En İyi 70 WPF Mülakat Soruları ve Cevapları (2024)

İşte hem yeni başlayanlar hem de deneyimli adaylar için hayallerindeki işi bulmaları için WPF mülakat soruları ve cevapları.


1.WPF nedir?

WPF, Microsoft Windows'un en son sunum API'sidir. 2D ve 3D grafik motorudur. Yetenekleri şunları içerir: -

 • Tüm ortak kullanıcı kontrolleri. Örneğin onay kutuları, düğmeler, kaydırıcılar vb.
 • Akış ve düzeltme formatlı belgeleri destekler
 • Flash'ın tüm işlevleri ve HTML
 • Bağlanma verileri
 • Multimedia
 • Animasyon

Ücretsiz PDF İndir: WPF Mülakat Soruları ve Cevapları


2. WPF tarafından desteklenen belge türleri nelerdir?

Windows Sunum Vakfı (WPF) tarafından desteklenen iki belge türü Akış biçimi ve sabit Biçim belgesidir. Akış biçimli belge, içeriği ekran boyutuna uyacak şekilde değiştirirken, sabit biçimli belge, ekran boyutundan bağımsız olarak içerik sunar.


3. 3D ile çalışmak için gereken ad alanını adlandırın.

3D'de çalışmak için gereken ad alanı System.Windows.Media.Medi3D'dir.


4. WPF'nin DirectX'in yerini aldığını söylemek doğru mudur?

Hayır, WPF hiçbir zaman DirectX'in yerini alamaz. WPF, çarpıcı grafiklere sahip oyunlar oluşturmak için kullanılamaz. WPF, DirectX'in değil, Windows formunun yerini alacak şekilde tasarlanmıştır.


5. Bağımlılık özellikleri nelerdir?

Belirli bir sınıfa ait olan ancak başka bir sınıf için kullanılabilen özelliklere bağımlılık özellikleri denir.

WPF Mülakat Soruları
WPF Mülakat Soruları

6. StatusBar'ın boyutu orantılı olarak nasıl artırılabilir?

StatusBar'ın ItemsPanel niteliğini bir ızgarayla geçersiz kılarak. Izgaranın sütunları istenen sonucu elde edecek şekilde uygun şekilde yapılandırılabilir.


7. WPF'de Dondurulabilir nesneler nelerdir?

Durumu değiştirilemeyecek şekilde kilitlenmiş bir nesne, dondurulabilir nesne olarak bilinir. Bu tür nesneler daha iyi performans gösterir. Ayrıca iş parçacıkları arasında paylaşılması gerekiyorsa daha güvenlidir.


8. Adobe Flash yerine neden WPF tercih edilmelidir?

WPF daha yeni bir teknolojidir ve bu nedenle en son geliştirme araçlarına sahiptir. Daha geniş bir programlama dili yelpazesini destekler ve güçlü bir kontrol yeniden kullanımına sahiptir.


9. Silverlight'ın WPF tarayıcı uygulamasından farkı nedir?

En büyük farklardan biri, istemci makinede WPF tarayıcı uygulamalarını çalıştırmak için .NET çerçevesinin gerekli olmasıdır. Ancak Silverlight yalnızca eklentiyi kullanarak çalışır. Bir diğer farklılık ise WPF'de yapılan uygulamaların OS .NET Framework yalnızca Windows'ta çalıştığı için. Öte yandan Silverlight eklentisi Windows olmayan işletim sistemlerine de kurulabilir.


10. DependencyObject'te bulunan yöntemleri adlandırın.

Üç nesnesi vardır:

 • SetValue
 • ClearValue
 • Değer elde etmek

11. PRISM hakkında yazın.

PRISM, WPF, Silverlight veya Windows Phone için karmaşık uygulamalar oluşturmaya yönelik bir çerçevedir. PRISM, gevşek bağlantıyı ortadan kaldırmak için MVVM, IC, Komut Kalıpları, DI ve Endişelerin Ayrılmasını kullanır.


12. Windows Forms'u bir WPF uygulamasında kullanmak mümkün müdür?

Evet, WPF'de Windows formu kullanılabilir. Windows formu WPF pop'u olarak görünebilir. Bu Pencere formunun kontrolleri, önceden yüklenmiş olarak gelen WindowsFormsHost kontrolünün işlevleri kullanılarak bir WPF sayfasındaki WPF kontrollerinin yanına yerleştirilebilir.

Windows Sunum Vakfı (WPF)
Windows Sunum Vakfı (WPF)

13. CustomControl'ü kısaca açıklayın.

CustomControl mevcut kontrollerin işlevlerini genişletir. Themes/Generic.xaml dosyasındaki varsayılan stilden ve bir kod dosyasından oluşur. Bu, bir kontrol kitaplığı oluşturmanın en iyi yoludur ve ayrıca stillendirilebilir veya şablonlanabilir.


14. WPF'de kullanılan ortak derlemeleri adlandırın mı?

 • SunumTemel
 • Windows Tabanlı
 • SunumÇekirdeği

15. WPF'de Yol animasyonlarını tanımlayın

Yol animasyonu, animasyonlu nesnenin Yol geometrisi tarafından belirlenen bir yolu takip ettiği bir animasyon türüdür.


16. XAML olmadan WPF uygulamaları yapılabilir mi?

Evet, WPF'de XAML kullanmak bir tercih meselesi olduğundan WPF uygulamaları XAML olmadan oluşturulabilir.


 17. WPF'deki pencere türleri nelerdir?

WPF'nin üç tür penceresi vardır:

 • Normal Pencere
 • Sayfa Penceresi
 • Pencereye Git

18. ListBox'taki öğeler nasıl sıralanabilir?

Sıralama, ItemsCollection nesnesinin bir özelliği kullanılarak yapılabilir. ItemsCollection, System.ComponentModel.SortDescription örneklerini tutan SortDescriptions adlı bir öznitelik içerir. Her SortDescription örneği, öğelerin nasıl sıralanması gerektiğini tanımlar ve sıralamanın azalan mı yoksa artan mı olduğunu belirtir.

Örneğin, bu kod ContentControl öğelerini sözcük sayısı özelliklerine göre sıralar:

myItemsControl.Items.SortDescriptions.Add(new SortDescription(“WordCount”, ListSortDirection.Descending));


19. MVVM'nin MVC'den farkı nedir?

MVC, Model-View Controller anlamına gelir ve MVVM, Model-View ViewModel anlamına gelir.

MVVM'de denetleyici yerine View Model kullanılır. Bu Görünüm Modeli, UI katmanının altında bulunur. Görünümün gerektirdiği komut nesnelerini ve verileri ortaya çıkarır. Görünümün eylemlerini ve verilerini aldığı bir konteyner nesnesi gibi davranır.


20. WPF'de Yönlendirilmiş olayları açıklayın.

Olayı çağıran tek nesne yerine, bir öğe ağacında bulunan birden fazla dinleyicideki işleyicileri çağırabilen bir olay, Yönlendirilmiş olay olarak bilinir.


21. WPF'de System.Windows.Media.Visual dll nasıl kullanılır?

Özel kullanıcı arayüzü oluşturma gereksinimi ortaya çıktığında kullanılır. Bir nesnenin yapımı için talimatlar veren bir çizim nesnesidir. Bu talimatlar çizimin opaklığını vb. içerir. Visual sınıfı ayrıca WPF tarafından yönetilen sınıfların ve MilCore.dll'nin işlevleri arasında köprü oluşturur.


22. WPF'deki çeşitli düzen panelleri nelerdir?

Bunlar:

 • Yığın Paneli
 • Izgara Paneli
 • Kanvas Paneli
 • Bağlantı İstasyonu Paneli
 • Sarma Paneli

23. WPF'deki önemli alt sistemleri adlandırın

Başlıca alt sistemler şunlardır:

 • Windows.Kontroller.Kontrol
 • Windows.DependancyObject
 • Windows.FrameworkElement
 • Windows.Media.Görseller
 • nesne
 • Threading.DispatcherObject
 • Windows.UIElements

24. WPF'de BAML ne anlama geliyor?

BAML, İkili Uygulama İşaretleme Dili'nin kısaltmasıdır. Tokenleştirilmiş, ayrıştırılmış ve ikili forma dönüştürülmüş olan XAML'den başka bir şey değildir. BAML, XAML'den daha hızlı yüklenen ve ayrıştırılan sıkıştırılmış bir bildirimsel dildir.


25. WPF'de Sayfa ve Pencere Kontrolleri Arasındaki Fark Nedir?

Temel fark, Pencere Denetiminin Windows Uygulamasına, Sayfa Denetiminin ise barındırılan Tarayıcı Uygulamalarına başkanlık etmesidir. Ayrıca, Pencere denetimi Sayfa Denetimi içerebilir ancak bunun tersi gerçekleşemez.


26. WPF'de Ekli Özellikler Nelerdir?

Ekli özellikler temel olarak herhangi bir rastgele nesneye bir değer eklenmesine izin veren Bağımlılık Özellikleridir.


27. INotifyPropertyChanged Arayüzü nedir?

InotifyPropertyChanged, bir özelliğin değeri değişirse istemcileri, genellikle bağlayıcı olanları bilgilendirir. Model nesnesinin bir özelliği her değiştirildiğinde ortaya çıkan, PropertyChanged adlı bir olaya sahiptir.


28. MVVM Modelinde Olaylar ve Komutlar arasındaki temel fark nedir?

Komutlar daha güçlüdür ve olaylar yerine kullanılması avantajlıdır. Eylemler olayın kaynağıyla derinden bağlantılıdır ve bu nedenle olaylar kolaylıkla yeniden kullanılamaz. Ancak komutlar, birden fazla eylemi tek bir yerde verimli bir şekilde sürdürmeyi ve daha sonra bunları ihtiyacımıza göre yeniden kullanmayı mümkün kılar.


29. Şu anda görünür durumda olan bir Araç İpucunu zorla kapatmanın yöntemi nedir?

Araç ipucunun IsOpen özelliği false olarak ayarlanarak kapatılabilir.


30. DynamicResource ve StaticResource arasındaki farkları yazın.

En temel fark, StaticResource'un kaynağı yalnızca bir kez değerlendirmesi, ancak DynamicResource'un kaynağa her ihtiyaç duyulduğunda değerlendirmesidir. Bu nedenle DyanamicResource sisteme ağır gelir ancak sayfaların veya pencerelerin daha hızlı yüklenmesini sağlar


31. MVVM modelini açıklayın.

MVVM modeli, UI kodunu 3 temel parçaya böler:

 • modeli – Veritabanlarından alınan verileri içeren bir dizi sınıfı temsil eder.
 • Görünüm - Verinin görsel temsiline uygun olan koddur.
 • ViewModel – Görünüm ve Modeli birbirine bağlayan katmandır. Bu verileri anlaşılması kolay bir şekilde sunar. Ayrıca View'ın uygulamayla nasıl etkileşimde bulunduğunu da kontrol eder.

32. WPF'de düzen panellerine neden ihtiyaç duyulur?

Kontrollerin farklı boyutlardaki veya farklı yazı tipi boyutlarına sahip ekranlara sığması için Düzen Panellerine ihtiyaç vardır. Kontrolleri sabit piksel koordinatları üzerinden düzenlersek bu model farklı bir ortama taşındığında başarısız olacaktır. Bu nedenle Layout panellerine ihtiyaç duyulmaktadır.


33. UserControl hakkında kısaca yazın.

UserControl mevcut kontrolleri tek bir yeniden kullanılabilir gruba sarar. Bir XAML dosyası ve bir kod içerir. UserControl stillendirilemez veya şablonlanamaz.


34. Dondurulabilir bir nesnenin Donmuş olup olmadığını belirlemenin yolu nedir?

Dondurulabilen nesnenin dondurulup dondurulmadığını belirlemek için nesnenin “IsFrozen” özelliği kullanılabilir.


35. WPF'de ölçü birimi nedir?

Tüm ölçümler cihazdan bağımsız pikseller veya mantıksal pikseller halinde yapılır. Bir piksel bir inçin 1/96'sıdır. Bu mantıksal pikseller her zaman çift olarak anılır, bu da onların kesirli bir değere sahip olmalarını sağlar.


36. Süsleyici nedir?

Bunlar kullanıcıya görsel ipuçları sağlayan özel bir FrameworkElement türüdür. Ayrıca öğelere tanıtıcılar eklemek ve bir kontrolün durumu hakkında bilgi vermek için de kullanılırlar. Süsleyenler UIElement'e bağlanır ve süslenmiş olan elemanın üzerinde yer alan bir yüzey üzerinde oluşturulur. Bu yüzeye AdornerLayer denir. Süsleyenler çoğunlukla sınırlanan elemana göre yerleştirilir.


37. Serileştirmeyi açıklayın?

Bir nesnenin durumunu bayt akışına dönüştürme işlemidir.


38. WPF'de MDI destekleniyor mu?

MDI, WPF'de desteklenmez. UserControl, MDI ile aynı işlevselliği sağlamak için kullanılabilir.


39.XBAP nedir?

XBAP, XAML Tarayıcı Uygulamasının kısaltılmış şeklidir. WPF uygulamalarının web tarayıcılarında çalışmasına izin verir. İstemci makineye .NET çerçevesinin yüklenmesi, WPF uygulamalarını çalıştırmak için bir önkoşuldur. Ancak barındırılan uygulamalara, müşterinin makinesine tam erişim izni verilmez ve bir korumalı alan ortamında yürütülür. WPF kullanılarak doğrudan tarayıcıda çalışan bu tür uygulamalar da oluşturulabilir. Bu uygulamalara XBAP adı verilmektedir.


40. WPF ve Silverlight hangi anlamda benzerdir?

Silverlight ve WPF, her ikisinin de XAML kullanması ve aynı kodu, söz dizimini ve kitaplıkları paylaşması açısından benzerdir.


41. Devre dışı bırakılmış bir öğenin üzerine gelindiğinde Araç İpucunun görünmesini nasıl sağlayabilirim?

Bu amaçla ShowOnDisabled özelliği kullanılabilir. ToolTipService sınıfına aittir.


42. ListBox'un sorunsuzca kaydırılması nasıl yapılabilir?

ListBox, varsayılan olarak öğe bazında kaydırma yapacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu, her bir öğenin yüksekliğine ve kaydırma hareketine bağlıdır, dolayısıyla kaba bir his verir. Daha iyi bir yol, kaydırma eylemini, öğelerin yüksekliğine bakılmaksızın birkaç piksel kaydıracak şekilde yapılandırmaktır. Bu, ScrollViewer.CanContentScroll özelliğinin "false" olarak ayarlanmasıyla yapılır. Ancak bu, ListBox'un sanallaştırma özelliğini kaybetmesine neden olacaktır.


43. WPF uygulamasında yürütme nerede başlar?

Visual Studio'da oluşturulan WPF uygulamaları Main yöntemi olmadan çalışır. Bunun nedeni, uygulamaların XAML'den derlendiklerinde özel durumlu olmalarıdır. Bu, Visual Studio'nun XAML dosyasına ApplicationDefinition Derleme Eylemi eklediği anlamına gelir. Bu, bir Main yönteminin otomatik olarak oluşturulmasıyla sonuçlanır.


44. Windows Hizmeti WPF Kullanılarak Oluşturulabilir mi?

Hayır, Windows Hizmetleri WPF kullanılarak oluşturulamaz. WPF bir sunum dilidir. Windows hizmetlerinin GUI ile ilgili bazı işlevleri yürütmek için belirli izinlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle gerekli izinleri alamazsa hata verir.


45. WPF'deki farklı Yönlendirilmiş olay türleri nelerdir?

WPF'de üç tür Yönlendirilmiş olay vardır. Bunlar:

 • Doğrudan – Bu olay yalnızca kaynaklandığı unsur tarafından tetiklenebilir.
 • Tünel açma – Bu olay ilk önce kaynaklandığı öğe tarafından tetiklenir ve daha sonra görsel ağaçtaki ardışık her kapsayıcı tarafından yükseltilir.
 • köpürme – Bu olay, görsel ağaçta ilk olarak en üstteki konteyner tarafından yükseltilir ve daha sonra, en üstteki konteynerin altında yer alan ardışık konteynerlerin her biri tarafından, kaynaklandığı öğeye ulaşana kadar yükseltilir.

46. ​​Öğeleri ComboBoxItem'e sarmak neden daha iyidir?

IsSelected ve IsHighlighted gibi bazı önemli özelliklere ve ayrıca Selected ve Unselected gibi bazı gerekli olaylara sahiptir. ComboBoxItem bir içerik kontrolüdür ve bu nedenle bir ComboBox'a basit dizeler eklemek için çok kullanışlıdır.


47. ItemsControl'deki öğelerin Otomasyon Kimlikleri nasıl alınır?

Bunu yapmanın en iyi yolu, varsayılan olarak otomasyon amacıyla kullanılan Name özelliğini ayarlamaktır. Ancak bir öğeye adı dışında bir kimlik vermeniz gerekiyorsa AutomationProperties.AutomationID özelliği ihtiyaca göre ayarlanabilir.


48. Bir WPF uygulamasında komut satırı argümanları nasıl alınabilir?

Bunun için en çok tercih edilen yöntem, uygulamanın herhangi bir rastgele noktasında System.Environment.GetCommandLineArgs'ı çağırmaktır.


49. Keyfi içerik barındıran sınıfların adını belirtin.

İçerik Kontrolü

Başlıklı İçerik Kontrolü

Öğe Kontrolü

Başlıklı Öğeler Denetimi


50. Hangi NameSpace'de 'Popup' ve 'Thumb' kontrolleri var?

system.windows.controls.primitives ad alanı 'Açılır Pencere' ve 'Başparmak' kontrollerine sahiptir.


51. XAML nedir açıklayınız? Arasındaki fark nedir XML ve XAML?

XAML, Genişletilebilir Uygulama İşaretleme Dili anlamına gelir. NET nesnelerini başlatmak için kullanılan dildir. tarafından geliştirilen dildir. Microsoft Yeni nesil uygulamalar için kullanıcı arayüzü yazmak.

XML, verileri depolamak veya depolanan verilerle çalışmak için tasarlanmıştır; XAML ise.NET programlama için kullanılan XML'in genişletilmiş sürümüdür.


52. XAML kullanmanın avantajlarından bahseder misiniz?

XAML kullanmanın avantajı

 • XAML kodunun okunması kolaydır ve kısadır
 • Tasarımcı kodu ve mantığın ayrılması
 • Grafik tasarım için kullanılan ifade karışımı gibi araçlar, kaynak olarak XAML'i gerektirir
 • Tasarımcı ve geliştiricinin rollerini açıkça ayırır

53. XAML'de "Merhaba Dünya"yı görüntüleyecek şekilde nasıl kod yazabilirsiniz?

“Merhaba Dünya” görüntüleniyor.

<page xmlns= '' ''>

<TextBlock>

Hello, World!

</TextBlock>

</Page>

54. XAML'de grafik bileşenleri nasıl belirtilir?

XAML'de grafik bileşenleri, özniteliklere sahip açık veya kapalı etiketlerle belirtilir.

Örneğin,

 • İçerikle etiketleyin

Tıkla


 • İçerik olmadan etiketle

< Düğme/>


55. XAML'de Öznitelik Söz Dizimi Nedir?

XAML'de öznitelik sözdizimi, bir öğe üzerinde bir öznitelik bildirerek bir özellik için bir değer belirler veya bir olayın olay işleyicisini adlandırır. Özellik değeri iki tırnak işaretinin (") içine alınmalıdır.

Örneğin,

< Button Background = “Black” Foreground “Red” Content = “This is an operating button”/>

XAML


56. İçerik Özellikleri XAML'yi açıklayın?

XAML, bir sınıfın özelliklerinden tam olarak birini XAML özelliği olarak atayabildiği bir dil özelliğini temsil eder


57. XAML'de İşaretleme uzantısının ne olduğunu açıklayın?

İşaretleme uzantıları, çalışma zamanında özelliği çözümlemek için kullanılan XAML'deki yer tutuculardır. Bir işaretleme uzantısı, XAML'yi genişletmenize olanak tanır ve öznitelik sözdizimini kullanarak, XAML'de ayarlanabilecek herhangi bir özelliği de ayarlayabilirsiniz. İşaretleme uzantısının amacı, bir dizeyi işleyip bir nesne döndürmektir. Standart işaretleme uzantılarından bazıları xNull, x'tir: Dizi, :StaticResource ve DynamicResource.


58. XAML öğelerinin dört genel türü nedir?

Dört genel XAML öğesi türü şunlardır:

 • Kök Elemanları
 • Panel Elemanları
 • Kontrol Elemanları
 • Geometrik Öğeler

59. XAML'de X: öneki neyi belirtir?

X: öneki, şablonlardaki XAML ad alanını eşlemek için kullanılır.


60. XAML dilinde kullanılan çeşitli X: önekleri nelerdir?

 • x: Key à Kaynak Sözlüğündeki her kaynak için benzersiz bir anahtar belirler
 • x: Classà Kod sağlayan sınıfın CLR (Common Language Runtime) namespace'ini ve sınıf adını belirtir.
 • x: Ad à Bir nesne öğesi işlendikten sonra çalışma zamanı kodunda mevcut olan örnek için bir çalışma zamanı nesnesi adını belirtir.
 • x: Static à Aksi takdirde XAML uyumlu bir özellik olan statik bir değer döndüren bir referansı etkinleştirir
 • x: Type à Tür adına göre bir Tür referansı oluşturur

61. Bir özellik niteliğini bir işaretleme uzantısı olarak değil de değişmez bir dize olarak nasıl ayarlayabilirsiniz?

İşaretleme uzantısını önlemek için, aşağıdaki gibi boş bir küme parantezi çifti kullanmanız gerekir:

İçerik = “{} {Bu bir işaretleme uzantısı değildir}”/>


62. XAML'de nesne öğesinin sahip olabileceği çocuk türleri nelerdir?

Bir nesne öğesinin sahip olabileceği üç tür çocuk

 • Koleksiyon Öğeleri
 • İçerik özelliği için bir değer
 • Tür olarak nesne öğesine dönüştürülebilen değer

63. Tip Dönüştürücü nedir açıklayınız?

Tür dönüştürücü, biçimlendirme uzantısı kullanımının olmadığı durumlarda bir dizeyi uygun değer türüne dönüştürmeye yardımcı olur. Type Converter, xaml amacıyla dizeye ve dizeden dönüştürmeye yönelik dört üyeyi tanımlar.

 • Dönüştürülebilir
 • CanConvertFrom
 • E dönüşmek
 • Dönüştürme Kaynağı

64. XAML'de Nesne Öğesi Söz Dizimini Açıklayın?

Bir XML öğesi bildirerek bir CLR sınıfının veya yapısının örneğini oluşturmak için bir XAML işaretleme sözdizimi kullanılır. Bu söz dizimine Nesne Öğesi Söz Dizimi adı verilir.


65. XAML'de nesneleri bildirmenin yolları nelerdir?

XAML'de nesneleri bildirmenin üç yolu vardır

 • Doğrudan, nesne öğesi sözdizimini kullanarak: Bu sözdizimi, özellik değerlerini ayarlayan kök nesneleri veya iç içe geçmiş nesneleri bildirmek için kullanılır
 • Nitelik sözdizimini kullanarak dolaylı olarak: Bu sözdizimi, bir nesnenin nasıl oluşturulacağına ilişkin talimat içeren bir satır içi dize değeri kullanır. Özelliğin değerini yeni oluşturulan bir referansa ayarlamak için XAML ayrıştırıcısı bu dizeyi kullanır
 • İşaretleme uzantısı kullanma

66. Bir XAML belgesinin kök öğesi ne içermelidir?

XAML belgesinde kök öğe yalnızca belirli öğelerden oluşur ve bu öğeler Pencere, Kanvas veya panellerdir.


67. XAML ile veri bağlama nedir?

Veri bağlama, verileri görüntülemenin ve verilerle etkileşim kurmanın basit bir yolunu sağlar. Bir örnek, XAML'de veri bağlamayı nasıl yapabileceğinizi gösterecektir. XAML'deki bağlama, {binding….} sözdizimi kullanılarak yapılır.


68. Çalışma zamanında ve tasarım zamanında farklı verileri nasıl görüntüleyebileceğinizi açıklayın?

 • Verileri çalışma zamanında ve tasarım zamanında görüntülemenin bir yolu, verilerinizi XAML'de bildirmektir
 • Bunu yapmanın başka bir yolu da, tasarımcı XML ad alanındaki çeşitli veri niteliklerini kullanarak bunu XAML'de bildirmektir. ad: önekiyle bu ad alanı genellikle bildirilir.

xmlns: d= http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008


69. XAML'de x: Key direktifinin ne olduğunu açıklayın.

X: Anahtar, XAML tanımlı bir sözlükte oluşturulan ve başvurulan öğeleri benzersiz şekilde tanımlar. Bir XAML nesne öğesine bir x: Anahtar değeri eklenerek, kaynak sözlüğündeki bir kaynak tanımlanabilir ve tanımlamanın en yaygın yoludur.


70. Özellik öğesi sözdiziminin ne işe yaradığını açıklayın?

Özellik öğesi söz dizimi yardımıyla parent.propertyName biçiminde bir adla alt öğe ekleyebilirsiniz.


71. XAML'de kullanılan özel sınıflar nasıl tanımlanabilir?

Özel sınıflar iki şekilde kullanılır

 • Birincil Windows Sunum Vakfı (WPF) uygulamasını oluşturan kodla veya arkasındaki kodla
 • Yürütülebilir dosya veya sınıf kitaplığı olarak kullanılan DLL gibi ayrı bir derlemede sınıf olarak

72. Xaml Ad Alanı nedir?

Ad alanı, benzersiz tanımlayıcıların veya simgelerin mantıksal bir gruplamasını tutmak için kullanılan bir ortam veya soyut bir kapsayıcı olarak tanımlanabilir.

Bu mülakat soruları aynı zamanda yaşamınızda da yardımcı olacaktır.

paylaş

Bir Yorum

 1. Avatar Manoj diyor ki:

  Lütfen tüneli ve kabarcık olayı tanımını tekrar kontrol edin, değişmiş görünüyor.
  Yanılıyorsam bana bildirin.

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *