Top 16 sollicitatievragen voor drugsmisbruikadviseurs (2024)

Hier vindt u sollicitatievragen en antwoorden voor de Drugsmisbruikadviseur voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.


1) Wat is de rol van de drughulpverlener?

De primaire rol van een adviseur voor middelenmisbruik is het helpen van een patiënt die verslaafd is aan drugs en hem adviseren bij het bestrijden van verslaving.

 

Gratis pdf-download: Interviewvragen en antwoorden voor drugsmisbruikadviseurs


2) Leg uit wat de taken zijn van een hulpverlener op het gebied van middelenmisbruik?

De taken van een adviseur voor middelenmisbruik omvatten onder meer:

 • Organiseren van interviews met potentiële patiënten
 • Reclame voor periodieke drugstest
 • Begeleiden van adviesgesprekken
 • Het beoordelen van dossiers om de behandeling van de patiënt te beoordelen
 • Registratie van behandelings- en voortgangsgegevens
 • Verbetering van behandelplannen op basis van individuele behoeften
 • Het ontwikkelen van nazorgprogramma’s
 • Het nemen van vervolgacties

3) Welke andere dienst kunnen zij nodig hebben, naast de behandeling van middelenmisbruik door een hulpverlener?

De andere diensten die zij mogelijk nodig hebben, behalve behandeling door een hulpverlener, omvatten ook

 • Ontgiften
 • Screening en beoordeling
 • Behandeling voor psychische en mentale stoornissen
 • Behandeling voor lichamelijke gezondheidsproblemen
 • Juridisch hulp
 • Case management
 • Ontwikkeling van beroepsvaardigheden en werkgelegenheid
 • Gezinsgerichte diensten zoals hereniging, kinderopvang en bezoek

4) Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee middelenmisbruikers worden geconfronteerd?

De belangrijkste uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd zijn

 • Problemen met het beheersen van negatieve emoties
 • Gebrek aan probleemoplossend vermogen
 • Belemmerd moreel redeneren
 • Cognitieve verstoringen

5) Noem welke gedragstherapie de hulpverlener gebruikt bij middelenmisbruik?

De gedragsmatige behandeling die hulpverleners gebruiken om middelenmisbruikers te behandelen, omvat onder meer

 • Gedragstherapie: Bij deze therapie wordt aan de patiënt gedacht hoe hij een situatie kan vermijden waarin hij of zij vatbaarder is voor drugsmisbruik, door middel van positieve bekrachtiging, veranderingen in gevoelens zoals woede en pijn, ademhalings- en ontspanningsmethoden, training van sociale vaardigheden, enz.
 • Multidimensionale gezinstherapie: Bij deze therapie wordt de hulp van de familie van de patiënt ingeschakeld om de patiënt te helpen herstellen van een drugsverslaving. Op verschillende manieren, zoals discussies met familieleden, het motiveren van de patiënt, deelname met de patiënt aan programma's voor drugsmisbruik, enz.
 • Motiverende gespreksvoering: Patiënten motiveren om hun gedrag te veranderen en in behandeling te gaan
 • Motiverende prikkels: Positieve versterking van de patiënt door medicijnen
Sollicitatievragen voor een drugsmisbruikadviseur
Sollicitatievragen voor een drugsmisbruikadviseur

6) Noem wat de psychologische symptomen zijn van drugsmisbruik?

 • Ongewone stemmingswisselingen
 • Gebrek aan motivatie
 • Het lijkt angstaanjagend zonder reden
 • Paranoïde denken
 • Slecht geheugen
 • Abnormale veranderingen in persoonlijkheid en houding
 • Angst en onverklaarbare hyperactiviteit

7) Op welke gebieden werkt de drugsmisbruikadviseur?

Ze werken in verschillende sectoren, zoals

 • Detox centra
 • Halverwege huizen
 • Verpleging en gezinsdiensten
 • Ziekenhuizen
 • Individuele en gezinsdiensten
 • Centra voor middelenmisbruik

8) Welke hulpverleners worden er verwacht bij de behandeling van een agressieve patiënt?

Adviseurs moeten dingen doen zoals

 • In plaats van je te concentreren op de zwakte van de patiënt, kun je beter de nadruk leggen op de kracht ervan
 • Doe mee in plaats van het verzet aan te vallen
 • Voorkom agressieve discussies en machtsstrijd
 • Focus op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de patiënt voor verandering

9) Hoe monitort de hulpverlener de voortgang van de behandeling?

De consulent bewaakt de voortgang van de behandeling door gegevens te analyseren van

 • Resultaten van urinetests
 • Het controleren van de aanwezigheidsregistratie van patiënten bij geplande sessies en revalidatieprogramma's
 • Door de verbetering van de patiënt in de richting van het bereiken van het behandeldoel te beoordelen
 • Het zelfoordeel van de patiënt over de voortgang in de richting van het bereiken van behandeldoelen

10) Wat bedoel je met “Comprehensive Continuous Integrated System of Care (CCISC)”?

Het is een theoretische methode om het behandelsysteem voor de geestelijke gezondheidszorg en middelenmisbruik onder één geïntegreerd planningsproces te brengen.


11) Leg uit wat slip en terugval is bij patiënten met middelenmisbruik?

 • Uitglijden: Wanneer een middelenmisbruiker een rehabilitatieprogramma volgt en na een lange periode van onthouding plotseling alcohol of drugs oppakt en meteen weer stopt, wordt dit gesproken van uitglijden. Uitglijden is te voorkomen omdat het alleen voor dat moment is en de patiënt kan terugkeren naar de behandeling.
 • Relapse: Het is ernstiger voor de middelenmisbruiker dan voor een slip, aangezien de patiënt terugkeert naar dezelfde situatie. De patiënt begint volledig drugs of alcohol te consumeren en stopt met het bijwonen van revalidatieprogramma's.

12) Hoe behandelt de hulpverlener de valpartijen en terugval van patiënten?

 • Voor de eerste en tweede slip formuleert de counselor zijn onthoudingsprogramma; die hen helpen hun besluitvormings-, probleemoplossende en gedragsvaardigheden te verbeteren.
 • Verder kunnen ze hun verblijf in het revalidatieprogramma ook met 2 tot 4 weken verlengen
 • Bij de derde slip wordt de patiënt overgebracht naar een stabilisatiegroep. Hier zal de patiënt gedurende twee weken een intensief zorgprogramma ondergaan en eenmaal volledige onthouding bereiken; hij kan terugkeren naar zijn vroege behandelprogramma
 • Bij terugval kan de hulpverlener het begeleidingsschema aanpassen en een individuele begeleiding van maximaal vier weken initiëren. Daarnaast kunnen ze de patiënt ook aanbevelen voor regelmatig urineonderzoek en een bezoek aan de kliniek, gevolgd door een interne behandeling.

13) Hoe gaat de hulpverlener om met crises of noodsituaties?

In geval van nood of crisis kan de hulpverlener de patiënt confronteren via de 24-uurs telefonische antwoorddienst. Verder kunnen ze ondersteunende interventies implementeren om de crisis te stabiliseren en terugval en uitval te stoppen. De patiënt krijgt ook regelmatig individuele counselingsessies totdat hij gestabiliseerd is.


14) Wat zijn de belangrijkste factoren die de patiënt in een terugvalsituatie brengen?

De belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat de patiënt terugvalt, zijn dat wel

 • Effect van negatieve gevoelens: Blootstelling aan drugs of alcohol is vaak een poging om gevoelens als schaamte, eenzaamheid, schuldgevoelens en andere negatieve gedachten onder controle te houden. En de kans op een van deze gevoelens kan de patiënt in de richting van een terugval duwen
 • Coping-mechanisme: Patiënten bij wie de vaardigheden ontbreken die nodig zijn om zichzelf van middelenmisbruik af te leiden, kunnen terugvallen in een terugval
 • Gelegenheid en beschikbaarheid van de medicijnen: De beschikbaarheid van misbruikmiddelen kan de patiënt overtuigen om de medicijnen opnieuw te gebruiken en deze in een terugvalstadium te brengen. Geneesmiddelen en alcohol moeten buiten het zicht van de patiënt worden gehouden.
 • Houding: Mentale kracht en positieve houding van de patiënt spelen een belangrijke rol bij het stoppen van middelenmisbruik. Een positieve omgeving kan voorkomen dat de patiënt terugvalt in het denkkader van middelenmisbruik.

15) Noem wat het verschil is tussen het behandelprogramma voor middelenmisbruik en het behandelsysteem voor middelenmisbruik?

 • Behandelingsprogramma voor systeemmisbruik: het is een reeks van diensten en interventies, die zich bezighouden met verslavingsproblematiek bij intramurale patiënten en hen zowel doorlopende behandeling als acute stabilisatie bieden
 • Systeemmisbruikbehandelingssysteem: Het behandelt ook een patiënt met een middelenmisbruikstoornis, maar het heeft een breed scala aan diensten.

16) Noem hoe terugvalpreventietherapie kan worden gecategoriseerd?

Terugvalpreventietherapie (RPT) kan worden onderverdeeld in:

 • Beoordelingsprocedures
 • Bewustmakingstechnieken
 • Copingvaardigheidstraining
 • Cognitieve strategieën
 • Wijzigingen in levensstijl
Delen

One Comment

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *