En İyi 50 Programlama Mülakat Soruları ve Cevapları (2024)

Temel ve İleri Bilgisayar Programlama Mülakat Soruları

İşte hayallerindeki işi bulmaları için hem yeni hem de deneyimli adaylar için Bilgisayar programlama mülakat soruları ve cevapları.

1) Bilgisayar programlama nedir?

Bilgisayar Programcılığı aynı zamanda programlama veya kodlama olarak da bilinir. Programlama, kodlama, bakım yapma, güncelleme, hata ayıklama, yazma, tasarlama (algoritma) vb. süreçleri içeren bir süreçtir.

Ücretsiz PDF İndir: Programlama Mülakat Soruları ve Cevapları


2) Programlama nasıl çalışır?

Programlama, bilgisayarın farklı görevleri gerçekleştirmesi için bir dizi talimat içerir. Aslında bu talimatlar çalıştırılabilir komutlardır ve her birinin farklı bir amacı vardır.


3) Hata ayıklama nedir?

Hata ayıklama, bir programdaki hataları bulma ve kaldırma işlemidir. Bu süreçte program hatalara karşı kapsamlı bir şekilde kontrol edilir. Daha sonra hatalar belirtilir ve hata ayıklanır.


4) Bir programın yürütülmesi sırasında oluşabilecek farklı hata türlerini adlandırın?

Bir programın yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek üç tür hata vardır.

 • Sözdizimi Hataları
 • Runtime Hatalar
 • mantıksal hatalar

 5) Bir sözdizimi hatası ne zaman oluşur?

Program, programlama dilinin bir veya daha fazla gramer kuralını ihlal ettiğinde sözdizimi hatası oluşur. Bu hatalar derleme zamanında, yani çevirmen (derleyici veya yorumlayıcı) programı çevirmeye çalıştığında tespit edilir.

Programlama Mülakat Soruları
Programlama Mülakat Soruları

6) Bir çalışma zamanı hatası ne zaman oluşur?

Bilgisayar, program tarafından bir sayıyı sıfıra bölmek gibi geçersiz bir işlem yapmaya yönlendirildiğinde çalışma zamanı hatası oluşur. Çalışma zamanı hataları, bir programın yürütülmesi sırasında hemen görüntülenen tek hatalardır. Bu hatalar meydana geldiğinde, bilgisayar programlamanın yürütülmesini durdurur ve hatanın bulunmasına yardımcı olacak bir tanılama mesajı görüntüleyebilir.


7) Mantıksal bir hata oluştuğunda?

Mantıksal hata, bir program yanlış mantığı uyguladığında meydana gelir. Çevirmen (derleyici veya yorumlayıcı) mantıksal bir hata için herhangi bir hata mesajı bildirmez. Bu hatalar bulunması en zor olanlardır.


8) Akış şeması nedir?

Akış şeması, algoritmadaki kontrol ve veri akışının anlaşılmasına yardımcı olan bir programın resimli temsilidir.


9) Algoritma nedir?

Algoritma, takip edildiği takdirde belirli bir görevi yerine getiren sonlu adımlar dizisidir. Bir algoritma açık, sınırlı ve etkili olmalıdır.


10) “Programın sürdürülmesi ve güncellenmesi” teriminden ne anlıyorsunuz?

Programı bakım Programın yeni donanım veya yazılım gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde yükseltilmesi ve küçük veya büyük iyileştirmelerin getirilmesi için devam eden bir süreçtir. Temel olarak bir programın kurulumundan sonra genişletilmesi, güncellenmesi ve iyileştirilmesidir.


11) Değişkenler nelerdir?

Değişkenler, programın yürütülmesi sırasında programın girdisini ve hesaplama sonuçlarını depolamak için kullanılan bellek konumları (bellek hücreleri) olarak adlandırılır. Adından da anlaşılacağı gibi, bir değişkenin değeri programın yürütülmesi sırasında değişebilir.


12) Ayrılmış kelimeler nelerdir?

Ayrılmış kelimeler veya anahtar kelimeler, önceden tanımlanmış anlamlara sahip kelimelerdir. Önceden tanımlanmış kullanımları vardır ve bir programlama dilinde başka herhangi bir amaçla kullanılamaz veya yeniden tanımlanamazlar.

Örnekler

 • IF
 • ELSE
 • SONRA

13) Döngüler nedir?

Döngü, bir dizi ifadeyi sabit sayıda veya belirli bir kriter sağlanana kadar tekrarlayabilen bir yapıdır.


14) Farklı döngü türlerini adlandırın.

Farklı döngü türleri vardır

 • FOR…SONRAKİ Döngü
 • WHILE…WEND Döngüsü
 • İç içe Döngü

15) FOR…NEXT Döngüsü ne işe yarar?

Döngünün kaç kez tekrarlanması gerektiği önceden bilindiğinde FOR…NEXT Döngüsü en etkili seçenektir. FOR…NEXT Döngü, bir dizi ifadeyi belirli sayıda tekrarlamak için kullanılır.


16) WHILE…WEND Döngüsü ne işe yarar?

While döngüsü, ilişkili bir koşul yanlış olana kadar bir eylemi tekrarlamaya devam eder. Bu, programcının döngünün kaç kez yürütüleceğini önceden bilmediği durumlarda kullanışlıdır.


17) İç İçe Döngü ne işe yarar?

Döngü içindeki döngüye iç içe döngü denir.


18) Dokümantasyon Nedir?

Dokümantasyon, bir programın algoritmasının, tasarımının, kodlama yönteminin, testinin ve doğru kullanımının ayrıntılı bir açıklamasıdır. Dokümantasyon, programa günlük olarak güvenen kullanıcılar ve programı değiştirmesi veya güncellemesi istenebilecek programcı için değerlidir.


19) Derleyicinin çalışması nedir?

Derleyici, belirli bir programlama dilinde yazılan ifadeleri işleyebilen ve bunları makine diline veya "koda" dönüştürebilen benzersiz bir programdır. Bu bir derleyicinin çalışmasıdır. Derleyici sıkıştırma yapmıyor…beni şunu söyleyen bir bağlantıya yönlendir


20) Hedef dilin ikili biçimine ne diyoruz?

Hedef dilin ikili biçimine “İkili Kod” da denir.


21) Sabitler nelerdir?

Sabit, değeri değiştirilemeyen bir miktardır. Değişkenlerden farklı olarak, sabitte saklanan değer programın yürütülmesi sırasında değiştirilemez.


22) İki tür sabiti adlandırın.

Aşağıda iki tür sabitten bahsedilmiştir:

 • Sayısal Sabitler
 • Dize Sabitleri

23) Sayısal sabitleri tanımlar.

Sayısal sabitler tam sayılardan, tek duyarlıklı veya çift duyarlıklı sayılardan oluşur. Tamsayı sabitleri sayılan ve kesirli kısmı olmayan değerleri temsil eder, örneğin +56, -678


24) String sabitlerini tanımlayın.

Bir dize sabiti, çift tırnak içine alınmış bir alfasayısal karakter dizisidir. Bir dize sabitinin maksimum uzunluğu 255 karakterdir. Örneğin, "New York."


25) Operatörleri tanımlayın.

Operatörler, bir veri üzerinde belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan simgelerdir. Bunlar aritmetik, ilişkisel, mantıksal ve atama operatörlerini içerir.


26) Nedir? Dizi?

Dizi, aynı türdeki verileri depolayabilen bitişik bellek konumlarının bir koleksiyonudur.


27) Altprogram nedir?

Altprogram, bir programın herhangi bir yerinden kullanılabilen, bağımsız bir dizi ifadedir. Alt program kendi özel görevini yerine getirir ve daha sonra kontrolü alt programı çağıran programa geri verir.


28) Aritmetik operatörlerin amacı nedir?

Aritmetik operatörler değerler (sayılar) üzerinde aritmetik işlemler gerçekleştirmek için kullanılır.


 29) İlişkisel operatörlerin amacı nedir?

İlişkisel operatörler iki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatörler her zaman doğru veya yanlış olarak değerlendirilir. Her zaman sıfırdan farklı bir değer üretirler (çoğu durumda 1).


30) Düşük seviyeli programlama dilini tanımlar.

Bilgisayar programlamada, bilgisayarın “komut seti mimarisinden” hiçbir genelleme sağlamayan programlama diline düşük seviyeli programlama dili denir. Genellikle makine koduna veya montaj diline yönlendirir.


31) Yüksek Düzey programlama dilini tanımlar.

Bilgisayar programlamada, bilgisayarın “komut seti mimarisinden” yüksek genellemeler sağlayan programlama diline üst düzey programlama dili denir. Bir programın geliştirilmesini düşük seviyeli bir programlama diline göre daha kolay hale getirmek için doğal dil öğelerini kullanabilir.


32) Makine kodu nedir?

Makine kodu, herhangi bir dönüşüme gerek kalmadan doğrudan mikroişlemci tarafından işlenebilen bir dildir. Programcılar hiçbir zaman programları doğrudan makine koduna yazmazlar.


33) n'yi hesaplamak için 32 bitlik x86 makine kodunda bir kod yazın.th Fibonacci sayısı

 

8B542408 83FA0077 06B80000 0000C383FA027706 B8010000 00C353BB 01000000B9010000 008D0419 83FA0376 078BD98BC84AEBF1 5BC3


34) Bazı programlama dillerini listeleyin.

Bazı programlama dilleri aşağıda listelenmiştir:

 • A+
 • A ++
 • ACC
 • ALF
 • APL
 • KLASİK
 • COBOL

35) Güvenilirlik nedir?

Yazılımın belirli bir süre boyunca düzgün çalışmasıdır. Bir program gerekli süre boyunca düzgün çalışmıyorsa güvenilir değildir.


36) Modelleme dili nedir?

Güvenilir sayıda kuralla tanımlanan bir düzenlemede bilgiyi veya bilgi birikimini veya sistemleri ifade etmek için kullanılabilen yapay bir dil. Bu kurallar aynı zamanda yapıdaki bileşenlerin anlamlarının yorumlanmasında da kullanılır.


37) Bazı modelleme dillerini adlandırın.

Bazı modelleme dillerinin adları aşağıda listelenmiştir:

 • İş Süreci Modelleme Gösterimi
 • EKSPRES
 • Genişletilmiş Kurumsal Modelleme Dili
 • Akış Şeması
 • Temel Modelleme Kavramları
 • Jackson Yapılandırılmış Programlama
 • Birleştirilmiş Modelleme Dili
 • Alaşım (şartname dili
 • Sistem Modelleme Dili

38) Yazılım testi nedir?

Yazılım testi, bir programın kalitesini test etmek için yazılımın belirli koşullar altında test edildiği bir süreçtir. Bir programın test edilmesi, yazılımın iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için de gereklidir.


39) Yazılım testinin birkaç nedenini söyleyin.

Yazılım testinin birkaç nedeni aşağıda belirtilmiştir:

 • Düzgün çalışma
 • Tatmin edici kalite
 • Kullanıcının gereksinimlerini karşılar
 • Aynı şekilde uygulanabilir

40) Beta sürümü nedir?

Bir yazılımın yayına hazır olmayan ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonrasında değiştirilebilen sürümüne beta sürümü denir. Beta sürümü alfa sürümünden sonra gelir.


41) Mantıksal operatörlerin çalışması nedir?

Mantıksal operatörler, daha karmaşık olanları oluşturmak için basit koşulları birleştirmemize olanak tanır (Koşullarla, doğru veya yanlış olarak değerlendirilen bir ifadeyi kastediyoruz).


42) Atama operatörünün amacı nedir?

Atama operatörü, bir değeri, dizeyi veya hesaplama sonucunu bir değişkende depolamak için kullanılır.


43) Bir programı analiz etmek nedir?

Programın alt problemlere ayrıştırıldığı süreç. Büyük probleme bir bütün olarak odaklanmak yerine, her bir alt problemi ayrı ayrı çözmeye çalışıyoruz. Bu basit bir çözüme yol açar. Bu tekniğe yukarıdan aşağıya tasarım da denir.


44) Algoritma üzerinde çalışmak nedir?

Her algoritma en az aşağıdaki üç adımı gerçekleştirir:

 • veri al
 • Hesaplama gerçekleştir
 • Sonuçları göster

 45) Sıfıra bölme nasıl tanımlanır?

Sıfıra bölme tanımsızdır.


46) Bir programın uygulanmasının anlamı nedir?

Program detaylı bir şekilde test edildikten sonra kullanılacağı sahada kurulumu veya devreye alınması gerekmektedir. Buna programın uygulanması denir.


47) Sayısal değişkenler nelerdir?

Sayısal değişkenler hakkında zaten tonlarca sorunuz var. Bunu değiştir

Sayısal değerleri saklayabilen değişkenlere sayı değişkenleri denir. Sayısal değerler hem kayan noktalı sayıları hem de tam sayıları içerir.


48) String değişkenleri nelerdir?

Bir dize, çift tırnak içine alınmış bir karakter dizisi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bir dize değişkeni bir karakter dizisini saklayabilir. Karakter dizisinin doğası sayısal değerlerin doğasından tamamen farklıdır.


49) Komutlar nelerdir?

Komutlar, doğrudan modda çalıştırılan yürütülebilir talimatlardır. Önceki satır numarasına ihtiyaç duymazlar. Yanlış bilgi


51) Bir programın yürütülmesi nedir?

Programın yürütülmesi, programın talimatlarının yerine getirilmesi anlamına gelir. Program çalıştırılmadan önce belleğe (RAM) yüklenmelidir.

Bu mülakat soruları aynı zamanda yaşamınızda da yardımcı olacaktır.

paylaş

32 Yorumlar

 1. Avatar Dorlis Muriuki diyor ki:

  Anladığınız için teşekkürler…..Sizden daha fazla soru almak isterim.

  1. Avatar Arin zaheer rar diyor ki:

   Yararlı bilgiler için çok teşekkürler.

  2. Avatar Arin zaheer rar diyor ki:

   Çok yardımcı

 2. Avatar Olaf Olsen diyor ki:

  Her seferinde 33 numarayı istiyorlar. Öğrenin millet.

 3. Avatar Akhil Bhadwal diyor ki:

  Çok teşekkürler!

 4. Avatar Kamlesh Chouksey diyor ki:

  Bize yardım ettiğiniz için teşekkürler

 5. Avatar Projekimaji diyor ki:

  Çok kullanışlı!
  Çok teşekkürler

 6. Avatar Keadimilwe diyor ki:

  Bilgisayar programlama öğrenci programları için bir röportajım var, lütfen sorularım ve neler beklemem gerektiği konusunda bana yardım edin

 7. Avatar James Mollel diyor ki:

  Notepad, C++, C# bir programlama dili değil midir?

 8. Avatar Harrison Gbatoe diyor ki:

  bilgi için teşekkürler

 9. Avatar jean paul ishimwe diyor ki:

  çok teşekkür ederim

 10. Avatar Afifa Ãkråm diyor ki:

  Bu muhteşem!!!

 11. Avatar Sunilkumar S Mooleemani diyor ki:

  #Dahil etmek
  #Dahil etmek
  void main ()
  {
  int a[2],i,n;
  clrscr();
  printf(“N:\n değerini giriniz”);
  scanf(“%d”,&n);

  printf(“Dizi öğesini girin:\n”);
  for(i=1;i<=n;i++)
  scanf("%d",&a[i]);

  printf("Dizi elemanları:\n");
  for(i=1;i<=n;i++)
  printf("%d\n",a[i]);

  getch ();
  }

  Dizi boyutunu 2 olarak atadıktan sonra yine 20 eleman alıyor…????

  Herhangi biri bana dizinin tam olarak nasıl çalıştığını cevaplayabilir mi?

  1. Avatar Prajesh Kumar diyor ki:

   pytong'u kullanmayı denedin mi

 12. Avatar Alişa Fida diyor ki:

  Röportaj için yararlı materyal, bilgilendirici

 13. Avatar UMA CHOUDHARY diyor ki:

  Gönderiniz o kadar anlamlı ki, hayatta bir birey için çok faydalı olan öğrenilecek birçok şey var, mümkün olduğu kadar bilgi göndermeye ve paylaşmaya devam edin

 14. Avatar NIMOO diyor ki:

  gerçekten çok yardımcı oldu.Teşekkürler

 15. Avatar UMA CHOUDHARY diyor ki:

  Bu internette gördüğüm en iyi blog, tüm gönderiler iyi ve size bilgi sağlamaya ve yeni beceriler öğretmeye yardımcı oluyor, böyle yayınlamaya devam edin

 16. Avatar Çok teşekkür ederim diyor ki:

  çok teşekkür ederim

 17. Avatar Vikas diyor ki:

  Ben Yeni Addmissin Röportajıyım

 18. Avatar Sarfaraz şeyh diyor ki:

  Teşekkür

 19. Avatar Dipendra yadav diyor ki:

  Çok teşekkürler

 20. Avatar Barnet diyor ki:

  Kodlama yaparken while,if,else ifadesini ne zaman kullanırız?

 21. Avatar Francis diyor ki:

  Çok teşekkür ederim.

 22. Avatar Prajesh Kumar diyor ki:

  Çok teşekkür ederim bu, Microsoft Googal'da işe alınmamda bana çok yardımcı olacak. birçok gül

 23. Avatar James Dibogo diyor ki:

  çok teşekkür ederim

 24. Avatar Muhirwa çok iyi diyor ki:

  Bu günlerde program yapmaya başlayan insanlara çok yardımcı olan bu soruyu sunduğunuz için çok teşekkür ederim, Tanrı bu konuda düşünen herkesten razı olsun

 25. Avatar Şerif Mesudi diyor ki:

  Yardımınız için çok teşekkürler

 26. Avatar Doreen Joseph diyor ki:

  Çok teşekkür ederim 👍🙏🌌

 27. Avatar Norah kawira diyor ki:

  Bilgi için çok teşekkürler Bu kaynaktan daha fazla bilgiye erişmek istiyorum

 28. Avatar Antoine Marie diyor ki:

  çok teşekkür ederim, sınavımda başarısız olacaktım ama asıl mesele benimkilerin çoğunu nasıl öğrendiğim.

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *