En İyi 40 İnşaat Mühendisi Mülakat Soruları ve Cevapları (2024)

İşte hem yeni hem de deneyimli İnşaat Mühendisi adaylarının hayallerindeki işi bulmaları için İnşaat Mühendisliği mülakat soruları ve cevapları.

1) İnşaat yöneticisinin sorumlulukları nelerdir?

Bir inşaat yöneticisinin sorumlulukları şunlardır:

• Maliyet tahminleri
• Seçilen malzemelerin ön satın alımı
• Teklif verme aşaması için teklif sahiplerinin seçimi
• Tekliflerin analizi
• İnşaat sözleşmesi müzakereleri
• İnşaat Planlama ve İzleme
• İnşaatın maliyet kontrolü
• İnşaat denetimi

Ücretsiz PDF İndir: İnşaat Mühendisi Mülakat Soruları ve Cevapları


2) İnşaat sahasındaki işçiler için potansiyel risk faktörlerini sıralayın?

İnşaat sahasındaki işçiler için potansiyel risk faktörleri

• Yüksekten düşme
• İskele ve Hendek Çökmesi
• Elektrik çarpması ve ark patlaması
• Tekrarlayan hareket yaralanmaları
• Kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanılmaması


3) OSHA uyumluluğu nedir?

OSHA, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası anlamına gelir; Amacı, çalışanların ve işçilerin sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılamaktır. ABD genelindeki tüm endüstriyel segmentler ve şirket ofisleri tarafından takip edilen bir sağlık ve güvenlik standardıdır.


4) Depolama sahasının bileşiminin nelerden oluştuğunu belirtiniz?

Güvenli depolama için dört kritik unsur vardır

• Alt satır
• Sızıntı suyu toplama sistemi
• Bir kapak
• Doğal hidrojeolojik ortamlar


5) İnşaat projesi için hangi sermaye maliyeti dikkate alınmalıdır?

• Arazi edinimi ( Montaj, holding ve iyileştirme)
• Planlama ve fizibilite çalışmaları
• İnşaat (Malzeme, ekipman ve işçilik)
• İnşaat finansmanı (Banka kredisi)
Sigorta ve inşaat sırasındaki vergiler
• Sahibinin genel ofis giderleri
• Denetim ve test
• İnşaata dahil olmayan ekipman ve mobilyalar
• Saha denetimi, mimari ve mühendislik tasarımı

İnşaat Mühendisliği Mülakat Soruları
İnşaat Mühendisliği Mülakat Soruları

6) İnşaat sektöründe maliyet ve izleme giderlerini tahmin etmek için kullanılan yazılımlardan bazılarını listeler misiniz?

çetele sistem
• Adaçayı
• Maxwell Sistemi
• Birinci sınıf inşaat yazılımı
• eKalkış
• İnşaat ortağı vb.


7) Betonarme nedir?

Betonarme, yapıya ekstra güç veren çelik çubuklar veya ağlara sahiptir.


8) Farklı vakıf türleri nelerdir?

Üç ana temel türü şunlardır:

• Bodrum: Burada öncelikle bodrum hazırlanır ve üzerine bina inşa edilir.
• Gezinme alanı: Gezinme alanı yükseltilmiş bir temeldir, zeminin üzerinde inşa edilmiştir ve altından geçmesi için yeterli alana sahiptir.
• Döşeme: Bu temelde beton doğrudan zeminde açılan çukura dökülür.


9) Hibrit Fondöten nedir açıklayınız?

Hibrit Temel genellikle yüksek katlı binalar için kullanılır; hem toprakla desteklenen şilte hem de kazıklardan oluşur. Bu tür bir temel, yerleşim miktarının azaltılmasına yardımcı olur.


10) Yıkımın yaygın yolları nelerdir?

• Hidro-yıkım
• Basınç Patlaması
• Sökme


11) Yüzer döşeme temeli nedir açıklayınız?

Yüzer beton temel, iki kalın betonarme levha arasında kalın betonarme duvarların oluşturduğu bir ızgaradan oluşan içi boş mattan oluşan bir tür mat temeldir.


12) Neyin yanıp söndüğünü açıklayın?

Yanıp sönme, bir binadaki derzleri su girişine karşı yalıtmak ve korumak için yapılan genişletilmiş bir yapıdır. Kesişen çatılara, duvarlara ve parapetlere flaşör monte edilir.


13) Farklı çatı sistemlerinden bahseder misiniz?

• Arduvaz veya Taş çatılar
• Ahşap kiremit çatılar
• Metal çatı kaplama sistemleri


14) İnşaat sırasında yerel idare tarafından yapılan denetimlerin aşamaları nelerdir açıklar mısınız?

İnşaat sırasında çeşitli denetimler şunları içerir:

• Saha Denetimi
• İnşaat öncesi veya ilk inşaat denetimi
• Temel muayenesi (beton yerleştirilmeden önce)
• Çerçeve denetimi (çerçeveyi yalıtmadan veya kaplamadan önce)
• Yalıtım muayenesi (Yalıtım tamamlandıktan sonra)
• Son denetim (tüm inşaat tamamlandıktan ve izinler alındıktan sonra)


15) İnşaatın bitiminde yapılan kontrollerden bazılarını listeler misiniz?

İnşaatın dış cephesinde yapılan kontrollerin bir kısmı

• Yardımcı bağlantılar
• Drenaj
• İstinat duvarları
• Dolgu malzemesinin sıkıştırılması
• Açılışta kalafatlama
• Fırtına kanalizasyon sistemi
• Güvenlik sağlanması (teraslar, sundurmalar, alanlar)
• Aksesuar binaları
• Kaldırım kenarları
• Nem nüfuzuna karşı koruma
• Konut yapısının tasarımı


16) Alternatif teklif nedir açıklayınız?

Alternatif teklif, teklifte belirtilen esas teklif tutarından düşülecek veya eklenecek tutardır. Alternatif malzeme veya inşaat yöntemlerinin kullanılması durumunda alternatif teklif sunulur.


17) Değişiklik emri talebi nedir açıklayınız?

Değişiklik emri talebi, sözleşme bedelinin düzeltilmesini veya sözleşme süresinin uzatılmasını talep eden, mal sahibi tarafından düzenlenen veya verilen yazılı bir belgedir. Genellikle mimar veya mal sahibinin temsilcisi tarafından verilir.


18) İnşaat maliyeti neleri kapsar, neleri kapsamaz?

İnşaat maliyeti malzeme, işçilik, ekipman ve hizmetleri, yüklenicinin genel giderlerini ve karını ve diğer doğrudan inşaat maliyetlerini kapsar. Mimar, müşavir veya mühendislere ödenen tazminatları, arazi bedelini ve malikin sorumluluğundaki diğer masrafları kapsamaz.


19) Kritik Yol Yöntemi (CPM) nedir açıklayınız?

Kritik Yol Yöntemi, inşaatta yer alan ilgili görev ve faaliyetleri sembolik bir diyagram aracılığıyla temsil etme stratejisi ve yöntemidir.


20) Yıkılan duvarlar nedir?

Arsanızı veya evinizi komşunuzun evinden ayıran sınır için ölüm duvarı kullanılır


21) İşçilik ve malzeme ödeme bonosu nedir?

Mal sahibi ile ana yüklenici arasında bir bağdır. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak tüm işçilik, malzeme, ekipman veya hizmetler için ödeme yapmaması durumunda mal sahibine ödeme yapmayı garanti etmesi durumunda.


22) Hak edimi nedir açıklayınız?

Mal sahibi tarafından yükleniciye yapılan bir ödemedir; tamamlanan iş ile depolanan malzeme ile önceden belirlenmiş bir değer çizelgesi veya birim maliyetler arasındaki farktır.


23) Yapısal çerçeve veya sistem nedir açıklayınız?

Yapısal çerçeveler, bir temel üzerinde kiriş ve kolonlardan oluşan yük taşıyan bir düzenektir. Normalde kolonlar ve kirişler genellikle şantiye dışında üretilir ve şantiyede monte edilir.


24) İmar izni nedir açıklayınız?

İmar izni, arazinin belirli bir amaç için kullanılmasına izin veren kentsel otorite tarafından verilen bir belgedir.


25) Hacizin serbest bırakılması nedir açıklayınız?

Hacizin iptali, bir projeye işçilik, malzeme veya profesyonel hizmet sağlayan kişi veya firma tarafından düzenlenen ve proje mülküne karşı tamircinin hacizini serbest bırakan yazılı bir belgedir.


26) Mimar Tarafından Hazırlanan Sözleşme Nedir?

Mimar Tarafından Hazırlanan Sözleşme, mimar tarafından şirket içinde mal sahibi ile mimar arasında hazırlanan ve genellikle imzalanmadan önce bir avukat tarafından incelenen bir sözleşmedir. Bu bir yasal Sözleşme, her iki taraf için de yeterli yasal koruma da dahil olmak üzere tüm hüküm ve koşulları içerir.


27) Mimar cetvelindeki 1/8 neyi ifade eder, açıklayınız?

Cetveldeki 1/8 aslında çizimdeki 1/8 inç'i 1 ayağa dönüştüren bir ölçektir. 1/8”= 1 feet ölçekli bir çizimi temsil eder.


28) Mimarın işine yarayabilecek bazı yazılım programlarını listeler misiniz?

AutoCAD
Revit
• 3ds Max
• Eskiz
Photoshop
• Adobe yaratıcı paketleri
Microsoft ofis
• Dijital medya


29) Mimar olmak için gerekli becerilerin neler olduğunu açıklayınız?

• Model tasarlamaya ilişkin kavramsal anlayış
• Bilgisayar ve mimarla ilgili yazılım programları hakkında temel bilgi
• Mühendislik yeteneği
• İş yeteneği
• Hukuk bilgisi
• 3D modellerin tasarlanması


30) Mimarın herhangi bir projeye başlamadan önce nelere dikkat etmesi gerekir?

• Sahibinin uygun planlama iznine sahip olup olmadığı
• Binanın belirli bir listelenmiş derece onaylı olup olmadığı
• Maliyeti de içeren inşaat aletleri ve malzemeleri bilgisi
• Çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekiyor


31) CAD'de farklı boyut araçlarını nasıl kullanabileceğinizi açıklayın? Mevcut farklı boyutlar nelerdir?

CAD kullanıyorsanız ve ölçü araçlarını kullanmak istiyorsanız CAD>Boyutlar bölümüne giderek aşağıdaki gibi çok çeşitli boyutlara erişebilirsiniz.

• Manüel boyutlar
• İç boyutlar
• Otomobilin dış boyutları
• Otomobilin iç boyutları
• Uçtan uca boyutlar
• Noktadan noktaya boyutlar
• Açısal boyutlar
• Geçici boyutları görüntüle
• Nesneleri boyutları kullanarak taşıma


32) CAD'de boyut için ekranı nasıl kapatabileceğinizi açıklayın?

Boyutlarınızın gösterimi CAD'de kapatılabilir, bunun için Kat Planı Görünümü'ne gitmeniz ve aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.

• Etkin kat planı bölümünde Araçlar – Görüntüleme Seçenekleri'ni seçin.
• Boyutlar-Otomatik ve Boyutlar-Manuel katmanlarına ilerleyin ve Disp sütunundaki onay işaretlerini kaldırın.
• Tamam'a tıkladığınızda planınızdaki boyutların görüntüsü kapatılacaktır.


33) İnşaat mühendisiniz için en iyi uygulamalar hangileridir?

En iyi uygulamalardan bazıları

• Evernote
• ÇELİK
• Dropbox
• Instagram
• Eskiz defteri
Photoshop Ekspres
• Flipboard
• Sihirli Plan
• Houzz
AutoCAD Ws


34) Ahşap zona nedir?

Ahşap kiremitler dikdörtgen şeklinde olup, dış yüzeye çivilenen çıta veya levhalara benzerler. Kiremit, bina için geleneksel bir hava koşullarına dayanıklılık yöntemidir.


35) Mimarların çözmesi gereken ortak sorunlardan bazılarını sıralar mısınız?

• Müşteri ne istediğinden emin olmadığında
• Sınırlı bir bütçe olduğunda
• Müşterinin standart tasarım maliyeti karşılığında özel tasarım talep etmesi durumunda
• Mimarın sınırlı alanla çalışması gerektiğinde


36) Yerden tavana kitaplık nasıl yapılır?

Tabandan tavana kitaplık oluşturmak için

• İlk önce zemin ile tavan arasındaki mesafeyi ölçün
• Bu mesafenin uzunluğunda iki tahta kesin
• İstediğiniz genişlikte iki tahta kesin
• Üst ve alt panelleri 2 inçlik çivilerle yanlara tutturun. Her çivi arasında yaklaşık bir veya iki inç boşluk bırakın
• Üst ve alt panelleri 2 inçlik çiviyle yan panellere tutturun. Bu, kitaplığınızın bir çerçevesini oluşturacaktır. Rafları kitaplığa istediğiniz şekilde ekleyin ve ardından boyayın.


37) Standart çatı yüksekliği nasıl olmalı?

Yerleşik binalar için standart çatı yüksekliği bir veya iki kat yüksekliğinde olmalıdır. Çatıyı daha uzun yapmanız gerekmiyor ancak dışarıdan daha büyük görünmesini istiyorsanız, birden fazla katlı bir mansart çatı kullanın. Odanın çatısı eğimi değiştirilerek veya korkuluk eklenerek ayarlanabilir.


38) Çatı türlerini sıralayın?

• Yarım kırma çatı
• Hollandalı beşik çatı
• Beceri çatısı
• Gambrel çatı
• Martı rüzgarlı tavan
• Mansard çatısı
• Çan döküm çatı
• Testere dişi çatı
• Çatı vb.'yi izleyin.


38) Konsol balkon yaptırırken karşılaşılabilecek sorunların neler olabileceğini açıklayınız.

Konsol balkonlar genellikle desteklenmez ve dışarıya doğru uzanır, bu nedenle Konsol balkonlarda sorun

• Aşırı sapma veya sıçrama
• Güverte yapısının zayıflığı
• Evin iç kısmında çürüme ve su hasarı
• Evin içindeki eşitsizlikler
• Balkon fazla ağırlığı kaldıracak şekilde tasarlanmadığı için bahçecilik veya başka amaçlarla kullanılamaz.


39) Hangi bina için Ankastre balkonlar tercih edilir? Avantajları nelerdir?

Balkonlar esas olarak eski binaların güçlendirilmesi için tasarlanmıştır. Bu bağımsız balkon cephenin önünde dört sütunla desteklenmektedir. Braketlerle duvara desteklenirler.

Yerleşik balkonların avantajı

• Eski balkonlar sökülüp, binanın iç yapısını bozmadan cephenin hemen önüne yenileri dikilebilir.
• Çalışma evin dışında yapıldığından binanın iç kısmına müdahale edilmemektedir.


40) Mutfak adası inşa etmeden önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Bir mutfak adası inşa etmeye başlamadan önce dikkat etmeniz gerekenler

• Mutfak adasını ihtiyaca göre tasarlayın; yalnızca yemek pişirmek içinse daha az yer kullanın, aynı zamanda yemek yemek içinse buna göre tasarlayın
• Mutfak adanız için hangi cihazlara ihtiyacınız olduğunu listeleyin
• Sayacın ne kadar yüksek olması gerektiği
• Ne kadar depolama alanına ihtiyacınız var?
• Mutfak adasını çevreleyen çalışma tarafları, mutfak adası çevresinde minimum 42 inç alana sahip olmalıdır. Mutfağınızı daha sıkışık hale getirecekse Mutfak Adası'nı planlamayın.


41) Yapılı alan ile süper yapılaşmış alan arasındaki farkın ne olduğunu açıklayın?

• Yerleşik alan: Halı alanınızın yanı sıra duvarlar, sütunlar ve kanallarla kaplı alanı içerir. Genellikle halı bölgesinden %10 daha fazladır.
• Süper yapı alanı: Yapı alanınızın yanı sıra asansöre geçiş, merdivenler ve asansörler, spor salonu, kulüp vb. gibi bina olanakları olarak kullandığınız alanı içerir.


42) Oturma odasının ideal büyüklüğü küçükten büyüğe doğru nedir?

• Çok küçük boyutlu oturma odası= 7x10ft (odanın bir tarafındaki iki kişilik kanepeler için)
• Küçük oturma odası= 10x13ft (iki adet 2 kişilik kanepe için)
• Orta salon= 12×18 (3'lü kanepe için)
• Geniş salon= 15×20 (4 kişilik veya 5 kişilik kanepe için)

Bu mülakat soruları aynı zamanda yaşamınızda da yardımcı olacaktır.

paylaş

63 Yorumlar

 1. Avatar RAM SINGH MAURYA diyor ki:

  Röportaj için çok ilginç ve faydalı

  1. Avatar Krishna Chandra diyor ki:

   Çok güzel bir soru ve cevap

 2. Avatar Başavaraj diyor ki:

  Bana ayrıntılardan fazlasını ver. Sadece bitirmek istiyorum

 3. Avatar Ram uday sharma diyor ki:

  daha ilginç ve bilgi dolu materyallerdir.

 4. Çok güzel ve bitirme faaliyetlerine daha fazla ihtiyacımız var.

 5. Avatar Nikhil diyor ki:

  Çok güzel sorular ve cevapları da çok iyi açıklanmış.

 6. Avatar Sharifah diyor ki:

  Çok güzel ama bana daha fazla Soru ve cevap ver

 7. Çok güzel sorular ve cevapları da çok iyi açıklanmış.

 8. Avatar Monnyanthaky diyor ki:

  Çok güzel cevaplar teşekkürler

 9. Avatar Çannakeshava Reddy diyor ki:

  Kıdemli inşaat mühendisi için sorulan soruları lütfen gönderin

 10. Avatar RAnjana Chaturvedi diyor ki:

  güzel teknik bilgi

 11. Çok güzel ve faydalı bilgiler.

 12. Size çok yararlı bilgiler sağlıyoruz.

 13. Avatar Pandu Murmu diyor ki:

  Çok çok yararlı soru ve cevap.

 14. Avatar Pandu Murmu diyor ki:

  Çok basit bir cümle anlatmışsınız
  Çok teşekkür ederim.

 15. Avatar Kirpalsingh diyor ki:

  Bilginin temel düzeyde sağlanması Yeni inşaat mühendisi KpSingh için çok iyi

 16. Avatar amit dostum diyor ki:

  Çok güzel sorular.

 17. Avatar B.Mahesh diyor ki:

  Lütfen saha mühendislerine yeni başlayanlar için sorulan röportaj sorularını gönderin

 18. Avatar Harşal Kumbhar diyor ki:

  Çok teşekkürler..güzel ve her inşaat mühendisi faydalı oldu….

 19. Çok hoş teşekkürler..

 20. Avatar Rahul kumar diyor ki:

  Kolayca güzel bir şekilde anlatılmış

 21. Avatar Biswajit Halder diyor ki:

  Çok güzel bir soru ve cevap

 22. Avatar Triveni diyor ki:

  Çok teşekkür ederim efendim her öğrencinin anlaması ve çalışması kolaydır. Yapmaya devam edin efendim.

 23. Avatar Sukumar Dhali diyor ki:

  Çok güzel. İnşaat Mühendisleri için örnek ve sık sorulan sorular. Günlük pratiklerimiz ve gelecekteki röportajlarımız için gerekli. Teşekkürler.

 24. Avatar Chaitanya diyor ki:

  Teknik bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Başka sorularınız varsa lütfen bana gönderin.

 25. Avatar Muhammed Hakim diyor ki:

  Hizmetlerinizi gerçekten takdir ediyorum.

 26. Avatar Kvmakrişna diyor ki:

  Güzel veriler

 27. Avatar Falguni diyor ki:

  Gerçekten faydalı olacaktır. Lütfen biraz yapısal sorular ve yanıtlar verin.

 28. Avatar Ashish kumar diyor ki:

  İyi ama en azından

 29. Avatar Vinod Pawar diyor ki:

  Lütfen bu sitede sergilenen en önemli inşaat mühendisliği Soru girişi…Çok Güzel Soru ekranı…

 30. Avatar Dashrath kumar diyor ki:

  Çok faydalı….. Teşekkür ederim

 31. Avatar PULIMADDI SAI diyor ki:

  Dünyadaki inşaat mühendisliği rock'çılarının süper bilgisi……
  İnşaat mühendisliği büyük okyanuslardan biridir… ..

 32. Avatar Sujata Sunil Dhanawade diyor ki:

  Çok iyi anlatılmış…bilgi dolu 👍

 33. Avatar Manas Ranjan mishra diyor ki:

  Çok güzel soru

 34. Avatar Hamsa.N diyor ki:

  Daha fazla soru ve cevap istiyorum

 35. Avatar Kudiri diyor ki:

  Eğiticidir ve zengin bir şekilde anlaşılmıştır.

  Saygılarımla

 36. Avatar George Lampey diyor ki:

  Harika sorular

 37. Avatar fikru diyor ki:

  Yeni bilgilerin yayınlanması ve paylaşılması konusunda çok ilginç bir konaklama

 38. Avatar Nandita Mohanty diyor ki:

  Güzel 👍

 39. Avatar isaac diyor ki:

  Yollarda çalışan bakım teknisyeni için güzel sorular, olası sorular,
  Teşekkür

 40. Avatar G. Harish diyor ki:

  Güzel bilgi…!*

 41. Avatar Charbel Kahli diyor ki:

  Çok faydalı bilgiler, teşekkürler

 42. Avatar Kenneth diyor ki:

  Etkileyici sorular ve cevaplar, daha fazlası gerekli

 43. Avatar Terefe diyor ki:

  Mükemmel lütfen e-postam aracılığıyla inşaat mühendisiyle ilgili önemli şeyleri gönderin

 44. Avatar subbarao diyor ki:

  Çok güzel sorular ve cevaplar lütfen daha fazla soru verin.

 45. Avatar Enver Abdela Isak diyor ki:

  Şaşırtıcı ve vazgeçilmez bir inşaat mühendisliğidir Röportaj Soru-Cevap

 46. Avatar Wendy Zac diyor ki:

  Çok teşekkürler, gerçekten yardımcı oldunuz.
  İlgili konuları umursamam

 47. Teşekkür ederim. çok kullanışlı

 48. Avatar Amos Olakunle Ajibayo diyor ki:

  çok iyi.

 49. Avatar Mukesh kumar diyor ki:

  Çok güzel sorular
  Ama bu soruyu açıkla

 50. Avatar Bibhuti bhusan mohapatro diyor ki:

  İnşaat mühendisleri ve inşaat müteahhitleri için çok önemli noktalar.

 51. Avatar elewa başarısı diyor ki:

  Vay be çok güzel soru cevap

 52. Avatar ALS Prasad'ı diyor ki:

  Güzel bilgi paylaştığınız için teşekkürler.
  Mülakat sorularını bitirmek için bilgi paylaşabilir misiniz lütfen?

 53. Avatar Acil Servis Ravindra tiwari diyor ki:

  İnşaat mühendisinin en önemli soruları bunlar

 54. Avatar Anser Hüseyin diyor ki:

  İnşaat mühendisinin pratik yaşamında paylaştığınız ve yardımcı olduğunuz için teşekkürler..aalaw

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *