En Popüler 45 Lojistik Mülakat Soruları ve Cevapları (2024)

İşte hayallerindeki işi bulmaları için daha yeni ve deneyimli adaylara yönelik Lojistik (Tedarik Zinciri Yönetimi) mülakat soruları ve cevapları.

1) Bir lojistikçinin sorumlulukları nelerdir?

Bir lojistikçinin temel görevi,

• Tedarik zincirini yönetin
• Malzemenin taşınması ve depolanması
• Nakliye Yönetimi


2) Lojistik sektöründe bir kişinin çalışabileceği farklı pozisyonlar nelerdir?

Bir kişi çeşitli pozisyonlarda çalışabilir

• Lojistik müdürü
• Lojistik sorumlusu
• Lojistik görevlisi
• Lojistik mühendisi
• Lojistik koordinatörü
• Lojistik uzmanı
• Lojistik analisti

Ücretsiz PDF İndir: Lojistik ve SCM Mülakat Soruları ve Cevapları


3) Tedarik zinciri yönetimi nedir açıklayınız?

Tedarik zinciri yönetimi, müşteriye nihai dağıtım için hammaddeden bitmiş ürüne kadar bilgi, malzeme ve hizmet akışının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesine yönelik entegre bir yaklaşımı içerir.


4) ASN (Advance Shipping Notice) nedir açıklayınız?

Teslimat öncesinde müşteriye detaylı sevkiyat bilgilerinin bildirildiği bildirimdir. Ayrıca sevkiyat zamanı ve tahmini varış zamanı gibi taşıyıcı ve sevkiyatla ilgili bilgileri de içerebilir.


5) Dampinge Karşı Vergi nedir açıklayınız?

Anti-damping vergisi, ithal edilen malların ihracatçının iç piyasasında normal fiyatın altında fiyatlandırılması ve ithalatçı ülkenin yerli sanayisine maddi zarar vermesi durumunda uygulanan bir ithalat vergisidir.

Lojistik Mülakat Soruları

6) LTL (Kamyon yükünden az) nedir açıklayınız?

LTL (Kamyon Yükünden Az) gönderi, gönderici ile taşıma sahibi arasındaki bir sözleşmedir. Sözleşmeye göre nakliye, tırın tamamı yerine, belirlenen hatlar dahilinde navlun ağırlığına ve kilometreye göre fiyatlandırılıyor.


7) Deadweight tonaj terimini açıklayınız?

Ölü ağırlık tonajı, geminin yüklü ve yüksüz ağırlığı arasındaki farktır. Başka bir deyişle geminin kendisi dışında taşıdığı her şeyin ağırlığıdır.

Lojistik Mülakat Soruları
Lojistik

8) Toplu ürünler için depolama alanının nasıl düzenleneceğini açıklayın?

Tek, çift veya çoklu derinlik konumlarına sahip depolama alanına bakın

• Dikey veya düz yönde toplu depolama: Konteyneri düzenlemenin en yaygın yöntemidir, konteynerin üst üste istiflenmesiyle dikey yönde düzenlenir.
• Açılı toplu depolama: Konteynerleri barındıracak alanın sınırlı olduğu durumlarda uygulanabilecek çözümlerden biridir. Ancak taşıdığı malzemeye bağlı olarak yalnızca özel durumlarda uygulanabilir.


9) Çapraz yerleştirme nedir açıklayınız?

Çapraz yükleme, malzemelerin gelen bir yarı kamyondan boşaltılması ve doğrudan sınır dışına çıkan kamyonlara veya römorklara yüklenmesi işlemidir. Taşıma maliyetlerini, işletme maliyetlerini ve envanter depolamasını azaltır.


10) TEU nedir açıklayınız?

TEU, Twenty feet Eşdeğer Birim anlamına gelir. Gemi yükünü veya kapasitesini yirmi his uzunluğundaki konteyner birimleri cinsinden hesaplama yöntemidir. Örneğin, 40 ft uzunluğundaki bir konteynerin ölçüsü 2TEU'dur.


11) Sevkiyat ve ihbar bankasının tavsiyesi nedir?

Sevkiyat tavsiyesi: Yabancı bir alıcıya veya yerel tüccara, gönderinin ileriye doğru işlendiğini ve paketleme, yönlendirme vb. hakkında bilgi taşıdığını bildiren bir bildirimdir. Faturanın bir kopyası genellikle faturayla birlikte gönderilir ve tavsiye edilirse, teslimatın bir kopyası da beraberinde eklenir. Bununla.
Danışmanlık Bankası: Danışman banka, satıcının ülkesinde faaliyet gösteren ve yabancı bir banka adına akreditifleri yöneten bir bankadır.


12) Navlun nedir açıklayınız?

Navlun, armatör ile tüccar arasında, armatörün gemideki yeri mutabık kalınan bir miktar karşılığında ve belirli bir süre için tüccara sağladığı veya kiraladığı bir sözleşmedir. Bu sözleşmede gemi sevkiyata hazır olsun veya olmasın tacir ödemeden sorumludur.

Tedarik Zinciri Yönetimi mülakat soruları
Tedarik Zinciri Yönetimi mülakat soruları

13) Konşimento neleri içerir?

Bir konşimento aşağıdaki ayrıntıları içerir

• Göndericilerin ve alıcıların adı ve tam adresi
• İşletmeler arasında sipariş takibi için kullanılan özel hesap numaraları veya PO
• Güvenli teslimat için taşıyıcıya talimat
• Sevkiyat tarihi
• Gönderim birimlerinin sayısı
• Kartonları, paletleri, kızakları ve varilleri içeren ambalaj türleri
• Sevk edilen öğelere ilişkin açıklama (ortak ad ve üretim malzemesi)
• Sevk edilen malların beyan edilen değeri
• İçinde tehlikeli madde olup olmadığına dair not eklenmiştir
• Gönderilerin tam ağırlığı – birden fazla mal için, her bir malın ağırlığı ayrı ayrı belirtilir
• NMFC'ye (Ulusal Motorlu Nakliye Sınıflandırması) göre sevk edilen öğelerin nakliye sınıflandırması


14) Genel yol faturası nedir açıklayınız?

İki veya daha fazla yükün sevkiyatını kapsayan bir yol senedine genel yol senedi denir.


15) Lojistikte operasyonel düzeyde gerçekleştirilen faaliyetler nelerdir?

Operasyonel seviyedeki çeşitli faaliyetler şunları içerir:

• Mal girişi ve kontrolü
• Toplu depolama
• Sipariş toplama
• Stok yenileme
• Sipariş sıralama
• Yük Planlama
• İadeler
• Personelin Mevcudiyeti
• Stok güncellemesi
• Dokümantasyonun tamamlanması


16) Yük sınıfının neye dayandığını belirtin?

Navlun sınıfı dört faktöre bağlıdır

• Yoğunluk: Ayak küp başına ağırlık
• Yük İstiflenebilirliği: taşıyıcı modu kurallarına dayalı genişlik ve uzunluk
• Kullanım kolaylığı: Taşıma sırasında gereken çabanın değerlendirilmesi
• Sorumluluk: Hasar sorumluluğunu, kırılabilirliği ve çabuk bozulabilirliği, pound başına navlun fiyatını ve hırsızlığa duyarlılığı içerir.


17) Taşıma için beyan edilen değerin ne olduğunu açıklayınız?

Taşıma beyanı değeri, taşıyıcının sorumluluk sınırını veya navlun bedelini belirlemek için gönderici tarafından konşimentoda beyan edilen malların değeridir.


18) İhracat beyannamesi nedir açıklayınız?

İhracat beyannamesi, ülke dışına tedarik edilecek malları tanımlayan bir devlet belgesidir. Bu beyanın ihracatçı tarafından ABD hükümetine sunulması gerekmektedir.


19) Kabule aykırı belgeler nelerdir açıklayınız?

Kabule karşı belgeler, ihracatçının bir bankaya sevkıyat ve tapu belgelerini ancak ithalatçının ilişikteki kambiyo senedini veya taslağı imzalayarak kabul etmesi durumunda ithalatçıya teslim etmesi talimatını verdiği bir düzenleme veya hükümdür. Bu hüküm, alıcının, mülkiyetin devredilmesinden önce, sevkiyatlara ilişkin bedelin tamamını ihracatçıya yasal olarak ödemekle yükümlü olduğunu güvence altına almaktadır.


20) Kabul karşılığı belge ile ödeme karşılığı belge arasındaki fark nedir?

• Ödeme Karşılığı Belge: Belge bankada kalır ve ithalatçıların belgeleri teslim etmeden önce ihracatçıya ödeme yapması gerekir. Bu ödeme anında yapılır ve belge hızlı bir şekilde yayınlanır

• Kabul Karşılığı Belge: Bu durumda ithalatçı bankaya tutarı kesmesi ve ardından belgeleri teslim etmesi için 30-45 gün süre verir. Bu düzenlemede risk çok fazladır ve hesapta yeterli bakiye olmaması durumunda süreç gecikecektir.


21) Karton Kelepçe nedir açıklayınız?

Mobilya, karton, ev aletleri vb. gibi paletlenmemiş birden fazla ürünün taşınması ve taşınması için kullanılan çok yönlü ataşmandır.


22) SKU numarası nedir?

SKU numarası olarak da adlandırılan Stok Saklama Birimi, belirli satır öğelerini tanımlamak için kullanılan benzersiz bir koddur.


23) APS, ASN ve ASRS nedir?

 • APS: İleri Planlama ve Programlama anlamına gelir
 • ASN: Gelişmiş Gönderi Bildirimleri anlamına gelir
 • ASRS: Otomatik Depolama ve Alma Sistemleri

24) Uyumluluk etiketleri nedir?

Uygunluk etiketi, sevkıyat etiketi, karton etiket, palet etiketi olarak kullanılır ve genellikle barkod içerir. Teslim edilen malların tanımlanması için kullanılır.


25) Konsinye envanter nedir açıklayınız?

Konsinye envanter müşterinin mülkiyetindedir ancak yine de tedarikçinin mülkiyetindedir. Bu, tedarikçiye yalnızca malları satıldığında ödeme yapacağınız anlamına gelir.


26) Ters ibraz nedir açıklayınız?

Müşterinin kararlaştırdığı şart ve koşulları karşılamayan herhangi bir sevkiyat durumunda, müşteri tarafından tedarikçiye mali ceza uygulanır. Bu ücrete geri ödeme adı verilir. Örneğin, uygun paketleme veya etiketleme eksikliği.

27) Döngü süresi nedir açıklayınız?

Çevrim süresi, sipariş girişinden sevkiyat limanına kadar sipariş almak ve sipariş vermek için harcanan süredir.


28) Gümrüklü antrepo nedir açıklayınız?

Gümrüklü antrepo, ithal edilen malların gümrük vergileri veya vergileri ödenmeden önce depolandığı bir tesisin özel bir kısmıdır.

depo

29) Kör sevkiyat ve ekmek yığını nedir açıklayınız?

Tedarikçinin kaynağının müşteriden gizlenmesi durumunda bu sevkiyata kör sevkiyat adı verilmektedir.

Toplu ekmek, sevk edilen kargonun kasalar, balyalar, kartonlar vb. gibi daha küçük birimlerden oluştuğu yurtdışı gönderileri anlamına gelir.


30) Depolamada başlıca nakliye sorunları nelerdir?

Depolamada en önemli nakliye sorunları şunlardır:

 • maliyetler
 • Gecikmeler
 • İzleme ve iletişim
 • Depo Güvenliği

31) Toplu toplamanın ne olduğunu açıklayın?

Küçük gruplar halinde gruplandırılmış envanterin tek seferde taşınması tekniği toplu toplama olarak bilinir.


32) Dalga toplamanın ne olduğunu açıklayın?

Dalga toplama, çeşitli etkinliklerin paralel olarak yürütülmesine ve görevi tamamlamasına olanak sağlamak amacıyla, siparişleri gruplara atama ve bunları bir arada bırakma tekniğidir.


33) Lojistik ve taşımacılık arasındaki farkların neler olduğunu açıklayınız?

Lojistik: Lojistik, malların, kaynakların ve bilgilerin kaynaktan tüketiciye kadar her iki tarafın gereksinimlerine uyacak şekilde yönetilmesi prosedürü olarak ifade edilir.

Ulaşım: Taşımacılık, malların bir noktadan diğer noktaya taşınmasıdır. Lojistiğin bir parçası olarak kabul edilir.


34) Envanter yönetiminde tahsisten kastınız nedir?

Belirli bir ekibin yanında Satış Siparişi veya İş Emirleri tarafından oluşturulan bir taleptir.


35) Kapasite ihtiyaç planlaması nedir açıklayınız?

Bir üretimi bir araya getirmek için gerekli makine ve el emeği kaynaklarının miktarını belirlemeye yönelik bir süreçtir.


36) Faaliyet bazlı maliyetleme nedir açıklayınız?

Maliyetlerin belirli faaliyetlere bölünmesine yardımcı olan bir yöntemdir. bakım Ürün maliyetlendirmesinde maliyetlerin dağıtımında doğruluk.


37) Triyajın anlamını açıklayınız?

Ürün veya malların durumlarına veya kalitelerine göre sınıflandırılmasına Triyaj denir. Malların bir kısmının onarılıp geri gönderilmesi gerekiyor, diğerlerinin ise kullanılmış veya kusurlu mal olarak satılması gerekiyor.


38) Tersine Lojistiğin ne anlama geldiğini açıklayınız?

Tersine Lojistik, müşterilerin mallarının işletmeye taşınması anlamına gelen ters yönde hareket eden mallar için devreye giren tüm süreçlerin toplamıdır.


39) Günümüzde şirketlerin karşılaştığı temel tedarik zinciri zorlukları nelerdir?

Günümüzde şirketlerin karşılaştığı beş büyük zorluk:

 • Endüstriyel sektörde bir kanal olarak e-ticaretin devam eden büyümesini göz ardı etmek
 • Değişken nakliye maliyetleri gibi potansiyel risklere dikkat edilmiyor
 • Tedarik zinciri yönetimi teknolojilerinin her şeyi düzelteceğine dair aşırı beklenti
 • Gelecekteki satışları tahmin etmek için geçmiş performansa aşırı güvenme
 • Gereksiz teknolojilerin uygulanmasıyla tedarik zinciri operasyonlarına eklenen karmaşıklığı artırın
 • Tedarikçilerin ve hizmetin tam kapasitelerinin anlaşılmaması

40) Depo taşımacılığının iyileştirilmesi için daha çok hangi alanlara odaklanılmalıdır?

 • Teslimat Sıklığı
 • Dönüş süresi
 • Yolculuk Süreleri
 • Sabit Yönlendirme
 • Ürünün birleştirilmesi
 • Performans standardı
 • Araç dolumu
 • Çizelgeleme
 • Araç ve operasyonel kayıtlar
 • Önyükleme

41) WTS (Depo Takip Sistemi) nedir açıklar mısınız? O nasıl çalışır?

WTS veya Depo Takip Sistemi, depo sektörüne özel tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır. Ürün hareketlerini, denetimlerini ve sevkiyatlarını kolaylıkla takip etmenizi sağlayan barkod etiket sistemini kullanır. Her stok parçasını benzersiz bir seri numarasıyla tanımlamanıza olanak tanır.


42) WTS'nin yardımıyla nasıl Fatura oluşturabilirsiniz?

WTS tekniğini kullanarak Fatura oluşturmanın iki yolu vardır

 • Fatura oluşturmanın bir yolu, onu doğrudan üzerinde çalıştığınız siparişlere atamaktır.
 • Diğer yol ise siparişi dışa aktarmaktır. QuickBooks ve faturayı orada oluşturun.

43) Depo Takip Sistemi depo taşımacılığında nasıl yardımcı olacaktır?

Depoda WTS size yardımcı olacaktır

 • Kayıp ürünleri aramayı ortadan kaldırın ve taşıma sürenizden tasarruf edin
 • Seçicinin yürüme süresini azaltın
 • Depo etkinliğini ve sipariş durumunu gerçek zamanlı olarak izleyin

44) Taşımacılık ve filo yönetiminin önemli yönleri nelerdir?

Taşımacılık ve filo yönetiminin önemli yönleri

 • Nakliye Edinim
 • Ulaşım Planlaması
 • Yönlendirme bakım planlaması
 • Filo bakımı ve Planlama
 • Risk yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi

45) Depo taşımacılığında sağlık ve güvenlik açısından dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 • Eşyaları koridorlarda yerde bırakmayın veya güvenli olmayan bir şekilde yüzeye tünemeyin
 • Dökülenleri hemen temizle
 • Yangın çıkışlarını, sprinklerleri veya yangın söndürücüleri engellemeyin
 • Eşyaları kendilerine tahsis edilen yerlere koyun
 • Keskin aletleri veya kesicileri dışarıda bırakmayın
 • Kablo ve kabloları yerden uzak tutun
 • Gevşek döşeme veya takılma tehlikelerini bildirin
 • Çöpleri derhal uygun kaplara atın
paylaş

67 Yorumlar

 1. Avatar issack A dan Abdirahman diyor ki:

  iyi ve öğrenmek güzel

 2. Avatar Subbanaidu.the mba.m com diyor ki:

  Allah Allah

 3. Avatar Praveen Shukla diyor ki:

  Mükemmel Kılavuz Çizgileri

 4. Avatar Trupti Vyas diyor ki:

  Çok bilgilendirici..

  1. Avatar sankar mallick diyor ki:

   Güzel efendim

 5. Avatar Jinender Arora diyor ki:

  Teşekkürler...çok bilgilendirici

 6. Avatar Rehan Mirza diyor ki:

  çok çok yardımcı bir materyal

  1. Avatar Patrick Folorunso diyor ki:

   Çok bilgilendirici

 7. Avatar jagadeesh'in banad'ı diyor ki:

  Güzel ve çok bilgilendirici veya anlaşılır.

 8. Avatar Bişnu Sahoo diyor ki:

  Bir tedarik zinciri yöneticisi için çok faydalıdır.

 9. Avatar K.Raja diyor ki:

  Teşekkürler ve çok faydalı ve bir ana fikir gibi

 10. Avatar Vaibhav Wankar diyor ki:

  Bilgiyi geliştirmek çok iyi

 11. Avatar Salman diyor ki:

  Tedarik zinciri hakkında neredeyse tamamen bilgi sahibi olmak

 12. Avatar Salman diyor ki:

  çok çok bilgilendirici

 13. Avatar Karthi diyor ki:

  Çok faydalı ve faydalı bilgiler için teşekkürler

 14. Avatar Krunal Mistry diyor ki:

  Çok yararlı

 15. Avatar Akşaya lenin diyor ki:

  Bilgi için teşekkürler
  Gümrük ve gümrükleme bölümünden bilgi verebilir misiniz, bize faydası olur.
  teşekkür ederim

 16. Avatar Gajendra diyor ki:

  Çok bilgilendirici. Teşekkürler

 17. Avatar abbaa diyor ki:

  çok hoş,
  Yazınız için teşekkür ediyor ve beğeniyorum.

 18. Avatar Abdirahman Muhammed diyor ki:

  Her insanın bir röportajda başarılı olabileceği önemli bir sorudur

 19. Avatar Efrem Silesh diyor ki:

  Fazlasıyla yararlı bir malzeme.

 20. Avatar Nazario Muturi diyor ki:

  Güzel bir okuma. Bundan daha fazlasını nasıl elde edebilirim?

 21. Avatar Rajesh MC diyor ki:

  Vana sektöründe malzeme satın alma faaliyetlerine yönelik SCM faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
  Ama bu bilgi de iyi..
  Teşekkürler ..

 22. Avatar Peter KABWE diyor ki:

  Çok eğitici bilgiler. Daha fazlasını almak için sabırsızlanıyorum.Teşekkür ederim.

 23. Avatar Alex ogala diyor ki:

  İş sınavıma ve röportajıma hazırlanırken ve beklerken bu yayını anlayışlı buluyorum.
  Lojistik ve tedarik zinciri yönetimiyle ilgili en son bilgiler ve kaynaklar için kariyer gurusuna ücretsiz abone olmayı isterim.

 24. Avatar RB Yadav diyor ki:

  Lütfen Lojistik ve SCM konularında rehberlik göndermeye devam edin.

 25. Avatar MICHEL BAMBA diyor ki:

  Lojistikçi için faydalı belgeler

 26. Avatar Francis diyor ki:

  Bu çok çok faydalıdır. Tedarik zinciri basitleştirildi

 27. Avatar Hüseyin Musa diyor ki:

  Güzel bir tane, çok faydalı malzemeler. Çok teşekkür ederim

 28. Avatar Shoaib Ansari diyor ki:

  Bu soru ve cevap için çok teşekkür ederim çünkü çok fazla bilgi ediniyoruz.

 29. Avatar Thobani Ndlovu diyor ki:

  Bir Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi öğrencisi olarak bu çok faydalı oldu. Bir Güney Afrika vatandaşı olarak size teşekkür ederim.

 30. Avatar Julius Banka diyor ki:

  Bu mükemmel. Lojistik yazılı sınavlarına veya mülakatlarına hazırlanan herkes için bunu çok faydalı buluyorum.
  TEŞEKKÜR EDERİM.

  Bana veya herhangi bir lojistikçinin kariyerinde büyümesine yardımcı olacak çevrimiçi kurs önerilerinizi takdir ediyorum.

 31. Avatar Virendra Kumar Mishra diyor ki:

  Çalışmam ve gelecekteki kariyerim açısından çok çok faydalı, çok çok güzel efendim.

 32. Avatar Sampath diyor ki:

  Lojistik ve depolama yöneticileri için muhteşem mesaj

 33. Avatar Ashavani kumar diyor ki:

  Çok güzel sorular ve cevaplar.çok bilgilendirici içerik.

 34. Avatar Emmanuel Edem Sogah diyor ki:

  Çok iyi malzeme. Teşekkürler

 35. Avatar Halid Yunus diyor ki:

  Merhaba beyler

  Konuyla ilgili aritmetik sorulara ihtiyacımız var.

  Teşekkür

 36. Avatar Hayatullah vessal diyor ki:

  en önemli cevaplar ve sorular

 37. Avatar vishal diyor ki:

  Çok faydalı…bilgilendirici sorular için teşekkürler. Bu herkes için gerçekten faydalıdır.

  Teşekkürler ve Saygılar
  Vishal.T

 38. Avatar NAMATOVU Winnie diyor ki:

  Bu cesaret verici bir bilgi çok teşekkür ederim efendim veya hanımefendi. Tanrı seni korusun

 39. Avatar Shawn diyor ki:

  Bu bilginin çok yararlı ve yararlı olduğunu düşünüyorum, teşekkürler

 40. Avatar deepika diyor ki:

  Bir toplayıcının lojistikte karşılaştığı zorluklar nelerdir?

  lütfen buna cevap verin..!

 41. Avatar Muhammed Fairose diyor ki:

  2016 yılında SCM alanında yüksek lisans yaptım. Ama her şeyi unuttum. Bunu okuduğumda gerçekten hatırlamama yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim……

 42. Avatar Muhammed Fairose diyor ki:

  depo operasyon sürecini yükleyebilir misiniz lütfen

 43. Avatar ışık diyor ki:

  Vay, çok bilgilendirici

 44. Avatar ekene diyor ki:

  Lojistikçiye mükemmel bilgi

 45. Avatar Tesfaye diyor ki:

  İYİ AMA KONSEPTİ GENİŞ

 46. Avatar Upendra Lele diyor ki:

  Çok faydalı sorular. Paylaşım için teşekkürler!

 47. 25 yıldır SCM yapıyorum. Sonra Kovid geldi.
  Bu, SCM ile ilgilenen pek çok kişiye yardımcı olacaktır.
  Soruların birinci sınıf kapsamlı analizi

 48. Avatar Maung Pyae diyor ki:

  Öğrenmek güzel ve çok bilgilendirici…

 49. Avatar Ristrom Mildred diyor ki:

  Bu soru ve cevaplardan çok etkilendim. Ne kadar harika bir konu.

 50. Avatar Jean Joshua Mamman. diyor ki:

  Bunlar iyi ve doğrudan yanıtlardır. İyi iş

  1. Avatar Hailemariam diyor ki:

   Çok iyi röportaj ve lojistikçi için tam yardım

 51. Avatar Razaz Muhammed diyor ki:

  Teşekkürler gerçekten lojistiğin ana noktasının tam bilgisi ve anlayışı

 52. Avatar Devika Sharma diyor ki:

  Bilgiler için teşekkürler faydalı oldu

 53. Avatar Muhoza Gaston diyor ki:

  peki, öğretme şeklin için teşekkürler!

 54. Avatar Nelson Çiçekler diyor ki:

  Bu bilgilendirici bilgi için teşekkürler. Öğreniyorum.

 55. Avatar Chuol diyor ki:

  Lojistik röportaj sorularınız ve cevaplarınız için teşekkür ederim Çevrimiçi olarak verdiğiniz bilgileri beğendim, okuyan herkes için çok değerli, katkınız için teşekkürler

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *