En İyi 20 MatLab Röportaj Soruları ve Cevapları (2024)

İşte hem yeni başlayanlar hem de deneyimli adaylar için hayallerindeki işi bulmaları için MatLab mülakat soruları ve cevapları.

1) MatLab nedir açıklayınız? MatLab nerede uygulanabilir?

MatLab, görselleştirme, sayısal hesaplama ve programlama işlevi için etkileşimli bir ortama sahip üst düzey bir programlama dilidir. Matlab aşağıdaki gibi birçok durumda uygulanabilir:
 • Matris manipülasyonlarına izin verir
 • Fonksiyonların ve verilerin grafiğinin çizilmesi
 • Algoritmaların uygulanması
 • Kullanıcı arayüzlerinin oluşturulması
 • Veri analizi
 • Algoritma geliştir
 • Modeller ve uygulamalar oluşturun
 • Diğer dillerde yazılmış programlarla arayüz oluşturma (C++, C, Java ve Fortran)

Ücretsiz PDF İndir: MatLab Mülakat Soruları


2) MatLab nelerden oluşur?

MatLab beş ana bölümden oluşur
 • MatLab Dili
 • MatLab çalışma ortamı
 • Grafikleri İşle
 • MatLab fonksiyon kütüphanesi
 • MatLab Uygulama Programı Arayüzü (API)

3) MatLab API'yi (Uygulama Programı Arayüzü) açıklar mısınız?

MatLab API, Fortran yazmanızı sağlayan bir kütüphanedir ve C programları MatLab ile etkileşime giren. MatLab'dan rutinleri çağırmak, Mat dosyalarını okumak ve yazmak ve Matlab'ı bir hesaplama motoru olarak çağırmak için olanaklar içerir.

4) Matlab'ın sunduğu döngü türleri nelerdir?

Matlab aşağıdaki gibi döngüler sağlar
 • Döngü sırasında
 • Döngü için
 • İç içe geçmiş döngüler

5) MatLab'ın izin verdiği operatörleri listeler misiniz?

Matlab aşağıdaki Operatörlere izin verir
 • Aritmetik operatörler
 • İlişkisel Operatörler
 • mantıksal Operatörler
 • Bitsel İşlemler
 • İşlemleri Ayarla
MatLab Mülakat Soruları
MatLab Mülakat Soruları

6) Simulink nedir açıklayınız?

Simulink, MatLab'a eklenen bir üründür; dinamik sistemlerin modellenmesi ve analizi için etkileşimli, simüle edici, grafiksel bir ortam sağlar.

7) MatLab'da çok boyutlu dizileri işlemek mümkün mü?

Evet, MatLab'da çok boyutlu dizileri işlemek mümkündür. Matlab'ın dahili veri yapısı iki boyutlu bir matrisle sınırlıdır. Ancak Matlab'da çok boyutlu dizileri işlemek için Matlab dilinde kendi fonksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz.

8) MatLab'ın fft rutinlerinde kullanılan işaret kuralının ne olduğundan bahsedin.

MatLab'ın fft rutinlerinde kullanılan işaret kuralı toplam(x(i)*exp (-j*i*k/N)) olarak tanımlanır ve toplam (x(i)exp(j*i*k/N)) olarak tanımlanmaz. İlk versiyon mühendisler tarafından, ikincisi ise matematikçiler tarafından kullanılıyor.

9) Adi Diferansiyel Denklemleri (ODE) çözmek için gereken dört temel fonksiyon nedir?

MatLab'ın ODE'leri çözmesi gereken dört temel fonksiyon şunlardır:
 • Dörtlü
 • Quad8
 • ODE23
 • ODE45

10) Polinomların MatLab'da nasıl temsil edilebileceğini açıklayın?

MatLab'da bir polinom bir vektörle gösterilir. MatLab'da bir polinom oluşturmak için polinomun her bir katsayısını vektöre azalan sırada girin
Mat Laboratuvarı
Mat Laboratuvarı

11) MatLab'ın yazılmasına izin verdiği program dosyalarının türü nedir?

Matlab iki tür program dosyasına izin verir
 • Senaryo: .m uzantılı bir dosyadır. Bu dosyalara birlikte yürütmek istediğiniz komut dizisini yazar. Girişleri kabul etmez ve herhangi bir çıkış döndürmez
 • fonksiyonlar: Ayrıca .m uzantılı dosyalardır. Fonksiyonlar girişleri kabul edebilir ve çıkışları döndürebilir.

12) MatLab Yolunun nasıl değiştirileceğini açıklayın?

MatLab Yolunu değiştirmek için PathTool GUI'sini kullanın. Ayrıca, geçerli yolu tekrar 'pathdef.m'ye yazmak için komut satırından yol dizinleri eklemeyi kullanabilir ve yolu rc'ye ekleyebilirsiniz. 'pathdef.m' için yazma izniniz yoksa, pathrc farklı bir dosyaya yazılabilir, 'startup.m' dosyanızdan çalıştırabilirsiniz.

13) MatLab'da LaTex nedir açıklayınız?

MatLab, Yunan harflerinin eklenmesine veya grafiklerdeki yazı tipi boyutunun ve görünümünün değiştirilmesine olanak tanıyan doğal olarak basit LaTex kodlamasını yönetir.

14) Çift Olmayan Bir Matrisi nasıl önceden tahsis edebileceğinizi açıklayın?

Çift olmayan bir matrisi tutmak için bir bellek bloğunun önceden tahsis edilmesi, bellek açısından verimlidir. Bir matris için bellek blokları tahsis edilirken sıfırlar matrise önceden tahsis edilir. Belleği önceden ayırmaya yönelik işlevler şunlardır: int8(), örnek matris =int8(zeros(100)); Repmat işlevi tek bir çift matris oluşturmak için kullanılır, örnek matris2=repmat(int8(0), 100, 100)

15) Xmath-Matlab nedir? Xmath özelliklerinden bahseder misiniz?

Xwindow iş istasyonları için Xmath, etkileşimli bir komut dosyası oluşturma ve grafik ortamıdır. X-matematik özellikleri aşağıdadır
 • OOP özelliklerine sahip komut dosyası dili
 • LNX ve C dili uyumlu kütüphaneler
 • GUI özelliklerine sahip bir hata ayıklama aracı
 • Renkli grafikler işaretlenebilir ve tıklanabilir

16) MatLab'da kullanılan grafik sistemini adlandırın?

MatLab'da kullanılan grafik sistemi tanıtıcı grafikler olarak bilinir. Yüksek seviyeli ve düşük seviyeli komutlara sahiptir.
 • Yüksek Seviye Komutlar: Üst düzey komut, 2D ve 3D sunum grafikleri için görüntü işleme, veri görselleştirme ve animasyon gerçekleştirir
 • Düşük Seviye Komutları: Grafik görünümünün tam olarak özelleştirilmesi ve eksiksiz grafik kullanıcı arayüzünün oluşturulması

17) MatLab'da M-file ve MEX dosyaları nedir açıklayınız?

M dosyaları: Bunlar yalnızca çalışma zamanında yorumlanan düz bir ASCII metnidir. Bunlar .m uzantılı metin dosyalarında saklanan alt programlara benzerler ve M dosyaları olarak adlandırılırlar. MatLab'ın çoğu için geliştirme M dosyaları kullanılır. MEX dosyaları: Bunlar temel olarak çalışma zamanında doğrudan MatLab uygulamasına bağlanan yerel C veya C++ dosyalarıdır. MEX dosyaları MatLab uygulamasını çökertecek verimliliğe sahiptir.

18) Matlab'da İnterpolasyon ve Ekstrapolasyon nedir açıklayınız? Türleri nelerdir?

 • İnterpolasyon: Farklı veri noktaları arasındaki fonksiyon değerlerinin çıkarılması dizi İnterpolasyon olarak anılır
 • Ekstrapolasyon: Dizideki uç noktaların ötesindeki fonksiyon değerlerini bulmaya Ekstrapolasyon denir.
İki tip Enterpolasyon ve Ekstrapolasyon vardır:
 • Doğrusal İnterpolasyon ve Ekstrapolasyon
 • İkinci Dereceden İnterpolasyon ve Ekstrapolasyon

19) Matlab'da bulunan yaygın araç kutularından bazılarını listeler misiniz?

Matlab'daki yaygın araç kutularından bazıları şunlardır:
 • Kontrol Sistemi
 • Bulanık mantık
 • Görüntü işleme
 • LMI kontrolü
 • Nöral ağlar
 • Sağlam Kontrol
 • Sistem Tanımlama

20) Matlab'da Get ve Set Nedir?

Get ve Set fonksiyonlarına getter ve setter fonksiyonları denir. Özellikleri atamak için ayarlayıcı işlevler kullanılırken özelliklere erişim için alıcı işlevleri kullanılır. Bu röportaj soruları aynı zamanda sözlü konuşmalarınıza da yardımcı olacaktır.
paylaş

8 Yorumlar

 1. Matlab'da bir fonksiyon blok diyagramı nasıl elde edilebilir?

 2. Avatar Ashwin Kartheeban diyor ki:

  Hatalısınız.
  ÇOK BOYUTLU DİZİ MÜMKÜN VE DAHİLİ MEVCUTTUR.

  Geri kalan her şey yolunda.

  1. Avatar Guru99 diyor ki:

   Teşekkürler! şimdi düzeltildi

 3. Avatar Amanjot diyor ki:

  Gerçekten bilgi dolu.

  1. Avatar Hanumantha SL diyor ki:

   Bu web yaratıcıları sayesinde mezunlar için çok faydalı

 4. Avatar sultan diyor ki:

  1.matlab simulinkten farklı mı? evet ise nasıl?

 5. Avatar sohaib malik diyor ki:

  1. Kullanıcıdan 'n' girdi alan bir program uygulayın. Kullanıcı 'n' değerini belirleyecektir. Program kullanıcı tarafından girilen en büyük tamsayıyı belirleyecektir.
  bana bu programın çözümünü ver

  1. açık;
   clc;
   Prompt1 = “Giriş sayısını giriniz”;
   n = giriş(istem1);
   dizi= sıfırlar(1,n);
   i=1:n için
   arr(i) = input(“insert ” + sayı2str(i) + ” sayı: “);
   son
   [maks,loc_maks] = maks(dizi);

   display(“maksimum sayı “+ sayı2str(max) +” ve konum “+ sayı2str(loc_max));

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *