En İyi 50 Veri Yapısı Mülakat Soruları ve Cevapları

İşte hem yeni hem de deneyimli adayların hayallerindeki işi bulmaları için Veri Yapıları mülakat soruları ve cevapları.

1) Veri yapısı nedir?

Veri yapısı, verilerin düzenlenme ve değiştirilme şeklini ifade eder. Veri erişimini daha verimli hale getirmenin yollarını bulmaya çalışır. Veri yapısıyla ilgilenirken yalnızca tek bir veri parçasına değil, farklı veri kümelerine ve bunların birbirleriyle düzenli bir şekilde nasıl ilişki kurabileceğine odaklanıyoruz.


2) Dosya ve yapı depolama yapısı arasındaki farkı ayırt edin.

Her iki veri yapısı arasındaki temel fark, erişilen hafıza alanıdır. Bilgisayar sisteminin ana belleğini barındıran yapıyla ilgilenildiğinde buna depolama yapısı denir. Yardımcı bir yapıyla uğraşırken buna dosya yapıları diyoruz.

Ücretsiz PDF İndir: Veri Yapıları Röportaj Soruları ve Cevapları


3) İkili arama en iyi ne zaman uygulanır?

İkili arama, öğeler zaten sıralı veya sıralı olduğunda bir listeyi aramak için en iyi şekilde uygulanan bir algoritmadır. Liste ortasından başlayarak aranır; öyle ki ortadaki değer hedef arama anahtarı değilse, aramaya listenin alt yarısında mı yoksa üst yarısında mı devam edeceğini kontrol eder. Daha sonra bölme ve arama aynı şekilde devam edecektir.


4) nedir bağlantılı liste?

Bağlantılı liste, her düğümün kendisini takip eden düğüme bağlandığı bir düğüm dizisidir. Bu, veri depolama için zincir benzeri bir bağlantı oluşturur.


5) Tek boyuttaki tüm öğelere nasıl referans verirsiniz? dizi?

Tek boyutlu bir dizideki tüm öğelere başvuruda bulunmak için dizinli bir döngü kullanmanız gerekir. Böylece sayaç 0'dan dizi boyutu eksi bire kadar çalışır. Bu şekilde, döngü sayacını dizinin alt simgesi olarak kullanarak tüm öğelere sırayla başvurabilirsiniz.


6) Veri yapıları hangi alanlarda uygulanmaktadır?

Veri yapıları, verilerin dahil olduğu hemen hemen her açıdan önemlidir. Genel olarak verimli veri yapısını içeren algoritmalar şu alanlarda uygulanır: sayısal analiz, işletim sistemi, yapay zeka, derleyici tasarımı, veritabanı yönetimi, grafikler ve istatistiksel analiz bunlardan birkaçıdır.

Veri Yapıları Mülakat Soruları

7) LİFO nedir?

LIFO, Last In First Out'un kısa şeklidir. Verilere nasıl erişildiğini, saklandığını ve alındığını ifade eder. Bu şemayı kullanarak, en son depolanan veriler ilk önce çıkarılacak veriler olmalıdır. Bu aynı zamanda, ilk verilere erişim sağlamak için, bu ilk veriden önce depolanan tüm diğer verilerin öncelikle geri getirilmesi ve çıkarılması gerektiği anlamına gelir.


8) Sıra nedir?

Kuyruk, bir listeyi veya veri akışını simüle edebilen bir veri yapısıdır. Bu yapıda bir uca yeni elemanlar eklenir, diğer uçtan ise mevcut elemanlar çıkarılır.


9) İkili ağaçlar nedir?

İkili ağaç, iki düğüme, bir sol düğüme ve bir sağ düğüme sahip olan bir tür veri yapısıdır. Programlamada ikili ağaçlar bağlantılı liste yapılarının bir uzantısıdır.

İkili Arama Ağacı

10) Özyinelemeli bir fonksiyonla uğraşırken hangi veri yapıları uygulanır?

Özyineleme, kendisini bir sonlandırma koşuluna göre çağıran, yığından yararlanan bir fonksiyondur. LIFO kullanıldığında, özyinelemeli bir işleve yapılan çağrı, dönüş adresini kaydeder, böylece çağrı sona erdikten sonra çağıran işleve nasıl dönüleceğini bilir.


11) Yığın nedir?

Yığın, yalnızca en üst öğeye erişilebilen bir veri yapısıdır. Veriler yığında depolanırken, her veri aşağı doğru itilir ve en son eklenen veriler en üstte kalır.


12) İkili Arama Ağacını Açıklayın

İkili arama ağacı, verileri çok verimli bir şekilde alınabilecek şekilde saklar. Sol alt ağaç, anahtarları düğümün anahtar değerinden küçük olan düğümleri içerirken, sağ alt ağaç, anahtarları düğümün anahtar değerinden büyük veya ona eşit olan düğümleri içerir. Üstelik her iki alt ağaç da ikili arama ağaçlarıdır.


13) Çok boyutlu diziler nelerdir?

Çok boyutlu diziler, verileri depolamak için birden fazla dizinden yararlanır. Bir masa oyununda veri temsili, birden fazla sütunda saklanan verilere sahip tablolar gibi tek boyutlu indeksleme kullanılarak temsil edilemeyen verileri saklarken kullanışlıdır.


14) Bağlantılı listeler doğrusal mı yoksa doğrusal olmayan veri yapıları olarak mı kabul edilir?

Bağlantılı listeleri nereye uygulamayı planladığınıza bağlıdır. Depolamayı temel alırsanız bağlantılı listenin doğrusal olmadığı kabul edilir. Öte yandan, erişim stratejilerini temel alırsanız bağlantılı liste doğrusal olarak kabul edilir.


15) Dinamik bellek ayırma, verileri yönetmede nasıl yardımcı olur?

Dinamik bellek ayırma, basit yapılandırılmış veri türlerini depolayabilmenin yanı sıra, gerektiğinde genişleyen ve daralan bileşik yapılar oluşturmak için ayrı ayrı tahsis edilen yapılandırılmış blokları birleştirebilir.


16) FIFO nedir?

FIFO, İlk Giren İlk Çıkar anlamına gelir ve bir kuyrukta verilere nasıl erişildiğini temsil etmek için kullanılır. Veriler kuyruk listesine eklendi, en uzun olanı ilk önce kaldırılandır.


17) Sıralı liste nedir?

Sıralı liste, listedeki her düğümün konumunun, anahtar bileşeninin değerine göre belirlendiği, böylece listede gezindikçe anahtar değerlerin artan bir sıra oluşturduğu bir listedir.


18) Birleştirme sıralaması nedir?

Birleştirme sıralaması, verileri sıralamak için böl ve yönet yaklaşımıdır. Bir veri dizisinde, daha büyük sıralı listeler oluşturmak için bitişik olanlar birleştirilir ve sıralanır. Bu sıralanmış listeler daha sonra daha da büyük bir sıralanmış liste oluşturmak için yeniden birleştirilir ve bu, tek bir sıralı liste elde edene kadar devam eder.


19) NULL ve VOID'i ayırt edin

Null bir değerdir, oysa Void bir veri türü tanımlayıcısıdır. Null değeri verilen bir değişken boş bir değeri belirtir. Boşluk, işaretçilerin başlangıç ​​boyutuna sahip olmadığını tanımlamak için kullanılır.


20) Bağlantılı listenin birincil avantajı nedir?

Bağlantılı liste ideal bir veri yapısıdır çünkü kolayca değiştirilebilir. Bu, bağlantılı bir listeyi düzenlemenin, listede kaç öğe olduğuna bakılmaksızın çalışacağı anlamına gelir.


21) PUSH ve POP arasındaki fark nedir?

İtme ve açma, verilerin bir yığında saklanma ve alınma şekli için geçerlidir. Bir itme, verinin kendisine eklendiğini belirtir; bu da verinin yığına "itildiği" anlamına gelir. Öte yandan pop, veri alımını belirtir ve özellikle erişilen en üstteki veriyi ifade eder.


22) Doğrusal arama nedir?

Doğrusal arama, sıralı bir veri yapısında bir hedef anahtarın aranma şeklini ifade eder. Bu yöntemde listedeki her öğe kontrol edilir ve hedef anahtarla karşılaştırılır. İşlem, bulunana kadar veya dosyanın sonuna gelinene kadar tekrarlanır.


23) Değişken bildirimi bellek tahsisini nasıl etkiler?

Tahsis edilecek veya rezerve edilecek bellek miktarı, bildirilen değişkenin veri türüne bağlı olacaktır. Örneğin, bir değişkenin tamsayı tipinde olduğu bildirilirse, o değişken için 32 bitlik bellek alanı ayrılır.


24) Yığının yığına göre avantajı nedir?

Yığın yığına göre daha esnektir. Bunun nedeni, yığın için bellek alanının dinamik olarak tahsis edilebilmesi ve gerektiğinde tahsisinin kaldırılabilmesidir. Ancak yığının belleği bazen bu yığınla karşılaştırıldığında daha yavaş olabilir.


25) Sonek ifadesi nedir?

Sonek ifadesi, her operatörün işlenenlerini takip ettiği bir ifadedir. Bu formun avantajı, alt ifadeleri parantez içinde gruplamaya veya operatör önceliğini dikkate almaya gerek olmamasıdır.


26) Veri soyutlaması nedir?

Veri soyutlama, karmaşık veri sorunlarını yönetilebilir parçalara ayırmak için güçlü bir araçtır. Bu, başlangıçta ilgili veri nesnelerinin ve bu veri nesneleri üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerin, veri nesnelerinin nasıl temsil edileceği ve bellekte nasıl saklanacağı ile aşırı derecede ilgilenmeksizin belirtilmesiyle uygulanır.


27) İkili arama ağacına yeni bir öğeyi nasıl eklersiniz?

Eklenecek verinin benzersiz bir değer olduğunu (yani ağaçta mevcut bir giriş olmadığını) varsayarsak, önce ağacın boş olup olmadığını kontrol edin. Boşsa, yeni öğeyi kök düğüme eklemeniz yeterlidir. Boş değilse yeni öğenin anahtarına bakın. Kökün anahtarından küçükse, onu kökün sol alt ağacına, aksi halde kökün sağ alt ağacına yerleştirin.


28) Bir dizi için seçim sıralaması nasıl çalışır?

Seçim sıralaması oldukça sezgisel bir sıralama algoritmasıdır, ancak her zaman verimli olmayabilir. Bu süreçte, ilk önce en küçük eleman yerleştirilir ve eleman alt simge sıfırda olacak şekilde değiştirilir, böylece en küçük eleman ilk konuma yerleştirilir.

Alt dizide kalan en küçük eleman daha sonra 1'den n-1'e kadar olan alt simgelerin yanına yerleştirilir ve alt simge 1'deki elemanla değiştirilir, böylece ikinci en küçük eleman ikinci konuma yerleştirilir. Adımlar son öğeye kadar aynı şekilde tekrarlanır.


29) İmzalı ve imzasız sayılar hafızayı nasıl etkiler?

İşaretli sayılar söz konusu olduğunda, ilk bit pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirtmek için kullanılır, bu da size bir bit eksik kalır. İmzasız numaralarda, o numara için tüm bitler mevcuttur. Etki en iyi sayı aralığında görülür (işaretsiz 8 bitlik bir sayı 0-255 aralığına sahiptir, 8 bitlik işaretli sayı ise -128 ila +127 aralığına sahiptir.


30) Bir ikili ağacın sahip olabileceği minimum düğüm sayısı nedir?

Bir ikili ağaç minimum sıfır düğüme sahip olabilir; bu, düğümlerin NULL değerlerine sahip olması durumunda ortaya çıkar. Ayrıca ikili ağaçta 1 veya 2 düğüm bulunabilir.


31) Dinamik veri yapıları nelerdir?

Dinamik veri yapıları, program çalıştırıldıkça genişleyen ve daralan yapılardır. Verinin boyutuna göre ayarlanabildiği için verileri işlemek için esnek bir araç sağlar.


32) İşaretçiler hangi veri yapılarında uygulanır?

Bağlantılı listede kullanılan işaretçilerin veri yapısında çeşitli uygulamaları vardır. Bu kavramı kullanan veri yapıları arasında Yığın, Kuyruk, Bağlantılı Liste ve İkili Ağaç bulunur.


33) Tüm bildirim ifadeleri hafızada sabit bir rezervasyonla mı sonuçlanır?

Çoğu bildirimde işaretçiler hariç tutulur. İşaretçi bildirimi veri için bellek ayırmaz, ancak işaretçi değişkeninin adresi için ayrılır. Veriler için gerçek bellek tahsisi çalışma zamanı sırasında gerçekleşir.


34) DİZİLER nedir?

Dizilerle uğraşırken veriler, veri dizisindeki öğe numarasını ifade eden bir indeks kullanılarak saklanır ve alınır. Bu, verilere herhangi bir sırayla erişilebileceği anlamına gelir. Programlamada bir dizi, bir dizi indekslenmiş öğeye sahip bir değişken olarak bildirilir.


35) Öncelik kuyruğunu uygularken ihtiyaç duyulan minimum kuyruk sayısı nedir?

Bu durumda gereken minimum kuyruk sayısı ikidir. Bir sıra öncelikleri sıralamak için tasarlanmıştır, diğer sıra ise verilerin gerçek depolanması için kullanılır.


36) Hangi sıralama algoritması en hızlı olarak kabul edilir?

Pek çok sıralama algoritması türü vardır: hızlı sıralama, kabarcık sıralama, balon sıralama, taban sıralaması, birleştirme sıralaması vb. Her algoritma belirli bir veri yapısı ve veri kümesi için tasarlandığından hiçbiri en hızlısı olarak kabul edilemez. Sıralamak istediğiniz veri kümesine bağlı olacaktır.


37) STACK'i ARRAY'den ayırın.

Yığın bir LIFO modelini takip eder. Bu, veri erişiminin, ilk veri çıkarıldığında son verinin depolanacağı bir sırayı takip ettiği anlamına gelir. Öte yandan diziler belirli bir sıra izlemez ve bunun yerine dizi içindeki indekslenmiş öğeye başvurularak erişilebilir.


38) İkili arama ağacında arama yapmak için temel bir algoritma verin.

1.eğer ağaç boşsa hedef ağaçta değildir, aramayı sonlandırın
2. Ağaç boş değilse hedef ağaçtadır
3. Hedefin kök öğede olup olmadığını kontrol edin
4. Eğer hedef kök öğede değilse, hedefin kökün değerinden küçük olup olmadığını kontrol edin
5. Hedef kökün değerinden küçükse sol alt ağacı arayın
6. Aksi halde sağ alt ağacı arayın


39) Kuyruk nedir?

Dequeue çift uçlu bir kuyruktur. Bu, elemanların her iki uçtan da takılabildiği veya çıkarılabildiği bir yapıdır.


40) Kabarcık sıralaması nedir ve nasıl yapılır?

Kabarcık sıralaması, dizi gibi veri yapılarına uygulanabilecek bir sıralama tekniğidir. Bitişik elemanları karşılaştırarak çalışır ve eğer bozuksa değerlerini değiştirir. Bu yöntem, daha küçük değerlerin listenin en üstüne "balonlamasını" sağlarken, daha büyük değerin en alta düşmesini sağlar.


41) Bağlantılı listenin bölümleri nelerdir?

Bağlantılı bir listenin genellikle iki bölümü vardır: baş ve kuyruk. Baş ve kuyruk arasında gerçek düğümler bulunur. Tüm bu düğümler sırayla bağlanır.


42) Seçim sıralaması nasıl çalışır?

Seçimli sıralama, listeden en küçük sayıyı seçip en öne yerleştirerek çalışır. Bu işlem listenin sonuna doğru ikinci konum için tekrarlanır. En basit sıralama algoritmasıdır.


43) Grafik nedir?

Grafik, bir dizi sıralı çift içeren bir tür veri yapısıdır. Bu sıralı çiftlere kenarlar veya yaylar da denir ve verilerin saklanıp alınabileceği düğümleri bağlamak için kullanılır.


44) Doğrusal veri yapısını doğrusal olmayan veri yapısından ayırın.

Doğrusal veri yapısı, veri elemanlarının birbirine bitişik olduğu bir yapıdır. Doğrusal veri yapısına örnek olarak diziler, bağlantılı listeler, yığınlar ve kuyruklar verilebilir. Öte yandan doğrusal olmayan bir veri yapısı, her bir veri öğesinin ikiden fazla bitişik veri öğesine bağlanabildiği bir yapıdır. Doğrusal olmayan veri yapısına örnek olarak ağaçlar ve grafikler verilebilir.


45) AVL ağacı nedir?

AVL ağacı, her zaman kısmen dengeli durumda olan bir tür ikili arama ağacıdır. Denge, alt ağaçların kökten yükseklikleri arasındaki fark olarak ölçülür. Bu kendi kendini dengeleyen ağacın, bu şekilde tasarlanan ilk veri yapısı olduğu biliniyordu.

AVL ağacı

46) Çift bağlantılı listeler nelerdir?

Çift bağlantılı listeler, veri öğeleri arasında geçişin her iki yönde de yapılabildiği özel bir bağlantılı liste türüdür. Bu, her düğümde biri sonraki düğüme, diğeri önceki düğüme bağlanan iki bağlantının bulunmasıyla mümkün olur.


47) Huffman'ın algoritması nedir?

Huffman'ın algoritması, verilen ağırlıklardan minimum ağırlıklı yol uzunluklarına sahip genişletilmiş ikili ağaçlar oluşturmak için kullanılır. Her veri öğesinin oluşma sıklığını içeren bir tablodan yararlanır.


48) Fibonacci araması nedir?

Fibonacci araması, sıralanmış bir diziye uygulanan bir arama algoritmasıdır. Hedef öğeye ulaşmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilen böl ve yönet yaklaşımını kullanır.


49) Özyinelemeli algoritmayı kısaca açıklayınız.

Özyinelemeli algoritma, bir sorunu daha küçük, yönetilebilir alt sorunlara bölerek hedefler. Bir alt problem işlendikten sonra bir özyinelemenin çıktısı, bir sonraki özyinelemeli sürecin girdisi olur.


50) Bağlantılı bir listede hedef anahtarı nasıl ararsınız?

Hedef anahtarı bağlantılı bir listede bulmak için sıralı arama uygulamanız gerekir. Her düğüm geçilir ve hedef anahtarla karşılaştırılır ve eğer farklıysa bir sonraki düğüme giden bağlantıyı takip eder. Bu geçiş, hedef anahtar bulunana veya son düğüme ulaşılana kadar devam eder.


Bu röportaj soruları aynı zamanda sözlü konuşmanıza da yardımcı olacaktır. Uzman ekibimiz bir liste hazırladı En yaygın İK turu mülakat soruları ve cevapları Veri Yapısı iş görüşmesi sırasında görüşmecilerin size sorabileceği sorular.

paylaş

55 Yorumlar

 1. Avatar anika diyor ki:

  Veri yapısı hakkında çok bilgilendirici ve temel bir soru.

  1. Avatar bayrak diyor ki:

   Güzel… ama yine de daha fazla konunun ele alınması gerekiyor.

 2. Avatar Nandhini diyor ki:

  tanq….benim için çok etkiliydi…

 3. Avatar Krishnendu diyor ki:

  çok yardımcı oldun, çok teşekkür ederim

 4. Avatar Angad diyor ki:

  Teşekkürler……. Bu bana gerçekten yardımcı oldu

 5. Avatar akhil; diyor ki:

  teşekkürler…bana çok yardımcı oldu…

 6. Avatar Vishwajeet diyor ki:

  teşekkürler bunlar en önemli sorular

 7. Avatar kavya diyor ki:

  çok yardımsever...

 8. Avatar Sharad diyor ki:

  Teşekkür ederim, çok yardımcı oldu

 9. Avatar Syeda anush Fatima diyor ki:

  Teşekkürler bu viva sesi benim için çok önemli ve sayfanızı bulduğuma çok sevindim teşekkürler efendim ♥
  Başarılar dilerim 😊

 10. Avatar Dilipkumar diyor ki:

  Full..tq'yi çok kullanın admin.

 11. Avatar Sreelatha diyor ki:

  Tq.bu benim için çok faydalı oldu

 12. Avatar Anju Ashok diyor ki:

  Çok yardımcı oldun teşekkürler

 13. Avatar Priya ora diyor ki:

  Güzel bir dizi soru

 14. Avatar Himanshu Joshi diyor ki:

  Buna veri yapısına ilişkin bazı zor soruları da koyabilir misiniz?

 15. Avatar Deekshitha diyor ki:

  Tq bize çok yardımcı oldu

 16. çok bilgilendiriciydi

 17. Avatar Süleyman mamo diyor ki:

  İlginç. Ve yararlı bir şekilde onu silip at

 18. çok bilgilendirici ve yararlı…

 19. Avatar pratik diyor ki:

  Tysm.. Bana çok yardımcı oldu..

 20. Avatar Premalatha v diyor ki:

  Veri yapılarına ilişkin görüşmeye dayalı sorular hakkında net bir fikre sahibim.

 21. Avatar himani diyor ki:

  Teşekkürler çok yardımcı oldu

 22. Avatar Sumit diyor ki:

  Teşekkürler efendim…bugün benim vivam ve sanırım bunlar sorulacak en olumlu sorular…Çok teşekkürler..

 23. Avatar Pradnya Ravindra Giri diyor ki:

  Çok faydalı… Teşekkür ederim

 24. Avatar Pavani Andanapalli diyor ki:

  Iam
  Devlet sınavlarına hazırlanmak .is dis kariyer.guru99 bana yardımcı oldu mu, değil mi lütfen bana cevap verebilir misiniz?

 25. Avatar Mübarek miyan diyor ki:

  Namaten

  Yararlı bir şekilde soru

 26. Avatar Rizwana diyor ki:

  Tqsm çok işime yaradı çok teşekkür ederim

 27. Avatar Jyothi diyor ki:

  çok bilgilendirici.. Hepsini bir araya getirdiğiniz için teşekkürler

 28. Avatar Alex Kirosso diyor ki:

  çok yardımcı oldun, çok teşekkür ederim

 29. Avatar siddhi balaji bok çukuru diyor ki:

  bunun için not

 30. Avatar Kiraz diyor ki:

  çok faydalı… anlaşılması kolay

 31. Avatar Ester diyor ki:

  Mükemmel!! öğrenme soruları ve cevapları gerçekten kolay ve basitti ve sonunda test en iyi fiyattı!!

 32. Avatar Sahithi diyor ki:

  Teşekkür ederim efendim

 33. Avatar s.vishnupriya diyor ki:

  çok güzel bir soru çok yardımcı oldun.

 34. Avatar Saiful diyor ki:

  Güzel...devam et.

 35. Avatar Naveen diyor ki:

  Bu kadar değerli soruları verdiğiniz için çok teşekkür ederim…

 36. Avatar milan sharma diyor ki:

  Güzel soru setleri ancak buna daha fazla soru eklenmesi gerekiyor

 37. Avatar galip diyor ki:

  çok teşekkürler

 38. Avatar KGC:-CEO diyor ki:

  Çok yardımcı oldu teşekkürler……………………….

 39. Avatar Guru99 diyor ki:

  teşekkür ederim

 40. Avatar gamze diyor ki:

  çok teşekkürler

 41. Avatar Anuşka Saha diyor ki:

  Gerçekten yardımcı oldu.

 42. Avatar utanmaz diyor ki:

  teşekkür ederim

 43. Avatar Priyanka diyor ki:

  Çok teşekkür ederim beyefendi

 44. Avatar manish kuamr yadav diyor ki:

  bu önemli sorular için teşekkürler

 45. Avatar Adil Ekber Ali diyor ki:

  Çok faydalıdır. lütfen birkaç konu daha ekleyin. Çok teşekkür ederim

 46. Avatar lokey diyor ki:

  İyi bir koleksiyon

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *