Top 22 Erlang-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn Erlang-interviewvragen en antwoorden voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.


1) Wat is Erlang?

Erlang is een programmeertaal voor algemeen gebruik en een runtime-omgeving. Het heeft ingebouwde ondersteuning voor gelijktijdigheid, fouttolerantie en distributie. Erlang is beschikbaar als open source.

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over Erlang-interviews


2) Leg uit wat OTP (Open Telecom Platform) is?

OTP is een open source-platform en Erlang beschikt over een groot aantal bibliotheken waarmee hij alles kan doen, van het compileren van ASN.1 tot het leveren van een WWW-server.


3) Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Erlang?

De belangrijkste kenmerken van Erlang zijn dat het dat wel heeft

 • Declaratieve syntaxis: Het heeft declaratieve syntaxis
 • gelijktijdig: Het heeft een procesgebaseerd model van gelijktijdigheid
 • Echte tijd: Het programmeert real-time systeem
 • Continu gebruik: Het maakt continu gebruik mogelijk
 • Robuust: Voor het detecteren van runtimefouten heeft het drie constructies in de taal
 • Geheugen management: Geheugen wordt automatisch toegewezen en ongedaan gemaakt wanneer het niet nodig is
 • Distributie: Het heeft geen gedeeld geheugen, gedistribueerde systemen kunnen eenvoudig in erlang worden gebouwd
 • integratie: Eenvoudige integratie van programma's geschreven in een andere taal

4) Noem de datatypes die Erlang biedt?

Erlang biedt twee datatypen

 • Constante gegevenstypen: Dit soort gegevenstypen kunnen niet worden opgesplitst in primitievere subtypen. Het bestaat uit getallen en atomen.
 • Samengestelde gegevenstypen: Deze typen gegevenstypen worden gebruikt om andere typen gegevenstypen te groeperen. Het bestaat uit tupels en lijsten.

5) Wat is het commando om het knooppunt in Erlang los te koppelen?

Door erlang: disconnect_node (Node) aan te roepen, wordt de ontkoppeling van het knooppunt geforceerd.

Erlang-interviewvragen
Erlang-interviewvragen

6) Leg uit wat modules in Erlang zijn?

Erlang maakt het mogelijk om code in modules te organiseren. Een module bestaat uit functies; het introduceert een lokaal scala aan functies (openbaar en privé).


7) Vermeld hoe de module in Erlang wordt opgeslagen?

Een modulenaam wordt opgeslagen in een bestand met de naam .erl. Bestandsbasisnaam en modulenaam moeten hetzelfde zijn.


8) Leg uit wat bitstrings zijn in Erlang?

Om een ​​gebied met ongetypeerd geheugen op te slaan, wordt een bitstring gebruikt, die wordt uitgedrukt met behulp van de bitsyntaxis.


9) Leg uit wat patroonmatching is?

Er vindt een patroonmatching plaats bij het evalueren van een functieaanroep. Via het patroonmatchingsmechanisme worden variabelen aan de waarden gebonden.


10) Leg uit wat het PID-datatype is?

PID betekent Process Identifier en is het datatype dat wordt gebruikt voor de unieke procesidentifiers die aan elk proces worden toegewezen.


11) Welk commando wordt gebruikt om een ​​bestand in Erlang op te nemen?

Op twee manieren kan een bestand in Erlang worden opgenomen

 • opnemen (Bestand).
 • include_lib (bestand).
Erlang
Erlang

12) Hoe worden runtimefouten afgehandeld in Erlang?

Met Catch of Try kunt u voorkomen dat runtimefouten en andere uitzonderingen ervoor zorgen dat het proces wordt beëindigd. Catch Expr retourneert de waarde van expressie, tenzij er een uitzondering optreedt tijdens de evaluatie. Try Exprs is de verbetering van catch met de mogelijkheid om de uitzonderingsklasse te identificeren en ervoor te kiezen de gewenste klasse af te handelen.


13) Hoe wordt in Erlang een “proces” gecreëerd?

Het proces wordt gemaakt door spawn aan te roepen, en spawn vormt een nieuw proces en retourneert de pid.

 • Spawn (module, naam, argumenten) -> pid ()

14) Definieer de bewakingsreeks en wat zijn de geldige bewakingsuitdrukkingen?

Erlang-functieclausules kunnen worden beschermd met bewakers; een clausule kan alleen worden beschermd als de bewaker standhoudt. Het is een reeks bewakers, gescheiden door puntkomma (;), en een bewaker is een reeks bewakeruitdrukkingen, gescheiden door een komma (,). De bewakersreeks is waar als ten minste één van de bewakers waar is.


15) Geef de lijst met geldige bewakingsuitdrukkingen?

Geldige guard-expressies zijn

 • Atoom waar,
 • Andere constanten
 • Oproepen naar de opgegeven BIF's
 • Termvergelijkingen
 • Rekenkundige uitdrukkingen
 • Booleaanse uitdrukkingen
 • Kortsluituitdrukkingen

16) Leg uit hoe berichten worden verzonden en ontvangen in Erlang?

Voor het verzenden van berichten gebruikt Erlang het uitroepteken (!) als operator voor het verzenden van een bericht. De syntaxis die wordt gebruikt voor het verzenden van een bericht is Pid! Bericht. Voor het ontvangen van berichten gebruikt Erlang Pattern Matching, om een ​​bericht uit de berichtenwachtrij af te leveren wordt een ontvangstinstructie gebruikt.


17) Leg uit wat Spawn/1l3 en Spawn_link 1l3 zijn?

Spawn/ 1l3: Het creëert een nieuw proces en retourneert zijn pid. In de wachtrij van de systeemplanner wordt het nieuwe proces zo geplaatst dat het enige tijd later wordt uitgevoerd. Spawn_link/1l3: Het biedt dezelfde functionaliteit als spawn/1l3, maar met de toevoeging van een link die atomair wordt gecreëerd tussen het nieuw voortgebrachte proces en de aanroeper.


18) Noem wat de syntaxis is om macro's in Erlang te schrijven?

De syntaxis die wordt gebruikt om macro's in Erlang te schrijven is

 define ( Const, Replacement ).
define ( Fun ( Var1 , Var2, …., Var ) , Replacement )

19) Maak een lijst van de vooraf gedefinieerde macro's in Erlang?

De vooraf gedefinieerde macro's in Erlang zijn

 • Module: Het retourneert de naam van de huidige module
 • Module_String: Het retourneert de naam van de huidige module, als een tekenreeks
 • File: Het retourneert de huidige bestandsnaam
 • Lijn: Het retourneert het huidige regelnummer
 • Machine: Het retourneert de huidige machinenaam, 'BEAM'.

20) Leg uit wat een record is en hoe je records in Erlang kunt definiëren?

Voor het opslaan van een vast aantal elementen, a data structuur wordt gebruikt, wat record wordt genoemd. Expressies worden tijdens de compilatierecord vertaald in tupel-expressies. Record in Erlang wordt gedefinieerd door de naam van het record, gevolgd door de veldnamen van het record. Record- en veldnamen moeten atomen zijn.

record (Name, { Field1 [= Value] , … FieldN [= ValueN] } )

21) Vermeld wat de opdracht is die wordt gebruikt voor toegang tot het recordveld in Erlang?

Expr#Name.Field, dit commando retourneert de waarde van het genoemde veld, terwijl voor het retourneren van de positie van het opgegeven veld #Name.Field wordt gebruikt.


22) Leg uit wat epmd is?

epmd is een kleine naamserver die door Erlang-programma's wordt gebruikt bij het tot stand brengen van gedistribueerde Erlang-communicatie. Het wordt ook wel een Erlang Port Mapper Daemon genoemd. Het is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de symbolische knooppuntnamen aan de machineadressen die het gebruikt.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *