En Popüler 50 DataStage Mülakat Soruları ve Cevapları (2024)

Burada hem yeni başlayanlar hem de deneyimli Datastage geliştiricileri için hayallerindeki işi bulmaları amacıyla DataStage röportaj soruları ve yanıtları yer almaktadır.


1) Veri Aşamasını Tanımlayın?

Veri aşaması temel olarak veri ambarı veya veri reyonlarındaki birden fazla tabloyu doldurmak için çeşitli uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve yürütmek için kullanılan bir araçtır. Veritabanlarından veri çıkarıp bunları veri ambarlarına dönüştüren, Windows sunucularına yönelik bir programdır. IBM WebSphere Data Integration paketinin önemli bir parçası haline geldi.

Ücretsiz PDF İndir: Datastage Röportaj Soruları ve Cevapları


2) Kaynak dosyanın nasıl doldurulduğunu açıklayın?

Bir kaynak dosyayı, örneğin bir SQL sorgusu oluşturmak gibi birçok yolla doldurabiliriz. Kehanetveya satır oluşturucu çıkarma aracını vb. kullanarak.


3) DS işlerini içe ve dışa aktarmak için komut satırı işlevlerini adlandırın mı?

DS işlerini içe aktarmak için dsimport.exe kullanılır ve DS işlerini dışa aktarmak için dsexport.exe kullanılır.


4) Datastage 7.5 ile 7.0 arasındaki fark nedir?

Datastage 7.5'e daha sağlamlık ve sorunsuz performans için Prosedür Aşaması, Komut Aşaması, Rapor Oluşturma vb. gibi birçok yeni aşama eklenmiştir.


5) Datastage'de kesik veri hatasını nasıl düzeltebilirsiniz?

Kesilmiş veri hatası, ENVIRONMENT VARIABLE ' IMPORT_REJECT_STRING_FIELD_OVERRUN' kullanılarak düzeltilebilir.


6) Birleştirmeyi tanımlayın?

Birleştirme, iki veya daha fazla tabloyu birleştirmek anlamına gelir. İki tablo, her iki tablodaki Birincil anahtar sütunları temel alınarak birleştirilir.

Veri Aşaması Mülakat Soruları
Veri Aşaması Mülakat Soruları

7) Veri dosyası ile tanımlayıcı dosya arasında ayrım yapıyor musunuz?

Adından da anlaşılacağı üzere veri dosyaları veriyi, tanımlayıcı dosya ise veri dosyalarındaki verilere ilişkin açıklamaları/bilgileri içerir.


8) Datastage ile bilişim arasında ayrım yapıyor musunuz?

Datastage'de düğüm konfigürasyonu için bir bölümleme, paralellik kavramı vardır. Bilişimde düğüm konfigürasyonu için bölümleme ve paralellik kavramı yoktur. Ayrıca Informatica, Datastage'den daha ölçeklenebilirdir. Datastage, Informatica'ya göre daha kullanıcı dostudur.


9) Rutinleri ve türlerini tanımlayın?

Rutinler temel olarak DS yöneticisi tarafından tanımlanan işlevlerin toplamıdır. Transformatör kademesi üzerinden çağrılabilir. Paralel rutinler, ana çerçeve rutinleri ve sunucu rutinleri gibi üç tür rutin vardır.


10) Datastage PX'te paralel rutinleri nasıl yazabilirsiniz?

C veya C++ derleyicisinde paralel rutinler yazabiliriz. Bu tür rutinler DS yöneticisinde de oluşturulur ve transformatör aşamasından çağrılabilir.


11) Yinelenenleri kaldırma aşaması olmadan kopyaları kaldırmanın yöntemi nedir?

Yinelenenler Sıralama aşaması kullanılarak kaldırılabilir. Bu seçeneği, izin ver kopya = yanlış olarak kullanabiliriz.


12) Datastage işlerini geliştirmek için hangi adımlar atılmalıdır?

Datastage işlerinin performansını artırmak için öncelikle temelleri oluşturmamız gerekiyor. İkinci olarak, tek bir akışı kullanmamalıyız. performans testi. Üçüncüsü, artarak çalışmalıyız. Daha sonra veri çarpıklıklarını değerlendirmeliyiz. O zaman sorunları tek tek izole edip çözmeliyiz. Bundan sonra varsa darboğazları ortadan kaldırmak için dosya sistemlerini dağıtmalıyız. Ayrıca test aşamasının başlangıcına RDBMS'yi dahil etmemeliyiz. Son olarak, mevcut ayar düğmelerini anlamalı ve değerlendirmeliyiz.

Datastage Röportaj Soruları ve Cevapları


13) Birleştirme, Birleştirme ve Arama aşamalarını birbirinden ayırıyor musunuz?

Her üç kavram da bellek depolamayı kullanma, giriş gereksinimlerini karşılaştırma ve çeşitli kayıtları işleme biçimleri bakımından birbirinden farklıdır. Katıl ve Birleştir, Arama aşamasına kıyasla daha az belleğe ihtiyaç duyar.


14) Kalite aşamasını açıklar mısınız?

Kalite aşamasına Dürüstlük aşaması da denir. Çeşitli kaynaklardan farklı türdeki verilerin entegrasyonuna yardımcı olur.


15) İş kontrolünü tanımlayın?

İş kontrolü en iyi şekilde kullanılarak gerçekleştirilebilir İş Kontrol Dili (JCL). Bu araç, herhangi bir döngü kullanmadan birden fazla işi aynı anda yürütmek için kullanılır.


16) Simetrik Çoklu İşleme ve Büyük Paralel İşleme Arasındaki Fark Nedir?

Simetrik Çoklu İşlemde donanım kaynakları işlemci tarafından paylaşılır. İşlemci var işletim sistemi ve paylaşılan hafıza aracılığıyla iletişim kurar. Massive Paralel işlemede işlemci, donanım kaynaklarına özel olarak erişir. Bu tür işleme, hiçbir şey paylaşılmadığından Paylaşılan Hiçbir Şey olarak da bilinir. Simetrik Çoklu İşlemden daha hızlıdır.


17) Datastage'de işi sonlandırmak için gereken adımlar nelerdir?

Datasatge'deki işi sonlandırmak için ilgili işlem kimliğini öldürmemiz gerekir.


18) Datastage'de doğrulanmış ve Derlenmiş arasında ayrım yapmak mı istiyorsunuz?

Datastage'de bir işi doğrulamak, bir işi yürütmek anlamına gelir. Doğrulama sırasında Datastage motoru gerekli tüm özelliklerin sağlanıp sağlanmadığını doğrular. Diğer durumda Datastage motoru bir işi derlerken verilen tüm özelliklerin geçerli olup olmadığını doğrular.


19) Datastage'de tarih dönüşümü nasıl yönetilir?

Bu amaçla tarih dönüştürme fonksiyonunu kullanabiliriz, yani Oconv(Iconv(Dosya adı,”Mevcut Tarih Formatı”),”Başka Bir Tarih Formatı”).


20) Datastage'de neden istisna etkinliğini kullanıyoruz?

İş sıralayıcı çalıştırılırken bilinmeyen bir hata oluşması durumunda Datastage'de istisna aktivitesinden sonraki tüm aşamalar gerçekleştirilir.


21) Datastage'de APT_CONFIG tanımlansın mı?

Datastage'de *.apt dosyasını tanımlamak için kullanılan ortam değişkenidir. Ayrıca düğüm bilgilerini, disk depolama bilgilerini ve karalama bilgilerini depolamak için de kullanılır.


22) Datastage'deki farklı Arama türlerini adlandırın?

Datastage'de Normal lkp ve Seyrek lkp olmak üzere iki tür Arama vardır. Normal lkp'de veriler önce belleğe kaydedilir ve ardından arama gerçekleştirilir. Sparse lkp'de veriler doğrudan veritabanına kaydedilir. Bu nedenle Seyrek lkp, Normal lkp'den daha hızlıdır.


23) Bir sunucu işi nasıl paralel işe dönüştürülebilir?

IPC stage ve Link Collector kullanarak bir sunucu işini paralel işe çevirebiliriz.


24) Datastage'de Repository tabloları tanımlansın mı?

Datastage'de Depo, bir dosyanın diğer adıdır. veri ambarı. Merkezileştirilebildiği gibi dağıtılabilir de.


25) Datastage'de OConv () ve IConv () fonksiyonlarını tanımlayın?

Datastage'de OConv () ve IConv() işlevleri, formatları bir formattan diğerine dönüştürmek için kullanılır; yani roma sayıları, saat, tarih, sayı tabanı, ASCII rakamı vb. dönüşümleri. IConv () temel olarak sistemin anlayabileceği formatları dönüştürmek için kullanılır. . OConv (), kullanıcıların anlayabileceği formatları dönüştürmek için kullanılır.


26) Datastage'de Kullanım Analizini Açıklayın?

Datastage'de Kullanım Analizi birkaç tıklamayla gerçekleştirilir. Datastage Manager'ı başlatın ve işe sağ tıklayın. Ardından Kullanım Analizi'ni seçin ve bu kadar.


27) Sıralı bir dosyadaki satır sayısını nasıl bulursunuz?

Sıralı dosyadaki satırları bulmak için @INROWNUM Sistem değişkenini kullanabiliriz.


28) Hash dosyası ile Sıralı dosya arasında ayrım yapmak mı istiyorsunuz?

Hash dosyası ile Sıralı dosya arasındaki tek fark, Hash dosyasının verileri karma algoritmasına ve bir karma anahtar değerine kaydetmesi, sıralı dosyanın ise verileri kaydedecek herhangi bir anahtar değerine sahip olmamasıdır. Bu hash anahtarı özelliğinden dolayı Hash dosyasında arama yapmak sıralı dosyaya göre daha hızlıdır.


29) Datastage deposu nasıl temizlenir?

Datastage Yöneticisindeki Kaynakları Temizle fonksiyonunu kullanarak Datastage deposunu temizleyebiliriz.


30) Datastage işinde bir rutin nasıl çağrılır?

Datastage'de rutinler iki türdür; Alt Rutinlerden Önce ve Alt Rutinlerden Sonra. Datastage'de transformatör aşamasından bir rutin çağırabiliriz.


31) Operasyonel Datastage (ODS) ile Veri ambarı arasında ayrım yapmak mı istiyorsunuz?

ODS’nin mini bir veri ambarı olduğunu söyleyebiliriz. ODS 1 yıldan fazla bilgi içermezken veri ambarı işletmenin tamamına ilişkin ayrıntılı bilgiler içerir.


32) NLS, Datastage'de ne anlama geliyor?

NLS, Ulusal Dil Desteği anlamına gelir. Veri ambarının işlenmesi için gerekli olan Fransızca, Almanca, İspanyolca vb. diğer dillerin veriye dahil edilmesi için kullanılabilir. Bu diller İngilizce diliyle aynı alfabelere sahiptir.


33) Datastage'de verileri hedefe yüklemeden önce endeksin nasıl düşebileceğini açıklayabilir misiniz?

Datastage'de SQL Loaded Utility'nin Direct Load fonksiyonunu kullanarak veriyi hedefe yüklemeden önce index'i drop edebiliriz.


34) Datastage yavaş yavaş değişen boyutları destekliyor mu?

Evet. Sürüm 8.5+ bu özelliği desteklemektedir


35) İş sırasındaki hatalar nasıl bulunabilir?

DataStage Director'ı kullanarak iş sırasındaki hataları bulabiliriz.


36) Performansı artırmak için Datstage'de ne kadar karmaşık işler uygulanıyor?

Datastage'de performansı artırmak için her işte 20'den fazla aşama kullanılmaması tavsiye edilir. Eğer 20'den fazla aşama kullanmanız gerekiyorsa o aşamalar için başka bir işi kullanmak daha iyidir.


37) Datastage'de kullanılabilecek üçüncü taraf araçlarını adlandırın?

Datastage'de kullanılabilecek üçüncü taraf araçlar Autosys, TNG ve Event Co-ordinator'dır. Bu araçlarla çalıştım ve bu üçüncü taraf araçlarla çalışma konusunda uygulamalı deneyime sahibim.


38) Datastage'de Proje Tanımlansın mı?

Datastage istemcisini her başlattığımızda bizden bir Datastage projesine bağlanmamız istenir. Bir Datastage projesi Datastage işlerini, yerleşik bileşenleri ve Datastage Designer'ı veya Kullanıcı Tanımlı bileşenleri içerir.


39) Kaç tür hash dosyası vardır?

DataStage'de iki tür karma dosyası vardır; yani Statik Karma Dosyası ve Dinamik Karma Dosyası. Statik karma dosyası, hedef veritabanına sınırlı miktarda veri yüklenecek olduğunda kullanılır. Kaynak dosyadaki veri miktarını bilmediğimizde dinamik karma dosyası kullanılır.


40) Meta Aşamasını Tanımlayın?

Datastage'de MetaStage, veri kökeni için yararlı olan meta verileri kaydetmek için kullanılır ve veri analizi.


41) UNIX ortamında hiç çalıştınız mı ve Datastage neden faydalıdır?

Evet UNIX ortamında çalıştım. Bu bilgi Datastage'de faydalıdır çünkü bazen toplu işlemeyi başlatmak için toplu programlar gibi UNIX programları yazmak gerekir.


42) Datastage ve Datastage TX'i birbirinden ayırmak mı istiyorsunuz?

Datastage, ETL'nin (Extract, Transform and Load) bir aracıdır ve Datastage TX, EAI'nin (Kurumsal Uygulama Entegrasyonu) bir aracıdır.


43) Bir işlemin boyutu nedir ve dizi Datastage'de ne anlama geliyor?

İşlem boyutu, kayıtları bir tabloya kaydetmeden önce yazılan satır sayısı anlamına gelir. Dizi boyutu, sırasıyla tabloya yazılan/tablodan okunan satır sayısı anlamına gelir.


44) Datastage Director'da kaç tür görünüm vardır?

Datastage Director'da üç tür görünüm vardır; yani İş Görünümü, Günlük Görünümü ve Durum Görünümü.


45) Neden yedek anahtar kullanıyoruz?

Datastage'de benzersiz anahtar yerine Surrogate Key kullanıyoruz. Yedek anahtar çoğunlukla veriyi daha hızlı almak için kullanılır. Alma işlemini gerçekleştirmek için Index'i kullanır.


46) Reddedilen satırlar Datastage'de nasıl yönetilir?

Datastage'de reddedilen satırlar, transformatördeki kısıtlamalar aracılığıyla yönetilir. Reddedilen satırları ya bir transformatörün özelliklerine yerleştirebiliriz ya da REJECTED komutu yardımıyla reddedilen satırlar için geçici bir depolama alanı oluşturabiliriz.


47) ODBC ve DRS aşamalarını birbirinden ayırıyor musunuz?

DRS aşaması, bağlantı için yerel veritabanlarını kullandığından ODBC aşamasından daha hızlıdır.


48) Orabulk ve BCP aşamalarını tanımlayın?

Orabulk aşaması, Oracle veritabanının tek bir hedef tablosuna büyük miktarda veri yüklemek için kullanılır. BCP aşaması, büyük miktarda veriyi tek bir hedef tabloya yüklemek için kullanılır. Microsoft SQL Server.


49) DS Designer'ı tanımlayın?

DS Designer, çalışma alanını tasarlamak ve ona çeşitli bağlantılar eklemek için kullanılır.


50) Datastage'de neden Link Partitioner ve Link Collector kullanıyoruz?

Datastage'de Link Partitioner, verileri belirli bölümleme yöntemleriyle farklı parçalara bölmek için kullanılır. Link Collector, çeşitli bölümlerden/segmentlerden verileri tek bir veride toplamak ve bunu hedef tabloya kaydetmek için kullanılır.


Bu mülakat soruları aynı zamanda yaşamınızda da yardımcı olacaktır.

paylaş

25 Yorumlar

 1. Avatar Colin diyor ki:

  Harika blog! Kalkınmak için herhangi bir ipucu ve ipucunuz var mı?
  yazarlar? Yakında kendi sitemi kurmayı planlıyorum ama
  Her şeyde biraz kayboldum. ile başlamayı önerir misiniz?
  WordPress gibi ücretsiz bir platform veya ücretli bir platforma gidin
  seçenek? O kadar çok seçenek var ki tamamen kararsızım
  kafam karıştı .. Herhangi bir fikrin var mı? Teşekkürler!

 2. Avatar Deloris Gabbard diyor ki:

  En güncel bilgiler için web sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir.
  ve web'de bu web sayfasını en son güncellemeler için en iyi web sitesi olarak buldum.

 3. Avatar eliza diyor ki:

  Bu sitenin yöneticisi çalıştığı için hiç tereddüt etmeyin çok yakında
  özellik içeriği nedeniyle ünlü olmak.

 4. Avatar Donny diyor ki:

  Bu gerçekten büyüleyici, Sen çok profesyonel bir blogcusun.
  Feed'inize katıldım ve muhteşem gönderinizin daha fazlasını bulmak için sabırsızlanıyorum.
  Ek olarak, sitenizi sosyal ağlarımda paylaştım

 5. Avatar Mohamed diyor ki:

  Neler Oluyor Bu konuda yeniyim, buna rastladım Kesinlikle buldum
  kullanışlı ve bana birçok konuda yardımcı oldu. vermeyi umuyorum
  bir katkı ve onun gibi farklı müşterilere yardımcı olun
  bana yardım etti. Aferin.

 6. Avatar Erlinda Shearer diyor ki:

  İyi günler! Bu biraz konu dışı ama yerleşik bir blogdan biraz rehberliğe ihtiyacım var.
  Kendi blogunuzu kurmak zor mu? Ben
  çok teknik değil ama işleri çok çabuk çözebilirim.

  Kendim yapmayı düşünüyorum ama nereye gideceğimi bilmiyorum
  başlangıç. Herhangi bir puan veya öneriniz var mı?
  Teşekkürlerimle

 7. Avatar Mutlu Yaşlar diyor ki:

  Doğru kullanıldığında bloglar, yayınlar aracılığıyla internette dolaşır.
  Blogu RSS beslemesiyle yayınlayın ve diğerlerinin abone olmasına izin verin
  bilgilendirici içerikleriniz ve makaleleriniz. Fakat,
  bu benim geçmişteki tecrübelerime dayanan görüşüm.

 8. Avatar Candelaria Halverson diyor ki:

  Ancak bebeğin birkaç sevimli fotoğrafını içeren bir çocuk fotoğraf yorganı tasarlayın.
  Google artık andhor metninizin en az %60'ının veya daha fazlasının işletme adı olarak işlev görmesini istiyor.

 9. Avatar Dominik Pesina diyor ki:

  Son zamanlarda üç saatten fazla internette sörf yapıyorum ama hiçbir zaman dikkat çekici bir makaleye rastlamadım.
  Sizinki gibi. Oldukça değerli benim için yeterli. Bana göre,
  eğer tüm web sitesi sahipleri ve blog yazarları sadece
  Doğru içerik materyalini kullandığınızda internet muhtemelen her zamankinden çok daha faydalı olacaktır.

 10. Avatar Bernd diyor ki:

  Hmm, web siteniz ilk yorumumu yemiş gibi görünüyor (çok uzundu) yani sanırım
  Gönderdiklerimi özetleyeceğim ve blogunuzdan tamamen zevk aldığımı söyleyeceğim.
  Ben de hevesli bir blog yazarıyım ama yine de her şeyde yeniyim.

  Yeni başlayan blog yazarları için herhangi bir öneriniz var mı?
  Kesinlikle minnettar olurum.

 11. Avatar Breanna diyor ki:

  Bu siteyi benimle paylaşan babam sayesinde bu blog gerçekten dikkat çekici.

 12. Avatar Kristy diyor ki:

  Çok hızlı bir şekilde bu web sayfası, güzel makaleleri nedeniyle tüm blog yazan ve site oluşturan izleyiciler arasında ünlü olacak

 13. Avatar Estelle diyor ki:

  İlk yorum yaptığımda,
  -Yeni yorumlar eklendiğinde bana haber ver- onay kutusu ve
  Artık ne zaman bir yorum eklense, aynı yorumu içeren dört e-posta alıyorum.
  Beni o hizmetten çıkarabilmenin bir yolu olmalı mı?

  Çok teşekkürler!

 14. Merhaba, Harika bir iş başardınız. ben kesinlikle ... cağım
  Kazın ve şahsen arkadaşlarıma önerin. Eminim yapacaklardır
  bu web sitesinden yararlanabilirsiniz.

 15. Avatar Güney TX yalıtımı diyor ki:

  Çok hızlı bir şekilde bu web sitesi, hoş makaleleri veya içerikleri nedeniyle tüm blog ziyaretçileri arasında meşhur olacak.
  yorumlar

 16. Avatar Alonzo diyor ki:

  Teşekkürler dostum...Deniyorum.Şimdi bu kamerayla nasıl çekim yapacağımı bulmam gerekiyor...

 17. Avatar Hassie diyor ki:

  Bu özel konuda deneyimli insanlar bulmak zor ama neden bahsettiğinizi biliyor gibisiniz!
  Teşekkür

 18. Avatar Shanice diyor ki:

  Klasse Web sayfası. Vielen Dank.

 19. Avatar Morgan Glenelg diyor ki:

  Merhaba.

  Sitenizi ziyaret ettiğimi size bildirmek isterim
  uzun zamandır çok güzel bilgiler yazıyorsun.
  Yeni set yazınızı tumblr'da paylaştım
  ve çok güzel geri dönüşler aldım.

  Bir sonraki yazınızı bekliyorum

 20. Avatar Jamila diyor ki:

  Herkese merhaba, aslında benim için hoş bir şey
  Bu web sayfasını ziyaret etmek için önemli Bilgiler bulunmaktadır.

 21. Avatar Angelina Jess diyor ki:

  Merhaba,

  Sitenizi uzun süredir kullandığımı ve gerçekten güzel içerikler paylaştığınızı belirtmek isterim.
  Son yazınızı Twitter'da paylaştım ve çok güzel geri dönüşler aldım.

  Harika iş çıkarmaya devam edin!

 22. Avatar Ürdün Kappel diyor ki:

  Merhaba,

  Size bu siteyi bazı amaçlarla kullandığımı söylemek istiyorum.
  zaman ve çok güzel içerikler paylaşıyorsun. Yeni set makalenizi Twitter'da paylaştım ve
  pek çok olumlu geri dönüş aldı.

  Umarım yakın zamanda yeni içerik koyarsınız.

 23. Avatar Almanca Blum diyor ki:

  Bu siteyi kuzenim aracılığıyla tavsiye etmiştim. Artık bunun yapılıp yapılmadığından emin değilim
  Sorunum hakkında başka hiç kimse bu kadar ayrıntılı bilgi sahibi olmadığı için onun aracılığıyla yazılmıştır.
  Harikasın! Teşekkür ederim!

 24. Avatar Lucas diyor ki:

  Diğer mükemmel makaleler için teşekkürler. Başka nerede olabilir
  Bu tür bilgileri bu kadar mükemmel bir şekilde yazan var mı?

  Önümüzdeki hafta bir sunumum var ve bu tür bilgileri araştırıyorum.

 25. Bu blog için teşekkür ederim. Çok kullanışlı. Röportajdan önce hızlı bir referans için iyi çalışır. Bu arada röportajımı tamamladım :)

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *