w AJAX?

Wywołania proxy są wykonywane poprzez obiekty pośredniczące, które można wywołać z klas PHP po stronie JavaScript w AJAX.

Wywołania bez proxy są wykonywane przy użyciu narzędziowych funkcji JavaScript, takich jak HTML_AJAX.replace() i HTML_AJAX.append() w AJAX.


47) Ile typów gotowych stanów w Ajaxie?

W Ajaxie są cztery gotowe stany:

 • Inicjalizacji
 • PROŚBA
 • Przetwarzanie
 • Gotowy

48) Jaka jest różnica pomiędzy RegisterClientScriptBlock, RegisterClientScriptInclude i RegisterClientScriptResource?

Poniżej znajdują się funkcje:

 • RegisterClientScriptBlock – Skrypt jest określony jako parametr ciągu.
 • RegisterClientScriptInclude — ustawiając atrybut źródłowy na adres URL wskazujący plik skryptu.
 • RegisterClientScriptResource — określa nazwę zasobu w zestawie. Atrybut source jest automatycznie wypełniany adresem URL przez wywołanie procedury obsługi HTTP, która pobiera nazwany skrypt z zestawu.

49) Które żądanie jest lepsze, Get czy Post?

Żądania AJAX powinny wykorzystywać żądanie HTTP GET, w którym dane nie zmieniają się dla żądanego adresu URL.

Podczas aktualizacji stanu na serwerze należy użyć protokołu HTTP POST. Jest to wysoce zalecane w przypadku spójnej architektury aplikacji internetowych.


50) Jakie są ograniczenia Ajaksu?

Aplikacja internetowa Ajax ma tendencję do dezorientowania użytkowników końcowych, jeśli przepustowość sieci jest niska i nie działa pełne ogłaszanie zwrotne.


Share

Komentarze 7

 1. Avatar Aziz i Rehman mówi:

  Dziękuję, świetne informacje

 2. Jeśli weźmiesz pod uwagę stan niezainicjowany „0”, to w sumie będzie to 5, ale nie bierzemy tego pod uwagę, więc będzie 4.

 3. Odpowiedź quizu na pytanie „Jaka jest nazwa obiektu używanego w żądaniu AJAX?” jest niepoprawny, powinien to być XMLHTTPRequest, ale wyświetla się informacja, że ​​jest to żądanie

  1. zaktualizowany! Dziękuję za zwrócenie uwagi

 4. Avatar ŚIWAMA AASHARA mówi:

  Twoja witryna jest najlepsza, dziękuję, proszę pana

 5. Avatar FAUSTYN SEMELA mówi:

  dziękuję jeszcze raz, twój wkład jest świetny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *