Entity Framework'ün En Önemli 16 Mülakat Sorusu ve Yanıtı

Ado.net Entity Framework Mülakat Soruları

Burada Ado.net Entity Framework mülakat sorularını ve cevaplarını hem yeni başlayanlar hem de deneyimli adaylar için hayallerindeki işi bulmaları için bulabilirsiniz.


1) ADO.NET varlık çerçevesinin ne olduğunu açıklayın?

ADO.NET varlık çerçevesi, tarafından geliştirilen bir ORM (Nesne İlişkisel Haritalama) çerçevesidir. Microsoft. Veritabanındaki verilere erişmek ve verileri depolamak için otomatik bir mekanizma sağlayan ADO.NET'in bir uzantısıdır. ADO.NET yardımıyla çok fazla programlamaya veya koda ihtiyaç duymadan veritabanına erişilebilmektedir.

Ücretsiz PDF İndir: Ado.net Entity Framework Mülakat Soruları ve Cevapları


2) Entity Framework veya EF kullanmanın temel avantajının ne olduğunu belirtin?

Entity Framework veya EF kullanmanın temel avantajı, Model (Orta Katman), Eşleme kodu ve Veri Erişim Katmanı için kodu otomatik olarak üretmesidir. Geliştirme sürecinde çok zaman azaltır.


3) Entity Framework'ün hangi senaryolarda uygulanabileceğini belirtin?

Entity Framework üç senaryoda uygulanabilir

 • Zaten mevcut bir veritabanınız varsa veya uygulamanın diğer bölümlerinden önce veritabanınızı oluşturmak istiyorsanız
 • Ana odak noktanız etki alanı sınıflarınızsa ve ardından etki alanı sınıflarınızdan veritabanını oluşturun
 • Veritabanı şemanızı görsel tasarımcı üzerinde tasarlayıp sınıfları ve veritabanını oluşturmak istiyorsanız

4) .edmx dosyasının neleri içerdiğini açıklayın?

.edmx dosyası bir XML Kavramsal bir model, bir depolama modeli ve bu modeller arasındaki eşlemeyi bildiren dosya. Bu dosya aynı zamanda tarafından kullanılan bilgileri de içerir. ADO.NET Bir modeli grafiksel olarak oluşturmak için varlık veri modeli tasarımcısı. SQL tabloları ile nesne eşlemelerinin nasıl yapıldığına dair tüm eşleme ayrıntılarından oluşur. SSDL, CSDL ve MSL olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır.


5) EDMX dosyasındaki CSDL, SSDL ve MSL bölümlerinin ne olduğunu belirtin?

 • CSDL: Bu açılımı Kavramsal Şema Tanımlama Dili, uygulamaya maruz kalan kavramsal soyutlamadır
 • SSDL: Bu açılımı Depolama Şeması Tanım DiliRDBMS'imiz ile eşlemeyi tanımlar veri yapısı
 • MSL: Bu açılımı Eşleme Şeması Dili, SSDL ve CSDL'yi birbirine bağlar
Varlık Çerçevesi Mülakat Soruları
Varlık Çerçevesi Mülakat Soruları

6) Aradaki farkın ne olduğundan bahsedin LINQ SQL ve Entity Framework'e mi?

LINQ'dan SQL'e Varlık
 • Yalnızca şununla çalışır: SQL Server veritabanı
 • İlişkiyi sürdürmek için bir .dbml oluşturur
 • Modelden veritabanı oluşturulamıyor
 • Varlık sınıfları ve ilişkisel görünümler/tablolar arasında bire bir eşlemeye izin verir
 • DataContext'i kullanarak verileri sorgulamanızı sağlar
 • Sıkıca bağlanmış bir yaklaşım sağlar
 •  DB2 gibi çeşitli veritabanlarıyla çalışır, MYSQL, SQL Sunucusu vb.
 • Başlangıçta .edmx dosyası oluşturur ve .msl, .csdl ve .ssdl olmak üzere 3 farklı dosya kullanılarak ilişki sürdürülür.
 • Modelden veritabanı oluşturabilir
 • Varlık sınıfları ve ilişkisel tablolar arasında bire bir, bire çok ve çoktan çoğa izin verir
 • EntitySQL, DBContext ve ObjectContext kullanarak verileri sorgulamanıza olanak tanır
 • Gevşek bağlı yaklaşım sağlar

7) Entity Framework'ün performansını nasıl artırabilirsiniz?

Entity Framework performansını artırmak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

 • Tüm DB nesnelerini tek bir varlık modeline koymaktan kaçının
 • Gerekmiyorsa varlık için değişiklik izlemeyi devre dışı bırakın
 • Önceden oluşturulan Görünümleri kullanarak ilk istek için yanıt süresini azaltın
 • Gerekli değilse tüm alanları getirmekten kaçının
 • Veri işleme için uygun koleksiyonu seçin
 • Gereken her yerde derlenmiş sorguyu kullanın
 • Görünümler ve İçerikler kullanmaktan kaçının
 • Verileri kılavuza veya sayfalamaya bağlarken yalnızca gerekli kayıt sayısını alın
 • LINQ sorgusunda hata ayıklama ve iyileştirme
Ado.net Entity Framework Mülakat Soruları
Ado.net Entity Framework Mülakat Soruları

8) T4 varlığının Entity Framework'te neden önemli olduğunu açıklayın?

T4 varlığı, varlık çerçevesi kod oluşturma işleminin kalbi olduğundan Varlık çerçevesinde önemlidir. EDMX XML dosyasını okur ve kodun arkasında C# oluşturur.


9) İlgili varlıkları EF'e (Entity Framework) nasıl yükleyebileceğinizi açıklayın?

İlgili varlıkları veya verileri EF'e üç şekilde yükleyebilirsiniz

 • İstekli Yükleniyor
 • tembel Yükleme
 • Açık Yükleme

10) Entity Framework'te Code First yaklaşımı ve Model First yaklaşımının ne olduğundan bahsedin.

Varlık Çerçevesinde,

 • Model İlk Yaklaşımı: Bu yaklaşımda, doğrudan EDMX'in tasarım yüzeyinde varlıklar ve ilişkiler yaratıyoruz.
 • Kod Yaklaşımı: Kod yaklaşımı için görsel tasarımcı veya varlık çerçevesiyle çalışmaktan kaçınıyoruz.

11) Tembel yükleme, Eager Loading ve Explicit Loading'i açıklayın?

 • Yavaş yüklenme: İlgili nesnelerin yüklenmesinin gerekli olana kadar geciktirilmesi işlemidir.
 • İstekli Yükleme: Bir nesneyi sorguladığınızda ve ilgili nesnelerin tümü döndürüldüğünde ortaya çıkar. İstekli yüklemede ilgili nesneler ana nesnesiyle birlikte otomatik olarak yüklenir.
 • Açık Yükleme: Açıkça yükleme, Tembel yüklemeyi devre dışı bıraktığınızda ve hala yavaş yükleme yapmak istediğinizde gerçekleşir. Bunun için ilgili varlıklar üzerinde load metodunu çağırmamız gerekiyor.

12) ADO.NET ile klasik ADO arasındaki farklardan bahsedin.

 • NET'te veri kümemiz var, ADO'da ise kayıt kümemiz var
 • Kayıt setinde yalnızca bir tablomuz olabilir ve birden fazla tablo eklemek için iç birleştirme yapmanız gerekir. ADO.NET'teki veri kümesi birden fazla tabloya sahip olabilirken
 • NET'te tüm veriler XML'de kalırken klasik ADO'da veriler ikili biçimde de kalır

13) SQL sunucusu için .NET Veri sağlayıcısını .NET koduna dahil etmek için kullanılan ad alanı nedir?

System.Data.SqlClient ad alanı, SQL sunucusu için.NET veri sağlayıcısını dahil etmek için kullanılır. . NET kodu.


14) DataSet nesnesinin XML oluşturmak için sağladığı çeşitli yöntemler nelerdir?

XML oluşturmak için çeşitli DataSet nesneleri şunları içerir:

 • ReadXml() : XML belgesini DataSet nesnesine okur
 • GetXml() : Bir XML belgesinden oluşan dizeyi döndürür
 • Xml () yazın: Diske bir XML verisi yazar

15) ADO.NET'te DataAdapter sınıfının ne olduğundan bahsedin.

ADO.NET veri bağdaştırıcı sınıfında veri tabanından veri alınır, veri seti içerisinde depolanır ve veri setinde yapılan değişiklikler veritabanına yansıtılır. Her türlü iletişim için veri adaptörü aracı görevi görür. Fill() yöntemini kullanarak, veri bağdaştırıcısı verileri bir Veri tablosuna doldurur.


16) ADO.NET'te bağlantılı ve bağlantısız veri erişimi nedir açıklayınız?

 • Bağlantılı veri erişimi: Veri sağlayıcının DataReader nesneleri aracılığıyla bağlantılı veri erişimine sahip olabilirsiniz. Verilere hızlı erişim sağlar, düzenlemeye izin vermez.
 • Bağlantısız veri erişimi: DataAdapter nesnesi aracılığıyla bağlantısız veri erişimi sağlanır. Veri kümesi veritabanından bağımsız olarak çalışır ve veriler düzenlenebilir.

Bu mülakat soruları aynı zamanda yaşamınızda da yardımcı olacaktır.

paylaş

2 Yorumlar

 1. Avatar Hüseyin Saifi diyor ki:

  Güzel sorular.

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *